Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

anatomiekopie.jpg

Anatomie colfslof

Anatomie van de colfslof
naar een idee van Henk Hasselt, hoofdredacteur van The Coinhunteers Magazine

Een colfslof kan worden verdeeld in:
• Basis - onderzijde van de slof
• Rug - bovenzijde van de slof
• Mond - schacht voor de steel. Deze kan a. naar de rug toe of b. verticaal gepositioneerd zijn
• Kraag - verzwaard/verstevigend gedeelte rond de mond
• Neus - voorzijde van de slof, waarbij vooral de stand van de hoek van belang is voor de datering. Te onderscheiden valt a. de rug is langer dan de basis; b. de rug is korter dan de basis; c. de neus is verticaal gepositioneerd; d. de neus is halfrond
• Hals - de mate van kromming bepaalt of er sprake is van een hals. Als de slof op tafel ligt en bij de mond naar boven loopt is er sprake van een hals. De meeste jonge sloffen hebben een specifieke hals, die echt als een koker naar boven loopt; de oudste sloffen hebben vaak geen hals, daar begint de mond aan de basis

Het voornemen is om deze anatomie te gebruiken als basis voor de datering van colfsloffen. De poging hiertoe zal geschieden met behulp van te dateren 17e eeuwse schilderijen waarop colfsloffen duidelijk te zien zijn. Als voorbeeld voor de studie wordt gebruik gemaakt van de 'Chronological classification of roemers with the help of 17th century paintings in the Low Countries', by J.A. Brongers and H.F. Wijnman (uit: Rotterdam Papers. A contribution to medieval archeology, p. 15-22, Rotterdam, 1968
Wordt dus vervolgd!
Bijdragen zijn welkom: info@colf-kolf.nl

Do Smit


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie