Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

407489_.jpg

Jan Steen, ca. 1661

Nederlands | English

Nederlands
Driekoningenavond: 'De koning drinkt' uit circa 1661 van Jan Steen (1626 - 1679).

Steen toont hier een familie die Driekoningen viert: 6 januari. Tijdens dit feest, dat het bezoek van de drie koningen aan het Christuskind herdenkt, werd een koning gekozen met behulp van loodjes. Die loodjes zitten op de hoeden van de mannen en de jongen vooraan. Deze avond is de zittende man rechts de koning. Hij neemt een slok en het gezelschap roept: 'De koning drinkt!'.

Steen besteedde uitzonderlijk veel aandacht aan dit schilderij. Het heeft een complexe ruimteconstructie en de details zijn heel zorgvuldig uitgewerkt, zoals het meisje dat haar rok ophoudt om voorzichtig over drie kaarsjes te stappen.

Olieverf op paneel. 400 x 540 mm. Aangekocht door George IV, 1814

Tentoonstelling
• Mauritshuis, Den Haag. Herfst 2016

English
A Twelfth Night feast (= 6 January): 'The King drinks' from c. 1661 by Jan Steen (1626 - 1679).

Oil on panel. 400 x 540 mm. Acquired by George IV when Prince Regent in 1814 as part of the Collection of Sir Francis Baring

Steen shows us a family celebrating Twelfth Night, 6 January. During the festivities, which commemorate the visit of the three wise men to the newborn Christ, lots were drawn to choose a king. The men and the boy in the foreground wear their lots in their hats. This evening, the man seated on the right is the king. He takes a sip and everyone shouts 'The king drinks!'.

Steen devoted extraordinary attention to this painting. The spatial construction is complex and the details are very carefully worked out, such as the little girl lifting her skirt to jump over three candles.

Exhibition
• Mauritshuis, The Hague. Automn 2016

The Royal Collection of Her Majesty Queen Elizabeth II (RCIN 407489)

Source: Saar Nijs, Michiel Eijkman


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie