Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

Diorama_20e_eeuw.jpg

Diorama, 20e eeuw

In de sfeer van Hendrick Avercamp (zie tijdvak 1450-1700 onder Schilderijen) zijn hier op vijf achter elkaar geplaatste glasplaten delen geschilderd van een wintertefereel met colvers. Het aldus gerealiseerde diorama, een soort kijkdoos, dateert uit de 20e eeuw. Een nadere tijdsaanduiding ontbreekt.

Bron: Stichting Early Golf


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie