Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

Lucas-van-Valckenborch.jpg

Lucas van Valckenborch, 1575.

Zicht op Antwerpen vanaf de linkeroever tijdens een sneeuwvlaag uit 1575 van Lucas van Valckenborch (1535 of later -1597).

Jacques Timmerman in Golf & Kolf, zeven eeuwen geschiedenis:
In de 16e en 17e eeuw waren de winters gevoelig kouder dan vandaag. Klimatologen hebben voor deze periode de naam 'kleine ijstijd' bedacht. Doelend op de voorbije winter spreekt een Brabantse kroniek van 1565 over 'de meesten en coutsten winter en vorst... dant hier te lande in 53 eare gheweest is, soo datter veel menschen van coude ghestorven sijn...'.
Stadsgrachten, plassen en zelfs grote rivieren vroren geregeld dicht, wat voor de colvers ruime en ideale gelegenheden schiep voor hun geliefkoosd spel.

Olieverf op eikenhout. 61 x 82,5 cm

Städel Museum, Frankfurt am Main

Literatuur
 Golf & Kolf, zeven eeuwen geschiedenis door Jacques Timmerman
 Golf, the true history by Michael Flannery
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 54. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie