Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

KNKB015.jpg

Plaatsen waar colfstokken werden vervaardigd

Colfmakers

1474 Middelburg
Verkoop van colven, voor zover niet zelf gemaakt, valt onder het St. Nicolaas- of Kramersgilde

ca. 1520 Leiden
Krijgt de Kolfmakerssteeg haar naam. Nog omstreeks 1800 stond hier op een gevel 'Looft God boven al, Hier verkoopt men stok en bal'.

1540/1544 Leeuwarden
Er is sprake van 'Evert Dircx, colffmaker' geboren te Jorwerd en 'Jan Claeszoen, colffmaker' van Cornyum.

1553 Wassenaar, huidige buitenplaats De Wittenburg
In dit jaar wordt melding gemaakt van de 'Colffmaekerswoning' van mr Pieter Colff uit Rijnsburg.
Zijn zoon mr Jan Pietersz. Colff was eigenaar van de bierbrouwerij 'In 't Witte Hoeffijser' in Delft. Zijn kleinzoon Pieter Maartenszn., die Hoeffijser aan zijn naam toevoegde, liet het huis van zijn overgrootvader vervangen door nieuwbouw en noemde het 'Het Huys te Hoeffijser'. In de 18e eeuw werd het omgrachte huis 'Het Groote Hoefijzer' genoemd, ter onderscheid van de bijbehorende boerenwoning 'Het Cleijn Hoeffijser'.

1585 Amsterdam
'Claes Dircxsz., colffmaker'

1634 Amsterdam
1 colvenmaker

1646 Amsterdam
1 colvenmaker

ca. 1650 Haarlem
Aan de Zijlweg, buiten de Zijlpoort, woont een colfmaker met op de luifel van zijn huis:
Hier maakt men kolven puik en eêl
Kolft men met plezier, zonder krakeel
Maakt men een pintje of een vaan
Maar laat den boer zijn rapen staan
Al is de winter koud en fel
Wij slaan de bal alevenwel

1659 Leiden
Thijs Pietersz. Groenendaal en Aert de Noorlander verzoeken namens de colfmakers opneming in het Stoelmakers- en Wieldraaiersgilde en om bescherming tegen de concurrentie ten plattelande.

1655 Amsterdam
1 colvenmaker.

Bron: Colf, Kol, Golf, van middeleeuws volksspel tot moderne sport. ISBN 906255-112-2.


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie