Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

Waarschouwinge_1778.jpg

Waarschouwinge 's Graavenhaage, 1778

Waarschuwing van 16 maart 1778 van de burgemeesters van Den Haag dat geen kolfbanen mogen worden gebouwd zonder uitdrukkelijke instemming vooraf. Dit omdat deze banen 'strekkende tot merkelyke overlast der naast by geleegene Buuren'.

Aardig is de verdeling van de boetes: een derde voor de baljuw, een derde voor de aanzegger en een derde voor de Nederduitsche Gereformeerde Armen in de stad. Prima verdeling...!

Bronnen
• Stichting NGA Early Golf
• Gemeentearchief Den Haag, Keuren en Ordonnantiën van 's Graven-Hage van 28 mai 1736 tot 4 juny 1803. 's-Gravenhage 1803, pagina's 167 en 168


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie