Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

imageproxyboijmans__.jpg

Jacob Isaacksz. van Ruisdael, ca. 1670

English, Neerlands

English
Winter Landscape, c. 1670, by Jacob Isaacksz. van Ruisdael (Haarlem 1628 of 1629 - 1682 Amsterdam)

The winter cloaks this view of the city in a sombre, lead-grey atmosphere. The small figures seem somewhat lost as they move through this world of snow and ice. Ruisdael practised various genres of landscape. He painted winter landscapes from 1657, after he had settled in Amsterdam, but not in any large number.

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

Source: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Nederlands
Winterlandschap (ca. 1670), door Jacob Isaacksz. van Ruisdael (Haarlem 1628 of 1629 - 1682 Amsterdam)

De winter hult het stadsgezicht in een sombere, loodgrijze atmosfeer. De kleine figuurtjes bewegen zich enigszins verloren voort in de door sneeuw en ijs bepaalde wereld. Ruisdael beoefende verschillende genres van het landschap. Winterlandschappen schilderde hij vanaf omstreeks 1657, toen hij zich in Amsterdam gevestigd had, maar niet in bijzonder grote getale. Het schilderij behoort tot de meesterwerken die Ruisdael in het genre van het winterlandschap schiep.

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel, Do Smit


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie