Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

1792.jpg

Verhandeling over het Kolven, 1792

Ets van een kolfbaan (te Amsterdam?) van A. Smit uit 1792. 10,5 x 16,5 cm.

Deze ets is afkomstig van het titelblad van het boekje 'Verhandeling over de Oorsprong van het Kolven, Onderwys in de Manier hoe het Spel gespeelt word, en Ordonnantie op het Kolven. De Nuttigheid van dit Spel boven anderen Speelen aangepreezen. Register der Spreekwoorden, in het Nederduitsch en Fransch. En eindelyk een Naamwyzer der Kolfbaanen binnen en buiten Amsterdam, als ook in verscheide andere Steden en Dorpen. Opgestelt tot vermaak der Liefhebbers.'

Tweede, verbeterde druk, uitgegeven door Jan Roos en Gerbrand Roos, boekverkopers te Amsterdam.
Uitgave eerste druk 1769.

Op blad 4 lezen we:
'Ondertusschen is het in de Dorpen door Landlieden geoeffent, en wat algemeender geworden zynde, zo heeft men vermaak in dat Spel genomen, en bevonden dat het een nuttige oeffening voor het Lichaam was, niet ondienstig voor de gezondheid, en teffens vervrolykende, zoo is de Lief hebbery thans zoo groot geworden, dat ieder een genoegen in het zelve genomen heeft, en nu van oud en jong met eeven veel greetigheid geoeffend wordt. Ons is niet bewust dat het in andere Landen gedaan word, ten zy in Oost en West-Indien, daar het de Hollanders zekerlyk zullen overgebragt hebben.'

Archief Kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'

Voor zover bekend bevindt zich ook een exemplaar van dit boekje in:
 Universiteitsbibliotheek Amsterdam, met op de voorzijde de naam Van Ginhoven.
 Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Alhier bevindt zich ook een eerste druk uit 1769.
 De verzameling van G.M. Roding, voormalig directeur van het Natuurhistorisch Museum te Enschede en van het Openlucht Museum te Arnhem.

Literatuur
• Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, page 43. SPOU Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2
• Catalogus Colf - Kolf - Golf, pagina 93
• Games for Kings & Commoners, Part Two, p. 188. 2014. ISBN 978-2-9540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie