Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

Keuren_1764.jpg

Keur Haarlem, 1764

Keuren over allerhande zaaken uit 1764.

Inleidende tekst:
Publicatie, waarby word geinterdiceerd, het approprieeren van Overdekte Kolf-Baanen, zonder alvorens daartoe te hebben verkreegen Consent van de Heeren Burgeneesteren dezer Stad; alsmede het Borgen of Crediteeren door Herbergiers en Tappers, van Luyden ter zaake van by hun verteerde Drinkgelagen; van den 16 van July 1764.

De keur behandelt verder de noodzaak tot het verkrijgen van instemming vooraf door de burgemeester voor het bouwen van een overdekte kolfbaan, danwel het overkappen van een nog open kolfbaan. Dit omdat het gebruik van deze banen tot in de kleine uurtjes kan doorlopen en kennelijk regelmatig aanleiding geeft tot openbare dronkenschap in de nacht en tot ontwrichting van huisgezinnen.

Bron: Stichting Early Golf


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie