Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

13963061_.jpg

Leren colfbal, ws. na 1600

Leren colfbal (gerestaureerd). Opgraving Voorstraat 252-254/Kolfstraat te Dordrecht.

Inventarisnummer 2002.070-015. Doorsnede ca. 5 cm

Het balletje bestaat uit twee aan elkaar genaaide delen en is gevuld met paardenhaar. In 2000 opgegraven aan de achterzijde van het pand Voorstraat 252-254, op de hoek met de Kolfstraat. Er kan jammer genoeg geen exacte datering aan worden gegeven omdat het uit een ophogingspakket komt, maar het dateert waarschijnlijk van ná 1600.

Uit het Dordtse Keurboek van 1401:
Item en sal niemant gheenderhande balspel hantieren optie straten, andie poortsyde noch aendie lantzyde, noch tollen, noch cloten mitter colve, noch op gheenen kerchoven of in kercken, noch in cloosteren, op 1 pont, rechtevoort uut te panden, so waerment bevonde.
(Het is verboden om op straat en kerkhoven, in kerken en kloosters met een bal te spelen, te kolven of te tollen, op straffe van 1 pond, ter plekke te betalen.)

De Kolfstraat ontleent haar naam aan de aldaar gevestigde kolfbaan.

Bron: Do Smit


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie