Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

Scan-110101-0001.jpg

Jan Luyken, 1712

Afbeelding 'De Kolf' uit het boek Des Menschen begin, midden, en einde uit 1712 van Jan Luyken (1649-1712)

Colfspelers in de winter met de bal op een tuitje (vgl. 'tee' bij het golfen). Hieruit en uit de houding van de speler valt op te maken dat het doel zich op ruime afstand bevindt. Deze afbeelding werd nogal eens gebruikt als voorbeeld o.a. voor tegels. De afbeelding behoort bij een gedichtje met gelijke titel:

De Kolf.

Treft gy het stuk des levens wel,
Zo wind gy 't allergrootste Spel.
Zo werd de Kloot, (na 't Kinds behaagen,)
Van hier na 't oogmerk toe geslaagen:
Maar wysheid kolft zyn eigen Hert;
Op dat het uit gerustigheden,
Van 't Aardse wel-zyn, hier beneden,
Na 't Hemels Doel gedreeven werd.

Het boekje is uitgegeven door de wed. P. Arentz en K. vander Sys, Boekverkoopers in de Beurs-straat, in de drie Raapen, 1712.

Houtsnede op papier. 9,5 x 7,9 cm

• Atlas van Stolk, Rotterdam (7422)
• Stichting NGA Early Golf (niet ingekleurd)
• Maar ook: Japan Golf Museum, Tokyo (zie Correspondentie van/met Steven J.H. van Hengel onder de naam Mowa Settsu)

Literatuur
• Colf Kolf Golf, Early Golf-Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 5. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016.
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, schutblad voor. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, pages 14/15. SPOU, Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2
• S.J.H. van Hengel, Vroeg Golf en zijn Ontwikkeling, 1972, p. 15
• S.J.H. van Hengel, Early Golf, 1974, p. 27
• Catalogus Colf-Kolf-Golf, 1982, p. 82
• S.J.H. van Hengel, Early Golf, 1982, 1985 en 1990, p. 47
• Jan N. Lanting, Combineren en deduceren, Fig. 16 p. 204


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie