Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

grotekerknaarden_.jpg

Anoniem, ca. 1500

Anonieme en ongedateerde schildering van stok met drie ballen van omstreeks 1500 in het gewelf van de Grote Kerk in Naarden. De datum 31 julij 1822 en de naam Evert de Bruin zijn aangebracht tijdens een restauratie in dat jaar.

Deze foto is gemaakt tijdens de meest recente restauratie op 16 augustus 1971 door Steven J.H. van Hengel.

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

Anoniem.jpg

Anoniem, ca. 1600

De twaalf maanden van het jaar: januari, circa 1600.
The twelve months of the year: January, c. 1600

Olieverf op paneel. 21,5 x 29,5 cm
Oil on panel. 21.5 x 29.5 cm

Dit schilderij maakt deel uit van een serie van 12 panelen die de maanden van het jaar voorstellen.

Collecties
• kunsthandel Jacques Goudstikker, Amsterdam 1940-07 door de Nazi's in beslag genomen
• Stichting Nederlands Kunstbezit, Nederland , inv./cat.nr NK 1884 1946 -
• Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen, Den Haag , inv./cat.nr NK 1884
• Dienst Verspreide Rijkscollecties, Den Haag , inv./cat.nr NK 1884 in bruikleen aan het Noordbrabants Museum
• Rijksdienst Beeldende Kunst, Den Haag , inv./cat.nr NK 1884 in bruikleen aan het Noordbrabants Museum
• Instituut Collectie Nederland, Amsterdam , inv./cat.nr NK 1884 in bruikleen aan het Noordbrabants Museum 2006-02 gerestitueerd aan de erven Jacques Goudstikker
• Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch , inv./cat.nr 11355.01 2006-02 gerestitueerd aan de erven Jacques Goudstikker
• particuliere collectie erven Jacques Goudstikker, Greenwich (Connecticut) 2006-02 - 2007-07-05 2007 geveild

Veiling(en)
• Christie's (Londen (Engeland)) 2007-07-05, afb. kleurenreproductie, lotnr. 2 Inbrenger erven Jacques Goudstikker 288000 GBP

Bron: Do Smit

Literatuur
• van Straaten 1977 , afb. op p. 17
• De Heer/Kuyvenhoven/Mijnlieff 1992 , p. 58, nr. 346

Click for large image

P1160494_.jpg

Anoniem, na 1608

Français, Nederlands

Français
Patineurs et joueurs de crosse sur la Seine, vers 1608, anonyme

Tableau représentant une scène de la vie quotidienne des parisiens pendant l’hiver de 1607-1608, appelé le « Grand Hiver », qui dura de la mi-décembre 1607 à la mi-mars 1608 et au cours duquel la Seine fut gelée pendant plusieurs semaines. Sur ce tableau figurent, à gauche, l’ancienne tour de Nesle érigée sous Philippe Auguste, et à droite, la tour du Bois de l’enceinte de Charles V ; derrière cette dernière apparaît la grande galerie construite à la fin du XVIe siècle.

Inscription - Au verso du panneau : "Vue de la galerie du Louvre et de la tour de Nesle en 1608, par Fr. Pourbus ; cette année, du 22 octobre 1607 au 6 janvier 1608, la Seine ainsi que tous les fleuves d'Europe." D'une écriture plus récente : "Van de Venne".

Description iconographique: 
Au premier plan personnnages engagés dans un jeu de palet, traineau tiré par un cheval, promeneurs, patineurs. Au second plan, à gauche, la tour de Nesle et à droite, la Grande Galerie du Louvre et la tour de Bois.

15,2 x 32 cm.

Musée de la ville de Paris, Musée Carnavalet (P.263). 1890: purchased by Musée Carnavalet from collection Baur

Nederlands
Schaatsers en colfspelers op de Seine. Anoniem, na 1608.

Vlaamse school, dus vermoedelijk door een Vlaming geschilderd. Onduidelijk blijft of op de Seine ooit gecolfd is of dat de colffiguren slechts als aankleding dienen.

Helaas beschikken we voor deze webtentoonstelling niet over een grotere afbeelding.

Musée de la ville de Paris, Musée Carnavalet (P.263)

Bron: Do Smit

Click for large image

Gezicht-op-Utrecht.jpg

Anoniem, begin 17e eeuw

Fantasie uit het eerste kwart van de 17e-eeuw op een gezicht op Utrecht van Esaias van de Velde (1590-1630).

Hoewel in de titel gesuggereerd wordt dat het hier om een fantasieafbeelding gaat, zijn velen van mening dat hier handelt om een écht gezicht van de Weerdsluis op de Zandbrug en de Dom te Utrecht.

Deze afbeelding is gebruikt als illustratie voor het boekje 250 jaar kolfbaan (pagina 9).

Bron: Royal Ancient Golf Club St, Andrews in Schotland.

Click for large image

8461105_.jpg

Anoniem

Winterplezier, door een anonieme schilder

Öl auf Holz (parkettiert). H 52; B 100 cm

Auctions
• Lempertz 1845, Auction 846, Alte Kunst, 15.11.2003, 00:00, Cologne Lot 1105. Estimated price € 9.000; Result € 23.800

Provenance
505. Lempertz-Auktion, Köln, 27.11.1969, Lot 166; Slg. Stemmler, Köln

Source: Do Smit

Click for large image

slijper_.jpg

Anoniem, 1612

Anoniem portret van Jan (...?) Gerritsz Slijper als jongeman van 7 jaar (in 1612). Het schilderij dateert uit 1614.

We zien hier het portret van een vrij donker geklede jongen, wellicht de zondagse dracht van het Gereformeerde Weeshuis in Enkhuizen (...?), met een colfstok in de rechterhand en de linkerhand in de zij. De stok is eigenlijk wat te lang voor hem. Bij de sajetbal op de voorgrond is duidelijk te zien hoe die is gemaakt.

Linksboven is vermeld: 'AETATIS SVAE 7 ANNO 1612'.

Olieverf op vierdelig eiken paneel. 120,3 x 77 cm. In december 1980 is de waarde van dit schilderij geschat op ƒ 6.000 (taxateur D.J.A. Westerhuis).

Bron: gemeente Enkhuizen (eigenaar; BGE 4383). Het schilderij bevindt zich in het depot van het Zuiderzeemuseum
Het schilderij maakt deel uit van een serie van vier:
• Portret van Gerrit Jansz. Slijper, vader (BGE 4381)
• Portret van Kenau Jacobsdr. (te Joost), moeder (BGE 4380)
• Portret van Claes Gerritsz. Slijper, broer (BGE 4378)

Staat van het schilderij in december 1996:
Overschilderingen zijn storend en zeer storend in incarnaat. Lacunes, sleetsheid en vlekkerige vernis storen.

Tentoonstellingen
• Portret van Enkhuizen in de Gouden Eeuw, 15 september 1990 tot 15 januari 1991 in Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
• De glimlach van een kind, 1 mei 2010 tot 3 augustus 2010 in Westfries Museum, Hoorn

Literatuur
• Kinderen op hun mooist, het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700, onder redactie van Jan Baptist Bedaux en Rudi Ekkart. ISBN 90 76 588 11 2.
• Golf through the ages by Michael Flannery, page 203. January 2004

Bron: Do Smit

Click for large image

20090726_02.jpg

Anoniem, 1615

Portret van een jongen met colfstok uit 1615,

Anoniem, Noord-Nederlands.

Olieverf op paneel. 107 x 66 cm.

Gemeentemuseum het Markiezenhof, Bergen op Zoom (inv. 3065).

Literature
• Golf through the ages by Michael Flannery, page 202. January 2004

Click for large image

Pickenoy.jpg

Anoniem, ca. 1624

Op straat colvende jongens uit ca. 1624 door anonieme vervaardiger. (Voorheen onjuist toegeschreven aan Nicolaes Eliasz. Pickenoy.) Afgebeeld zijn Gerritgen van Poelenburgh met haar kleinkinderen Egbert, Petrus en Catharina Tulp, zonen en dochter van Dr. Nicolaas Tulp.

Collectie Six, Amsterdam

Literatuur
• Golf, the true history by Michael Flannery
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 124. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Let op
Gebruik van deze afbeelding is aan rechten onderhevig: info@collectiesix.nl

Click for large image

anoniem-17A_.jpg

Anoniem, eerste helft 17e eeuw

Winter Landscape with skating Colf Player, anonymous, first half of the seventeenth century

Oil on panel. 29 x 38 cm

Auctions
• Lempertz 1845, Lot 1152 R. Estimated price € 8.000 - € 10.000. Result € 17.080

Source: Do Smit

Click for large image

0000146992.jpg

Anoniem, tweede kwart 17e-eeuw

Winterlandschap met kolvers, Anoniem (Noordelijke Nederlanden, historische regio)

Olieverf op paneel. 47 x 59,5 cm

Veilingen/Auctions
• Sotheby's, Edinburgh, 1980-08-25 - 1980-08-26, lotnr. 124, afb. zwart-witreproductie; als Hollandse school, ca. 1700

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

00036520.jpg

Anoniem, tweede kwart 17e eeuw

Portret van Jan van der Aa, anoniem
Identificatie gebaseerd op herkomst

Beschrijving
Rechter hand aan het tegen hem opspringende hondje. Takje vruchten in linker hand. Blond haar. Licht kostuum, Brede manchetten met kantrand. Schort met kantrand. Platte kraag met kantrand. Licht mutsje met pluimen. Op tegelvloer: rechts onder een colfstok

Olieverf op paneel. 114 x 83 cm. Datering 1625 - 1649. Aetatis 2

Opmerking portret
Restauratie: J.C. Traas 1948. Leeftijdsinscriptie: Aet. 2. Werd ten onrechte toegeschreven aan Paulus Moreelse (De Jonge, 1938) en aan A. van Ravesteyn (oud fotokarton RKD). Volgens Domela Nieuwehuis (2001) staat het dichter bij het werk van Jan van Loenen.

Private collection

Herkomst/Provenance
- Volgens overlevering coll. Frederik C.T. baron d'Isendoorn aBlois (1784-1865)
- kasteel Cannenburch te Vaassen
- coll. Jhr.mr. Victor E.L. de Stuers, Den Haag, 1898
- coll. mw A. Gatacre-de Stuers, Vorden, 1939

Literatuur/Documentation
- Moes nr.4 (als P. Moreelse)
- cat. Collection de M. de Chevalier V. de Stuers [...], 1898, p.13 (als P. Moreelse)
- C.H. de Jonge, Paulus Moreelse, 1938, p.113 nr.225, afb.248 (als P. Moreelse)
- E.N. Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, 2, 2001 (ongepubl. dissertatie), p.709-710 nr.42 (afgeschreven Moreelse; met herk. en lit.)

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

IMG_2532_.jpg

Anoniem, 1626

Anoniem portret van een zesjarige jongen uit 1626

Stichting Het Weeshuis te Bolsward

Bron: NGA Early Golf, Jan H. Dijkstra (bestuurslid van Stichting Het Weeshuis te Bolsward)

Literatuur
• De portretkunst in Friesland in de 17e eeuw, door Dr. A. Wassenbergh. p. 73, no. 10.

Click for large image

0003944.jpg

Anoniem, 1628

Portret van Elbert Huybertszn. Krieck, 1628, anoniem

Elbert is geboren en overleden te Amsterdam. Nadere aanduiding geboorteplaats: N.K. Nadere aanduiding overlijdensplaats: O.K. Begraven: 23 november 1654. Functie: Overman; huidenkoper te Amsterdam. Gehuwd met Steyntje Jans Schellingwou op 19 mei 1634 en met Anna Marcelis op 5 november 1652. Aetatis: 4 6m.

Opmerking portret
Elbert Huybertszn. Krieck werd geboren in 1606. Dit schilderij is gedateerd 1628 en draagt de aetatis 4,5 jaar! De identificatie is daarom niet houdbaar. Mededeling IB (K. Schaffers en E.J. Wolleswinkel) 1982.

Blond, kort haar, slappe plooikraag, kanten manchetten, donkere buis met mouwen, gestrikt koord om het middel,
Voorwerp (bal?) in de rechterhand en stok (colfstok? in de linkerhand.

Olieverf op paneel. Staand ovaal: 63,5 x 47 cm

Private collection (1982 - )

Click for large image

Floris.jpg

Anoniem, 1638

Floris Cornelisz. de Lange (vermeld op achterzijde foto in archief van Steven van Hengel; zie ook citaat uit 'Tussen de rails' hieronder), in 1638 op driejarige leeftijd geschilderrd door een onbekende meester (vermeld op schilderij; bewijsfoto aanwezig in hires-map).

Dit schilderij was tentoongesteld in de expositie 'Het kind in de Noord-Nederlandse Kunst' in 1969.

Uit 'Tussen de Rails' nr. 5 van mei 1969:
'... als we dan de gezichtjes bestuderen en de ouwelijke kleding wegdenken, komen we tot de conclusie dat de lieve jeugd echt niet zo vreselijk veel veranderd is. In de oogopslag van Floris de Lange (zie foto) kondigt zich de agressieve provo aan ...'.

Trivia
Floris de Lange (1634-1714) lijkt ook op latere leeftijd als ondernemer vereeuwigd: http://www.iisg.nl/exhibitions/leaders/lange.html
Op dit schilderij wordt hij, samen met zijn vader Cornelis Gerritsz., omschreven als koopman, traankoker, walvisreder en olieslager. Vader Cornelis was burgemeester van Jisp; zoon Floris werd burgemeester van Zaandijk.

Particuliere collectie

Bron: NGA Early Golf, John Ott

Click for large image

part4_5.jpg

Anoniem, 17e eeuw

De eerste colfles ('mevrouw, blijft u alstublieft naar de bal kijken') door een anonieme Vlaamse meester.

Christies' Images, London

Literatuur
• Golf, the true story by Michael Flannery
• Games for Kings & Commoners, Part Two, p. 137. 2014. ISBN 978-2-9540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)

Click for large image

angers-mba-.jpg

Anoniem, 1653

Gezicht op Vlaanderen in de winter uit 1653 van een anonieme schilder.

Olieverf op doek

Musée des Beaux-Arts, Angers (F) (inv. MBA 410 (J1881)P
Collectie Pierre Louis Eveillard de Livois

Bron: Geert & Saar Nijs (http://www.ancientgolf.dse.nl/)

Click for large image

willemsplantsoen.jpg

Anoniem, ca. 1660

'Op de wal achter St. Marye', thans Willemsplantsoen te Utrecht.
Gedeelte uit een anoniem schilderij op doek van 730x1250 mm. uit ca. 1660 (omgeving Van Bemmel?). Sinds een veiling in 1977 zijn de eigenaar en de verblijfplaats van het doek onbekend.

De situatie uit het noorden gezien, waarin drie heren op de stadswal achter de St. Mariakerk (toren links) colf spelen is gecomponeerd en geen natuurgetrouwe weergave. Een vergelijking met een panorama van Utrecht door J.C. Droogsloot en nauwkeuriger werk van dit deel van de stadswal van onder andere Herman Saftleven en Aelbert Cuyp, leert dat het hier opgeroepen beeld toch wel redelijk betrouwbaar kan worden genoemd.
De toren rechts zal de oude Snijderstoren voorstellen, maar die was inmiddels door een orkaan in 1647 zwaar gehavend. Geheel rechts de stadsbuitengracht, nu Catharijnebaan.

Fotoarchief prof. dr. J. W. Salomonson
Bron St. Eloyen Gasthuis

Literatuur
• Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, pages 18/19. SPOU, Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2
• Op de wal agter St. Marye by J.W. Salomonson, page 95. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1983. ISBN 0444855793

Click for large image

Op_de_wal_agter_St_Marye.jpg

Anoniem

'Op de wal agter St. Marye', in 2010 geschilderd naar het hier voorafgaande schilderij van een anonieme schilder.

Collectie Stichting NGA Early Golf

Bron: Do Smit

Literatuur
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 207. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

153913.jpg

Anoniem

Anoniem schilderij, 17e eeuw, Hollandse School.

Figuren, hondjes en colfspelers op een bevroren rivier met op de achtergrond een dorpje met molen.

Olieverf op paneel; verpoetst en vele inschilderingen. 21 x 22,5 cm

Auctions
• Veilinghuis Peerdeman, Utrecht. 10 februari 2019, lotnummer 2223. Richtprijs € 150 - € 200. Hamerprijs € 900

Bron: Ramón van Wingerden

Click for large image

Lands-Zeemagzijn-c1700_.jpg

Anoniem, ca. 1700

Anoniem schilderij uit ca. 1700 met Gezicht op het IJ met 's Lands Zeemagazijn (tegenwoordig: Schaapvaartmuseum)

Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Bron: Robin Bargmann

Click for large image

woman-with-two-boys.jpg

Anoniem, ca. 1700

Interieur met een oude vrouw en twee jongens.
Interior with an old woman and two boys.

Ca. 1700 (1690 - 1710), Noordelijke Nederlanden. Resten van een signatuur linksonder.

Olieverf op doek. 46,8 x 41,1 cm

Bron: Christie's, 2007-05-09, Do Smit

Click for large image

USGA.jpg

Anoniem

Anoniem portret van een colf spelende jongen. Dit portret stond model voor de rechter figuur van de periode-replica hieropvolgend.

Olieverf op doek. 19 x 15 cm

Golf House U.S.G.A., Far Hills, New Jersey, USA

Uit het G.C.S. Bulletin No 43, June 1978:
Valuable painting stolen from Golf House

(May 11) ... All CGS members should be alert to the possibility of being offered the painting shown at the left (= this painting). It was stolen from the USGA Museum in Far Hills, NJ., sometime during the week of May 1.
The small painting, 'Small Girl Playing Golf', circa 1820, measures (including the frame) 10" x 12".
The girl's dress is red and gold.
If, by chance, you see it or are offered it, please contact Janet Seagle at 'Golf House' (201) 234 2300

Bron: NGA Early Golf, Cees van Woerden

Click for large image

DSC_0013.jpg

Anoniem

Anoniem schilderij.

Negentiende eeuwse replica op triplex van twee olieverf schilderingen op doek. Het portret van de linker jongen is mogelijk gebaseerd op het schilderij toegeschreven aan Wybrand de Geest (zie verder in dit album). De oorspronkelijke bal in de linkerhand is, waarschijnlijk om compositorische redenen, vervangen door een hoed. Het rechter portret is gebaseerd op de colf spelende jongen van het hier voorafgaande schilderijtje.

Het schilderij is afkomstig uit een legaat van de heer N.A.C. Heymans (1952), lid van de Kennemer Golf & Country Club.

Bron: Kennemer Golf & Country Club, Zandvoort, Robin Bargmann, Cees van Woerden

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina's 68 en 100. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

PJ_Arends.jpg

Arends, P.J.

IJsvermaak door P.J. Arends, Hollandse School.

Olieverf op paneel, 24 x 30,5 cm

In december 2011 geveild bij Peerdeman Veilingen te Utrecht. Veilingresultaat € 469.

Bron: Do Smit

Click for large image

sch_1630-1679_03_.jpg

Barend Avercamp, 1630 - 1679

IJsvermaak buiten de wallen van een stad door Barend Avercamp (1612 - 1679). Vooraan enkele mannen met kolfstokken. In het midden een arrenslede en schaatsers.

Plieverf op paneel. 40 x 53,5 cm

Rijksmuseum (object SK-A-3286

Verwerving
Schenking in maart 1940 van de heer en mevrouw Kessler-Hülsmann uit Den Bosch

Bron: www.rijksmuseum.nl

Literatuur
• Hendrick Avercamp (1585-1634) bijgenaamd "De stomme van Campen" en Barent Avercamp, 1612-1679, "schilders tot Campen" [ : 1 1979], , BA S5.1
• Aanwinsten 1940-1946 : tentoonstelling van schilderijen, beeldhouwkunst, meubelen, kunstnijverheid, teekeningen en prenten, verworven in de jaren 1940-1946, p. 7, cat.nr. 1
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 134. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015
• 'Schotse kliek', een bijzondere vondst in de Leidse bodem door Do Smit (http://www.colf-kolf.nl/documents/2017-%20schotse%20kliek%20ds.pdf)

Click for large image

sch_avercamp.b7_800.jpg

Barend Avercamp, ca. 1634

Winterlandschap uit ca. 1634 van Barent Avercamp (1621 - 1679)

Olieverf op paneel. 33 x 41 cm

Stedelijk Museum, Kampen (Nederland)

Bron: http://www.iceskatesmuseum.com/museum-n/index-n.htm

Click for large image

barent-avercamp_006__.jpg

Barend Avercamp, 1654

English, Nederlands

English
Games on the ice near Kampen, by Barent Avercamp

Barent Avercamp was a pupil of his uncle Hendrick (1585–ca.1663) and adopted his characteristic subject matter of small, lively genre scenes set in and around Kampen, The Netherlands. Hendrick Avercamp was one of several early-seventeenth-century painters who, inspired by Pieter Brueghel the Elder, painted scenes of winter activities and games. These paintings include details like the ones seen here: bearded burghers looking on disapprovingly, a well dressed woman in her horse drawn sleigh, and younger men playing kolf, a golf-like game played on ice.

Oil on panel. 10 3/4 x 17 7/16 inches

High Museum of Art, Atlanta, USA (618), gift of Rolf R. Roland

Source: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Nederlands
IJsvermaak bij Kampen, door Barend Avercamp

Paneel. 27 x 44,5 cm

High Museum of Art (voorheen: Art Association), Atlanta, Verenigde Staten van Amerika

Bron: Stichting NGS Early Golf, Do Smit

Click for large image

barent-avercamp_005_.jpg

Barend Avercamp, 1655

Winterlandschap, door Barend Avercamp (1655)

Paneel, 27 x 48 cm

Museum der bildenden Künste, Leipzig, Duitsland

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

sch_avercamp.b9_800.jpg

Barend Avercamp, ca. 1655

Wintergezicht van de IJssel bij Kampen uit ca. 1655 door Barent Avercamp (1621 - 1679).

Olieverf op paneel. 21 x 31 cm

Stedelijk Museum, Zwolle (Nederland) (316)

Bron: Bram van der Wees

Click for large image

kollerwest.jpg

Barend Avercamp, 1650-1655

Winterlandschap met colfspelers (Winter landscape with people playing 'colf' geschilderd door Barend Avercamp (1612 - 1679). Dit schilderij toont stilistische overeenkomsten met een vergelijkbare compositie in het Rijksmuseum (inv.nr. SK-A-2386; de bebouwing rechts in de achtergrond is vrijwel identiek).

Olieverf op hout, 22,5 x 43,2 cm

Collecties
• Art dealer David Koetser, Zürich/New York
2014-03 - getoond op TEFAF Maastricht, maart 2014. Verwachte opbrengst tussen CHF 5.000 en CHF 7.000

Bron: Chris Teulings

Click for large image

Scan-100511-0001.jpg

Barend Avercamp, ca. 1660

IJsvermaak op de IJssel bij Kampen door Barent Avercamp, ca. 1660.

Olieverf op paneel. 56,9 x 88,8 cm. Linksonder 'Averkamp'; op de zijkant van een ton op de slede: huismerk

Rijksmuseum Twenthe, Enschede (voorheen: collectie Van Heek, Rijssen). Inventaris BR0001 (R452)

Bron: Jaap Röell, archief kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'

Click for large image

BA1663_123433_.jpg

Barend Avercamp, 1663

De Kamper raad op het ijs, 1663, door Barent Avercamp (1621-1679)

Het groepje mannen in het zwart met de Spaanse hoeden op de voorgrond is de Kamper raad, afgebeeld met colfstokken in de hand

Olieverf op doek. 104 x 156 cm. Gedateerd 1663

Stedelijk Museum, Kampen

Bron: Do Smit

Click for large image

BA_123508_.jpg

Barend Avercamp, ca. 1665

Wintertafereel uit ca. 1665 van Barent Avercamp (Kampen 1621 - 1679 Kampen)

Olieverf op paneel. 38 x 50 cm

Groninger Museum, Groningen (Nederland)

Bron: Do Smit

Click for large image

sch_avercamp.b5_800.jpg

Barend Avercamp, ca. 1665

English, Nederlands

English
Frozen river. by Barend Avercamp (1612 - 1679)

Barent Avercamp was born in Kampen in 1612 and died in that town in 1679. He was the nephew and student of Hendrick Avercamp. His work is so like that of his uncle, that until 1930 all of Barent's paintings were classified as by Hendrick. It was assumed that Hendrick's late works were fully signed whereas the early ones were only monogrammed. Almost simultaneously P. de Boer, on the basis of stylistic comparison, and Clara Welcker, on the basis of new archival evidence, discovered the master, Barent Avercamp. Hendrick died in 1634; all works dated after this year are automatically by Barent.

Panel. 33.5 x 45 cm. Signed

Literature
• Clara J. Welcker, Hendrick Avercamp 1585-1634 and Barent Acercamp 1612-1675, Schilders tot Campen, 1933, no. 33 (as Hendrick Avercamp)

Exhibitions
• Dordrecht, Dordrechts Museum, Nederlandse landschappen uit de 17e eeuw, 1963, no. 4, fig. 45

Provenance
• London, auction, Collection Wellesley, 26-5-1922, lot 127
• The Hague, Collection A.S. van den Berg
• Rotterdam, Collection Dr. E. Marx

Nederlands
Wintertafereel uit ca. 1665 van Barent Avercamp (1612 - 1679)

Olieverf op paneel. 33,5 x 45 cm

Particulier bezit (voorheen: Mr. J.A.C. Bierenbroodspot, Amsterdam)

Sale
• P. de Boer, Amsterdam (1969)

Bron: http://www.iceskatesmuseum.com/museum-n/index-n.htm

Click for large image

sch_avercamp.b4_800.jpg

Barend Avercamp, ca. 1665

Wintertafereel met molen uit ca. 1665 van Barent Avercamp (Kampen 1621 - 1679 Kampen)

Olieverf op paneel. 32,5 x 49,5 cm

Particulier bezit (collectie Lanckoronsky, Wenen)

Bron: http://www.iceskatesmuseum.com/museum-n/index-n.htm

Click for large image

sch_avercamp.b2_800.jpg

Barend Avercamp, ca. 1665

Winterlandschap uit ca. 1665 van Barent Avercamp (1612 - 1679).

Olieverf op paneel. 50 x 65 cm. Gesigneerd

Particulier bezit

Collecties
• Feuer, Frankfurt, ca. 1880
• B. Cederborg, ca. 1920
• A. Malmström, Stockholm, vanaf 1920

Sale
• Kunsthandel P. de Boer N.V., Amsterdam (3e Kunst- en Antiekbeurs, Nieuwe Kerk, Amsterdam, maart 1985)

Literatuur
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 208. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

Barent_Avercamp_c_1655.jpg

Barend Avercamp, ca. 1655

IJsvermaak uit ca. 1655 van Barent Avercamp (1612/13-1679).

Op de voorgrond speelt iemand naar een paaltje dat op een kolfstuk lijkt. Hij en zijn medespeler en de omstanders staan niet op de schaats, zodat het alles weg heeft van het kolfspel. Rechts van het midden wordt gecolfd door een man in een gele jas, die wel schaatsen aan heeft, en een man met een grijze jas en een hoed.
De dame midden in het groepje rechts draagt geen masker, maar een gezicht bedekkende muts tegen de kou.

Olieverf op paneel, 30,5 x 52 cm.

Particuliere collectie

Veiling
• Christie's London, 1975

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina's 11en 52. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 203. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015
• 'Schotse kliek', een bijzondere vondst in de Leidse bodem door Do Smit (http://www.colf-kolf.nl/documents/2017-%20schotse%20kliek%20ds.pdf)

Click for large image

Skaters_Kolf_Players_City.jpg

Barend Avercamp, ca. 1655

Schaatsers en kolfspelers buiten de stadsmuren van Kampen uit ca. 1655 door Barent Avercamp (1612/13-1679).

Barent was de neef van Hendrick Avercamp en minder bekend. Hij leerde het schilderen van zijn oom en nam in zijn werk ook geregeld details van hem over. Daarom heeft het tot 1920 geduurd voordat echt duidelijk werd dat er twee schilders met de naam Avercamp zijn geweest.

Notes
The painting can be compared with two drawings, also supposed to represent Kampen, by Esaias van de Velde (Amsterdam 1587 – 1630 The Hague). The similarities between these two drawings and the present painting are too striking to be a coincidence. Especially the position of the boat on the bank of the drawing in the Victoria & Albert Museum is, besides the resemblance in architecture, remarkable.When carefully comparing the drawing to a print by Abraham Rademaker from the city of Ysselstein, we can conclude that the two drawings by Van de Velde must have been inspired by the city defences of Ysselstein. It is known that Esaias van de Velde used his imagination when depicting existing architecture, but that he nonetheless usually represented this architecture clearly enough to be identified. Additionally, we know for a fact that Esaias has been to Ysselstein, proven by a winter landscape depicting the covered lock and the Ysselpoort of Ysselstein behind it. There is no evidence that Barent Avercamp also has travelled himself to Ysselstein.
When comparing the painting by Barent and the drawings by Van de Velde, the copied details strongly suggest that Barent must have known, seen and studied the drawing of 1621 meticulously and that it was used as an example for his painting.We presume that Hendrick Avercamp spent his apprenticeship in Amsterdam with the Antwerp master Gillis van Coninxloo (1544-1607) at the same time as Esaias van de Velde and Hercules Seghers studied with van Coninxloo. It is thus probably through Hendrick that Barent knew the drawings by Esaias van de Velde.

In 1936 this painting was with Walter Paech, art dealer and restorer in Amsterdam. After comparing two photographs in the documentation of the RKD - Netherlands Institute of Art History and tracing the provenance of this painting, we have concluded that during restoration Paech must have painted over several elements of the composition: the two most evident elements are the top of one the towers, and the man doing his needs under the city wall.

The painting is accompanied by a letter confirming that the descendants of the late Bernhard Albert Mayer of Mainz have transferred all rights, title, or interest in and to the painting.

Olieverf op paneel. 58 x 89 cm. Signed l.l. on the sledge

Provenance
Dr Hülsmann, Wiesbaden, 1907; Reg. Rat Schippers, Wiesbaden;
Bernhard Albert Mayer, Mainz, until 1934;
sale Gemäldesammlung Kom.-Rat Bernhard Albert Mayer, Mainz, Werke niederländischer Meister des 17. Jahrhunderts, Paul Graupe, Berlin, 25 June 1934, lot 2; Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam, August-September 1934;
Galerie Moos, Geneva, Collections Jan W. Vos Amsterdam, H. Schauwecker Bruxelles, 7 December 1935, lot 4, ill. at plate 2;
Kunsthandel W. Paech, Amsterdam, 1936, no.1; H. Schrijver Jr., Castellaras, France, 1976; sale, Old Master Paintings, Sotheby’s, London, 3 July 1997, as ‘Property from a European Private Collection’, lot 30, ill; Johnny van Haeften Ltd, London, in December 1997 and Newhouse Galleries Inc., New York, 1997/98; Exhibited at TEFAF 1998, where purchased by an important Dutch collector, on behalf of the Foundation Oikonomos Beheer in The Netherlands

Literature
Welcker, C.J. 'Hendrick Avercamp (1585-1645) & Barent Avercamp (1612-1679) Schilders tot Campen', revised edition, 1979, pp. 333-334, nos. B.A. S 17 and B.A.S 21.1; A. Blankert, D. Hensbroek-vd Poel et al, 'Hendrick Avercamp, Barent Avercamp, Frozen Silence: Paintings from Museums and Private Collections', Amsterdam, 1982

Exhibitions
K. & V. Waterman, Provinciehuis, Zwolle, 'Hendrick Avercamp, Barent Avercamp, Frozen Silence: Paintings from Museums and Private Collections', 1982, no. 18, p.120, ill. p. 121; Johnny Van Haeften Ltd, London, December 1997, no. 4, illustrated in colour.

For sale
• Douwes Fine Art
• Tefaf 2017, € 760.000 (Douwes Fine Art). Source: Anna Koldeweij

Click for large image

Barend_avercamp_1650-1670_.jpg

Barend Avercamp, ca. 1650 - 1670

IJsvreugde buiten de Hagenpoort te Kampen, door Barend Avercamp (1612 - 1679)

Musée du Louvre, Paris

Bron: Do Smit

Click for large image

Avercamp_winterlandschaft_.jpg

Barend Avercamp, 1650 - 1655

Wintertafereel met bevroren rivier door Barend Avercamp (1612 - 1679)

Olieverf op paneel. 20,4 x 32,6 cm

Gemäldegalerie, Berlin

Bron: Do Smit

Click for large image

barent-avercamp_001_.jpg

Barend Avercamp

A skating and colfing Scene, by Barend Avercamp (Kampen 1612 - 1679 Kampen)

Panel. 30.5 x 55 cm

Sale
• Noortman & Brod, Maastricht en New York (december 1982)

Source: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

barent-avercamp_003_.jpg

Barend Avercamp

Wintergezicht buiten de Hagenpoort te Kampen, door Barend Avercamp

Sale
• Kunsthandel O. Garschagen, Amsterdam

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

ba_.jpg

Barend Avercamp, 1633 - 1679

IJsvermaak, door Barend Avercamp (Kampen 1612/13 - 1679 Kampen)

Olieverf op paneel. 32,2 x 51,9 cm. Monogram op slee: B. Avercamp

Rijksmuseum Twente (0086)

Bron: Anna Koldeweij, Thomas michgelsen

Click for large image

Barent_Avercamp.jpg

Barend Avercamp

A winter landscape with kolf players, attributed to Barend Avercamp (Kampen 1612-1679)

Oil on panel, 6 7/8 x 8 5/8 in., 17.5 x 22 cm. Indistinctly signed with monogram 'HA'

Provenance
• With Leonard Koetser, London, as 'Hendrick Avercamp', from whom purchased by
• H. Dormond, 4 May 1970
• Property from a Swiss private collection

Auction
Christie's New York, 4 October 2007. Price realised USD 91,000. Estimate USD 20,000 - USD 30,000

Source: Do Smit

Click for large image

0000139066_.jpg

t.a. Barend Avercamp

IJsvermaak op de IJssel voor Zutphen, toegeschreven aan Barend Avercamp

Olieverf op paneel. 74,5 x 45,5 cm

Stedelijk Museum Zutphen (P 126)

Herkomst/Provenance
• art dealer Abraham Nijstad, Lochem; als toegeschreven aan Barend Avercamp
• Private collection; Gorssel (Lochem) 1936 - gesignaleerd
• Stedelijk Museum Zutphen, Zutphen , inv./cat.nr P 126

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

koln.jpg

Hendrick Avercamp, 1601-1615

Winterlandschap van Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634).

De vroege winterlandschappen van Avercamp zijn nog geschilderd in de traditie van Pieter Breugel de Oudere.

Vroeger ging het verhaal dat Hendrick Avercamp doofstom was geboren en nooit heeft leren praten. Schilderen zou voor hem dé manier geweest zijn om zijn gevoelens te uiten, maar ook een van de weinige beroepen die hem in staat stelde zichzelf te onderhouden. Recenter onderzoek heeft uitgewezen dat de doofheid vrijwel zeker opgaat voor het einde van zijn leven, maar hoogstwaarschijnlijk niet voor de daaraan vooraf gaande levensfase.

Olieverf op eikenhout. 25 x 34 cm.

Wallraf-Richartz Museum, Keulen

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Click for large image

winter_landscape_vienna.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1605

Winterlandschap van Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634).

Olieverf op hout. 29,4 x 46,4 cm

Kunsthistorisches Museum, Wenen

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Click for large image

Hendrik_Avercamp_019.jpg

Hendrick Avercamp, 1608

Winterlandschap uit 1608 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op paneel. 23 x 31,5 cm

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

Bron: Do Smit

Click for large image

rijks_winter_landscape_amsterdam.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1608

Winterlandschap met ijsvermaak van Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634).

Dorpsgezicht met vele figuren op het ijs: schaatsers, kolfspelers, wandelaars. Rechts een arreslede, links een kerk. De brouwerij links op de voorgrond draagt het door twee leeuwen opgehouden stadswapen van Antwerpen. Het detail met de arreslee en de daarvor spelende colver is in januari 2010 gebruikt voor postzegels ter gelegenheid van de Avercamptentonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam (zie onder Sier- en gebruiksvoorwerpen in tijdvak 1885-heden).

Olieverf op paneel. 77,3 x 131,9 cm
Opschriften/merken: Signatuur HAenricus Av; de H met de A vormt Avercamp monogram.

Rijksmuseum, Amsterdam (inv.nr. SK-A-1718)

Bron: http://www.rijksmuseum.nl/

Literatuur
• Hendrick Avercamp : de meester van het ijsgezicht, p. 38, 39, 209, afb. 43,
• Artists born between 1570 and 1600, p. 7-12, p. 9 (afbeelding),
• Nederland in de Gouden Eeuw, , cat.nr. 6
• 125 jaar openbaar kunstbezit : met steun van de Vereniging Rembrandt, p. 52, 53,
• Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1600-1700, , cat.nr. 305
• Hendrick Avercamp (1585-1634) bijgenaamd "De stomme van Campen" en Barent Avercamp, 1612-1679, "schilders tot Campen" [ : 1 1979], ,
• Hendrick Avercamp (1585-1634) bijgenaamd "De stomme van Campen" en Barent Avercamp, 1612-1679, "schilders tot Campen" [ : 1 1979], ,
• Dawn of the Golden Age : northern Netherlandish art 1580-1620 [ : 1 1993a], , cat.nr. 5
• M. Verhoef, 'Van sneeuw naar verf', Kunstschrift 53 (2010) nr. 6, p. 14, 15
• Corine Koole, 'Literair levensverhaal : Hendrick Avercamp', Oog 3 (2009) nr. 5, p. 76-87.
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 203. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015
• Colf Kolf Golf, Early Golf - Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 27. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016

Click for large image

Hendrik_Avercamp_014.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1608

Winterlandschap bij IJsselmuiden uit circa 1608 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op hout. 47 x 73 cm

Musée d'Art et d'Histoire, Genève, Foundation Lucien Baszanger (inv.nr. Basz. 4)

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Click for large image

sch-avercamp.h1-800.jpg

Hendrick Avercamp, 1608

Wintergezicht uit 1608 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op paneel, 33 x 55,5 cm

Billedgallerie, Bergen (Noorwegen)

Click for large image

SK-A-1718_.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1608

Winterlandschap met schaatsers uit ca. 1608 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Winterlandschap met ijsvermaak. Dorpsgezicht met vele figuren op het ijs: schaatsers, kolfspelers, wandelaars. Rechts een arrenslede, links een kerk.

Olieverf op paneel. Drager: 77,3 x 131,9 cm.

Rijksmuseum (SK-A-1718). Aankoop in 1898 met steun van de Vereniging Rembrandt.

Literatuur
• Hendrick Avercamp : de meester van het ijsgezicht, p. 38, 39, 209, afb. 43
• 125 jaar openbaar kunstbezit : met steun van de Vereniging Rembrandt, p. 52, 53
• Artists born between 1570 and 1600, p. 7-12, p. 9 (afbeelding)
• Nederland in de Gouden Eeuw, cat.nr. 6
• Verborgen verhalen : betekenissen van Vlaamse en Nederlandse schilderijen 15e - 18e eeuw, p. 140-141
• Winters van weleer : het Hollandse winterlandschap in de Gouden Eeuw, p. 50-52
• Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1600-1700, cat.nr. 305
• Dawn of the Golden Age : northern Netherlandish art 1580-1620 [ : 1 1993a], cat.nr. 305
• Hendrick Avercamp (1585-1634) bijgenaamd "De stomme van Campen" en Barent Avercamp, 1612-1679, "schilders tot Campen" [ : 1 1979]
• Oud & Nieuw : Hendrick Avercamp en Siem van der Marel
• Hoofdstuk uit het Rijksmuseum : Hendrick Avercamp
• Nederland in de Gouden Eeuw
• Inzoomer object op zaal, 2013 (Nederlands/English).
• M. Verhoef, 'Van sneeuw naar verf', Kunstschrift 53 (2010) nr. 6, p. 14, 15
• Corine Koole, 'Literair levensverhaal : Hendrick Avercamp', Oog 3 (2009) nr. 5, p. 76-87.
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 58. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Bron: Do Smit

Click for large image

Hendrik_Avercamp_012.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1608-1609

Winterlandschap uit circa 1608-1609 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

De familiegroep linksonder werd na 1615 door Avercamp toegevoegd. Er wordt gezegd dat Hendrick Avercamp zichzelf op dit schilderij heeft en face afgebeeld: De derde figuur rechts van het links geplaatste huis.

Olieverf op hout. 67,5 x 115 cm

Staatliches Museum, Schwerin (Duitsland) (inv.nr. G60)

Literatuur
• Games for Kings & Commoners, Part Two, p. 176. 2014. ISBN 978-2-9540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)

Bron: Do Smit

Click for large image

Hendrik_Avercamp_018.jpg

Hendrick Avercamp, 1609

Winterlandschap uit 1609 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op hout. 29,5 x 44,5 cm. Gedateerd 1609

Particulier bezit

Veiling
• Sotheby's London, 10 July 1974, no. 120

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

212L13033_6Y76L_.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610

A panoramic winter landscape with a multitude of figures on a frozen river, painted by Hendrick Avercamp (1585 - 1634), probably around 1610.

This painting was sold by Sotheby's London on 9 July 2014, 7:00 PM BST. Estimate 1,000,000 — 1,500,000 GBP. Lot sold: 5,010,500 GBP (6,298,219 EUR) (Hammer Price with Buyer's Premium)
Property from an English private collection sold to benefit the following charities:
• The Tuberous Sclerosis Association
• The Glasallt Fawr Camphill Community
• The Mutiple Sclerosis Trust and Eton Action

Oil on oak panel.
Current dimensions: 69.2 by 109 cm.; 27 by 43 in.
Original dimensions: circa 55 by 109 cm.

Catalogue note
This hitherto unpublished winter landscape was painted early in the artist’s career, probably around 1610, and is a significant addition to his early œuvre.1 It was originally painted on a panel comprising two horizontal panels, probably of fairly similar width. At some later date, probably after the artist’s death, a small section of the top edge of the upper panel was trimmed, presumably to remove the bevel, and a third horizontal panel was glued to it. The sky was thus extended, creating a more modern winter landscape with a much lowered horizon line. The bare branches of the trees left and right were extended into the added panel, and patches of pale blue sky, unfamiliar in Avercamp’s early winter scenes, were included.

The current appearance of the painting is shown here, but a reconstruction of its original appearance is shown as well, which includes a small section of the added plank, to recover the original proportions (see fig. 1). The lower two planks of the current panel thus comprise about 95% of the originally visible panel, allowing for the rebate of a frame. The proportions and the high horizon line are a key pointer to an early dating, and this is supported by tree-ring analysis (see below). Few of Avercamp’s pictures are dated, and latter-day scholars wisely suggest a relatively broad span of dates for undated works. Nonetheless, a comparison with one of his earliest dated pictures, the small landscape in Bergen, Norway, of 1608 shows a similarly high horizon line, also to be found in other works thought to date from the years around 1610 and the early teens. Avercamp was not consistent with horizon lines, but it is clear that by circa 1620 they are consistently lower, usually around the centre-line of the composition, and by the mid-1620s they are generally lower still. Avercamp’s early pictures are, like the present work, packed full of figures on the ice – too many to count – while many of his later works are sparser.

Details of Avercamp’s life are scant, and no biography of him was written until the latter part of the eighteenth century. His nickname was ‘De Stomme van Kampen’ (the Mute of Kampen), but we do not know for certain if he was in fact deaf or mute or both, and it is more likely that he was man of few words. It has become fashionable to make a romantic connection between his alleged affliction and the isolation from the world which it implies and his subject matter, so that one exhibition a few years ago was even entitled ‘Frozen Silence’. He lived for much of his life and died in Kampen, a city without a strong native artistic tradition in the eastern Dutch province of Overijssel. Avercamp included its fortified walls in several of his winter landscapes. He was however born in Amsterdam and spent some years there, perhaps as many as six, during his apprenticeship to the painter Pieter Isaacsz., whose elegant mannerist style, however, left no visible imprint on him. The present work was very likely painted during Avercamp’s Amsterdam sojourn.

Avercamp liked to re-use particular figures and elements in diverse compositions. Some of these evolved through several pictures over a span of dates, but many are generally found in paintings of roughly the same period. In many-figured paintings such as the present one, a list of such motifs would be a long one, but here follows a sample with its location in the present work listed first:

The rough wooden privy with a naked arse in the moment of defecation to the extreme left occurs first in a work of circa 1605 in Vienna. Similar structures occur in later pictures, but of different architecture and with greater modesty.

Several motifs from the present picture are found in a painting in the Rijksmuseum, Amsterdam, of circa 1608.2 These include the figure kneeling on the ice tying the laces of his skates in the extreme foreground, who is similarly placed in the Amsterdam work, the bird trap to the centre-left – a motif made famous in the works of Pieter Brueghel the Younger where a re-used old wooden door also serves as the trap – found in the lower left of the Amsterdam work, and the man right-of-centre stepping forward on his skates holding a fishing spear found nearer the right foreground in the Amsterdam picture.

A similar, though not identical castle with round tower that dominates the central background occurs in reverse in a similar position in a tondo winter landscape, also of circa 1608, in the National Gallery, London. The boat equipped with runners and flying a flag from its stern sailing away from us close hauled that occurs in the distance is to be found in several winter landscapes by Avercamp.3 Likewise the cartwheel fixed horizontally to a post found to the left, the largely submerged rowing boat to the right, and the remains of a horse frozen in the ice to the extreme left.4

Many other figures are similarly attired stock types that recur, though not identically depicted, in many works by Avercamp. There is a rich variety of lavishly dressed figures, both male and female, in the present picture, in which everyone who can is showing off their finery. Many of the ladies are wearing black sleeveless full-length cloaks, with headdresses with upstanding spikes. These cloaks, of which Avercamp painted in a number of forms, were called huiken, and originated in North Africa, passing via Spain to the Spanish Netherlands, and are often seen in Flemish painting from the late sixteenth century onwards. They would have been less common in Avercamp’s Kampen in the Eastern Netherlands, but were the height of fashion in Brabant, and Avercamp may have seen them in Amsterdam.5 They occur in several other works by him, including the winter landscapes on long-term loan from the Rijksmuseum to The Mauritshuis, The Hague, of circa 1610, and in the Los Angeles County Museum of Art, of circa 1620.6 Groups of couples skating away from the viewer, like the ones in the centre of the present picture, are found in several other early works, including the picture dated 1608 in Bergen. Most of the ladies are wearing bell-shaped hooped skirts, originally Spanish, called verdugado or farthingale in English, which were fashionable in Flanders at the end of the sixteenth century, but one has the slightly later drum-shaped hoop skirt which arrived from France in the first decade of the seventeenth century.7 Many of the women in the present picture and many other Avercamps wear black masks, whether to remain incognito or to preserve a desirable complexion, or most likely to protect them from the cold.8 Familiar too from many of the artist’s works are figures playing colf on the ice – here near the river bank to the left.

A familiar characteristic of many of Avercamp’s ice-scenes are the shadows of figures that the artist first included and then, changing his mind, painted out. The gradually increasing translucence of the overpaint often causes these to re-emerge. Perhaps because the artist used thicker paint in the present picture, they are less evident to the naked eye, but several of them can be seen in the infra-red image reproduced here (Fig. X), especially in the right foreground.

We are most grateful to Pieter Roelofs of the Rijksmuseum for his help in cataloguing this picture. He has suggested that the soldiers laying down arms in the left foreground, a motif not found in other works by the artist, may indicate that the painting dates from shortly after the signing of the Treaty of Antwerp in 1609, an armistice which initiated the Twelve Years Truce between the Dutch Republic and the Spanish Netherlands.

Technical analysis
A tree-ring analysis of the three planks currently comprising the panel was conducted by Ian Tyers of Dendrochronological Consultancy Ltd in April 2013.9 The two lower planks were sawn from the same slow-growing and long-lived Baltic oak tree which was felled after 1590, and they were almost certainly available for use during the first decade of the seventeenth century. The original panel was composed of these two planks alone. The added upper plank, also of Baltic oak, was sawn from a tree felled after 1627, and thus unlikely to have been available for use during Avercamp’s lifetime.

X-Ray
An X-Ray taken by Art Access Research in June 2013 shows clearly the consistent character of the lower two planks, and the very different appearance of the upper one, which seems to have a different ground layer (see Fig. 3). Remnants of a painted structure in the upper right corner suggest that the added plank had previously been used as part of the support of another panel painting. This makes it likely that the present panel was enlarged rather later than the earliest likely date of use of the upper plank in the mid-seventeenth century.

Infra-red Imaging
Infra-red imaging (IRR) made by Art Access Research in June 2013 underscores the different character of the upper plank, and clearly shows a pattern of receding black and white floor tiles in the upper right corner, indicating that the previous use of this plank was as the right-hand plank of an upright panel, probably a portrait (see Fig. 2).

1. On the basis of a photograph, Jhr. Dr. D.C. Röell, Director General of the Rijksmuseum, wrote in a letter dated 21 February 1949 that in his opinion the present work is ‘a genuine and excellent work by Hendrick Avercamp’. Earlier attributions to Molenaer and Brueghel are recorded.
2. See P. Roelofs, Winter landscape with skaters. Hendrick Avercamp, Amsterdam 2013, 78pp.
3. See P. Roelofs, Hendrick Avercamp, exhibition catalogue, Amsterdam 2009, p. 62, fig. 61.
4. Idem, p. 73, fig. 88.
5. See B. M. du Mortier, in Roelofs, op. cit., pp. 154–6, figs. 201–05.
6. See Roelofs, op. cit., pp. 46, 50, reproduced figs 35 and 42.
7. See du Mortier, op. cit., p. 148, fig. 187 and p. 151, figs 191 and 192.
8. Idem, p. 152.
9. Report 603. A printed copy of this is available on request and will be posted with the online catalogue of this sale.

The mentioned Fig's and more details can be found on http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/old-master-british-paintings-evening-l14033/lot.4.html

Provenance
The early history of this painting is as yet unknown. Although not securely documented in the present family until 1907, it is very probable that the painting entered the collection at a much earlier date. According to family history, the 2nd Baron Kilmaine, M.P. for Carlow 1790–1794, was acquiring paintings in the 1790s as his diary entry records when visiting London on 20 October 1795: ‘Go to Christy’s auction in Pal Mal’. Despite the fact there is no documentary evidence, some of the seventeeth-century Dutch and Flemish paintings and eighteenth-century Irish landscapes purchased at this period are illustrated in nineteenth-century watercolours of the Interiors of The Neale.

The painting is listed in the 1907 Inventory and Valuation of Paintings at The Neale produced by Bennett & Sons at the death of the 4th Baron Kilmaine and a letter and bill addressed to the 5th Baron Kilmaine (1878–1957) at The Neale in September 1909 from John & Edward Tracey, ‘Picture Cleaners, Restorers and Liners to the National Gallery of Ireland’, 13, Heytesbury Street, Dublin: ‘the panel picture, Skating Scene, is also very good. For setting 5 pictures to rights, this including touching up the frame will be £3’.

The painting remained at The Neale until 1925 when the 5th Baron Kilmaine sold his estates in Ireland and the family moved to England. The painting has remained in the collection of the present family hidden from public view until its recent discovery.
• Possibly James Caulfeild-Browne, 2nd Baron Kilmaine (1765–1825), The Neale, Co. Mayo, Ireland;
• Francis William Browne, 4th Baron Kilmaine (1843–1907), The Neale, Co. Mayo, Ireland;
• Thence by direct family descent.

Source: Do Smit

Click for large image

Hendrik_Avercamp_013.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610

IJsgezicht uit circa 1610 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op hout. 53,5 x 94,5 cm

Particulier bezit

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

HA-c1610.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610

IJsvermaak bij een dorp uit circa 1610 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634). Dorpsgezicht in de winter met vele figuren die op het ijs schaatsen, spelen en kolven. Links zijn twee personen door het ijs gezakt. In de verte een ophaal brug en een molen.

Olieverf op paneel. Drager 35.7 x 70,4 cm. Lijst 54,3 x 89 x 8,5 cm

Opschrift/merken: monogram H.A.

Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag (inv,nr, 785), langdurig bruikleen Rijksmuseum, Amsterdam (inv.nr. SK-A-1320)

Bron: http://www.rijksmuseum.nl/, aankoop 1886

Literatuur
• Hendrick Avercamp : master of the ice scene, p. 44, afb. 35,
• Hendrick Avercamp : de meester van het ijsgezicht, p. 44, afb. 35,
• Artists born between 1570 and 1600, p. 53, 54,
• Winters van weleer : het Hollandse winterlandschap in de Gouden Eeuw, cat.nr. 5
• Hendrick Avercamp (1585-1634) bijgenaamd "De stomme van Campen" en Barent Avercamp, 1612-1679, "schilders tot Campen" [ : 1 1979], S16
• M. Verhoef, 'Van sneeuw naar verf', Kunstschrift 53 (2010) nr. 6, p. 12
• Corine Koole, 'Literair levensverhaal : Hendrick Avercamp', Oog 3 (2009) nr. 5, p. 76-87.

Click for large image

Hendrik_Avercamp_016.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610

IJsgezicht uit circa 1610 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op hout. 31 x 52,5 cm

Particuilier bezit

Bron: http://www.iceskatesmuseum.com/museum-n/index-n.htm

Click for large image

Hendrik_Avercamp_017.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610

IJsgezicht uit circa 1610 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Sale
Galerie Koetser, Genève (1981)

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 125. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Welcker, p. 205, S.14.6

Click for large image

skaters_castle_nglondon.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610

Winterlandschap bij kasteel met schaatsers en colver van Hendrik Avercamp . Het betreft hier een kasteel dat ontsproten is aan de fantasie van de schilder.

Olieverf op eikenhout. Doorsnede 40,7 cm.

National Gallery, Londen

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Click for large image

Scan_091207_0003.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610-1615

Winterlandschap met ijsvermaak uit ca. 1610-1615 door Hendrick Avercamp (1585-1634).

Olieverf op paneel. 47,6 x 95,5 cm

The Toledo Museum of Art, Toledo (Ohio, VS), schenking Edward Drummond Libbey (inv.nr. 1951-402)

Click for large image

HAvercamp_.jpg

after Hendrick Avercamp, 1610 - 1620

Ice skating and colf playing, after Hendrick Avercamp

Oil on canvas. 109 x 68,2 cm

Museum Boymans van Beuningen (1015 (OK)). Purchase: 1900

Source: Do Smit

Click for large image

20091204_002.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610-1620

Winterlandschap met molen uit de periode 1610-1620 van Hendrick Avercamp (1585-1634).

Olieverf op paneel. 26 x 38 cm

Particulier bezit

Click for large image

20091204_008.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610-1620

Winterlandschap uit ca. 1610-1620 van Hendrick Avercamp (1585-1634).

Zoek de vier colvers!

Olieverf op paneel. Diameter 18,2 cm

Kunsthalle, Hamburg (Kupferstich Kabinett, inv.nr. 2)

Click for large image

20091204_009.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610-1620

Winterlandschap uit ca. 1610-1620 van Hendrick Avercamp (1585-1634).

Olieverf op paneel. Diameter 18,2 cm

Kunsthalle, Hamburg (Kupferstich Kabinett, inv.nr. 3)

Click for large image

Hendrik_Avercamp_008.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610-1620

Winterlandschap met schaatsende en colvende figuren opphet ijs bij een boerderij (Winterlandscape with figures skating and playing colf on the ice near a cottage) uit circa 1610-1620 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op paneel. 15 x 29,5 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: HA dooreen

Herkomst
• private collection Friedrich Lippmann, Berlijn. 1912 geveild
• private collection Alfons Jaffé, Berlijn. 1914 - gesignaleerd, zie Berlijn 1914
• Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam. 1940 - gesignaleerd, zie Amsterdam (Kunsthandel de Boer) 1940
• Stichting P. en N. de Boer, Amsterdam , inv./cat.nr 7
1959 - gesignaleerd, zie Martin-Méry 1959

Veilingen
• R. Lepke, Berlijn, 1912-11-26 - 1912-11-27, lotnr. 29, afb. black-and-white reproduction. Inbrenger: Friedrich Lippmann

Literatuur
• Berlijn 1914 , nr. 2 , met opgave van herkomst; als bij Alfons Jaffé
• Amsterdam (Kunsthandel de Boer) Pasen 1940 , nr. 2 , afb. en opgave van herkomst, tentoonstelling en literatuur
• Martin-Méry 1959 , nr. 1 , met opgave van herkomst, literatuur en tentoonstellingen
• Laren 1966 (schilderijen) , nr. 68 , afb. en opgave van herkomst, literatuur en tentoonstellingen
• Welcker/Hensbroek-van der Poel 1979 , nr. S14.5 , met opgave van herkomst en tentoonstellingen
• Blankert e.a. 1982 , nr. 12 , afb. in kleur en opgave van herkomst, tentoonstellingen en literatuur
• Eveline Schlumberger, 'Pieter de Boer. Les tableaux de ma collection qui ne seront jamais dispersés', Connaissance des Arts, nr. 163 (sept 1965), p. 90, afb. in kleur

Stichting P. en N. de Boer, Amsterdam

Click for large image

Scan_091207_0007.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610-1620

Winterlandschap met schaatsers bij een stad uit de periode ca. 1610-1620 door Hendrick Avercamp (1585-1634)

Geheel rechts en halverwege de hoogte zien we een colver.

Olieverf overgebracht van paneel op doek. 33 x 60,6 cm

Saint Louis Art Museum, Saint Louis

Click for large image

Scan_091207_0006.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1610-1620

IJsvermaak uit periode ca. 1610-1620 door Hendrick Avercamp (1585-1634)

Onder de schuit met mast trekt een man zijn schaatsen aan met naast zich op het ijs een colf- of kolfstok.

Olieverf op paneel. 19 x 43 cm

National Gallery of Ireland, Dublin (inv.nr. 496)

Click for large image

20081202_17a.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1613-1615

Broederpoort te Kampen van Hendrick Avercamp (1585 - 1634), met talrijke schaatsende en kolvende figuren.

Zie de belangwekkende linker onderhoek van dit schilderij in détail op de volgende afbeelding.

Olieverf op hout, 44,5 x 72,5 cm. Gesigneerd linksonder op het ijs én op de vlag rechts.

Datering onbekend.
Particulier bezit.

Bron: Noortman op TEFAF Maastricht, 10-18 maart 2001, Cees van Woerden

Literatuur
• Serendipity of Early Golf by Robin Bargmann, pages 12, 13, 56 and 58. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, pagina 8. SPOU, Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2

Click for large image

20091204_007.jpg

Hendrick Avercamp (twee détails), ca. 1613-1615

Detail van het vorige schilderij Broederpoort te Kampen (linksonder) van Hendrick Avercamp (1585 - 1634), met talrijke schaatsende en kolvende figuren.

Vermoedelijk betreft dit een zelfportret van Hendrick Avercamp, want achter hem staan zijn initialen en zijn score met kolven gekrast in de sneeuwlaag op het ijs ('streepjeskolf'). Hier moet dus het kolfspel zijn afgebeeld en niet het colfspel, want bij colven zouden de streepjes zijn ingekerfd in een stok of tak die meegenomen kon worden.

De bijna tastbare stofuitdrukking op het ijs bereikte Avercamp door met een scherp voorwerp in de bovenste laag natte verf te krassen. De score van de kolfspelers die linksonder in de sneeuw op het ijs is geschreven, is hiervan een sprekend voorbeeld.

Click for large image

ice_1615_ng.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1615

Winterlandschap bij een stad (brouwerij De halve Maan te Kampen?) van Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634).

Olieverf op hout. 58 x 89,8 cm

National Gallery, Londen

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 60. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

ijsel.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1615

Français, Nederlands

Français
Divertissement sur la Glace, tableau par Hendrick Avercamp (Amsterdam 1585 - 1634 Kampen)

La rivière IJssel, entièrement prise par la glace, et qu'anime un fourmillement de figures s'enlevant en taches coloriées sur un fond de blancheur où le ciel et le paysage s'unissent. On distingue deux traîneaux élégants, chacun attelé d'un cheval; sur la rive droite des potences, fourches patibulaires, et sur la rive gauche une vieille tour, un moulin et une grande ferme. Au loin la ville de Kampen.

Panneau. 53,5 x 96 cm

Provenance
• H. Houck, Deventer (1895)
• A.J. Kronenberg (1912)
• A.C. Visser van IJzendoorn
• Collection J. de Gruyter, Lausanne

Nederlands
Winterlandschap bij een stad van Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634).

Olieverf op hout

Particulier bezit (voorheen: Collectie J. de Gruyter, Lausanne)

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 37. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Catalogus: La vie Hollandaise au XVIIe, Paris 1967, No. 80
• 'Schotse kliek', een bijzondere vondst in de Leidse bodem door Do Smit (http://www.colf-kolf.nl/documents/2017-%20schotse%20kliek%20ds.pdf)

Click for large image

0128.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1615

English | Nederlands

English
Skating Scene by Hendrick Avercamp (1585 - 1634). Ca. 1615

Avercamp's "Skating Scene" echoes Pieter Bruegel's "Winter Landscape" in many respects. Yet in his painting the didactic message is relegated to the background. The picture combines elements of the landscape and the genre scene. The frozen river by the walls of Kampen is alive with skaters, people fishing through holes in the ice and peasants with sledges. The figures are united by everyday interests: a cavalier is fixing his lady's skate, while a young boy looks on inquisitively, and further off we see figures playing ball, pulling an old man along in a sledge or taking a dog for a walk. There is even a custodian of the peace with a gun. The line of the horizon divides the picture in two: this is not a panorama, as in Bruegel's picture, but a painting of a small scene in a real place. The winter countryside is depicted as the natural surroundings of individual people.

Nederlands
IJsvermaak van Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634).

Olieverf op hout. 24 x 38 cm.

Pushkin Museum, Moskou

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Literatuur
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 133. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

sch_1615-1620_06_.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1615 - 1620

IJsvermaak op een stadsgracht, wellicht bij de Sint Janspoort te Haarlem, uit de periode ca. 1615 - ca. 1620 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634). Dit schilderij is eerder toegeschreven aan Jan van de Velde I, Jan van de Velde II en Esaias van de Velde.

Een elegante dame kriijgt schaatsen ondergebonden, een groep mannen is aan het kolven, rechts een lange groep schaatsers. Kolfspeler 1 heeft zojuist zijn bal in de boot gespeeld en speler 2 gooit uit wanhoop zijn hoed op het ijs, misschien omdat hij verloren heeft. Links tegen de muur hurkt een poepende man.

Let op
Bij het kolven werden verschillende doelen gekozen, meestal een stok of paal, maar soms ook een boot of over een boot naar een paal erachter.

Olieverf op paneel. 47 x 86,8 cm

Rijksmuseum (object SK-A-802). Aankoop april 1884

Bron: www.rijksmuseum.nl

Literatuur
• Artists born between 1570 and 1600, p. 55, 56,
• Esaias van den Velde 1587-1630, p. 199, rej. 34
• Nederlandse landschappen uit de 17e eeuw, cat.nr. 128
• C. Hugh Hildesley, 'Winterlandscapes in the 17th Century Netherlands', Auction 3 (dec. 1969), nr. 4, p. 44, fig. 3 (mogelijk Esaias van de Velde).
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 171. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

sch_1615-1620_02_.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1615 - 1620

IJsvermaak van Hendrick Avercamp (1585 - 1634). Op een bevroren water bij een kasteel vermaken talrijke figuren zich met schaatsen en kolfspelen.

Olieverf op paneel. Drager: 25,4 x 37,5 cm
Opschriften/merken: monogram H.A.

Rijksmuseum (object SK-A-3247)
Verwerving: Schenking in juni 1936 van de heer H.W.A. Deterding te Londen

Bron: www.rijksmuseum.nl

 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina's 52 en 94. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
 Vermeer, Rembrandt and the Golden Age of Dutch art : masterpieces from the Rijksmuseum, p. 120-121,
 Hendrick Avercamp : de meester van het ijsgezicht, p. 51, afb. 49,
 Artists born between 1570 and 1600, p. 54-55,
 Hendrick Avercamp (1585-1634) bijgenaamd "De stomme van Campen" en Barent Avercamp, 1612-1679, "schilders tot Campen" [ : 1 1979], S10.1

Click for large image

imageproxyboijmans_.jpg

omgeving Hendrick Avercamp, ca. 1620

IJsvrmaak. Omgeving Hendrick Avercamp, ca.1620.

Olieverf op doek. 68,2 x 109,0 cm; 90,0 x 130,5 x 6 cm (met lijst)

Museum Boymans van Beuningen (1015 - OK); aangekocht in 1900

Bron: Do Smit

Click for large image

Scan_091207_0013.jpg

omgeving Hendrick Avercamp, ca. 1620

English, Nederlands

English
Winter Scene, c. 1620, by Hendrick Avercamp (1585 - 1634)

Oil on oak. 87 x 121 cm

Museu de Évora, Portugal (ME 1535)

Provenance
Colecção de Frei Manuel do Cenáculo

Literature
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 132. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Nederlands
Anoniem Wintergezicht, omgeving Hendrick Avercamp

Midden op de voorgrond is de Portugese Maria Galoa afgebeeld, gehuwd met de Kampenaar Casper Kuinreturf

Olieverf op paneel. 87 x 121 cm

Museu de Évora, Évora, Portugal (ME 1535)

Bron/Source: Geert & Sara Nijs, Do Smit
Click for large image

sch_1620_05___.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1620

IJsgezicht voor Utrecht of Kampen met talloze kleine figuren in vogelvlucht met bevroren vaarten en ondergelopen velden, waarbinnen bomen, architectuur en oevers. Tenten, een galg en een ongeïdentificeerd stadsgezicht in de verte. De figuren op de voorgrond vertegenwoordigen de uiteenlopende klassen op het ijs met hun kenmerkende activiteiten. Hendrick Avercamp (1585 - 1634), geschilderd omstreeks 1620.

Olieverf op doek op paneel geplakt. 47 x 89 cm. Gesigneerd met monogram

Rijksmuseum (object SK-C-1705)
In bruikleen van particulieren sinds 15 maart 2010

Bron: www.rijksmuseum.nl

Literatuur
• Hendrick Avercamp : de meester van het ijsgezicht, p. 50, 64, 66, 67, 69, 71, 77, 118, 143, 146, 152,
• Catalogue raisonné of the pictures in the collection of J.C.H. Heldring, fig. 2-8, cat.nr. 2
• Meesterwerken uit vier eeuwen 1400-1800 : tentoonstelling van schilderijen en teekeningen uit particuliere verzamelingen in Nederland bijeengebracht gedurende de veertigjarige regeering van H.M. Koningin Wilhemina, p. 16, cat.nr. 53
• Catalogus der tentoonstelling van Hollandsche winterlandschappen uit de 17e eeuw, ten bate van het Crisis-Comité in de zalen van den Kunsthandel J. Goudstikker N.V, cat.nr. 3
• C.J. Welcker, Hendrik Avercamp etc, Nr. S14

Bron: Do Smit

Click for large image

Hendrik_Avercamp_010.jpg

Omgeving Hendrick Avercamp, 1620

Schaatsenrijders op het ijs bij Kampen uit 1620 uit de omgeving van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op paneel. 33 x 52 cm.

Dit schilderij draagt weliswaar het monogram 'HA' en het jaartal 1620, maar ontbeeert de kwaliteiten die van Hendrick Avercamp zo'n begenadigd kunstenaar maakten.
De anonieme kunstenaar schilderde wintervernmaak met allerlei activiteiten op het ijs: veel schaatsenrijders, colf- en kolfspelers, kaaksleden, duwsleden en arrensleden. In de verte liggen twee grote schepen vastgevroren in het ijs. Links, rechts en in de verte is het silhouet van Kampen te zien. .

Stedelijk Museum, Zwolle (langdurige bruikleen particuliere collectie sinds 1993).

Click for large image

serendipity50.jpg

Hendrick Averkamp, ca. 1620

Winterlandschap met bevroren rivier en ijsvermaak uit ca. 1620 door Hendrick Averkamp (1585 - 1634)

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 50. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

Scan_091207_0005.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1620

Winterlandschap met een bevroren rivier en figuren uit ca. 1620 door Hendrick Avercamp (1585-1634)

Links van het groepje mannen linksonder de galg is een kolver te zien.

Olieverf op koper. 40,5 x 64,5 cm

The Corporation of London, Mansion House,collectie Harold Samuel

Click for large image

ma-249356.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1620

English | Nederlands

English
Winter Scene on a Frozen Canal by Hendrick Avercamp (1585-1634). 1620

Oil on wood. 36,8 x 65,4 cm

Los Angeles Country Museum of Art (inv.nr. M.2009.106.23). Partial gift of Mr. and Mrs. Edward William Carter and purchased with funds provided by The Ahmanson Foundation, the Paul Rodman Mabury Collection, the William Randolph Hearst Collection, the Michael J. Connell Foundation, the Marion Davies Collection, Mr. and Mrs. Lauritz Melchior, Mr. and Mrs. R. Stanton Avery, the Estate of Anita M. Baldwin by exchange, and Hannah L. Carter (M.2009.106.23)

Nederlands
IJsvermaak op een gracht uit ca. 1620 door Hendrick Avercamp (1585-1634).

Olieverf op paneel. 36,8 x 65,4 cm / 14 1/2" x 25 3/4"

Los Angeles Country Museum of Art, collectie mw. Edward W. Carter (inv.nr. M.2009.106.23)

Literature
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 52. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Westermann, Mariët. A Worldly Art: The Dutch Republic 1585-1718. New York: Harry N. Abrams, 1996.
• Baer, Ronni. Class Distinctions: Dutch Painting in the Age of Rembrandt and Vermeer. Boston: Museum of Fine Arts, Boston, 2015.
• Walsh, Jr., John., and Cynthis P. Schneider. A Mirror of Nature: Dutch Paintings from the Collection of Mr. and Mrs. Edward William Carter (Second Edition). Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1992.
• Gifts on the Occasion of LACMA's 50th Anniversary. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 2015.
• Luijten, Ger, Peter Schatborn, and Arthur K. Wheelock, Jr. Drawings for Paintings in the Age of Rembrandt. Washington: National Gallery of Art, 2016.
• Weckler, Clara J. Hendrick Avercamp, 1585-1634: Bijgenaamd "de Stomme Van Campen;" en Barent Avercamp, 1612-1679: "Schilders tot Campen." Doornspijk: Davaco, 1979.
• Sutton, Peter C. El Siglo de Oro del Paisaje Holandés. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1994
• Hendrick Avercamp: Master of the Ice Scene. Amsterdam: Rijksmuseum, 2009.

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Hendrik_Avercamp_011.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1620

Winterlandschap bij een stad uit circa 1620 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op linnen. 47 x 89 cm

Frans Hals Museum, Haarlem, langdurig bruikleen uit particulier bezit (inv.nr. OS 2007-22)

Click for large image

Hendrik_Avercamp_005.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1620

IJsgezicht uit circa 1620 van van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op paneel. 20,3 x 34,2 cm

Particulier bezit (Tefaf 2012)

Exhibited
 Dutch and Flemish Masters from the Collection of Mrs. R.A. Constantine and Family, Art Gallery, Scarborough, 1960. Cat. no. 10

Literature
 The Burlington Magazine, vol. 88, no. 520, July 1946, p. ii
 Apollo Magazine, vol. 96, New Series, July 1972, ill. inside cover.
 C.J. Wekker, Hendrick Avercamp (1585-1634) bijgenaamd 'de Stomme van Campen' en Barent Avercamp (1612-1679), Schilders tot Campen, Doornspijk 1979, p. 209, no. S 35.1
 Avercamp, Frozen Silence, Hendrick Avercamp 1585-1634, Barent Avercamp 1612-1679, Waterman Gallery, Amsterdam, 1982, pp. 112-113, ill.

Click for large image

Hendrik_Avercamp_007.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1620

Winterlandschap uit circa 1620 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op paneel. 26 x 38 cm

Particulier bezit (voorheen: W. Baron van Dedem, Zeist)

Bron: Do Smit

Click for large image

Hendrik_Avercamp_009.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1620

IJsgezicht uit circa 1620 van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op paneel. 18,5 x 36 cm

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

Bron: Do Smit

Click for large image

skaters_budapest.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1620-1630

English | Nederlands

English
Frozen River with Skaters
Of all the different categories of seventeenth-century Dutch landscape, it is the winter landscape that makes the clearest reference to the origin of the genre: the precedents of modern landscape painting were the depictions of seasons and months in the mediaeval Book of Hours. In these illuminated calendars, the depictions of activities typifying each season or each month, usually set in landscapes, accompanied texts on the moral lessons of the passage of time. In the sixteenth century, Pieter Bruegel the Elder's panel paintings set off the development of several kinds of autonomous landscape painting. His Hunters in the Snow (1565, Kunsthistorisches Museum, Vienna), a piece from his magnificent series, long served as a model for winter landscape specialists. Recent research has linked the extraordinary fashion for representations of winter to climatic change in Northern and Central Europe that caused relatively long, hard winters from 1550 up to about 1800, with much snow, the period known to science as the "Little Ice Age".

In the Netherlands, Hendrick Avercamp was the first master to specialise in depicting the joys of winter. Throughout his career, he exclusively painted snowy landscapes and frozen canals, with hosts of figures sledging, skating and hurrying after their daily task. In Amsterdam, where he spent his formative years, he familiarised himself with the Flemish precedents to the genre. The composition of the small-size Budapest picture recalls the Flemish model: the tondo format itself is a feature of sixteenthcentury Flemish landscape series, and the raised viewpoint and the relatively elevated horizon are based on the panoramic landscapes. The meeting of the sky and the land in the middle of the picture field opens up space for landscape motifs and activity on the ice. The trees and buildings rising on both banks of the capriciously meandering river both lend a special character to the landscape and adapt it to the circular picture surface. What we see is reality, but a reality which the artist has constructed from deliberately selected elements and made authentic by perfect, naturalistic rendition of the details. The red brick buildings to the left, with smoking chimney and icicles hanging from the snowy roof, the hens pecking in the yard, the fishing boat listing and frozen into the water in the centre, the windmill in the distance and, even further away, the towers fading into the mist, are all painstakingly observed and faithfully rendered details of reality. Slightly apart from the busy group of skating and walking figures, an old man approaches, as if towards us, with a basket of victuals on his arm. This white-bearded figure wearing a fur-edged hat features prominently in several of Avercamp's paintings, and harks back to his precursor personifying winter or the month of February. A symbolic element is thus combined with reality. The handling of delicate diffuse light and atmospheric perspective betrays the influence of the pioneer of Dutch landscape painting, Esaias van de Velde, and attests to an understanding of the new artistic devices. This allows the painting to be dated to Avercamp's mature period, after 1620.

Text © Ildikó Ember

Oil on oak, 30,5 cm

Szépmüvészeti Múseum, Boedapest (inv.nr. 1698)

Nederlands
Winterlandschap van Hendrik Avercamp met schaatsers en ijskolver uit ca. 1620-1630.

Olieverf op eikenhout. Doorsnede 30,5 cm.

Szépmüvészeti Múseum, Boedapest (inv.nr. 1698)

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Click for large image

HendrickA.jpg

Omgeving Hendrick Avercamp, ca. 1620-1630

Anoniem ijsgezicht uit circa 1620-1630 uit de omgeving van Hendrick Avercamp (1585 - 1634).

Olieverf op paneel. 27,5 x 51 cm

Particulier bezit

Click for large image

Hendrick_Avercamp_ca_1620.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1625

Colfspelers op het ijs vertoont vooral in de plastische uitbeelding van de figuren verwantschap met een groep schilderijen en tekeningen van Avercamp, die op basis van de kostuums, met mode-gebonden details als de hoge rechte hoeden, omstreeks 1620 gedateerd kan worden. Vanaf deze tijd maakt Avercamp stelselmatig gebruik van getekende figuurstudies voor zijn composities, een handelwijze die we voor het vroege werk slechts kunnen vermoeden. Nu zien we dezelfde figuren - soms in spiegelbeeld - in zijn voorstellingen terugkeren.

Collectie Edward en Sally Speelman, Engeland.

Bron: Winters van Weleer, sneeuw en ijs in het Mauritshuis 2001-2002.

Literatuur
 Winters van Weleer, sneeuw en ijs in het Mauritshuis 2001-2002
 Serendipity of Early Golf door Robin K. Bargmann, schutblad voor en pagina's 34 en 59. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
 Kolven, het plaisir om sig om dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, page 35. SPOU Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2

Click for large image

part4_6.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1625

Kolf op het ijs (de speler speelt naar een paaltje), door Hendrick Avercamp (ca. 1625).

Olieverf op paneel. 24,5 x 43 cm

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister.

Literatuur
• Golf, the true story by Michael Flannery

Click for large image

Avercamp_NGA.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1625

Winterlandschap bij een stad van Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634).

Olieverf op hout. 39,2 x 77 cm; 15 1/2 x 30 3/8 inches

National Gallery of Art, Washinton DC, Verenigde Staten; Mellon Bruce Fund 1967 (2315)

Bron: Do Smit, Stichting NGA Early Golf

Click for large image

scotland.jpg

Hendrick Avercamp, ca. 1630

Winter Landscape, by Hendrick Avercamp (Amsterdam 1585 - 1634 Kampen; about 1630)

This crowded winter scene presents a cross-section of Dutch society enjoying a wide range of winters sports, on the frozen waterways. The figures in the foreground with long sticks are playing ‘kolf’, an early form of golf. The walled town in the background was previously thought to be the artist’s native town, Kampen, but is an imaginary site. To the left by the windmill is an inn, indicated by the sign with a white crescent. The brightly coloured figures stand out against the restrained, subtle tones of the landscape.

Avercamp was among the first Dutch artists to specialise in painting winter scenes. His paintings were much admired and commanded high prices during his life. Avercamp was born a deaf-mute and may have lived reclusively because of this. He trained in Amsterdam with Pieter Isaacsz, an established history and portrait painter, before returning to Kampen, a tranquil walled town on the Zuider Zee, where his father was a pharmacist. The town or some of its prominent buildings, often feature in the background of Avercamp’s compositions.

Oil on copper. 286 x 422 mm

National Gallery of Scotland, Edinbrough (NG 647); bequest of David Laing (1879)

Click for large image

1001244130.jpg

navolger Hendrick Avercamp, na 1630

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers, na 1630, navolger van Hendrick Avercamp

Bron navolging Hendrick Averacamp: Bron: Ellis Dullaart (2016-06). Datering onzeker: possibly a modern imitation

Olieverf op paneel/Oil on panel. Rond/Round 20,4 cm. Monogram linksonder: HA (in ligature)

Veilingen/Auctions
• Dorotheum (Vienna) 2016-10-18, afb. kleurenreproductie, lotnr. 14, as circle of Hendrick Avercamp. Realized price: € 50,000 ($ 62,500)

Correspondentie/Correspondence
201600173 (E. Dullaart with Dorotheum, 2016-06)

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

avercamp1.jpg

Hendrick Avercamp, 1600 - 1634

Winterlandschap, door Hendrick Avercamp (1585 - 1634)

Olieverf op paneel. Diameter 25 cm

Galleria di Palazzo Rosso, Genua (Italië)

Bron: NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

Hendrick_Avercamp_044_.jpg

Hendrick Avercamp, 1600 - 1634

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers, door Hendrick Avercamp

Olieverf op paneel. Doorsnede 22 cm; 8.7 in.

Galleria di Palazzo Rosso, Genua (Italië) (PR 65)

Bron: Do Smit

Click for large image

Hendrick_Avercamp_045_.jpg

Hendrick Avercamp

Winterlandschap met ijsvermaak buiten een dorp door Hendrick Avercamp.

Olieverf op paneel. Doorsnede 18,4 cm

Eric Beaussant, Parijs

Bron: Do Smit

Click for large image

571_.jpg

Hendrick Avercamp

Deutsch, English

Deutsch
Winterliches Vergnügen in vereister Polderlandschaft

Öl auf Holz. 40 x 56,5 cm. Rechts unten auf einem Brett neben einem stehenden Mann mit Beil monogrammiert.

Das gut erhaltene Gemälde zeigt eine weite, bis zum Horizont sich hinziehende, Eisfläche mit zahllosen Einzelfiguren und Gruppen, die sich auf dem Eis verlustieren. Seitlich rechts wird die Eisfläche gesäumt von einem verschneiten Ufer mit einem Reetdachhaus hinter einem Baum und einem rechts als Repoussoir hochziehenden, laublosen Baum mit einem darauf sitzenden Vogel. Nahe des Ufers, vor einer Krüppelweide, eine Hütte mit Pultdach aus deren Öffnung das Hinterteil eines, seine Notdurft befriedigenden, Mannes zu sehen ist, als belustigendes Element im Bild. Links zieht das leicht hügelige Gegenufer bis zum Horizont, wobei hier Gebäude und Personen bereits nebelig verschwimmen. Im Zentrum des Bildes ein halb im Eis festliegender Kahn vor einem kleinen Mastschiff mit holländischer Flagge. Als Gegenstück zum Haus rechts, hat der Maler links eine Windmühle auf die Uferböschung gesetzt, davor ein Zelt auf dem Eis. Die Figuren im Vordergrund detailgetreu wiedergegeben, einzelne Gruppen im Gespräch sowie Familien mit Kindern oder etwa ein schlittschuhbindender Jüngling, vor einer Frau kniend. Die einzelnen Szenen narrativ und nicht selten in heiterer Auffassung. Der Maler ist vor allem durch seine Winterlandschaften und Eisvergnügen-Darstellungen bekannt geworden. Sein zeichnerisches Talent wurde bereits in seinem Kindesalter erkannt, nachdem er aufgrund seiner angeborenen Taubheit nicht sprechen konnte und von seiner Mutter im Schreiben unterrichtet wurde, jedoch alsbald auffiel, dass er seine Mitteilung noch besser durch Zeichnungen zu übermitteln verstand. Achtzehnjährig erhielt er unterricht bei dem dänischen Maler Pieter Fransz. Isaakz. (1569-1625). Vor allem aber der Einfluss der flämischen Schule, besonders des Gillis van Coninxloo (um 1581-1619/20) wird alsbald spürbar. Später wurde er Lehrer seines Neffen Barent Avercamp (1612-1679), von dem ebenfalls Winterlandschaften erhalten sind. Die zahlreichen Winterlandschaften seiner Hand, aber auch die seiner Zeitgenossen, werden heute durch die Tatsache erklärt, dass mit dem ausgehenden 16. Jahrhundert die sogenannte "Kleine Eiszeit" begann, die nahezu ein Jahrhundert angedauert hat. Der erzählerische Inhalt seiner Bilder enthält nicht selten auch zeitgenössische Geschichten und Anekdoten, was auch in der Brueghel-Tradition geprägt wurde. Zahlreiche Werke seiner Hand befinden sich in öffentlichen Sammlungen, wie etwa im Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum Zwolle, Museum Kampen oder im Mauritshuis in Den Haag. Auch das Schloss von Windsor enthält eine bedeutende Sammlung seines Werkes. Im Jahre 2009 wurde sein Werk durch eine Ausstellung im Rijksmuseum Amsterdam gewürdigt (bis 14.02.1010). Zu seinen Nachfolgern, insbesondere der Winteransichten, zählen Jan Jozefsz. van Goyen (1596-1656), Jan van de Cappelle (um 1624-1679) sowie Aert van der Neer d. Ä. (1603/04-1677). 2016 wurde ein Asteroid nach ihm benannt. (1171681) (5) (11)

English
Winter Fun in an Icy Polder Landscape, by Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 – 1634, Kampen). In 2016, an asteroid was named after him.

Oil on panel. 40 x 56.5 cm. Monogrammed on a board next to a standing man with an axe lower right.

Auctions
• Hampel Fine Arts Auctions, December 6th, 2018

Source: Do Smit

Click for large image

0000180363_.jpg

Hendrick Avercamp

Winterlandschap met figuren op het ijs bij een windmolen, in de verte een stad, door Hendrick Avercamp

Winter landscape with figures on a frozen river near a windmill

Let op
Het motief van dit werk komt sterk overeen met het schilderij Winterlandschap met molen; de boerderij en de molen komen sterk overeen

Olieverf op paneel. 23,2 x 31,4 cm. Gemonogrammeerd linksonder: HA (ineen)

Herkomst/Provenance
• Private collection, als omgeving van Pieter Brueghel II 1950. - 2007-12-06 familiebezit sinds 1950, in 2007 geveild
• art dealer David Koetser, Zurich/New York. 2007 - gesignaleerd
• private collection Henry H. and June Weldon, New York City. - 2015-04-22 geveild

Veilingen/Auctions
• Christie's (London (England)) 2007-12-06, afb. kleurenreproductie, lotnr. 54
• Sotheby's (New York City) 2015-04-22, afb. kleurenreproductie, lotnr. 6. Inbrenger H. Weldon, met opgave van herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation
• Welcker/Hensbroek-van der Poel 1979 , (niet vermeld)

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

hendrick-avercamp_012_.jpg

Hendrik Avercamp

Winterlandscape, by Hendrick Avercamp (Amsterdam 1585 - 1634 Kampen)

Hendrick Avercamp
A famous Dutch landscape painter who was born in Amsterdam in 1585. His teacher there was Pieter Isaaksz. and possibly also G. van Coninxloo. Besides in Amsterdam he also worked in The Hague and Kampen, where his nephew Barend Avercamp was his pupil. He died in Kampen in 1634. He was specialised in winterlandscapes, but he also made some very fine summerlandscapes.

Winterlandscape
Oil on panel. 18.5 x 23.2 cm. Signed with monogram

Private collection (before: Mrs. Holbrooke, Bladon Castle, Burton on Trent, United Kingdom

Sale
• Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam (1970)

Source: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

ice_scene_otterlo.jpg

Hendrick Avercamp

IJsvermaak van Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634). Dit schilderij is ook wel aan Barent Avercamp toegeschreven.

Olieverf op linnen. 31,8 x 47,8 cm

Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterloo. (Dit schilderij is niet terug te vinden in de digitale collectie)

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Click for large image

winter_landscape_milan.jpg

Hendrick Avercamp

Winterlandschap van Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634). Détail.

Olieverf op linnen.

Pinacoteca Ambrosiana, Milaan

Bron: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/avercamp/

Click for large image

roell2.jpg

Hendrick Avercamp

Ongedateerde aquarel van Hendrick Avercamp.

De mooie winterdag geeft aanleiding tot allerlei ijsgenoegens. Op de voorgrond zijn drie heren op de schaats aan het kolven. Hier en daar binden mensen hun schaatsen onder. Een jongen beweegt zich op zijn prikslede dwars over de baan, terwijl een andere het gladde ijs een mooie gelegenheid vindt om te tollen. Ook is een eendenbijt te zien, waarnaast een man de beestjes voert.

Teylers's museum, Haarlem.
Afbeelding afkomstig uit de Premie-uitgave uit 1925 van de Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten 'Arti et Amicitiae'.

Bron: Jaap Röell

Click for large image

hendrick-avercamp_017_.jpg

Hendrick Avercamp

IJsgezicht bij Kampen, door Hendrick Avercamp (Amsterdam 1585 - 1634 Kampen)

De dituering van dit schilderij is hetzelfde als bij de voorafgaande afbeelding. De plaatsing van de figuren op het ijs wijkt echter af. Ook de afmetingen verschillen.

Olieverf op paneel. 32 x 56 cm. Gesigneerd

Particulier bezit.

Sale
• P. de Boer, Amsterdam (januari/februari 1972)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

hendrick-avercamp_009_.jpg

Hendrick Avercamp

Gracht met schaatsenrijders buiten de stadsmuur, door Hendrick Avercamp

De St. Janspoort te Haarlem, met de Kruispoort op de achtergrond

Dit schilderij vertoont grote gelijkenis met het voorafgaande schilderij (ca. 1615 - 1620)

Olieverf op paneel. 27,5 x 51 cm

Particulier bezit (voorheen: verzameling T.A.M. Baron van Wijnbergen, Voorhout)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

hendrick-avercamp_008_.jpg

Hendrick Avercamp

Wintergezicht, door Hendrick Avercamp

Bron: Stichting NGA Early Golf

Literatuur
• 'Schotse kliek', een bijzondere vondst in de Leidse bodem door Do Smit (http://www.colf-kolf.nl/documents/2017-%20schotse%20kliek%20ds.pdf)

Click for large image

hendrick-avercamp_011_.jpg

Hendrick Avercamp

Wintergezicht, door Hendrick Avercamp

Paneel. 45 x 81,5 cm

Particulier bezit (voorheen: mw. A. Dumbar-Schimmelpenninck, Voorburg)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

hendrick-avercamp_013_.jpg

Hendrick Avercamp

A frozen canal, by Hendrick Avercamp (Amsterdam 1585 - 1634 Kampen)

Olieverf op doek. 35 x 53 cm

Historical Society, New York

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

hendrick-avercamp_015_.jpg

Hendrick Avercamp

IJsgezicht met Kampen op de achtergrond, door Hendrick Avercamp

Olieverf op paneel. 39 x 66 cm (...?)

Particulier bezit (voorheen: collectie Katz, Dieren)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

hendrick-avercamp_016_.jpg

Hendrick Avercamp

Winterlandschap, door Hendrick Avercamp (1585 - 1634)

Olieverf op paneel. 37 x 64,5 cm

Particulier bezit. Voorheen:
• Verzameling Sidney van den Bergh, Wassenaar
• Kunsthandel Ed Carter, Los Angeles

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

hendrick-avercamp_018_.jpg

Hendrick Avercamp

IJsvrmaak, door Hendrick Avercamp (Amsterdam 1585 - 1634 Kampen)

Olieverf op paneel. 33 x 41,5 cm

Rijksdienst voorr het Cultureel Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; NK2876)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

hendrick-avercamp_020_.jpg

Hendrick Avercamp

Wintergezicht, door Hendrick Avercamp (Amsterdam 1585 - 1634 Kampen)

Drager, afmetingen en verblijfplaats onbekend

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

51r2nd6NIkL.jpg

Hendrick Avercamp

Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - Kampen, 1634)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

Lempertz-1067-1279_.jpg

navolger Hendrick Avercamp, 17e eeuw

Deutsch, Nederlands

Deutsch
Winterlandschaft mit Schlittschuhläufern, Nachfolge Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - 1634, Kampen)

Öl auf Holz (parkettiert). 22,5 x 27,8 cm.

Auktion
• Private collection August Janssen, Amsterdam. 1919 geveild
• Lempertz-1067-1279-Old-Masters-and-19th-Century-Arts. Lot 1279. Schätzpreis € 30.000 - € 40.000; Ergebnis € 37.200

Provenienz
Slg. Baron August Janssen, Amsterdam. – Auktion Frederik Muller & Co., Amsterdam, 4.11.1919, Lot 3. - Auktion Sotheby's, London, 4.12.2008, Lot 203 (als Hendrick Avercamp, Nachfolge). - Belgische Privatsammlung.

Literatur
Clara J. Welcker: Hendrick Avercamp 1585-1634. Barent Avercamp 1612-1679. “Schilders tot Campen”, Doornspijk 1979, S. 204, Nr. S11 (als Hendrick Avercamp).
Das vorliegende Gemälde wurde von Clara Welcker als eigenhändiges Werk des Hendrick Avercamp in ihre Monografie mit Werkverzeichnissen des Künstlers und seines Neffen Barent Avercamp aufgenommen. Die Forschungen von Clara Welcker und ihre 1933 erschienene und 1979 überarbeitete Monografie legten die Grundlage für die Beurteilung der Werke von Hendrick Avercamp und seines Neffen Barent. Das Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag sieht in unserem Bild heute ein Werk des 17. Jahrhunderts aus der Nachfolge Avercamps nach einer eigenhändigen Version des Künstlers im Musée Baron-Martin in Gray (MNR 550).
Hendrick Avercamp war einer der ersten und bedeutendsten Vertreter der frühen holländischen Winterlandschaft. Er vermittelte die klirrend-kalte Atmosphäre einer Landschaft, die unter einer Eis- und Schneedecke liegt, kombinierte sie aber mit einer wahren Fülle farbenfroher Staffagefiguren, die bei winterlichen Vergnügungen wie dem Kolfspiel oder auch bei der täglichen Arbeit dargestellt werden.

Quelle: Do Smit

Nederlands
Winterlandschap met schaatsenrijders, door navolger Hendrick Avercamp (Amsterdam, 1585 - 1634, Kampen)

Olieverf op paneel. 22,5 x 27,9 cm

Herkomst
Slg. Baron August Janssen, Amsterdam. – Auktion Frederik Muller & Co., Amsterdam, 4.11.1919, Lot 3. - Auktion Sotheby's, London, 4.12.2008, Lot 203 (als Hendrick Avercamp, Nachfolge). - Belgische Privatsammlung.

Literatuur
Clara J. Welcker: Hendrick Avercamp 1585-1634. Barent Avercamp 1612-1679. “Schilders tot Campen”, Doornspijk 1979, S. 204, Nr. S11 (als Hendrick Avercamp).

Veiling
Veiling: Lempertz 1067-1/1279, Lot 1279. Geschatte opbrengst € 30.000 - € 40.000; opbrengst € 37.200

Bron: Do Smit

Click for large image

8951001_.jpg

navolger Hendrick Avercamp

Winterplezier, door navolger van Hendrick Avercamp

Öl auf Holz. H 48,5; B 101,5 cm. Monogrammiert unten rechts: HA (ligiert)

Auctions
• Lempertz 1845, Auction 895, Alte Kunst, 18.11.2006, 00:00, Cologne Lot 1001. Estimated price € 40.000 - € 45.000; Result: € 49.980

Provenance
• Auktion H. Lange, Berlin, 12.03.1941, Lot 11 (dort mit RM 40.000,- bewertet); Süddeutscher Adelsbesitz.

Literature
• C. J. Welcker, Hendrick Avercamp, bearb. von D. Hensbroek-van der Poel, Doornspijk 1976, S. 245, WVZ-Nr. S XXXIV.1 (unter den Zuschreibungen)

Source: Do Smit

Click for large image

0000016435.jpg

Ludolf Bakhuizen

Winterlandschap, door Ludolf Bakhuizen (Emden 1630 - 1708 Amsterdam)

Winter landscape, by Ludolf Bakhuizen

Olieverf op doek. 52,3 x 67,4 cm. Gesigneerd linksonder L.Bakh

Herkomst/Provenance
• art dealer Julius Singer, London (England)
1948 - gesignaleerd

Veilingen/Auctions
• Hampel Kunst Auktionen München, München, 2003-09-19 - 2003-09-20, lotnr. 1745, afb. kleurenreproductie
Catalogus alleen digitaal op internet te raadplegen kort voor en ten tijde van de veiling
• Sotheby's (London (England)) 1997-04-16, afb. kleurenreproductie, lotnr. 138, met opgave van herkomst
• Sotheby's (Amsterdam) 2006-11-14, afb. kleurenreproductie, lotnr. 56, met opgave van herkomst
• Christie's (Amsterdam) 2015-11-17 - 2015-11-18, afb. kleurenreproductie, lotnr. 57, with provenance and literature

Literatuur/Documentation
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. 7 (1918), nr. 479

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

IB0009034_.jpg

Gerbrand Ban, 1647

English, Nederlands

English
Portrait of a unknown boy of one year old

Oil on panel. 100 x 72,5 cm. Centre right: 'Aetatis Meae 1'

Nederlands
Portret van een onbekende éénjarige jongen

Bruin kostuum, witte rok, platte kraag, brokaten mutsje met roze veren, gouden kettingen over rechterschouder, waaraan rammelaar in linkerhand, rozen in rechterhand, kolfstok en bal op de grond. Deze geschilderde bal leent zich uitstekend voor een analyse van de wijze van vervaardiging.

Het uit 1647 daterende portret van een eenjarig jongetje met bloemen en rinkelbel in de handen en een kolfstok aan zijn voeten toont een levendige en charmante weergave van een kind, die herinnert aan de werken van de Amsterdamme Dirck Santvoort. Het schilderij stond op naam van Jacob Gerritsz. Cuyp voordat begin 1988 de signatuur als die van Ban herkend werd. Dit goed geschilderde en bijzonder aantrekkelijke kinderportret toont de kwaliteiten van Gerbrand Ban op zijn best.

Olieverf op paneel. 100 x 72,5 cm. Gesigneerd ('GBA(N)')en gedateerd ('1647') middenonder. Rechtsmidden: 'Aetatis Meae 1'.

Herkomst
• Veiling Keulen (Lempertz), 22/24-5-1986, nr. 18 met afb. (als Jacob Gerritsz. Cuyp; zie ook advertentie van het veilingshuis in cat. tent. 'Nieuw Licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten', Utrecht/Braunschweig 1986/1987, met afb.)
• Kunsthandel Richard Green, Londen, 1988 (geëxposeerd The European Fine Art Fair, Maastricht, 1988, gids p. 58 met afb., als J.G. Cuyp, doch op de beurs zelf reeds als Ban)
• Kunsthandel Lane Fine Art, Londen, 1988

Literatuur
• Catalogus Pictura, Maastricht, 1988 (met afbeelding): als door J. Cuyp
• R. Ekkart, 'Portretten van Enkhuizen', 1990, p.30, afb.44
• R. Ekkart, 'G.Ban', in: Bulletin Rijksmuseum 1991,Jaargang 39, Nr. 4, p.429, met afbeelding.

Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) (IB00090346)

Particuliere collectie, Londen, 1991 - ...

Bron: Arnout Janmaat

Click for large image

1001241507HR_.jpg

Gerrit Battem

Winterlandschap met vele figuren op een bevroren gracht, door Gerrit Battem (Rotterdam, ca. 1636 - 1684, Rotterdam)

Winter landscape with figures on a frozen canal, by Gerrit Battem (1636 - 1684)

Olieverf op eikenhout/Oil on oak. 41,7 x 62,5 cm. Signatuur rechtsonder: A. VANDERNEER. Toeschrijving aan Gerrit Battem: Fred G. Meijer & Ellis Dullaart (2016-09)

Veilingen/Auctions
• Sotheby's (London (England)) 2016-12-07 - 2016-12-08, afb. kleurenreproductie, lotnr. 129, as by Gerrit Battem

Correspondentie/Correspondence
• 201600261 (E. Dullaart with Sotheby's, 2016-09)

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

beelt_098_.jpg

Cornelis Beelt

IJsvermaak, door Cornelis Beelt (Rotterdam? ca. 1612 - na 1664 Haarlem?)

Veilingen
• Sotheby - Mak van Waaij, Amsterdam (geen veilingdatum bekend)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

beelt.jpg

Cornelis Beelt

Schaatsers en colfspelers op vaart, door Cornelis Symonsz. Beelt (omstreeks 1610/15 - na 1664)

Koning Winter, vergezeld door een echtpaar, bekijkt vanaf de oever van een bevoren rivier het schouwspel van schaatsers, colfspelers en sleden op het ijs.

Olieverf op doek. 97,5 x 139 cm. Gesigneerd rechtsonder K. Beelt

Veiling
• Van Spengen, dinsdag 25 oktober 2016, catalogusnummer 626. Getaxeerde waarde € 4.000 - € 6.000

Bron: Jaap Röell

Click for large image

AbrahamvBeerstraten.jpg

Abraham van Beerstraten

Gezicht op de Heiligewegspoort te Amsterdam in de winter, door Abraham van Beerstraaten

View of the Heiligewegspoort in Amsterdam during wintertime, by Abraham van Beerstraaten

Olieverf op paneel. 75,2 x 106,3 cm. Gesigneerd middenonder: A.Beerftraten

Veilingen
• Christie's (London (England)) 2004-04-21, afb. kleurenreproductie, lotnr. 31, met uitgebreide toelichting op het onderwerp

Bron: Do Smit

Click for large image

Beerstraten_.jpg

Abraham van Beerstraten

Winter in Wognum (village north of Amsterdam), with skaters on the frozen river in front of the church"

Oil on canvas. 91 x 126,5 cm;

Signed and inscribed 'Woogg-lum by Hoorn' (nowadays the village is called Wognum).

De colvers op dit schilderij bevinden zich helemaal rechtsonder (spelend) en in het groepje van drie mannen links bevindt zich een colfdrager.

Bron: Douwes Fine Art, Amsterdam (voor meer informatie www.douwesfineart.com)

Literatuur
 ArtAntique, beursmagazine (16-25 april 2011, Jaarbeurs Utrecht) pagina 7

Click for large image

Beerstraten_-Abraham_.jpg

Abraham van Beerstraten, ca. 1654-1665

Nederlands
De Blauwpoort te Leiden in de winter door Abraham van Beerstraten.

Olieverf op doek. 90 x 126 cm.
Signatuur linksonder - A. Beerstraten

English
The Blauwpoort in Leiden in the winter by Abraham van Beerstraten.

Oil on canvas. 90 x 126 cm.

Rijksmuseum (5974), Amsterdam (in 1880 nagelaten aan het museum door Jhr. J.S.H. van de Poll, Amsterdam)

Bron: Do Smit

Click for large image

Beerstraaten_Winter_landscape.jpg

Abraham van Beerstraten, ca. 1650

Winterlandschap met schaatsenrijders en een colver door Abraham van Beerstraten.

Olieverf op paneel. 92 x 128 cm. Signatuur: JA Beerstraten Dit is t'Huis te poelgeest nar t'leeven ghedaen

National Museum in Warsaw (M.Ob.1947 (131634))

Bron: Do Smit

Click for large image

0000170926_.jpg

Abraham van Beerstraten, 1665

Winters gezicht op de Nieuwe Brug en het Paalhuis in Amsterdam, 1665, door Abraham van Beerstraten

Winter view of the Nieuwe Brug and the Paalhuis in Amsterdam, 1665, by Barend Avercamp

Private collection Richard Schwerdt, Old Alresford House (Hampshire)

Veilingen/Auctions
• Christie's, Londen (Engeland), 1930-06-20, lotnr. 62
• Christie's (London (England)) 2006-04-28, afb. kleurenreproductie, lotnr. 45, met opgave van herkomst
• Bruun Rasmussen (Copenhagen) 2008-11-19 - 2008-11-20, afb. kleurenreproductie, lotnr. 500

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

SA_644-De_Noorderkerk_in_de_winter.jpg

Abraham van Beerstraten, 1655 - 1675

De Noorderkerk in de winter, door Abraham van Beerstraten (1639 - 1665)

De Noorderkerk te Amsterdam en omliggende huizen met trapgevels. Ijsvermaak op de, langs de kerk lopende gracht, op de voorgrond. Brug over de Anjeliersgracht, thans Westerstraat.
Stadsbouwmeester Hendrick Jacobsz Staets (1558–1631) voltooide in 1623 de Noorderkerk. De ontwerper, Hendrick de Keyser (1565–1621), was twee jaar daarvoor gestorven. De stadsuitbreiding in het eerste kwart van de 17de eeuw stimuleerde de bouw van een aantal nieuwe kerken in de nieuwe grachtengordel en in de Jordaan. De Noorderkerk was het eerste kerkgebouw in Amsterdam waarvan de architectuur volledig werd afgestemd op de protestantse eredienst. Daarin staat de preek, en dus de preekstoel, centraal. Abraham van Beerstraten was een specialist op het gebied van stadsgezichten. Zijn winterimpressie toont het ijsvermaak op de Prinsengracht, ter hoogte van de Anjeliersgracht (na demping in 1861 Westerstraat geheten). Een vrouw op het ijs verkoopt mosselen; rechts zijn mannen aan het dobbelen. Voor de grachtenmuur links van de brug zijn twee heren aan het colven.

Olieverf op doek. 93 x 125 cm

Amsterdam Museum (SA 644), verworven met steun van de Vereniging Rembrandt

Bron: Do Smit

Click for large image

0000087881_.jpg

Abraham van Beerstraten, 1660 - 1665

Winterlandschap met gezicht op Katwijk aan de Rijn, eerste helft jaren 1660, door Abraham van Beerstraten

Winterlandscape with a view of Katwijk aan de Rijn

Olieverf op doek. 91,4 x 128,9 cm. Gesigneerd en gedateerd linksonder: Catwyck aan den Rijn/ A Beerstraaten ... 166.. (volens notitie opzetkarton 1662 gedateerd; Abraham van Beerstraten overleed in 1665)

Herkomst/Provenance
• private collection William Hyde Parker, Long Melford 1938 - gesignaleerd
• The National Trust, United Kingdom; Melford Hall, Long Melford, Sudbury. 2013 - gesignaleerd op Melford Hall

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

regulierspoort-amsterdam.jpg

Abraham van Beerstraten

English, Nederlands

English
A view of the Regulierspoort, Amsterdam in winter with townsfolk on the frozen Amstel in the foreground, the canals De Oude Cingel, De Oudezijds Voorburgwal with the Oude Kerk and De Oudezijds Achterburgwal beyond. By Abraham van Beerstraten

Provenance
• Mrs. P.M.N. van Holthe tot Echten, (deceases 1883), Assen
• Anon; sale, Frederik Muller, Amsterdam, 26 May 1959, lot 5
• with St. Lucas, The Hague, 1959

Exhibited
• Amsterdam, Rijksmuseum, from 1883 - 1959
• Delft, Het Prinsenhof, XI Oude Kunst en Antiekbeurs, 1959

Auction
• Christie's Amsterdam, 4 december 1984

Literature
• Amsterdam, Rijksmuseum, Catalogue of the Paintings, 1934, no. 450

Source: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Nederlands
De Regulierspoort te Amsterdam in de winter, door Abraham van Beerstraten (1644 - ?)

Olieverf op doek. 93,5 x 127 cm.

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Click for large image

avbeerstraten_090_.jpg

Anthonie van Beerstraten

Wintergezicht met Montelbaanstoren te Amsterdam, door Anthonie van Beerstraten (Amsterdam 1637 - after 1664 Amsterdam)

Rijksmuseum Twenthe, Enschede

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

1001231441_.jpg

Anthonie van Beerstraten

Winterlandschap met kerk bij een dorp; rechts in de achtergrond kasteel Endegeest (Oegstgeest), door Anthonie van Beerstraten

Winter landscape with church in a village; right in the background Endegeest Castle

Olieverf op paneel. 76 x 109 cm. Gesigneerd linksonder: A. Beerstraaten

Veilingen/Auctions
• Dorotheum (Vienna) 2016-04-19, afb. kleurenreproductie, lotnr. 218, as: Winter landscape with ice skaters

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

avbeerstraten_093.jpg

Anthonie van Beerstraten

Winterlandschap, door Anthonie van Beerstraten (Amsterdam 1637 - after 1664 Amsterdam)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

Anthonie_Beerstraaten__attr.jpg

Anthonie van Beerstraten

IJsplezier bij de stadsmuur, toegeschreven aan Anthonie van Beerstraten (Amsterdam 1637 - Amsterdam na 1664)

Olieverf op doek. 87,5 x 128 cm

Bron: Do Smit

Click for large image

Anthonie_Beerstraten_Winter.jpg

Anthonie van Beerstraten

Winter landscape with skaters and a colf player on a frozen lake, by Anthonie van Beerstraten (Amsterdam 1637 - after 1664 Amsterdam)

Oil on canvas. 101.6 x 127 cm / 40 by 50 ins. Signed lower left: A : Beerstraten

Auctions
• Sotheby's New York, 31 January 2013. Lot N08952. Estimate $ 30.000 - $ 40.000. Lot sold $ 305.000 (Hammer Price with Buyer's Premium)

Source: Do Smit

Click for large image

AnthBeerstraten.jpg

Anthonie van Beerstraten

A winter landscape with skaters and colf players on a frozen waterway, with a church and castle beyond by Anthonie van Beerstraten (Amsterdam 1637 - Amsterdam na 1664)

Anthonie van Beerstraten was an Amsterdam painter working circa 1639-65. He may have been the brother of Jan Abrahamsz. van Beerstraten (1622-1666), who like Anthonie painted winter scenes and Mediterranean harbour views.

Many of Anthonie van Beerstraten’s winter scenes have a topographical element. He depicted Utrecht and Poelgeest Castle near Leiden and Amsterdam often appears in the background to his views. This painting shows an imposing gothic church with a castle beyond. The sense of cold is emphasised by the slate grey sky full of snow clouds which will soon tumble upon the skaters. The elegant, elongated figures are characteristic of Beerstraten. They represent a broad range of Dutch society, from the fashionable couple in the centre foreground, to working men who are using the ice to transport goods by sledge.

The work of Antonie Beerstraten is represented in the Centraal Museum, Utrecht and the Musée des Beaux-Arts, Geneva.

Oil on canvas. 37 3/8 x 50 3/8 inches; 95 x 128 cm. Signed lower left: BEERSTRAATT

Source: Do Smit

Click for large image

avbeerstraten_092_.jpg

Anthonie van Beerstraten

Nederhorst den Berg (...?), by Anthonie van Beerstraten (Amsterdam 1637 - after 1664 Amsterdam)

Auctions
• Sotheby - Mak van Waaij, Amsterdam

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

Beerstraatenzugefror_.jpg

Anthonie van Beerstraten, ws. ca. 1655

Bevroren rivier met schaatsers, colf spelers en wandelaars, door Anthonie van Beerstraten (1637 - na 1664)

Olieverf op doek. 36 x 55 cm

Gemäldegalerie, Berlin

Bron: Do Smit

Click for large image

avbeerstraten_091_.jpg

Anthonie van Beerstraten, 1693

A view of Sneek, Friesland, in winter with the Groote or St. Maartenskerk, the Noordpoort beyond, townsfolk on the ice in the foreground, by Anthonie van Beerstraten (Amsterdam 1637 - after 1664 Amsterdam)

A study of the church in pencil and grey wash is in the Foundation Custodia, Paris. See W. Bernt, Die Niederländische Maler und Zeichner des 17. Jahrhunderts, vol. IV, 1979, no. 39 with illustration.

Oil on panel. 60.5 x 83 cm. Signed, inscribed and dated 1693 on object.

Auctions
• Christie's Amsterdam, 25 mei 1985. Lot 188. Estimate 40.000 - 60.000 Dutch guilders

Source: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Anthonie van Beerstraten

Click for large image

SK-A-21_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, 1652 - 1666

English, Nederlands

English
The Ruins of the Old Town Hall of Amsterdam after the Fire of 7 July 1652, with two colf players right of the public. By Jan Abrahamsz. van Beerstraten

Oil on canvas. 110 x 145 x 7 cm. Signature: ‘I. Beerstraaten’

Rijksmuseum (SK-A-21). Purchase 1818

Literature
• Hollandse stadsgezichten uit de Gouden Eeuw, Boudewijn Bakker, Henriette de Bruyn Kops, Ariane van Suchtelen, Arthur K. Wheelock (jr.), p. 64, cat.nr. 2
• All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam : a completely illustrated catalogue : first supplement: 1976-91, p. 42
• All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam : a completely illustrated catalogue, p. 106
• Class distinctions : Dutch painting in the age of Rembrandt and Vermeer, p. 247, fig. 56

Source: Do Smit

Nederlands
De ruïne van het Oude Stadhuis op de Dam te Amsterdam na de brand van 7 juli 1652, met twee colfspelers rechts van het publiek, door Jan Abrahamsz. van Beerstraten

Olieverf op doek. 110 x 145 x 7 cm. Ondertekening: ‘I. Beerstraaten’

Rijksmuseum (SK-A-21). Aankoop 1818

Literatuur
• Hollandse stadsgezichten uit de Gouden Eeuw, Boudewijn Bakker, Henriette de Bruyn Kops, Ariane van Suchtelen, Arthur K. Wheelock (jr.), p. 64, cat.nr. 2
• All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam : a completely illustrated catalogue : first supplement: 1976-91, p. 42
• All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam : a completely illustrated catalogue, p. 106
• Class distinctions : Dutch painting in the age of Rembrandt and Vermeer, p. 247, fig. 56

Bron: Do Smit

Click for large image

1637.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraaten, 1637

Winters stadsgezicht, 1637, door Jan Abrahamsz. van Beerstraaten

Op het ijs van de Vecht bij Weesp zijn colvende en schaatsende mensen te zien. Een aangemeerd schip leidt de blik langs een stadsmuur naar de grote kerk op de achtergrond.

Olieverf op doek. Gesigneerd en gedateerd in 1637

Veilingen
• Art Breda, 12 t/m 19 mei 2019, Breepark, Breda (stand 4). Ingebracht door Jan Muller Antiques

Bron: Jaap Röell

Click for large image

1001250764.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten

Winterlandschap met figuren op het ijs en gezicht in een dorp, vrij naar Hendrik Hondius i. De stad aan de horizon zou Antwerpen kunnen voorstellen.

Olieverf op doek/Oil on canvas. 71,3 x 119,4 cm. Gemonogrammeerd linksonder: J.B.

Veilingen/Auctions
• Christie's, Londen (Engeland), 1933-07-10, lotnr. 14

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

onbekend-332874_.jpg

Jan Abrahamsz van Beerstraten

Wintertafereel, vermoedelijk van de hand van Jan Abrahamsz van Beerstraten (1622 - 1666) of atelier.

Jan Abrahamsz van Beerstraten was de vader van Abraham en Antonie van Beerstraten, die beiden naam maakten als schilder

Bron: Pius Muskens, Jaap Röell, Theo Daatselaar antiquair te Zaltbommel (info@daatselaar.com)

Click for large image

Naamloos-1_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten

Winterlandschap met schaatsers en colvers voor het kasteel te Buren door Abraham van Beerstraaten (1622 - 1666)

Olieverf op doek. 85 x 131 cm. Gesigneerd: A. Beerstraten

Particuliere collectie Frankrijk. In december 2013 te koop aangeboden door veilinghuis Millon & Associés te Parijs met een geschatte opbrengst van € 20.000 tot € 30.000. Op de PAN Amsterdam 2014 te koop aangeboden door kunsthandel P. de Boer bv te Amsterdam.

Bron: Do Smit

Click for large image

Muiderslot.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, 1658

English, Nederlands

English
The Castle of Muiden in Winter (1658), by Jan van Beerstraten (1622-1666).

Oil on canvas. 38 x 51 ins / 96,5 x 129,5 cm

National Gallery, London (1311)

Source: Cees van Woerden

Nederlands
IJscolvers en ander wintervermaak voor het Muiderslot uit 1658, geschilderd door Jan van Beerstraten (1622-1666).

Datering onbekend.

Olieverf op doek,5. 96,5 x 129,5 cm / 38 x 51 ins

National Gallery, Londen

Bron: Cees van Woerden

Click for large image

0000353955_RKD.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten

Gezicht op Zwolle in de winter (A View of Zwolle in Winteer) door Jan Abrahamsz. van Beerstraten.

Afgebeelde plaats: Rodetorenplein te Zwolle
Het betreft hier een gezicht op het buiten de stadsmuur gelegen Rodetorenplein met de stadskraan, het (nog bestaande) Hopmanshuis, de Jan Baghstoren, de Rode poort, de brug over de stadsgracht en (een puntje van) het Maagjesbolwerk.
Let op: De afgebeelde stadskraan vertoont veel gelijkenis met de voormalige stadskraan te Utrecht

Olieverf op doek. 91 x 129,5 cm. Gesigneerd rechtsonder: J Beerstraten. Datering ontbreekt

Collecties
• Art dealer Richard Green, Londen
2010-12-08 - Maastricht, TEFAF, 18-27 Maart 2011, op TEFAF 2013 tentoongsteld bij Pieter Hoogendijk

Veilingen
• Bonhams (Londen (Engeland)) 2010-12-08, afb. colour reproduction, lotnr. 65, als "A winter landscape with figures skating and playing kolf on a frozen river at the edge of a town"

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000353955)
Let op: watermerken in afbeelding van RKD

Bron: Do Smit

Click for large image

cms_pcf_453763.bro.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten

De Heiligewegspoort te Amsterdam, door Jan Abrahamsz. van Beerstraten.

Bron: Do Smit

Click for large image

javbeerstraten_087_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten

De Heiligewegspoort te Amsterdam, door Ja Abrahamsz. van Beerstraten (1622 - 1666)

Museo Prado, Madrid

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

javbeerstraten_088_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten

Wintergezicht, door Jan Abrahamsz. van Beerstraten (Amsterdam 1622 - 1666 Amsterdam)

Trustees of the late Lord Berkeley, London

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

063L12037_5VVPB_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten

Winter landscape with horse-drawn sledge, skaters and colfers on a frozen waterway by a windmill from Jan Abrahamsz. van Beerstraten (1622 - 1666). Amsterdam and the IJ beyond.

Oil on canvas. 105,5 x 127,8 cm

Provenance
• Anonymous sale; Christie's, Amsterdam, 21 May 1985, lot 158.
• Anonymous sale; Christie's, Amsterdam, 12 June 1990, lot 212.
• Anonymous sale; Christie's, Amsterdam, 10 November 1997, lot 135.
• Anonymous sale; Christie's, London, 9 December 2009, lot 7822

Source: Chris Teulings

Click for large image

javbeerstraten_089_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten

Wintergezicht op Loenen aan de Vecht, door Jan Abrahamsz. van Beerstraten (Amsterdam 1622 - 1666 Amsterdam)

Particuliere collectie

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

beerstraten.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, midden 17e eeuw

Winterfreuden

Frierend in sich zusammengezogen läuft eine Frau mit zwei Kindern schnellen Schrittes zum Dorf. Diese kleine Gruppe (jongetje aan de hand met kolfstok) auf der rechten Seite des Gemäldes ist einzige Hinweis auf die Mühen des Winters. Sonst sieht man Menschen, die sich auf dem zugefrorenen Wasserlauf vergnügen. Hier gibt es Schlittschuhe, kleine Schlitten, die mit einem Stöckchen vorwärtsgestossen werden, und einen stattlichen Pferdeschlitten.

Paare, die gemeinsam Schlittschuh laufen, stellen ein neues Kapittel in der Geschichte des privaten Lebens dar. Bis dahin zeigte man sich als Paar zu repräsentativen Anlässen, die Zweisamkeit blieb im Häuslichen verborgen. Die gesellschaftliche Dynamik der Niederlande brachte die Neuerung hervor, dass Ehepaar als Privatleute gemeinsam im öffentlichen Raum sichtbar wurden.

Das Werk von Jan van Beerstraten (1622 - 1666) umfasst neben Schiffs- und Hafenszenen zahlreiche Winterbilder. Landschaften in Eis und Schnee wurden afgrund der sogenannten kleinen Eiszeit zu einem gesuchten Bildthema. Häufig steuert Beerstraten den Bildaufbau durch eine ausgeklügelte Perspektive: Hier wird die Blickrichtung nach hinten links geführt.

Öl auf Leinwand, ohne Masse

Musée d'Art et d'Histoire, Genf

Bron: Do Smit

Click for large image

SK-A-4134_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, 1640 - 1666

Gezicht op de kerk te Sloten in de winter, door Jan Abrahamsz. van Beerstraten uit de periode 1640 - 1666. Op het ijs schaatsers en kolfspelers. Rechts gaat langs enige woningen en over twee bruggen de Osdorperweg, die bij de kerk uitkomt op de Sloterweg.

Olieverf op doek. 90 c 128 cm. Signatuur: J. Beerstra...

Rijksmuseum (SK-A-4134). Schenking uit 1967 van mevrouw S.E. Dribbel, Amsterdam

Herkomst
…; sale, Ms Julia Culp et al. [anonymous section], Amsterdam (F. Muller), 3 July 1951 sqq., no. 542, fl. 1,750;{Copy RMA.}…; donated by Ms S. E. Dribbel, Amsterdam, to the museum, 1967

Literatuur
• The Golden Age of Dutch art : seventeenth century paintings from the Rijksmuseum and Australian collections, cat.nr. 22
• De kerk te Sloten door Jan Abrahamsz. Beerstraten

Bron: Do Smit

Click for large image

Jan_Beerstraten_na_1651.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, na 1651

IJsvermaak bij de Hoofdtoren te Hoorn (gezien vanuit het noorden), na 1651, van Jan Beerstraten (1622-1666).

Op de kade wacht een colver met de colfstok onder zijn rechterarm. De jongen wacht misschien wel op zijn vriendje, geheel rechts, die zich van de volwassenen verwijdert. Verder zien we mensen schaatsen, sleetje rijden, sneeuwballen gooien en iets met een bootachtig voertuig op schaatsen waar een groep ventjes paniekerig achteraan rent (ijszeilen wellicht?).

Olieverf op doek, 75,9 x 63,8 cm.

Kunsthalle, Hamburg

Literatuur
• Winters van weleer. Het Hollandse winterlandschap in de gouden eeuw, onder redactie van Ariane van Suchtelen.

Click for large image

beerstraten1_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, 1650 - 1666

Het IJ bij de Nieuwe Brug in de winter, gezien naar het westen uit 1650 - 1670, geschilderd door Jan Abrahamsz. van Beerstraaten (1622 - 1666).

De Nieuwe Brug met het Paalhuis, thans Prins Hendrikkade. Langs de walkant enkele schuiten, rechts en op de voorgrond ijsvermaak, waaronder rechts enkele colvers. Links op de voorgrond het gebouw van het Zeerecht. In het midden de Nieuwe Brug met het Paalhuis daarachter. Op de plaats waar nu het Victoriahotel staat, het 'Hoge huis met de toren' van de familie Den Otter. Rechts op de achtergrond wordt de huizenrij afgesloten door de Haingpakkerstoren.
Rechts de Tesselse Kade en het 'Huis met het torentje', een imposant huis dat in 1553 is gebouwd. De eerrste bewoner was een reder, die het torentje liet bouwen als uitkijkpost om zicht te krijgen op zijn schepen als deze het IJ binnenzeilden. Links hiervan staat het Paalhuis, waar de schepen het paalgeld (= havengeld) moesten betalen (afgebroken in 1681). Aansluitend de Nieuwe Brug over het Damrak. Links, in de verte, het Zeerecht.
Jan Abrahamsz. van Beerstraten heeft altijd in Amsterdam gewoond. Hij was gespecialiseerd in topografisch natuurgetrouwe stadsgezichten, veelal bij winter.

Amsterdam Museum (inv.nr. SA 73; in depot)

Bron: Chris Teulings, Do Smit

Click for large image

beerstraten2_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, 1650 - 1666

Het IJ bij de Nieuwe Brug in de winter, gezien naar het oosten uit 1650 - 1666 door Jan Abrahamsz. van Beerstraaten (1622 - 1666).

Enkele gebouwen aan een dichtgevroren water, waarin een groot aantal zeilschepen. Op het water ijsvermaak. Tussen de gebouwen een open ruimte met een groep mensen. Zwaar bewolkte hemel.
Rechts is een stuk van de Nieuwe Brug over het Damrak te zien. In het midden staat het gebouw van het Zeerecht, gebouwd in 1618. Hier vergaderden de commissarissen voor de Zeezaken. In de 19e eeuw werd er het kantoor voor de stedelijke accijnzen op goederen gehuisvest. Daarna werd het toegewezen aan de stadsingenieur en het Stadswaterkantoor. In 1878 werd het gebouw afgebroken. Op het bevroren Binnen IJ wordt geschaatst en colf gespeeld. In de verte links op het Buiten IJ zijn ook nog schaatsers te zien.

Amsterdam Museum (inv.nr. SA 74), verworven met steun van de Vereniging Rembrandt.

Bron: Chris Teuling, Do Smit

Click for large image

79670-950-669.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, ws. 1659

Wintergezicht op Ouderkerk aan de Amstel, waarschijnlijk in februari 1659 geschilderd door Jan Abrahamsz. van Beerstraten (Amsterdam 1622 - 1666 Amsterdam)

Het is kwart voor drie: de kerkdienst gaat zo beginnen. De dames met hun bijbels gaan snel de toreningang binnen. De wind waait uit het noorden. Er wordt flink geschaatst op de Driemond, het kruispunt van de rivieren Amstel (voorgrond) en Bullewijk (de vaart onder de brug richting Abcoude). De beurtschipper is ingevroren maar het vervoer over het ijs gaat door.
Twee duwsleden met personen worden voortgeduwd door mannen op de schaats. Een alternatieve vervoersmogelijkheid, snel en geen gehobbel. Spelende kinderen op een prikslee op de voorgrond. Er wordt wat sociaal gebabbeld door een heer met bontmuts en een dame met mand onder de arm. En de onvermijdelijke kolfstokken zijn ook aanwezig. Een jongetje staat nog langs de kant: zie ik bekenden? Een heer gaat voor de dienst begint nog even naar de plee bij het water. Onder de brug heeft iemand hoge nood.

Ouderkerk is in de zeventiende eeuw een verkeersknooppunt in het achterland van Amsterdam. Personen en vracht te voet, te paard, met de trekschuit, richting Utrecht of Gouda: alles moet langs Ouderkerk en langs dit stukje Amstel. De schuiten naar Gouda varen van links naar rechts, de schuiten naar Utrecht gaan recht vooruit onder de brug door. En de reizigers te voet of te paard van en naar Utrecht moeten over de brug. Deze is tien jaar eerder (1649) gebouwd als onderdeel van de nieuwe straatweg van Amsterdam naar Utrecht. Daarvoor lag er een kwakel, een voetgangersbrug. Het huis links van de brug, waar in 1659 al een bakkerij in is gevestigd (en nu nog steeds) moet tien jaar daarvoor ook zijn vernieuwd.

Op de plaats van de kerk, de Sint Urbanuskerk, zijn al resten van voorgangers uit de elfde eeuw aangetroffen. Ouderkerk is één van de oudst bewoonde plaatsen in Amstelland en waarschijnlijk ouder dan Amsterdam. De heren van Aemstel, waarvan Gijsbrecht van Aemstel er één was, waren hier de leenheren van de Bisschop van Utrecht.
Achter de bebouwing in het midden van het schilderij ligt nu al 400 jaar de Portugees-Israëlitische Begraafplaats. Misschien hebben de Heren van Aemstel op die plaats een kasteel gehad. In 1659 sprak men nog van het Huis ten Amstel en het Hofland.

Het open knekelhuis, in de hoek naast de toren, zul je nu niet meer aantreffen. Aan de bouw van het verhoogde schip van de kerk kunnen we geen jaartal koppelen. In 1674 stort de torenspits naar beneden en 100 jaar later wordt de kerk afgebroken en vervangen door de huidige Amstelkerk.
Links staat een stenen huis, het Klooster genaamd. Dat was in de zeventiende en achttiende eeuw een bierstekerij, waar ze bier in het groot verkochten. Het scheen een grote kelder te hebben. Er achter is rond 1655 een school gebouwd. Je kan links nog net de schoorsteen zien.

In het Ouderkerk van nu zijn er nog altijd de hoge bomen rond de kerk, de bakkerij links van de brug en de brug zelf. Die heeft het al meer dan 350 jaar volgehouden. Nog steeds is dit het meest bijzondere plekje van Ouderkerk aan de Amstel.

95 x 132,5 cm

Amsterdam Museum

Click for large image

WOA_IMAGE_1_.jpg

Abraham van Beerstraten, 1660

Winter View of Leyden, painted in 1660 by Abraham Beerstraten

Oil on canvas. 88 x 128 cm

The State Hermitage Museum, St. Petersbourg (6850)

Source: Do Smit

Click for large image

1342336653-XKH234707.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, ca. 1660

Wintergezicht op Nieuwkoop, door Jan Abrahamsz. van Beerstraten (Amsterdam 1622 - 1666 Amsterdam)

Olieverf op doek. 92 x 130 cm

Amsterdam Museum, Amsterdam (A 7291)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Click for large image

50a17b7953287.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, ca. 1660

Het Paalhuis en de Nieuwe Brug te Amsterdam, door Jan Abrahamsz. van Beerstraten (Amsterdam 1622 - 1666 Amsterdam)

Olieverf op doek. 62,5 x 88,5 cm

Amsterdam Museum, Amsterdam (A 7291)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Click for large image

8920e9_.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, 1663

Winters stadsgezicht op de Martinikerk te Sneek uit 1663 door Jan Abrahamsz. van Beerstraaten (1622 - 1666).

Het schilderij geeft een gezicht op Sneek vanuit het noordewsten met op de voorgrond links de voormalige Noorderpoort. Rechts daarvan de Martinikerk, toen nog voorzien van het westfront met zadeldaktorens. Rechts is de Waterpoort met het uiterlijk van een kapel. Tussen de Martinikerk en de Waterpoort is een andere kerk met toren. Dit zou de kapel van het Sint Anthoniegasthuis aan de Oude Koemarkt kunnen zijn, maar dan een kwartslag gedraaid. Links van de Martinikerk een koepeltoren, waarschijnlijk die van het Walthahuis. Het stadhuis was lager dan nu en is niet goed te zien. Nog verder naar links is de kapel van het Kruizebroederklooster. De vestingwerken van Sneek goed weergegeven: links de Noorderpoort met valbrug en bastions er voor, de stadsmuur met weertorens. Op het bastion bij de Noorderpoort een standermolen. Op het ijs van de stadsgracht (rechts) zijn schaatsende mensen te zien en mensen met sleden (duwslede en prikslede). Rechts op de weg naar de Noorderpoort twee mannen die aan het kolven zijn een een marskramer.

Olieverf op doek.

Fries Scheepvaartmuseum (2002-434).

Bron: Do Smit

Click for large image

Beerstraaten_schlittschuhla.jpg

Jan Abrahamsz. van Beerstraten, 1664

Schaatsenrijders op het IJ voor het Paalhuis, door Jan Abrahamsz. van Beerstraaten (1664).

Olieverf op doek. 90 x 127 cm

Gemäldegalerie, Berlijn

Bron: Do Smit

Click for large image

00108776_.jpg

Claes Bellekin, 3e kwart 17e eeuw

Familieportret bij de IJssel met Kampen op de achtergrond, tweede kwart van de 17e eeuw, door Claes Bellekin (ook: Bellequin en Belkin; Amsterdam, gedoopt 22 oktober 1620 - in of na 1675, Kopenhage)

Van links naar rechts: Jongen met colfstok, jongen, man aanziend, vrouw aanziend, meisje, twee jongetjes. Linksvoor een hondje. Op de achtergrond gezicht op Kampen

Olieverf op doek. 66,5 x 154,5 cm

Herkomst/Provenance
Stedeliijk Museum Zwolle (394)

Click for large image

1001247801_.jpg

t.a. Christoffel van den Berghe, 1615-1617

Winters tafereel op het ijs, ca. 1615-1617, toegeschreven aan Christoffel van den Berghe (Antwerpen, ca. 1590 - 1642 of later, Middelburg)

Winterscene on the ice, c 1615-1617, attributed to Christoffel van den Berghe (Antwerp, ca. 1590 - 1642 or later, Middelburg)

Olieverf op eikenhout/Oil on oak. 29,8 x 58,3 cm.
Datiing: c 1615-1617 based on the costume, letter of J. Nieuwstraten and M. de Kinkelder to Nicola Kalinsky, 26 Aug. 1987 (DPG514 file)

Herkomst/Provenance
• private collection William Cartwright, London (England) , inv./cat.nr 125, £1, ‘a pictur of men & woman a slidinge a winter peace in a broune frame on a bord’. The inventory was probably made in the 1680s unknown - 1686
• College of God's Gift at Dulwich, Dulwich (London), inv./cat.nr 125. Bequest of William Cartwright 1686 - 1890
• Dulwich Picture Gallery, Dulwich (London) , inv./cat.nr DPG514. Old inv.nr.: 100 (in general in 1892 the pictures were renumbered, but this picture got a new number in 1914, see Cook 1914) 1890 - in 1890 the Cartwright pictures were brought from the school to Dulwich Picture Gallery, where until then mainly the pictures of the Bourgeois and Desenfans collection had been shown

Tentoonstellingen/Exhibitions
• Mr. Cartwright's Pictures : a seventeenth century collection Dulwich Picture Gallery , London (England) , 1987-11-25 - 1988-02-28 , p. 24, 65-65, no. 56 (Dutch School; as on canvas)

Literatuur/Documentation
• Richter/Sparkes 1892 , p. 141, no. 100
• Richter/Sparkes 1905 , p. 143
• Cook 1914 , p. 277, no. 514 (artist unknown)
• Cook 1926 , p. 257
• Blunt/Burchard/Waterhouse 1953 , p.48
• Murray 1980 , p. 303 (Dutch school)
• Beresford 1998 , p. 296
• Bergvelt/Jonker 2016 , p. 33 , attributed to Christoffel van den Berghe
• J.C.L. Sparkes and A.J. Carver, Catalogue of the Cartwright Collection and other pictures and portraits at Dulwich College (…) with descriptive and biographical notes (…), London 1890, p. 42, no. 100 (no name or country mentioned)

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

DP120412_.jpg

Christoffel van den Berghe, 1615-1620

A Winter Landscape with Ice Skaters and an Imaginary Castle by Christoffel van den Berghe (1590 - 1628 or later).
Date: ca 1615-1620

The artist’s family fled Flanders to the neighboring Dutch province of Zeeland. In Middelburg he specialized in precious flower pictures and landscapes like this one, where the decorative distribution of trees, the stage scenery of castle, farmhouse, and distant town, and the operatic ensemble of colorful characters seem more Flemish than Dutch.

This painting was formerly attributed to Hendrick Avercamp (1585–1634), a pioneering painter of winter scenes. When Clara Welcker included it in her 1933 monograph on Avercamp, the painting was said to bear the artist's monogram; no inscription is visible now. Landscapes by Christoffel van den Berghe were unknown at the time.

The painting is less reminiscent of works by Avercamp than of the winter landscapes painted by Adriaen van de Venne (1589–1662), Van den Berghe's contemporary in Middelburg. Both the figures and the setting in Van den Berghe's small Winter Landscape of about 1615–20 (Mauritshuis, The Hague) strongly support the attribution of the MMA work to that artist during the same period.

Oil on wood. Dimensions: 11 x 18 3/8 in (27,9 x 46,7 cm) overall, with added strips; painted surface 10 3/4 x 18 in (27,3 x 45,7 cm)

Credit Line: From the Collection of Rita and Frits Markus, Bequest of Rita Markus, 2005

Provenance: [Asscher & Welker, London, in 1929]; [P. de Boer, Amsterdam, and Charles Albert de Burlet, Berlin, in 1930]; [N. Beets, Amsterdam, in 1933]; Frits and Rita Markus, New York (until his d. 1996); Rita Markus, New York (1996–d. 2005)

Exhibition History
• Amsterdam. Jacques Goudstikker. "Tentoonstelling van Hollandsche Winterlandschappen uit de 17e Eeuw," February 6–29, 1932, no. 5 (as by Hendrik Avercamp).
• New York. The Metropolitan Museum of Art. "The Age of Rembrandt: Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art," September 18, 2007–January 6, 2008, no catalogue.

References
• Clara J. Welcker. Hendrick Avercamp, 1585-1634, bijgenaamd "De Stomme van Campen," en Barent Avercamp, 1612-1679, "Schilders tot Campen". Zwolle, The Netherlands, 1933, pp. 88, 204, no. S13, pl. I, fig. XIII, as an early work by Hendrick Avercamp, then with the dealer Beets in Amsterdam.
• Clara J. Welcker and D. J. Hensbroek-van der Poel. Hendrick Avercamp, 1585–1634, bijgenaamd "De Stomme van Campen," en Barent Avercamp, 1612–1679, "Schilders tot Campen". Doornspijk, The Netherlands, 1979, pp. 88, 204, 237–38, nos. S13, S406, S415, pl. I, fig. XIII, as with Asscher & Welker, London, in 1929.
• Albert Blankert in Hendrick Avercamp (1585–1634) Barent Avercamp (1612–1679): Frozen Silence. Exh. cat., Waterman Gallery. Amsterdam, 1982, p. 27, as an early, "very Flemish" picture by Hendrick Avercamp, dating from about 1605–8.
• Walter Liedtke in "Recent Acquisitions, A Selection: 2005–2006." Metropolitan Museum of Art Bulletin 64 (Fall 2006), p. 36.
• Walter Liedtke. Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art. New York, 2007, vol. 1, pp. 29–30, no. 6, colorpl. 6, states that "the costumes, as well as the style of the picture, suggest a date of about 1615–20".
• Esmée Quodbach. "The Age of Rembrandt: Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art." Metropolitan Museum of Art Bulletin 65 (Summer 2007), pp. 65, 67, 70, fig. 80 (color).

Metropolitan, New York (Accession Number 2005.331.1)

Source: Do Smit

Click for large image

671jpg_.jpg

Christoffel van den Berghe, ca. 1615 - 1620

Winterlandschap door Christoffel van den Berghe (ca. 1590 - na 1628)

Op een bevroren waterweg zwieren mensen over het ijs, ze sleeën en spelen colf. Het ijs lijkt zich eindeloos uit te strekken in de verte. Dat gevoel van diepte wordt versterkt door het kale silhouet van de boom op de voorgrond.

Christoffel van den Berghe schilderde dit landschapje heel minutieus op een plaatje koper, een spiegelgladde ondergrond, die zich prima leent voor fijne details.

Olieverf op koper. 11,5 x 16,5 cm. Gesigneerd CVB

Mauritshuis, Den Haag (671), legaat 1903
• Verzameling De Witte van Citters, Middelburg
• legaat van Arnoldus Andries des Tombe, Den Haag, 1903

Bron: Do Smit

Click for large image

SK-A-27_.jpg

Nicolaes Pietersz. Berghem, 1647

Stadswal van Haarlem in de winter uit 1647 door Nicolaes Pietersz. Berghem (1620 - 1683).

Gezicht op de stadswal van Haarlem met de Gasthuistoren en de Kleine Houtpoort, in de winter. Links laden mannen biervaten op een slede, rechts twee kolfspelers. Tegen de muur twee duiventillen. Pendant van SK-A-28.

Olieverf op paneel. 39,5 x 48,5 cm

Tentoonstellingen
• De Gouden Eeuw begint in Haarlem - II
München, 13-feb-2009 t/m 7-jun-2009
• De Gouden Eeuw begint in Haarlem - I
Haarlem, 11-okt-2008 t/m 1-feb-2009
• Langdurig bruikleen Frans Halsmuseum II
Haarlem, 3-jul-2000 t/m 2-jul-2005

Literatuur
• Wintermärchen : Winter-Darstellungen in der europäischen Kunst von Bruegel bis Beuys; eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien und des Kunsthaus Zürich; Kunsthistorisches Museum, 18. Oktober 2011 bis 8. Jänner 2012; Kunsthaus Zürich, 10. Februar bis 29. April 2012, p. 225-226, cat.nr. 71
• Frans Hals und Haarlems Meister der Goldenen Zeit, p. 76
• De Gouden Eeuw begint in Haarlem, p. 76, afb. 48, cat.nr. 48
• Nicolaes Berchem : in het licht van Italië, p. 19, 134, cat.nr. 6

Rijksmuseum (SK-A-27). Verworven in 1809.

Bron: Do Smit

Click for large image

Pieter-De-Bloot-1601_.jpg

Pieter de Bloot

Winterlandschap door Pieter de Bloot (Rotterdam 1601 - 1658 Rotterdam)

De Bloot is geboren uit Vlaamse ouders die naar Rotterdam waren verhuisd. Zijn werk werd sterk beïnvloed door de Vlaamse schilderkunst, met name door David Teniers. Hij kreeg vooral bekendheid met zijn genrestukken en landschappen; daarnaast schilderde hij ook tal van religieuze en Bijbelse taferelen.
Hij bevat verscheidene huizen en gold klaarblijkelijk als een welgesteld man.

Particuliere collectie. Datering onbekend.

Bron: Do Smit

Click for large image

Hans_Bol_1589.jpg

Hans Bol, 1589

IJsvermaak bij Amsterdam uit 1589 van Hans Bol.

Deze afbeelding toont vele colvers, onder meer voor de overdekte boot aan de linker oever.

Gouache op perkament, 11 x 28,5 cm.

Residenz München, Miniaturenkabinett München

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 55. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

0383_.jpg

Jeroen Bosch, 1505 - 1506

English, Português, Nederlands

English
The triptych of 'The Temptation of St. Anthony' was made around 1500 by the famous painter Hieronymus ('Jeroen' in Dutch) Bosch from the town of 's-Hertogenbosch in the Duchy of Brabant. The painting was made on a wooden panel divided in three sections which are hung together and can be displayed open or closed.

Also the rears of the side panels are decorated with presentations. These rear presentations are done often in girsaille, different shades of grey. On the rear of the right side panel Christ is depicted carrying the cross. At the extreme left of the panel three boys are visible. One of them is holding a colf club.

Oil on panel. 131 x 53 cm; 51.6 x 20.9 in.

National Museum of Ancient Art, Lisbon, Portugal

Due to Geert & Sara Nijs

Português
As Tentações de Santo Antão (1505/1506). Hieronymus Bosch (circa 1450 - 1516)

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, Portugal

Nederlands
Achterzijde van het rechter paneel van de triptiek 'De verzoeking van de H. Antonius' (1505 - 1506) door Jeroen Bosch (ca. 1450 - 1516)

Olieverf op paneel. 131 x 53 cm

Nationaal Museum voor Oude Kunst, Lissabon, Portugal

Bron: Geert & Sara Nijs

Click for large image

Table_of_the_Mortal_Sins_detail.jpg

Jeroen Bosch (detail), 1574

Detail uit De zeven hoofdzonden door Jeroen Bosch uit 1574.

Zie de volgende afbeelding voor alle details.

Click for large image

Jeroen_Bosch.jpg

Jeroen Bosch, 1574

De zeven hoofdzonden door Jeroen Bosch uit 1574 (hier ondersteboven weergegeven).

Olieverf op hout. 120 x 150 cm.

Rond een zegenende Christus zijn de zeven hoofdzonden afgebeeld in afzonderlijke taferelen, elk voorzien van hun Latijnse naam:

Gula | Gulzigheid, overdaad (onderaan)
In de 'huiskamer' zijn een man en zijn zoon afgebeeld die vreten en zuipen. De vrouw betreedt de kamer met een gebraden kip om zo aan de gulzigheid en overdaad van haar gezin tegemoet te komen.
Dat juist in dit tafereel een colfstok met bal zijn afgebeeld toont aan dat Jeroen Bosch wilde waarschuwen voor het overdadige colven in zijn tijd.

Met de klok mee zien we nog:

Luiheid | Accidia
Daarnaast wordt een in slaap gedommelde priester in zijn droom door een non die aan hem verschijnt, erop gewezen dat hij moet bidden in plaats van zich aan de luiheid over te geven.

Wellust | Luxuria
In en voor een tent wordt deze doodzonde uitgebeeld door elkaar beminnende paren.

IJdelheid | Superbia
Vervolgens zien we een vrouw die zichzelf in een door de duivel omhoog gehouden spiegel bekijkt.

Ira | Toorn
Bovenaan wordt de toorn verbeeld door twee dronken mannen die in een twist verwikkeld zijn om een vrouw.

Afgunst | Invidia
Tenslotte wordt de afgunst weergegeven. Een hond kijkt begerig naar een bot van de man, die op zijn beurt weer vol afgunst kijkt naar de rijke valkenier.

Gierigheid | Avaritia
De zesde zonde is die van de gierigheid, waarbij een baljuw zijn uitspraak laat beïnvloeden door de persoon met het meeste geld.

De centrale cirkel wordt boven en onder geflankeerd door twee teksten uit het Bijbelboek Deuteronomium (32:28-29 & 32:20), en op de vier hoeken zijn in cirkelvorm de vier uitersten afgebeeld. Boven staat links de hemel en rechts de hel; onder staat links het laatste oordeel en rechts de dood, Van deze vier is de hel de meest in het oogspringende voorstelling. Hier zijn namelijk de verschillende straffen te zien die horen bij elk van de zeven zonden.
Bron: De Bijbel

Het paneel is in redelijk goede staat overgeleverd, op enkele barsten na die zijn ontstaan op de plekken waar de houten paneeldelen elkaar raken. Dit paneel wordt doorgaans in de literatuur aangeduid als het Madrileens tafelblad. Dat komt vooral omdat de centrale voorstellingen van meerdere zijden bekeken moeten worden.
Of het werk daadwerkelijk als tafelblad is bedoeld is niet bekend. Een andere verklaring die gegeven kan worden is dat het paneel misschien in een plafond heeft gezeten, maar ook dat is louter speculatie. Wat het paneel voorstelt is echter allerminst giswerk.

Op verschillende werken van Jeroen Bosch komen ballen en colfstokken voor.

Raadpleeg http://www.boschuniverse.org/ voor meer informatie.

Museo Nacional del Prado, Madrid.

Bron: ^Robin Bargmann

Click for large image

SS_Crispin_and_Crispinian.jpg

Aert van den Bossche, 1494

Martyrdom of SS Crispin and Chrispinian by Aert van den Bossche, 1494. Chrispinus en Chrispinianus zijn twee 3e-eeuwse heiligen en de patroonheiligen van de schoenmakers, de leerlooiers en de orthopodisten.
Polski: Męczeństwo Kryspina i Kryspiniana

Het veelluik, waarvan hier het middenste deel is afgebeeld, bevat naast elkaar geplaatst verschillende episoden van het martelaarschap van de 3e-eeuwse heiligen Crispinus en Crispinianus, de latere beschermheiligen van de schoenmakers, de leerlooiers en de orthopodisten. Het werk, dat invloed van Rogier Van der Weyden verraadt, werd misschien gemaakt voor een schoenmakersgenootschap.
We zien colvers op het meer, direct rechts naast de kale boom.

Olieverf op paneel, 98 x 190 cm

Let op:
Tot 1999 is de herkomst toegeschreven aan 'Brussels Master of Martyrdom of SS Crispin and Crispinian'.

National Museum in Warsaw (Poland), Dep. 2643

Bron: Do Smit

Literatuur
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 123. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

SK-A-54_.jpg

Richard Brakenburgh, 1685

Het Sint Nicolaasfeest van Richard Brakenburg (? - 1702).

Interieur waarin een gezin met kinderen Sinterklaas viert. Rond een tafel lopen kinderen met hun cadeaus. Links zit een meisje met een pop, daarachter een huilende jongen die een roe heeft gekregen. Rechts ligt op de grond een kolfstok.

Olieverg op doek. 49 x 64,5 cm
Signatuur linksonder - R. Brakenburgh 1685

Museum Ons' Lieve Heer op Solder (langdurige bruikleen van Rijksmuseum, inv.nr SK-A-54). Legaat uit 1870 van L. Cupper Wzn., Dordrecht

Literatuur
• Geert & Sara Niijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 56. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

Brakenburg_The-Feast-of-Sai.jpg

Richard Brakenburgh, 1680 - 1689

Sint Nicolaasfeest door Richard Brakenburg (? - 1702).

Vrolijk gezelschap met kinderen in een interieur. Op de grond rechts naast het hondje ligt een colfstok.

Het doek draagt de signatuur van Jan Steen, maar wordt tegenwoordig toegeschreven aan Richard Brakenburg.

Bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (10988), Do Smit

Click for large image

brakenburgh.jpg

Richard Brakenburgh, 1700

Huiskamertafereeltje van Richard Brakenburg (? - 1702) uit 1700. Linksonder ligt een kolfstok over een mand.

Szépmüvészeti Múzeum, Budapest, Collectie Estherhazy 1871 (inv.nr 305)

Signatuur rechtsonder - R Brakenburgh

Bron: Robin Bargmann

Click for large image

brakenburgh_christies.jpg

Richard Brakenburgh

The Eve of Saint Nicholas, by Richard Brakenburg (1650 - 1702). Let op de afbeelding van de 'Schotse kliek'.

Oil on canvas, 76.5 x 88 cm. Signed 'R. Brakenburg' (lower right)

Provenance
• Van Eijk; sold to
• Jhr. mr. Johan Steengracht van Oostcapelle (1782-1846), The Hague (Dfl. 400); his estate sale, to his daughter
• Cecilia Maria Baroness van Pallandt-Steengracht (1813-1899), Kasteel Keukenhof, Lisse (family auction for Dfl. 550); by descent to her daughter
• Cornelia Johanna Countess van Lynden-van Pallandt (1840-1923), Kasteel Keukenhof, Lisse, by whom lent to the Mauritshuis, The Hague 1899-1925; by descent to her son
• Jan Maurits Diederic Count van Lynden (1864-1930), Kasteel Keukenhof, Lisse; by descent to his son
• Jan Carel Elias Count van Lynden (1912-2003), Kasteel Keukenhof Lisse, at least until after WWII.
with Katz, Dieren, 1949-57.
property of the late M.-B. Katz, Dieren;
Paul Brandt, Amsterdam, 14-20 May 1963, lot 408.
• Anonymous sale: Mak van waay, Amsterdam, 1 May 1974, lot 23 (Dfl 65,000).

Literature
• A. Bredius, C. Hofstede de Groot, Musée Royal de La Haye (Mauritshuis): catalogue raisonné des tableaux et des sculptures, The Hague, 1914, no. 647.
• G. Jaspers, 'Uit het oog - niet uit het hart. De teloorgang van een schilderijencollectie' in: G. Jaspers e.a. ed., Kunst, natuur en techniek op en rond kasteel Keukenhof, Hilversum 2009, pp. 14-23, illustrated on p. 14.
• Geert & Sara Nijjs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 172. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Exhibited
• The Hague, Gotische Galerij Noordeinde, Tentoonstelling van schilderijen van oude meesters in de zalen van het gotisch paleis in het Noordeinde te 's-Gravenhage ten behoeve der watersnoodlijdenden onder de hooge bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, 1881.
• Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, The Hague, on loan, 1900-25.
• Raesfeld, Schloss Raesfeld, Gouden Eeuw: Ausstellung Niederländischer Gemälde des 17. Jahrhunderts, 1961, no. 4.

Frans Hals Museum, Haarlem (Netherlands)

Source: Saar Nijs, Christie's 1 november 2011 (sale 2869); Robin Bargmann, Frans Hals Museum + hr-afbeelding

Click for large image

VanBreen.jpg

Adam van Breen

Ice on the Scheldt. Attributed to Adam van Breen from about 1680. 25"x 35,5".

A colver, hands low at the end of his stroke, watches the ball skim the ice to an unseen target goal some 30 metres away, perhaps in front of the boy in a red tunic, holding a colf.

Whenever the frozen surface permitted, droves of burgers took to the ice to play colf, kolf, curling and bowls; stroll, skate, gossip, and rejoice in the sense of belonging to a greater community.
The short variant of ijscolf could easily be accommodated on the bustling ice.

Royal and Ancient Golf Club, St. Andrews, Scotland

Literature
• Golf through the ages by Michael Flannery, page 220. January 2004

Click for large image

Schilderij-1-160701-002_.jpg

Adam van Breen

Winterlandschap met kolfspelers, Winter Scenery with skaters and kolf players, by Adam van Breen (Den Haag ca 1585 - between 1642 and1648 Christiana (Oslo)

Olieverf op koper, oil on copper. Gesigneerd met monogram AVB, signed with monogram AVB. 24,4 x 39,6 cm

Winter scenes with fashionable skaters and kolf players are a favourite subject of Adam van Breen, although he also painted harbour and garden scenes and portraits. His work is rare and comparatively little is known about his life.
Adam van Breen worked in The Hague from circa 1611 to circa 1618, the year in which he painted 'The Vijverberg, The Hague, in winter, with Prince Maurits and his retinue in the foreground' (Rijksmuseum, Amsterdam). That year van Breen also published 'De Nassausche wapen-handelinge van Schilt, Spies, Rappier ende Targe', a military training manual inspired by Prince Maurits's reform of the Dutch army.
Van Breen was in Amsterdam in the mid 1620s. From circa 1624 her worked in Christiana (Oslo), Norway, where he painted portraits. Van Breen died in Christiana sometime between 1642 and 1648.
The work of Adam van Breen is represented in the Rijksmuseum, Amsterdam, and the Gemeentemuseum and the Haags Historisch Museum, The Hague.

Particuliere collectie, private collection

Foto:Jan de Groot, www.zorroproducties.nl

Bron: Michiel Eijkman

Click for large image

Adam_van_breen__scena_di_pa.jpg

Adam van Breen

Winterlandschap van Adam van Breen uit ca. 1615.

Olieverf op paneel. 46 x 67,5 cm
Louvre, Parijs

Bron: Do Smit

Click for large image

Adam_van_Breen_Skating_on_A.jpg

Adam van Breen, 1611

Skating on the Frozen Amstel River (1611) by Adam van Breen (c. 1585 - 1640)

Winter is the most frequently represented season in Dutch seventeenth-century art. One of the finest artists to paint winter scenes was Hendrick Avercamp (1585–1634), whose depictions of young and old, rich and poor populating frozen waterways were recently featured in an exhibition at the National Gallery of Art. However, Avercamp was neither the first nor the only Dutch artist to paint this type of winter scene. While the exhibition of his paintings and drawings filled the walls of the Dutch Cabinet Galleries, the Gallery’s permanent collection was enriched with a delightful winter scene by one of his contemporaries, Adam van Breen’s Skating on the Frozen Amstel River (1611).

Much like Avercamp, Van Breen depicted Dutch citizens enjoying a bright wintery day, capturing the excitement when the ice was finally strong enough to welcome skaters. In the foreground are elegant figures dressed in vibrantly colored clothes preparing to skate, while others happily glide into the distance, along the smooth surface of the frozen river. Characteristic of these paintings are the many anecdotes that are illustrated, for example a young boy who propels himself on his prikslee (a small push-sled); an ice boat under full sail; and an orphan from the Burgerweeshuis (City Orphanage) of Amsterdam, recognizable by his half-red, half-black costume, carrying a kolf-stick over his shoulder. Occasionally accidents occur, as in the middle distance where two figures are sprawled on the ice.

This particular painting is unusual in the geographical accuracy of the buildings. Instead of an imaginary city, the artist staged the figures against the profile of Amsterdam. The view is along the river Amstel, just south of that city. The church spires punctuating the city’s profile are those of the Nieuwe Kerk, the Oude Kerk, and the nearest, the Zuiderkerk. The Zuiderkerk was built between 1603 and 1611, and this painting is the first depiction of this newly constructed Protestant church.

Little is known about Van Breen’s origins or his artistic training. His small surviving oeuvre consists mostly of winter landscapes, similar to those painted by Avercamp. Both artists may have studied in Amsterdam with David Vinckboons (1576–1633). Van Breen later moved to The Hague, where he married before he returned to Amsterdam. Eventually, he immigrated to Norway where he worked for King Christian IV. This beautifully executed and topographically interesting painting is one of his earliest known works and the earliest Dutch seventeenth-century painting in the Gallery’s collection.

Oil on panel. Overall: 65 x 43 cm; framed 55,88 x 78,74 x 5,08 cm

Provenance
(John Mitchell Fine Paintings, London); purchased 12 March 2010 by National Gallery of Art, Washington DC

Rights
The Lee and Juliet Folger Fund, in honor of Arthur K. Wheelock, Jr.

National Gallery of Art, Washington D.C. (2010.20.1): West Building, Main Floor - Galery 50A

Source: Do Smit

Click for large image

sch_breen.3_800.jpg

Adam van Breen, ca. 1615

IJsvermaak uit ca. 1615 van Adam van Breen (ca. 1585 - ca. 1645)

Olieverf op paneel. 34,5 x 62 cm

Particulier bezit

Bron: http://www.iceskatesmuseum.com/museum-n/index-n.htm

Click for large image

SK-A-4951_.jpg

Adam van Breen, ca. 1615 - 1620

Winterlandschap met schaatsers, door Adam van Breen (1585 - 1640)

Winterlandschap. IJsvermaak met schaatsers bij een dorp en een molen. Rechts zien we twee colvers.

Olieverf op paneel. Drager 55,1 x 111,7 cm. Signatuur: monogram

Rijksmuseum, Amsterdam (SK-A-4951), verworven in 1999 uit het legaat van mevrouw E.F. Verspyck-Laan te Aerdenhout

Legacy
…; donated, with two other paintings, to the museum by R.H.A. Verspyck, Chateauneuf, and Mrs I.A. Uitenhage de Mist-Verspyck, Aerdenhout, from the estate of Mrs E.F. Verspyck-Laan, Aerdenhout, 1999

Literatuur
• Artists born between 1570 and 1600, p. 86

Bron: Do Smit

Click for large image

hofvijver-vanaf-doelen-winter_1.jpg

Adam van Breen, ca. 1618

De Hofvijver gezien vanaf het Doelenterrein door Adam van Breen uit ca. 1618.

Het schilderij toont ons een gezicht op de bevroren Hofvijver. Links zijn de Hofgebouwen weergegeven, in het midden de huizen aan het Buitenhof en de Plaats met daarboven de toren van de Grote of St. Jacobskerk, en rechts de rij bomen van de Lange Vijverberg en een klein gedeelte van het oude gebouw van de St. Sebastiaansdoelen.

Een grote menigte Hagenaars heeft de ijzers ondergebonden en geeft zich over aan het sportieve wintervermaak op het ijs. Tussen de vele schaatsers zijn verschillende paren te bespeuren die hand in hand over de gladde ijsvlakte zwieren. In het midden zien we een knaapje dat op het punt staat onderuit te glijden, en links, bij het ‘Ministerstorentje’, is een kind in een wak gevallen vlak bij een colver. Rechts spreekt een oud vrouwtje met windmolentjes in een mand op haar rug twee kinderen aan. Rechts daarvan, tegen de kademuur, doet een gehurkt jongetje zijn behoefte.
Voor de Hofvijver loopt over het Doelenterrein (de latere Korte Vijverberg) een stoet edelen, voorafgegaan dor een garde hellebaardiers en gevolgd door enkele pages. Aan het hoofd van de groep edelen lopen drie voorname personages, waarvan er twee duidelijk zijn te identificeren: in het midden prins Maurits van Oranje en aan zijn linker zijde zijn halfbroer prins Frederik Hendrik. De derde persoon stelt mogelijk de Friese stadhouder Ernst Casimir voor. Het hier afgebeelde gevolg heeft geen betrekking op een specifieke historische gebeurtenis. De prinsen en hun gevolg zijn slechts als aankleding in de voorstelling opgenomen. Wel is het goed mogelijk dat het schilderij werd gemaakt ter gelegenheid van prins Maurits’ vijftigste verjaardag in november 1617.

Doek, olieverf, hout. 76,5 x 180 cm.

Haags Historisch Museum (object 1930-0011-SCH). Aankoop 1930.

Bron: Do Smit, Marco van Baalen

Click for large image

Jagers_in_de_sneeuw.jpg

Pieter Breughel de Oude, 1565

Jagers in de sneeuw uit 1565 van Pieter Breughel de Oudere (circa 1525 - 1569).

Olieverf op paneel.117 x 162 cm
Kunsthistorisches Museum, Wenen (inv.nr. 1838)

• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 53. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 139. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

Pieter_Breughel_dO_1565.jpg

Pieter Breughel de Oude, 1565

Winterlandschap met vogelknip uit 1565 van Pieter Breughel de Oudere (circa 1525 -1569).

Op het ijs, boven de vogel op de boomtak, zwaait een man met zijn colfstok.
Mogelijk nog belangrijker dan de colfstok is de voorstelling van het curlingspel. Algemeen wordt dit beschouwd als een ontspanning van recente datum, maar het is echter een zeer oud spel zoals uit dit doek blijkt. In Schotland was al in 1510 een curlingclub actief. In die tijd waren de schijven veel zwaarder dan tegenwoordig. Tot in de 18e eeuw wogen deze ongeveer 50 kg. Het curlingspel werd toen op dezelfde manier gespeeld als nu.

Olieverf op eiken paneel. 37 x 55,5 cm. Signatuur en jaartal onderaan rechts: BRVEGEL / M.D.LXV

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie, Brussel. Herkomst: Legaat mevr. Delporte-Livrauw en dr. Franz Delporte, Brussel, 1973

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 54. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 131. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

Bethlehem-Breughel.jpg

Pieter Breughel de Oude, 1566

English, Nederlands

English
The Census at Bethlehem (also known as The Numbering at Bethlehem) is an oil-on-panel by Flemish renaissance artist Pieter Bruegel the Elder, painted in 1566. Acquired in 1902, it is currently held and exhibited at the Royal Museums of Fine Arts of Belgium in Brussels.

Description
As often before, Bruegel treats a biblical story as a contemporary event. And once again, reference to particular political events has been adduced - in this case, the severity of the Spanish administration in the southern Netherlands.[2] However, Bruegel may well be making a more general criticism of bureaucratic methods.[3]

The events depicted are described in Luke 2, 1-5:
"And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered... So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child."
— Luke 2:1-5, NKJV

This is a rare subject in previous Netherlandish art. The ruined castle in the background is based on the towers and gates of Amsterdam.[

Nederlands
Volkstelling in Bethlehem uit 1566 van Pieter Breughel de Oudere (circa 1525 - 1569).

Eén van de wachtende figuurtjes bij de boom is een colver met een verlode of verijzerde kliek. Merk op dat de kolver hier een wit jak draagt. Dit in tegenstelling tot het gelijknamige schilderij van Pieter Breughel de Jonge (zie aldaar).

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel

 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 54. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
 Games for Kings & Commoners, Part Two by Geert & Sara Nijs, p. 18. 2014. ISBN 978-2-9540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)

Click for large image

Volkstelling_te_Bethlehem_1.jpg

Pieter Breughel de Jonge, 1605 - 1610

Volkstelling te Bethlehem door Pieter Brueghel de Jonge (werkplaats), vervaardigd tussen 1605 en 1610.

Deze Volkstelling van Pieter Brueghel de Jonge is vervaardigd naar een voorbeeld van zijn vader uit 1566 dat zich in het Museum voor Schone Kunsten te Brussel bevindt. Op de voorgrond leidt Jozef, te herkennen aan de zaag en de mand met timmergereedschap, de zwangere Maria op een ezel naar herberg 'In de groene krans'. Functionarissen zijn druk met het registreren van de bevolking voor het heffen van de belastingen. Opvallend is dat Brueghel Bethlehem als een zestiende-eeuws Vlaams dorp weergeeft, waar kinderen en volwassenen genieten van sneeuw- en ijspret.
Het is niet waarschijnlijk dat Brueghel de Jonge direct naar het schilderij van zijn vader heeft kunnen werken. Sommige afwijkingen, zoals de sneeuw op het ijs rechts, bij Bruegel de Oude een donker wak, laten zich verklaren als misinterpretatie van oude werktekeningen. De colver heeft op deze versie een rood jak aan, terwijl deze op de versie van zijn vader in het wit is gekleed (zie aldaar).

Olieverf op doek.

Bonnefantenmuseum, Maastricht

Bron: Geert & Sara Nijs (http://www.ancientgolf.dse.nl/)

Literatuur
 Games for Kings & Commoners, Part Two p. 18 door Geert & Sara Nijs. ISBN 978-2-9540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)

Click for large image

Pieter_Brueghel_02.jpg

Pieter Breughel de Jonge

Volkstelling te Bethlehem door Pieter Breughel de Jonge (1564 - 1638).

Dit schilderij is één van de dertien varianten op het oorspronkelijke werk door Pieter Breughel de Oude.

Palais des Beaux Arts te Lille, Frankrijk.

Bron: Do Smit

Click for large image

Pieter_Brueghel_03.jpg

Pieter Breughel de Jonge

Volkstelling te Bethlehem door Pieter Breughel de Jonge (1564 - 1638).

Dit schilderij is één van de dertien varianten op het oorspronkelijke werk door Pieter Breughel de Oude.

Museum voor Schone Kunsten, Brussel (België)

Bron: Do Smit

Click for large image

lons_.jpg

Pieter Breughel de Jonge

Volkstelling te Bethlehem door Pieter Breughel de Jonge (1564 - 1638).

Dit schilderij is één van de dertien varianten op het oorspronkelijke werk door Pieter Breughel de Oude.

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Lons-le Saunier, France

Literatuur
• Games for Kings & Commoners door Geert & Saar Nijs, p. 76. 2011.

Bron: Geert & Saar Nijs

Click for large image

breughel-II_063_.jpg

Pieter Breughel de Jonge

Volkstelling te Bethlehem, door (het atelier van) Pieter Breughel II naar het oorspronkelijke werk door Pieter Breughel I.

Musée d'Arras. Arras, France

Click for large image

46000.jpg

Pieter Breughel II de Jonge, 1608

De Liereman door Pieter Brueghel II de Jonge, 1608.

Naast de blinde draailierspeler loopt een kind met een colfstok over de linker schouder.

Olieverf op paneel. 39,5 x 56,5 cm. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: P.BRVEGHEL, 1608

NoordBrabants Museum, 's-Hertogenbosch (Netherlands)

Bron: Robin Bargmann

Click for large image

pbr-1626_.jpg

Pieter Brueghel II de Jonge, 1626

Winter Landscape with a Bird Trap, by Pieter Brueghel the Younger (Brussels, 1564 - 1637/1638, Antwerp)

There can be little doubt that the Winter landscape with a bird trap is not only one of the best loved of all the inventions of the Brueghel dynasty, but in its beautiful evocation of a winter’s day also one of the most enduring images in Western art. Although no fewer than 127 versions of the composition have survived, only forty-five are now thought of as autograph works by Pieter Brueghel the Younger himself, with the remainder being largely workshop copies of varying degrees of quality.1) The Coppée painting is one of only eight panels which have the distinction of being both signed and dated, and being painted in 1626 is the latest in date of those so far known.2) Eleven further copies are signed, with four using the signature form P. BRVEGHEL used by Pieter Brueghel the Younger up to 1616, and three others using the form adopted here of P. BREVGHEL, indicating works executed in or after this date when his signature form changed. Ertz rightly describes this example as '...besonders strahlende und Helle Version gehört zu denbesten Vogelfallen' ('...this exceptionally light and luminous version is one of the best examples of the Bird Trap').

The prototype for this famous composition has generally thought to be the painting by Pieter Bruegel the Elder, signed and dated 1564, formerly in the Delporte collection and today in the Musées des Beaux-Arts in Brussels.3) The near-identical scale and the close correspondence of motifs between the painted copies and the original indicate very strongly that the former must have been based upon Bruegel the Elder's final painted composition, a master cartoon or at least very accurate tracings. The underdrawing on the Coppée panel (fig. 4) indicates beautifully the care and precision with which this was undertaken, and is here very possibly by Brueghel the Younger himself. The recent appearance of a drawing of the composition, sold in these Rooms in 2009 and recently attributed to Jan Brueghel the Elder by Klaus Ertz, would seem to indicate that he too had access to an original painting.4) The origins of the prototype itself undoubtedly lay in Pieter Bruegel the Elder’s seminal cycle of paintings of the Months, and in particular his celebrated Hunters in the snow (January) of 1565, today in the Kunsthistorisches Museum in Vienna.5

The Winter landscape with a bird trap owes its fame to its extraordinary rendering of the atmosphere of a cold winter’s day. In contrast to the clear and biting cold of the Hunters in the snow, here the atmosphere is more misty and welcoming. A blanket of deep snow lies upon a riverside village and the surrounding countryside. On the frozen river the villagers are seen playing at spinning tops, hockey and curling on the ice. The muted palette of greys, blues and pale greens is offset by the red costumes worn by many of the participants, a painterly device which harks back directly to Pieter Brueghel the Elder. But perhaps the most distinctive feature of the painting is the graphic and patterned quality of the overlapping branches of the trees and bushes, which serve to create a wonderful decorative effect. Although the scene is largely imaginary, Marlier suggested a possible identification of the village as Pede-Saint-Anne in Brabant.5) The city seen in silhouette on the horizon in the centre is almost certainly intended for Antwerp. As Marlier was the first to observe, one feature of the Coppée panel is, however, rare among the many versions of the Bird Trap. This is the inclusion of the figures of man leading a woman upon a donkey on the far bank of the river on the left hand side of the composition, presumably intended to represent the figures of Joseph and Mary on their way to Bethlehem (fig. 2). Again, the inclusion of such a small but iconographically significant detail within the larger compositon is very much a device employed by the elder Bruegel. Only four other certainly autograph versions include this detail; that in the Museum Mayer van den Bergh in Antwerp, another last recorded in the Hartmann collection in Rome in 1954, and those sold London, Christie’s, 9 December 1995, lot 9, and 4 July 1997, lot 32.6) It is not to be found, however, in Pieter Bruegel the Elder’s own painting of 1565 in Brussels, nor any of the many purely workshop copies, and seems to have been an invention of Pieter Brueghel the Younger’s. This very small group also include the additional motif of a man leading a mule across the bridge in the distance (fig. 3).

It has often been suggested that the Winter landscape with a bird trap, for all its realism, also contains an underlying message alluding to the precariousness of life. In one of his engravings of Winter – Ice skating before St. George's Gate, Antwerp, Pieter Bruegel the Elder added the inscription: 'Lubricitas Vitæ Humanæ. La lubricité de la vie humaine. De slibberachtigeyt van’s Menschen Leven' ('The precariousness of Human Life') referring to the ways in which people find themselves 'slipping and sliding through a life whose existence is more slippery and fragile than ice itself'. The eponymous bird trap itself has also, for example, been interpreted as symbolic of the brevity of life, but is much more likely to be a straightforward detail alluding to the need to lay in food for the winter months. Nevertheless the hole in the ice, or the figures of the two children running heedlessly towards their parents across the ice despite the latter’s warning cries, all clearly point to the dangers inherent in even this idyllic winter scene, and thereby the fickleness and basic uncertainty of life itself.

A note on the panel support
The recent and extremely thorough examination of the Coppée Bird trap, undertaken by Christina Currie and Dominique Allart at the IRPA in Brussels, and its comparison with versions in the Museum Mayer van den Bergh, a Belgian private collection, and the National Museum of Western Art in Tokyo, afford us an unprecedented wealth of technical detail regarding the construction and execution of these panels.8) Dendrochronological examination has revealed that both the Coppée panel and that in the Museum Mayer van den Bergh in Antwerp were cut from the same tree. The last annual ring measured is from 1593, giving the year 1607 as the earliest possible date for the tree felling and the making of the panel. This is rather earlier than one might expect for panels that were completed in 1622(?) and 1626 respectively, but it is supported by the fact that the Antwerp panel bears on the reverse the brand of the panel maker's Guild in Antwerp in use between 1617 and 1626. Though all the studied examples were similarly painted on single board oak panels, with a white ground and grey imprimatura, the authors note that the Coppée panel was 'accorded particular care at the level and preparation of the paint layer', which 'may well represent the Master's own hand'. They note that the version 'stands out as being of a consistently higher quality than the others over a wide range of motifs'.

1) K. Ertz, see Literature, 2000, vol. II, pp. 605–30, cat. nos E682 to A805a, many reproduced.
2) The earliest, that now in the Kunsthistorisches Museum in Vienna, is dated 1601.
3) F. Grossmann, Brueghel. The Paintings, London 1956, p. 119, no. 114. For a good summary of this debate see Ertz, op. cit., 2000, vol. II, pp. 575–87.
4) Sale, London, Sotheby's, 8 July 2009, lot 32, reproduced (as Circle of Pieter Breugel the Elder).
5) F. Grossmann, op. cit. 1956, pp. 196–98, figs 87–90.
6) Marlier, in the catalogue of the exhibition, Le Siècle de Brueghel, Brussels, Musées Royaux des Beaux-Arts, 1963, p. 69.
7) Listed in Currie and Allart, op. cit., 2012, vol. II, pp. 511, 522, n. 53. Ertz, op. cit. 2000, pp. 605–17, nos A685, A691–2, A704.
8) Currie and Allart, op. cit., 2012, vol. II, pp. 185–219, figs 302–338b.

Oil on oak panel. 40,4 x 57,2 cm / 15 7/8" x 22 1/2". Signed and dated lower right: P . BREVGHEL 1626

Provenance
• J. E. Weber
• His sale et al., Brussels, Fiévez, 21 December 1925, lot 23 (as Jan Brueghel the Elder); There acquired by Baron Coppée
• Thence by descent.

Exhibitions
• Brussels, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Exposition rétrospective du paysage flamand (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles), 1926, no. 74
• Worcester, Worcester Art Museum, 23 February – 12 March 1939 and Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection, 25 March – 26 April 1939, The Worcester Philadelphia exhibition of Flemish painting, no. 113
• Brussels, Galerie Robert Finck, Trente-trois tableaux de Pierre Brueghel le Jeune dans les collections privées belges, 1969, no. 23
• Brussels, Palais des Beaux Arts, Bruegel. Une dynastie de Peintres, 18 September – 18 November 1980, no. 88
• Tokyo, Tobu Museum of Art, The World of Bruegel. The Coppée Collection and Eleven International Museums, 29 March – 25 June 1995, no. B28

Auctions
• Sotheby's London, 9 July 2014, 7:00 PM BST. Lot number 10. Property from the Coppée Collection. Estimate ₤ 1,000,000 - ₤ 1,500,000; Lot sold ₤ 3,890,500
Saleroom notice: Please note that this work is displayed in a Dutch 17th century, polished ebony frame, with three bands of ripple ornament, bordering a flat frieze, and an ogee section, on a half lapped pine back frame. This frame has been kindly lent to us by Arnold Wiggins & Sons. Should you wish to purchase this frame please contact the Old Master Paintings department.

Literature
• G. Glück, Das große Bruegel-Werk, Vienna and Munich 1963, no. 43, reproduced
• G. Marlier, Pierre Brueghel le Jeune, Brussels 1969, p. 242, no. 3, reproduced fig. 152
• The Worcester Philadelphia exhibition of Flemish painting, exhibition catalogue, Worcester 1939, no. 113
• Paris, Galerie d’Art St. Honoré, 1986–87, p. 18, under cat. no. 6 (cited by Ertz, 1998–2000, below)
• S. Leclercq et al., La Collection Coppée, Liège 1991, pp. 63–67, reproduced
• M. Wilmotte, in the catalogue of the exhibition The World of Bruegel. The Coppée Collection and Eleven International Museums, Tokyo 1995, p. 109, no. B28, reproduced
• K. Ertz, in the exhibition catalogue, Breughel–Brueghel, Essen, Kulturstiftung and Vienna, Kunsthistorisches Museum, Lingen 1997, p. 383;

Source: Do Smit

Click for large image

Tokyo_.jpg

Pieter Brueghel II de Jonge

Winter Landscape with Bird Trap, by Pieter Breughel the Younger (1564/1565 - 1637/1638)

Oil on panel. 40.6 x 56.8 cm

The National Museum of Western Art, Tokyo (P.2005-0002). Purchased by the NMWA, 2006. Ex-Matsukata Collection
• 国立西洋美術館 Kokuritsu Seiyō Bijutsukan

Provenance
Kojiro Matsukata (from 1920s to ?); Jugo Ginko (The Fifteenth Bank), 1927-28; The 4th Matsukata Sale, Tokyo, 7-24 May 1931, lot 23. repr.; Sotheby's: Old Master Paintings, 27 May 2004, no. 20, New York; De Jonckheere Gallery, Paris/Bruxelles

Exhibitions
• 1931 - The 4th Exhibition of the Matsukata Collection, Tokyo-fu Bijutsukan, 7 May 1931 - 24 May 1931, cat. no. 23, repr.
• 1957 - Ex-Matsukata Collection, Nihonbashi Shirokiya, 9 April 1957 - 28 April 1957, cat. no. 13, repr.
• 2006 - Masterpieces from the Royal Museums of Fine Arts of Belgium, The National Museum of Western Art, Tokyo, 12 September 2006 - 10 December 2006

Literature
• 1990 - The Old Matsukata Collection. Kobe City Museum, ed. Kobe, "Matsukata Korekushon Ten" Jikkoiinkai, 1990, cat. no. 1683.
• 2006 - Kofuku, Akira (contributor). San-itsu Brueghel Kikoku. Yomiuri Shimbun. 24 August 2006, Morning edition, p. 17.
• 2006 - Kyu Matsukata Collection, San-itsu Brueghel Kikoku, Chonan no Mosha, Kokuritsu Seiyo Bijutsukan ga Kounyu. Yomiuri Shimbun. 23 August 2006, Evening edition, p. 1.
• 2007 - Annual bulletin of the National Museum of Western Art. No. 40 (Apr. 2005-Mar. 2006), 2007, Kofuku, Akira. New Acquisitions. pp. 11-13, List of New Acquisitions. p. 63, repr.
• 2013 - Masterpieces: The National Museum of Western Art, Tokyo. Tokyo, The Western Art Foundation, 2013 (Japanese, preface in Japanese and English), no. 27, col. repr.

Source: Do Smit

Click for large image

WOA_IMAGE_3_.jpg

Pieter Breughel II de Jonge, 1615 - 1620

Winter Lanscape with a River, by Pieter Breughel II

Oil on canvas

The State Hermitage Museum, St. Petersbourg (10180)

Source: Do Smit

Click for large image

IMG_0278_.jpg

Pieter Breughel II de Jonge

Français, Nederlands

Français
Paysage d'hiver, par Pieter Breughel II (Le Jeune) (Bruxelles, vers 1564 - vers 1637/38, Anvers)

Pieter Breughel d'Enfer a 5 ans à la mort de son père. Sa grand-mère Maria Verhulst, miniaturiste et peintre à la détrempe, lui transmet les savoirs de l'atelier paternel. Il devient apprenti de Gillis van Coninxloo à l'Anvers où il est reçu maître de la guilde en 1585. Vingt ans après la mort de Breughel l'Ancien, il entreprend un travail magnifique de multiples et de variantes: 14 sujets donneront naissance à plus de 250 tableaux.

Composition de Breughel l'Ancien (musée de Bruxelles), la Trappe aux Oiseaux représente le geste fondateur du paysage profane, à la fois poème et symphonie.

Les amateurs de peinture scront conquis pas le génie et la modernité de ce sujet et multiplieront les commandes.

Breughel le Jeune crée plus de soixante-dix 'Trappe aux Oiseaux' (K. Erts, 1998). On ne connaît ni la première version, ni la chronologie de ces tableaux dont ouze sont conservées dans des musées. Notre tableau est rapprocher de celle du musée Mayer van den Berghe (Anvers).

Musées ou l'on peut voir des Trappes aux Oiseaux de Pieter Breughel le Jeune:
• Vienne - Kunsthistorisches Museum
• Bucarest - Muzeul Național de Artă al României (Musée National d'art de Roumanie)
• Anvers - Museum Mayer van den Bergh
• Dijon - Musée Magnin
• Enschede - Rijksmuseum Twenthe
• Moscou - Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Musée des beaux-arts Pouchkine)
• Naples - Museo di Capodimonte
• New York - Metropolitan Museum of Art
• Prague - Národni Galerie (Galérie national)
• Rome - Galleria Doria Pamphilj
• Stockholm - Nationalmuseum
• Toledo - Museum of Art

Pour la vente en Janvier 2017: Galerie Florence de Voldere, 11 Avenue Matignon, Paris 8e (vues: BRAFA, Bruxelles),

Source: Anna Koldeweij

Nederlands
Winterlandschap, door Pieter Brueghel II (de Jonge) (Brussel 1564 - 1637/1638 Antwerpen)

Pieter Breughel II was 5 jaar oud bij de dood van zijn vader. Zijn grootmoeder Maria Verhulst, miniaturiste en schilderes in tempera, leidde hem in in de kennis van de werkplaats van zijn vader. Hij werd een leerling van Gillis van Coninxloo te Antwerpen, waar hij ook het meesterschap van het gilde verwierf in 1585. Twintig jaar na de dood van zijn vader, keek hij terug op een prachtige schildersloopbaan met een productie van 250 schilderijen verdeeld over 14 onderwerpen.

Breughel de Jongere schilderde meer dan zeventig versies van zijn 'Vogelval' (K. Erts, 1998). Niemand weet welke versie de eerste was of de volgorde waarin deze schilderijen tot stand zijn gekomen en nu in musea wereldwijd worden bewaard. Het hier getoonde schilderij lijkt het meeste op dat van het Museum Mayer van den Berghe (Antwerpen).

Musea waar de Vogelval van Pieter Breughel de Jonge kunnen worden bekeken (niet op alle tweelf versies zijn de colfspelers duidelijk afgebeeld):
• Wenen - Kunsthistorisches Museum
• Boekarest - Muzeul Național de Artă al României
• Antwerpen - Museum Mayer van den Bergh
• Dijon - Musée Magnin
• Enschede - Rijksmuseum Twenthe
• Moskou - Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Museum voor Schone Kunsten Pouchkine)
• Napels - Museo di Capodimonte
• New York - Metropolitan Museum of Art
• Praag - Národni Galerie
• Rome - Galleria Doria Pamphilj
• Stockholm - Nationalmuseum
• Toledo - Museum of Art

Te Koop in januari 2017: Florence Voldere Gallery, 11 Avenue Matignon, 8 Paris (views: BRAFA, Brussel)

Bron: Anna Koldeweij

Click for large image

Pieter-Brueghel_.jpg

Pieter Breughel II de Jonge

The Bird Trap, by Pieter Breughel the Younger (Brussels, c. 1564 - 1638, Antwerp)

Oil on panel. 14 7/8" x 22 ¼ " (37.7 x 56.5 cm.). Signed: '.P.BRVGHEL' (lower right).Stamped on the reverse with clover leaf panel-maker's mark of Michiel Claessens.

Provenance
• Anonymous sale [Felix Gade, Edinburgh].
• Henry George Charles Lascelles, 6th Earl of Harewood (1882-1947), and by descent at Harewood
• House to the present owner.

Auctions
• Christie's, London, 8 July 1910, lot 76, as 'P. Brueghel' (70 gns. to Charles Davis).
• Sale 17195, Old Masters Evening Sale, 4 July 2019, Lot 5, Property of the 7th Earl of Hare Wood's Will Trust, sold by order of the Trustees. Estimate GBP 600,000 - GBP 800,000 (USD 760,200 - USD 1,013,600)

Source: Robin Bargmann

Click for large image

breugelII_.jpg

Pieter Breughel II de Jonge

English, Italiano

English
Winterlandscape with skater, colf players and bird trap, by Pieter Breughel II (1565/66 - 1637/38)

Italiano
Paesaggio invernale con pattinatori per uccelli

Palazzo Doria Pamphilj

Source: Tommie Hendriks (met verontschuldiging voor de schaduwrand aan de bovenzijde)

Click for large image

GG_625x_.jpg

Pieter Breughel II de Jonge

Winterlandschap met vogelval, door Pieter Breughel II (de Jonge)

Kunsthistorisches Museum Wien

Bron: Do Smit

Click for large image

moskou_.jpg

Pieter Breughel II de Jonge

Winterlandschap met vogelval, door Pieter Breughel II (de Jonge)

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Museum voor Schone Kunsten Pouchkine te Moskou)

Bron: Do Smit

Click for large image

breughel-II_066_.jpg

Pieter Breughel de Jonge...?

Onbekend schilderij van (wellicht) Pieter Breughel II met een onbekende verblijfplaats.

Bron: Stichting NGA Early Golf, collectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

1758_.jpg

Pieter Breughel II de Jonge, 1638

Winterlandschap met schaatsende en colf spelende boeren op een bevroren rivier van Pieter Breughel de Jongere (1564-1638).

Pieter Breughel de Jongere is vooral bekend als naschilder van werken van Pieter Breughel de Oudere. Toch zien we hier een fraai voorbeeld van eigen werk. De afbeelding is gebaseerd op een verloren tekening van Hans Bol (1534-1593).

Olieverf op hout.

In 2001 is dit schilderij geveild bij Christies voor $ 1.219.500.

Bron: http://www.thecityreview.com/

Click for large image

Bruegel-de-Jonge_-Pieter__-.jpg

Pieter Breughel de Jonge

English, Nederlands

English
Bagpipe player surrounded by children by Pieter Breughel II the Younger

The work of Pieter Brueghel the Younger is dominated by earthy genre scenes constructed around anecdotal and picturesque elements. The artist captures groups of peasants with flawless technical skill and brilliant colour. These Rabelaisian compositions can also be read on a second level, offering a subtle social analysis of his age. In this rural landscape, with its rich and varied folk customs, after his father's example, Pieter Brueghel the Younger reveals a keen eye as an observer of real life and the ways of his fellow citizens.

The perfect technical mastery, vivid and fluid draughtsmanship and sparkling palette are all consistent with the signature of this master. In this composition, Bagpipe Player Surrounded by Children Brueghel devotes particular care to the physical features, details and folds of the clothing. The bright, highly contrasting palette is dominated by vermilion, blue and white which imbues the entire scene with great freshness and spontaneity.

The subject of the painting is the musician. A character commonly appearing in brueghelian compositions, the musician is almost never the main subject himself. The Bagpipe Player Surrounded by Children in fact depicts an itinerant beggar, who travels the country in search of alms. He is shown surrounded by a crowd of noisy children, in the centre of the village, enduring their pranks in the hopes of receiving a few coins. In the seventeenth century, musicians had barely any status; they were seen as accomplices of thieves and were quickly associated with the vagrants who infested the countryside in times of troubles. Adriaen van de Venne, the famous chronicler of the age, regarded them as thieves and bandits:

“They show up at any drunken gathering and play the lyre, flute or fiddle. And once the revellers are drunk and fall asleep, they pick their pockets: the lyre falls mute, the sense of touch being stronger than that of hearing, and these so-called musicians are nothing but greedy thieves."

Transformed into a clown, dressed in rags, he plays the bagpipes in the street to amuse children without arousing the slightest feeling of pity in the adults. Pieter Brueghel the Younger plunges us into the life of the travelling musician. The composition is known through different versions, which generally show a variation: the musician is usually depicted playing the fiddle. The composition attests to the inventive, playful spirit of the artist, as a skilful chronicler, able to perfectly capture the lives of ordinary people.

Brueghel became the trenchant historian of an entire segment of society in his age, creating realistic depictions of rural life. The artist's approach is sober and descriptive. Reflecting the moralising and didactic literature of his time, in his numerous genre scenes, his body of work celebrates the immense variety of nature.

Text: De Jonckheere Gallery

Oil on panel. 43,3 x 73,7 cm

Provenance
Private collection, Switzerland (Tefaf, Galerie De Jonckheere)

Nederlands
De Doedelzakspeler van Pieter Breughel II de Jonge (1564 - 1638).

Het jongetje met zijn deftige kleding en colf op de voorgrond is duidelijk misplaatst in dit boerentafereel.
Interessant is te zien dat in de 16de eeuw colf een echt volksspel was dat in de 17de eeuw is omarmd door de rijk geworden kooplieden. De colf was een exponent van het succes van de Republiek en de Gouden Eeuw. Caets en Malie werden in de ban gedaan als symbool van de aristocratie, het ancien regime, en metaforisch gelijkgesteld met verspilling en ijdelheid.

Olieverf op paneel. 43,3 x 73,7 cm

Particulier bezit, Zwitserland (Tefaf, Galerie De Jonckheere)

Bron: tekst Nederlands en afbeelding ^Robin Bargman

Literatuur
Georges Marlier, Pierre Brueghel le Jeune, Bruxelles, éditions Robert Finck, Bruxelles, 1969, p. 365-371.

Click for large image

Paulus_Bril.jpg

Paulus Bril, 1624

Landschap met colvers en maliespelers van Paulus Bril (Antwerpen ca. 1554 - 1626 Rome) uit 1624.

Dit schilderij is een van de weinige zomerlandschappen met colvers. Bovendien valt op dat hier twee stok-met-bal-spelen zijn afgebeeld: colven en malie ('Mail à la Chicane'), althans wat de attributen betreft. Het is evenwel ook denkbaar dat men gewoon speelde met de stok die men voorhanden had. Met name bij malie is bekend dat men nog al eens een colfstok -of zelfs kolfkliek- gebruikte op de maliebaan, tot groot verdriet van de exploitant.

De spelers op de voorgrond lijken nog maar pas te zijn begonnen, terwijl de speler bij de muur zich klaarmaakt om een nauwkeurige slag te plaatsen. In het midden proberen twee anderen om hun bal uit een holle weg te krijgen. Rechts draait een ambachtsman een nieuwe bal. Andere ballen hangen voor zijn 'winkel' met colfstokken en malies.

Olieverf op doek, 67,6 x 88,3 cm

The Minneapolis Institute of Arts, The William Hood Dunwoody Fund

Literatuur
• Golf, the true story by Michael Flannery
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 22. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Games for Kings & Commoners, Part Two, p. 82. 2014. ISBN 978/2/9540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)

Click for large image

F107a12f6c_.jpg

Arent Arentsz Cabel, ca. 1621-1623

Schaatsers op de Amstel uit ca. 1620-1625 van Arent Arentsz Cabel (ca. 1585 - 1631). Frolicking on the Ice on the river Amstel

Op zijn neef Barent Avercamp na was Hendrick Avercamps trouwste navolger de Amsterdamse schilder Arent Arentsz Cabel.

Olieverf op paneel. 54,6 x 97,8 cm

Art Gallery of Ontario, Toronto (legaat W. Redelmeier, inv.nr. 56/21)

Literature
• Norbert E. Middelkoop, De oude meesters van de stad Amsterdam, Bussum - Amsterdam, 2008, p. 79
• Pieter Roelofs (ed.), Hendrick Avercamp, Amsterdam, 2009, fig. 150

Bron: Do Smit

Click for large image

Cabel.jpg

Arent Arentsz Cabel, ca. 1610

Winterlandschap uit circa 1610 van Arent Arentsz. Cabel (1586 - 1631)

Olieverf op paneel. 33 x 40 cm

Groninger Museum, Groningen (Nederland)

Click for large image

cabel_.jpg

Arent Arentsz. Cabel, 1620 - 1623

IJsvermaak op het IJ voor Amsterdam uit (1620 - 1623) door Arent Arentsz. genaamd Cabel (1585 - 1631).

Compleet stadsprofiel genomen tegenover de Haringpakkerstoren met rechts het Singel en links de Martelaarsgracht. Damrak links met Oude Brug, gedeeltelijk naar rechts weglopend, waardoor Oude Kerk en Nieuwe Kerk vlak bij elkaar liggen met daartussen twee torens: Stadhuis? Beurs?
In de winter van 1621 was het IJ geheel bevroren. Misschien vormde deze situatie de aanleiding voor dit schilderij. In een extreem grote beeldhoek is het uitzicht op Amsterdam vanaf de noordoever van het IJ weergegeven. Het uitgestrekte ijsoppervlak biedt plaats aan allerlei winterse bezigheden. Jong en oud, arm en rijk: de gehele stadsbevolking lijkt vertegenwoordigd. De naar het achterplan toe steeds kleiner wordende figuren leggen een ruimtelijke verbinding tussen de voorgrond en het profiel van Amsterdam in het verschiet. Arent Arentszn Cabel is een van de eersten die gezichten op Amsterdam heeft geschilderd. Waarschijnlijk baseerde hij zich voor dit uitzicht behalve op eigen waarneming ook op prenten die het stadsprofiel weergeven.
De colvers zien we aan de rechterzijde op de voorgrond.

Olieverf op paneel. 52,5 x 99 cm

Amsterdam Museum (inv.nr. SA 36939).

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 124. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Bron: Chris Teulings. Do Smit

Click for large image

0000156479_.jpg

Rafaël Govertsz. Camphuysen

Winterlandaschap met kolver en schaatsenrijders op een vaart bij een huis, door Rafaël Govertsz. Camphuysen (Gorinchem 1597 - 1657 Amsterdam)

Olieverf op paneel. 47 x 62,3 cm. Gesigneerd rechtsonder: R. Camphuysen

Herkomst/Provenance
• private collection Fürst von Liechtenstein, Vaduz/Vienna/Feldsberg (Südmähren) , inv./cat.nr 903 (cat. 1927)

Veilingen/Auctions
• Berlijn, 1888-10-29, lotnr. 16
• Sotheby's (Amsterdam) 2003-02-18 - 2003-02-20, afb. kleurenreproductie, lotnr. 234 Inbrenger Fürst von Liechtenstein, met opgave van herkomst en literatuur

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Knipsel.jpg

Jan van de Cappelle, 1653

Winterlandschap met colvers op een rivier bij een ophaalbrug uit 1653, door Jan van de Capelle (Amsterdam 1624/1625 - 1679 Amsterdam)
Winter landscape with people playing Colf on a frozen river

Olieverf op paneel. 39,1 x 62,2 cm. Gesigneerd en gedateerd linksonder: JV CAPPELLE Ao 1653

Auctions
• Christie's (London (England)) 2001-12-12, afb. kleurenreproductie, lotnr. 44, met opgave van herkomst
• Christie's (New York City) 2009-01-28, afb. kleurenreproductie, lotnr. 72, met opgave van herkomst

Bron: Do Smit

Click for large image

jan-van-de-cappelle.jpg

Jan van de Cappelle

Wintergezicht van Jan van de Cappelle (1626 - 1679)

Bron: http://www.amazon.com/gp/product/images/B00282KZTY/ref=dp_image_text_0?ie=UTF8&n=284507&s=kitchen

Click for large image

Jan_vd_Cappelle_1653.jpg

Jan van de Cappelle, 1653

Winterlandschap met colfspelers uit 1653 van Jan van de Cappelle (1626-1679).

English
Jan van de Cappelle
(Amsterdam 1626-1679 Amsterdam)
Winter landscape with Colf players
Canvas, 45.5 x 53.5 cm; monogrammed and dated 1653
Acquired in 1920; inv. 528

Although as an artist Jan van de Cappelle was essentially an amateur, he played an important role in the revival of the winter landscape around the middle of the seventeenth century – just as he had done for marine painting some years before. We know of only fifteen winter scenes by him, a number of them – including this painting– are dated 1652 and 1653. The merry ice scenes by Jan van Goyen (cf. no. 33) and those of his generation gave way to a more atmospheric evocation of winter, in which the cold became tangible and human presence a matter of secondary importance.

Français
Bien qu’il ait pratiqué la peinture en dilettante, Jan van de Capelle a beaucoup contribué à renouveler le paysage d’hiver dans les années 1650, comme il l’avait fait auparavant pour la peinture de marines. On en connaît seulement quinze spécimens de sa main, la plupart étant justement datés des années 1652 et 1653. Les joies du patinage telles qu’illustrées dans les tableaux de Jan van Goyen (cf. n° 33) et ses contemporains ont laissé place à une évocation plus atmosphérique de l’hiver, où le froid lui-même devient palpable et la présence humaine insignifiante.

Olieverf op doek, 28,5 x 34,5 cm. Signatuur en datering 1653

Collection Frits Lugt, Institut Neérlandais, Parijs (inv. 528). Verworven in 1949

Literatuur
• Catalogus: La vie en Hopllande au XVIIe, Paris 1967, no. 87
• Colf Kolf Golf, Early Golf - Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 33. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016

Bron: Do Smit

Click for large image

AY217.jpg

Jan van de Cappelle, 1653

Wintergezicht met colvers bij een dorp uit 1653 van Jan van de Cappelle (1626 - 1679)
A winter landscape with skaters and a colf player on a frozen waterway by a village

Olieverf op hout. Getekend en gedateerd JV cappelle A 1653
Oil on panel. Signed and dated JV cappelle A 1653
39,1 x 62,2 cm | 15 3/8 x 24 1/2 inch

Bron: http://www.richard-green.com/Jan-van-Cappelle-winter-landscape-with-skaters-and-colf-player-frozen-waterway-village-DesktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=299262

Literatuur
• Serendipity of Early Golf door Robin Bargmann, pagina 56. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Veilingen
• Christie's (Londen (Engeland)) 2001-12-12, afb. colour reproduction, lotnr. 44, met opgave van herkomst
• Christie's (New York City) 2009-01-28, afb. colour reproduction, lotnr. 72, met opgave van herkomst

Click for large image

cappelle-thyssenbornemisza_.jpg

Jan van de Cappelle, 1626

Winterlandschap, door Jan van de Capelle (Amsterdam 1624/1625 - 1679 Amsterdam)

Olieverf op paneel. 40,5 x 42 cm. Gesigneerd: J. v. Capelle

Museo Thyssen - Bornemisza, Madrid

Literatuur
• W. van Bode (ed. E. Plietzsch), Die Meister de Holländische und Vlaemische Malerschulen. Leipzig 1951, p. 343, ill. p. 337
• C. Hofstede de Groot, cat. rais. vol VII no. 158.
• Burlington Magazine, juni 1968, vol CX no. 783, Supplement 'Notable Works of Art pl. XXXIII, tekst na p. 372

Tentoonstellingen
• Londen 1929, Royal Academy, 'Dutch Art 1450-1900' no. 293 p. 26
• Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen, 'Kunstschatten uit Hollandse verzamelingen', 1955, no. 51 ill. 97

Herkomst
• Collectie Cook, Richmont. Cat. 1932 no. 228 p. 27
• Collectie H.E. ten Cate, cat. door D. Hannema. Rotterdam, 1955, no. 2 pl. 12

Bron: Do Smit

Click for large image

DSCF8422_.jpg

Martin Van Cleve, 16e eeuw

Français, Nederlands

Français
Intérieur rustique de XVIe siècle, par Marten van Cleve (Anvers 1527 - 1581 Anvers)

Cette oeuvre du XVIe siècle montre une famille regroupée devant le foyer dans la pièce à vivre. Les animaux côtoient les habitants de cette maison, comme ce cochon mangeant des excréments dans un 'cabinet' pour enfant ou ce chien et ce coq recherchant de quoi se nourrir dans un tas d'immondices visible au premier plan, à droite. Ce détail illustre le rejet des déchets dans la sphère privée et le côtoiement du sale au quotidien.

Huile sur bois. 54,4 x 83,8 cm; avec cadre 65,5 x 95,4 cm

Précisions sur les inscriptions:
• Au revers, A la peinture blanche, au revers du parquetage, M VAL/ P 46 1 509
• Au revers, A la peinture blanche au revers du parquetage, P 97

Musée des Beaux-Arts, Valenciennes (P.46.1.509)

Anciennes apartenances
Collection privée, Bénézech de Saint Honoré Joseph-Marie-Georges

Bibliographie
• 1860, Valenciennes, Catalogue du Musée.
(coll. Benezech), n°42 (comme inconnu)
• 1865, Valenciennes, Catalogue du Musée.
(coll. Benezech), n°42 (comme inconnu)
• 1977, OOSTERBAAN, Nederlanders en hun behuizing
p. 207, repr.

Source: Anna Koldeweij, Thomas Michgelsen


Nederlands
Rustiek interieur uit de 16e eeuw, door Martin Van Cleve (Antwerpen 1527 - 1581 Antwerpen).

Dit schilderij uit de 16e eeuw toont een gezin verenigd voor de open haard in de woonkamer. Bewoners en hun dieren delen gezamenlijk de ruimte. Het varken eet uitwerpselen uit het 'kinderpotje' en de hond en de haan zoeken hun eten in de hoop afval die rechts onderaan op de voorgrond zichtbaar is. Dit detail toont hoe in de privésfeer met afval werd omgegaan.
De zittende man rechts met de rode muts voor het 'halfhoge muurtje' toont een colfstok in zijn rechterhand.

Olieverf op paneel.

Musée des Beaux-Arts, Valenciennes (Fr).

Bron: Anna Koldeweij, Thomas Michgelsen

Click for large image

0000024023.jpg

Jan Coelenbier

Landschap met ijsvermaak op een bevroren rivier, by Jan Coelenbier (Kortrijk 1610 - 1680 Haarlem)

Landscape with figures on the ice, by Jan Coelenbier

Olieverf op paneel. 28,2 x 45,7 cm. Gesigneerd linksonder: J Coelenbier (volgens Christie's London)

Veilingen/Auctions
Christie's (London (England)) 1997-07-04, afb. kleurenreproductie, lotnr. 220

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

corn_v_culemborch.jpg

Cornelis Jacobsz van Culemborch, 1565

IJsgang bij het havenhoofd te Delfshaven op 2 januari 1565.

Olieverf op paneel, 78 x 135 cm (paneel); 98 x 152 x 10,5 (lijst).

Paneel, rechthoekig, liggend, in oorspronkelijke zwart geverfde houten lijst.
Kruiend ijs te Delfshaven, ijsgang bij het havenhoofd te Delfshaven; haven en rivier bevroren, vissersschepen in het ijs, dansende mensen, het 'Vrouwenhuis' bedolven onder het ijs en geestelijken daar naartoe op weg; opschrift voorval op kade rechtsonder.

Opschrift
"Ao 1565 den 2 Januarii namiddach met die vloet in een groet quertier uers is een ysgebercht ghecomen op 't hoeft tot Delfshaven, hoegh wesende 23 roe voet en langh 19 roeden"

Schilderij oorspronkelijk afkomstig uit de Weeskamer van het stadhuis te Delft.

Historisch Museum Schielandhuis te Rotterdam; inv.11113.
Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

Bron: http://collectie.hmr.rotterdam.nl/objecten/11113

Literatuur
• Serendipity of Early Golf door Robin Bargmann, pagina 50. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Winters van Weleer, sneeuw en ijs in het Mauritshuis, 2001-2002.
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 121. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

cuyp-6253.jpg

Benjamin Gerritsz. Cuyp

De kaartspelers, door Benjamin Gerritsz. Cuyp (Dordrecht, 1612 - 1652, Dordrecht). Op de voorgrond ligt een colfstok (...?)

I giocatori di carte

Olieverf op hout. 35,1 x 45,9 cm

Royal Museums of Fine Arts of Belgium /Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (6253). Geschonken door graaf Georges della Faille de Leverghem, Brussel, 1942

Bron: Do Smit

Click for large image

Joost_Cornelisz._Droochsloot_-_Winter_in_a_Dutch_Town_-_WGA6690.jpg

Joost Cornelisz. Droochsloot, eerste helft 17e eeuw

Een van de paar wintergezichten van de Utrechtse schilder Joost Cornelisz. Droochsloot (1585/1586 - 1666). Een jeugdige ijscolver zien we in het midden van het schilderij, rechts van de schaatser met het rode jasje.

Olieverf op paneel. 51 x 75 cm

Hermitage, St. Petersburg

Bron: Do Smit

Click for large image

0000035445.jpg

Joost Cornelisz. Droochsloot, 163x

Utrecht, gezicht over de Stadsbuitengracht tussen Manenburg en Zonnenburg met de Servaastoren en de kerk van het Servaasklooster, 163x

Ice-Skating on the Stadsbuitengracht, Utrecht, between Manenburg and Zonnenburg

Identificatie onderwerp
• Schoemaker, L.M. (2005)

Olieverf op paneel. 70,5 x 91,6 cm. Gesigneerd en gedateerd onder, links van het midden: JC Droochsloot 163.; op het hek; JC ineen

Veilingen/Auctions
• Sotheby's (London (England)) 1997-07-03, afb. kleurenreproductie, lotnr. 34, met opgave van herkomst

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

dubbels_084_.jpg

Hendrick Dubbels

Wintergezicht, door Hendrick Jacobsz. Dubbels (1620 - 1676)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

dubbels_.jpg

Hendrick Dubbels, 1651 - 1654

De blokhuizen in de Amstel bij winter (uit 1651 - 1654) door Hendrick Dubbels (1621 - 1707).

Bevroren rivier, waarop een menigte schaatsenrijders, wandelaars en slederijders. Op het tweede plan, iets naar rechts twee gelijkvormige gebouwen, die in de rivier staan en op de schuin verlopende oever daarachter drie molens en een aantal huizen. Nevelachtige deels donker bewolkte lucht; lage horizon. De beide gebouwen zijn de twee blokhuizen, die zich van 1651-1654 in de Amstel bevonden. Zij zijn hier van de stad uit gezien.
Na de mislukte aanslag op Amsterdam door stadhouder Willem II in 1650 werden als versterking in de Amstel twee houten blokhuizen gebouwd. Drie jaar later werden ze echter alweer afgebroken omdat ze de scheepvaart belemmerden. Hendrick Dubbels woonde en werkte zijn gehele leven in Amsterdam. Hij schilderde vooral zee- en kustgezichten en winterlandschappen. Ook de blokhuizen zijn door hem, gezien vanuit de stad, geplaatst in een winters decor, met ijsvermaak op de bevroren rivier.
Op het ijs onder de linker molen zien we een kolver die speelt naar een paaltje dat door een hulpje wordt vastgehouden onder de molen tweede van links.

Olieverf op doek. 47,5 x 56 cm. Gesigneerd

Amsterdam Museum (inv.nr. SB 4521), bruikleen Stichting Genootschap Amsterdam Museum.

Bron: Chris Teulings, Do Smit

Click for large image

hdubbels.jpg

Hendrick Dubbels, ca. 1655

Winter landscape with skaters and a colf player on a frozen canal, by Hendrick Dubbels (Amsterdam 1621-1707 Amsterdam)

Oil on panel. 13 x 16 1/2 in.; 33 x 41,9 cm. Initials 'I V C' on the boat, lower center

Provenance
• Count Esterhazy
• Private collection, Switserland

Notes
Dr. Ulrike Middendorf has confirmed the attribution to Dubbels upon personal inspection of the work (private communication), and dates it to c. 1655. The composition is probably inspired by Jan van de Capelle's composition of 1653 (Mauritshaus, The Hague); Dubbels painted two other versions of this it, one on a similar scale (Nationalmuseum, Stockholm) and a larger version (Private collection).

Auctions
• Sale 1986. Christie's, New York. 15 April 2008. Estimate $ 30,000 - $ 50,000. Price realized $ 43,000 ($ 48,071 including Buyer's Premium)

Source: Do Smit

Click for large image

AVS042212.jpg

Cornelis Dusart, 1687

Sint Nicolaasfeest door Cornelis Dusart (Haarlem 1660 - Haarlem 1704)

In een zeer eenvoudig boerenbinnenhuis is rechts een bedstede, waarin een oude vrouw ligt, die zich verheugt in de uitgelatenheid van vader, moeder en drie kinderen bij het gezicht van wat St. Nicolaas bracht. Links bij de schouw een oude man zich vergastende aan een stuk koek.

Aquarel. 263 x 379 mm. 'Corn. Dusart. fe'

Atlas van Stolk (10931)

Literatuur
• Catalogus De Gouden Eeuw viert feest, Frans Hals Museum Haarlem (2011)
• E. Boer en J. Helsloot, Het Sinterklaas boek. Zwolle 2009 p.144

Bron: Chris Teulings

Click for large image

Dusart.jpg

Cornelis Dusart, ca. 1702

Drinkgelag, door Cornelis Dusart (1660-1704)

Frans Hals Museum

Bron: Robin Bargmann

Click for large image

esselens_097_.jpg

Jacob Esselens

Winter, door Jacob Esselens (Amsterdam 1626 - 1687 Amsterdam)

Olieverf op paneel. 49 x 66 cm. Gesigneerd

Verkoop
• Kunsthandel P. de Boer op Pictura te Maastricht (1981)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

1001173386_.jpg

Allaert van Everdingen, ca. 1670

Huis te Zuilen in de winter uit ca. 1670, door Allaert van Everdingen (Alkmaar 1617 - 1675 Amsterdam)

Olieverf op doek. 52 x 66 cm / 20 1/2 by 26 ins

Herkomst
• Captain Eric C Palmer, London/Wooburn Green
• Oud-Zuilen, Stichting Slot Zuylen (1963)

Literatuur
• Jaarverslag Vereniging Rembrandt, Vereeniging Rembrandt tot Behoud en Vermeerdering van Kunstschatten in Nederland, Amsterdam, 1963,
• Theo H. Lunsingh Scheurleer, p. 42-43
• Antiek, Uitgeverij De Tijdstroom BV, Lochem, vol. 21, n° 1, 1986, p. 43
• Alice I. Davies (ed.), Frederik J. Duparc, Allart van Everdingen 1621-1675, first painter of Scandinavian landscape, Davaco Publishers, Doornspijk, 2001, cat. n° 176, p. 149

Bron: Uit de collectie van Stichting Slot Zuylen te Oud-Zuylen (www.slotzuylen.nl)l, Do Smit

Click for large image

MAvCamstra_.jpg

Julius de Geest, 1670

Maria Allegonda van Camstra, geboren 1661, door Julius de Geest (Leeuwarden na 1621 - Leeuwarden na 1694). 1670

Te zien de familiewapens van:
links - Van Camstra
rechts - Juchema, Aebbinga en Van Bronckhorst

Olieverf op paneel. 108 x 87 cm

Particulier bezit

Bron: NGA Early Golf

Click for large image

SK-A-1908_.jpg

t.a. Wybrand de Geest, 1631

Portret van een jongen met een colfstok in de rechterhand en een bal in de linker, toegeschreven aan Wybrand de Geest I (1592-na 1665) uit 1631. Dit portret stond mogelijk model voor de linker figuur op het anonieme dubbelportret in het clubhuis van de Kennemer (zie onder Anoniem in dit album). In dit dubbelportret is de bal in de linkerhand, waarschijnlijk om compositorische redenen, vervangen door een hoed.

Wat opvalt is het tamelijk forse formaat van de bal. Dit kan een aanwijzing zijn dat deze bedoeld is voor het korte kolfspel.

Olieverf op paneel. 115,4 x 85,3 cm. Opschrift Anno. 1631

Rijksmuseum, Amsterdam (SK-A-1908). Verworven in augustus 1900

Veilingen
• Frederik Muller & Co., Amsterdam, Vlg. Kasteel Heeswijk, 1900-06-19 - 1900-06-20, lotnr. 89

Literatuur
• Artists born between 1570 and 1600, p. 142
• Dr A Wassenbergh, 'De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw', Lochem 1967, p. 35, nr. 23 (& p. 36, nr. 53 'duplicate entry')
• Colf Kolf Golf, Early Golf - Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 31. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016

Bron: Do Smit, Cees van Woerden

Click for large image

Geest-de_.jpg

Wybrand de Geest, 1631

Jongensportret van Willem Frederik, graaf van Nassau Dietz (Arnhem, 7 augustus 1613 – Leeuwarden, 31 oktober 1664) met colfstok en colfbal, door Wybrand Simonsz. de Geest (Leeuwarden, 16 augustus 1592 – aldaar, ca. 1661). Willem Frederik is een stamvader van het huidige koninklijk huis in Nederland.

113 x 84 cm

Particulier bezit

Bron: NGA Early Golf, Robin Bargmann

Click for large image

DSC_0007.jpg

Anoniem, omgeving Wybrand de Geest, ca. 1635

Anoniem portret van twee kinderen uit ca. 1635.

Waarschijnlijk uit de school van Wybrand de Geest.

Het paneeltje is afkomstig uit een legaat van de heer N.A.C. Heymans, lid van de Kennemer Golf & Country Club.

Olieverf op hout. 33 x 28 cm.

Bron: Kennemer Golf & Country Club, Zandvoort, Robin Bargmann

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 69. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

WSdGeest-1650_.jpg

Wybrand de Geest, 1650

Jongensportret met colfstok uit 1650, door Wybrand Simonsz. de Geest (Leeuwarden, 16 augustus 1592 – aldaar, ca. 1661)

Verblijfplaats onbekend

Bron: NGA Early Golf

Click for large image

0000182226_.jpg

Adriaen Adriaensz. Ghibons

Winterlandschap met ijsvermaak op een vaart bij een dorp, door Adriaen Adriaensz. Ghibons (Den Haag 1567 - 1648 Den Haag). Van Ghibons zijn slechts één gesigneerde tekening en één gesigneerd schilderij bekend.

Schilderij. 25,7 x 44,5 cm. Gesigneerd middenonder: A GHIBONS

Herkomst/Provenance
• private collection comte Balny d'Avricourt, Paris
• Salomon Lilian Old Master Paintings, Amsterdam/Genève. 2002 - vermeld in cat. 2002, nr. 11, met afb. In kleur

Literatuur/Documentation
• Thieme/Becker, dl. 13, p. 547, als zijn enig bekende gesigneerde werk

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

1228.jpg

Jan van Goyen

Winter Landscape, by Jan van Goyen

Oil on cradled wood. 25,2 cm

Auctions
• Kunsthaus Lempertz, Cologne, Germany. May 11, 2012, Alte Kunst und 19. Jahrhundert, Lot 1228. Estimated € 180,000 - € 220,000. Price € 268,400

Source: Do Smit

Click for large image

20090603_094_web.jpg

Jan van Goyen

IJsvermaak van Jan van Goyen (1596-1656).

Datering en verblijfplaats onbekend.

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

goyen_.jpg

Workshop of Jan van Goyen

Undated Winter Landscape with Colf Players on a Frozen River, by Jan van Goyen (1596 - 1656)

Oil on panel. Diam: 12.2 cm

The State Hermitage Museum, Petersburg, Russia (ГЭ-10605). Purchased in 1999 from a private person

Source: Do Smit

Click for large image

1000276994.jpg

Jan van Goyen, 162x

Winterlandschap met figuren op het ijs bij een boerderij, midden jaren 1620, door Jan van Goyen

Winter landscape with figures on the ice near a cottage, by Jan van Goyen

Olieverf op paneel. 13,6 x 26,8 cm. Gesigneerd en resten van datering linksonder: I.V. GOYEN. 162. (transcriptie volgens cat. veiling Amsterdam, 20 november 2011)

Veilingen/Auctions
• Christie's (Amsterdam) 2012-11-20, afb. kleurenreproductie, lotnr. 68. 211.000 EURO volgens opbrengstenlijst Christie's, met opgave van herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation
• Beck 1972-1991 , dl. 2, p. 46, nr. 88 , afb., abusievelijk als pendant van nr. 244

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

0000081366.jpg

Jan van Goyen, ca. 1622/1623

Winterlandschap met schaatsers bij de wallen van een stad, ca. 1622-1623, door Jan van Goyen

Olieverf op paneel. 13,3 x 25,4 cm. Datering: ca. 1622-1623 (volgens opgave in veilingcat. Sotheby's, New York, 28-1-2000); vroeg werk, voor 1630 (1611 - 1630)

Veilingen/Auctions
• Sotheby's (New York City) 2000-01-28, afb. kleurenreproductie, lotnr. 47, met opgave van (t.o.v. bij Beck vermelde gecorrigeerde) herkomst en literatuur

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Jan_v_Goyen_1623.jpg

Jan van Goyen, 1623

Winterlandschap met molens op een stadswal uit 1623 van Jan van Goyen (1596-1656).

Onder in het schilderij ziet u een colver.

Olieverf op paneel, doorsnede 34 cm.

Particuliere collectie

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 19. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

20090603_097_web.jpg

Jan van Goyen, 1624

English, Nederlands

English
Winter Sports on a Frozen Castle Moat
The castle is encircled by a bastillioned wall: a strong rectangular tower dominates the right middle ground. Several figures are strolling in front of the castle. The ice is crowded with people: skaters, colfers, and elegantly dressed gentlefolk. Farther back, to the left, an ice-bound rowing-boat moored close to the left bank serves as a seat.

Oil on panel. 67 x 88 cm. Signed in full on a beam (right) and dated 1624

Literature
• HdG No. 1156
• Volhard pp. 51 and 171
• Dobrzycka No. 12
• Beck No. 35, ill.

Provenance
• Seger Tierens, The Hague, 23-7-1743 No. 269
• Zeger Hasebroek, Leiden, 26-4-1763 No. 74

Collection: Dr. Focke Bremen
Waterman, Amsterdam, 1981

Exhibition
• Bremen, 1904, No. 175

Nederlands
Wintervermaak op een bevroren kasteelgracht van Jan van Goyen (1596-1656).

Het kasteel is omgeven door een versterkte muur. Een sterke vierkante toren domineert rechts op de voorgrond. Veel figuren vermaken zich op het ijs: schaatsers, colvers en elegant gekleed volk. Links zien we een vastgevroren boot die dienst doet als bank.

Olieverf op hout. 67 x 88 cm. Gesigneerd en gedateerd 1624.

Literatuur: HdG no 1156, Volhard pags. 51 en 171, Dobrzycka nr 12, Beck nr 35

Particulier bezit.

Bron: Stichting Early Golf

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 51. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

0000034738.jpg

Jan van Goyen, 1624

Winter; ijsvermaak onder de wallen, 1624, door Jan van Goyen

Olieverf op paneel. 13,2 x 26 cm. Gesigneerd en gedateerd linksonder: IVGOIEN 1624

Veilingen/Auctions
• Sotheby's (London (England)) 1997-12-03 - 1997-12-04, afb. kleurenreproductie, lotnr. 67, samen met pendant; met opgave van herkomst, tentoonstellingen en literatuur

Tentoonstellingen/Exhibitions
• Jan van Goyen [Leiden, 1996] Stedelijk Museum de Lakenhal , Leiden , 1996-10-12 - 1997-01-13 , nr. 3

Literatuur/Documentation
• Beck 1972-1991 , dl. 2, nr. 33

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

20090603_099_web.jpg

Jan van Goyen, ws. 1624

English, Nederlands

English
A Village in Winter
The village church surrounded by houses stands on the right, on the far bank of the frozen river. A farmstead flanked by bare trees stands on the left bank at a bend in the river. Numerous figures are sledging, skating and colfing on the ice.

Oil on panel. 19,7 x 33 cm. Signed in full and dated 162(4)

Literature
• Beck Supplement No. G 34 A

Sale
• Christie's, London, 11-4-1975 No. 69, ill (flase signature E. van de Velde)
• Waterman, Amsterdam, 1981

Private collection

Nederlands
Een dorp in de winter van Jan van Goyen (1596-1656).

Verderop aan de bevroren rivier een dorpskerk omgeven door huizen. Links een boerenbedrijf met kale bomen. Talrijke figuren op het ijs: colvers, schaatsers (soms met zwierstok).

Olieverf op hout. 19,7 x 33 cm. Gesigneerd en gedateerd 162(4?)

Literatuur: Beck Supplement nr G 34 A

Particulier bezit (op 11 april 1975 verworven bij Christie's, Londen)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

Jan_van_Goyenj_.jpg

Jan van Goyen, ca. 1625

Iceskating near a village, c. 1625 painted by Jan van Goyen (1596 - 1656)

Oil on panel. 28,5 x 37,5 cm / 11.2" x 14.7"

Frans Halsmuseum, Haarlem (os 75-317) (bruikleen van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Bron: Do Smit

Click for large image

Jan_v_Goyen_1625.jpg

Jan van Goyen, 1625

IJsgezicht in een dorp met een houten brug uit 1625 van Jan van Goyen (1596-1656).

Olieverf op paneel, 38 x 64,8 cm.

Particuliere collectie

Click for large image

20091206_08.jpg

Jan van Goyen, 1625

Winter uit 1625 van Jan van Goyen (1596-1656). Ronde voorstelling van een landschap met ijsvermaak in de winter. Op de bevroren slotgracht rond een kasteel vermaakt een grote groep mensen zich met schaatsen en kolfen.

Olieverf op paneel. Doorsnede 33,4 cm

Rijksmuseum, Amsterdam (inv.nr. SK-A-3946)
Verwerving: Aankoop in 1958

Opschriften/merken: Signatuur en datum: I. V Goien 1625

Bron: Stichting Early Golf

Literatuur
•Hendrick Avercamp : master of the ice scene, p. 25, afb. 8,
•Hendrick Avercamp : de meester van het ijsgezicht, p. 25, afb. 8,
•Artists born between 1570 and 1600, p. 153, 154,
•Masters of 17th-Century Dutch Landscape Painting, cat.nr. 32

Click for large image

0000184160.jpg

Jan van Goyen, 1625

Winterlandschap met schaatsers op een bevroren rivier buiten een stad, 1625, door Jan van Goyen

Winter landscape with ice-skaters on a frozen river outside a town, 1625, by Jan van Goyen

Olieverf op paneel/Oil on panel. Doorsnede 33 cm. Gesigneerd en gedateerd linksonder: I.V. GOYEN 1625

Herkomst/Provenance
• Galerie Van Diemen & Co, Berlin/The Hague/Amsterdam/New York City. 1925 - gesignaleerd
• private collection Elizabeth Adelaide Leonard, New York City. - 1985
• art dealer Richard Green, London. 1985 - gesignaleerd 1985-1987

Veilingen/Auctions
• Sotheby's (New York City) 1985-01-17, afb. kleurenreproductie, lotnr. 16 Inbrenger nalatenschap Elizabeth Adelaide Leonard Naam koper : onbekend, 190,000 USD. Beck 1972-1991 , samen met pendant; met opgave van herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation
• Beck 1972-1991 , dl. 2, p. 8, nr. 11; dl. 3, p. 138-139, nr. 11, afb. , met opgave van herkomst

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Londen.jpg

Jan van Goyen, 1626

Winterlandschap met ommuurd kasteel uit 1626 van Jan van Goyen (1596-1656).

Drie colfspelers rechts onder.

Olieverf op hout. 59cm breed.

Guildhall Art Gallery, Londen

Bron: http://collage.cityoflondon.gov.uk/

Click for large image

1626-vGoyen_.jpg

Jan van Goyen, 1626

Winterlandschap (Winter landscape) door Jan van Goyen. 1626 (vermeld op object)

Olieverf op paneel. 32,5 x 50 cm. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: I.V.GOYEN 1626

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000353265)

Herkomst
Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag inv./cat.nr 1094. 1993 - te leen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Literatuur
• Buvelot/Vermeeren 2004 , pp.132-133, inv.nr. 1094, afb. in zwart/wit

Bron: Do Smit

Click for large image

WA1951.51.5.jpg

Jan van Goyen, 1627

Skating Scene before the Noorderpoort in Hoorn (1627), by Jan van Goyen (1596 - 1656)

This winter scene is populated by various Dutch men and womes skating and playing games. In the forground three figures are playing colf, a game in which three opponents try to hit a ball with a club. To the right of the players, a woman is sitting in a sleigh while being pushed by a man.

Van Goyen was a prolific painter who created hundreds of these stunning small landscapes which were very popular with contemporary collectors.

Oil on panel. Cross section 34 cm. Signed and dated: I V Goyen 1627.

Bequeathed by Reginald Jones, 1951

Ashmolean Museum of Art and Archeology, Oxford (WA1951.51.5)

Click for large image

0000153307_.jpg

Jan van Goyen, 1627

Winterlandschap met ijsvermaak op een rivier bij een boerderij, 1627, door Jan van Goyen

Olieverf op paneel. Doorsnede 37 cm. Gesigneerd en gedateerd linksonder: I.V.GOYEN 1627 (op de boomstam links)

Veilingen/Auctions
• Bonhams (London (England)) 2003-12-10, afb. kleurenreproductie, lotnr. 52, met opgave van herkomst

Literatuur/Documentation
• Beck 1972-1991 , dl. 2 (1973), nr. 13

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

0125.jpg

Jan van Goyen, 1627

A Scene On The Ice by Jan Josefsz. van Goyen (1627).

This beautiful winter scene is dated 1627 and is from the early period of the master. In that time, he was under the influence of Esaias van de Velde. There are countless drawings by Van Goyen, including sketch books. He probably based the paintings he produced in his studio on these observations from the countryside. Although the paintings appear to be painted on location in the countryside, they are nevertheless imagined scenes. Van Goyen's early landscapes are quite colourful and always contain wittily observed figures. A closer look reveals all kinds here: a kolf player raising his club to hit the ball or a little man skating towards us. The lonely wanderer by the bridge is a superb touch too. The small figures getting smaller and smaller subconsciously convince us that the painting has depth.

Jan van Goyen received drawing and painting lessons from the age of ten, studying with various Haarlem artists including Coenraet van Schilperoort, Isaack van Swanenburch and Jan de Man. In 1617, he spent a year studying with the painter Esaias van de Velde. Around 1629, his painting style changed, his cheerful use of colour made way for soberer tints. Nature took a central place. This new landscape style is known as the 'monochrome' or 'tonal' landscape.

Original Title: IJsvermaak

Oil on panel. 29,5 x 57 cm

Museum Boymans - van Beuningen, Rotterdam (lent by Stichting Willem van der Vorm, 1972)

Source: http://www.googleartproject.com/nl/collection/museum-boijmans-van-beuningen/artwork/a-scene-on-the-ice-jan-josefsz-van-goyen/389263/#details

Click for large image

20090603_095_web.jpg

Jan van Goyen, 1628

English, Nederlands

English
Village Church along Frozen Canal.

The village church with steeple is surrounded by farm houses on the left; before them, a bare tree. A man stands by an ice-bount boat in the left foreground; several figures are on the ice: colf-players, skaters, and a man pushing a sledge.
Beyond, the canal leads under a bridge into the distance.

Oil on panel. 35,5 x 61,5 cm. Signed in full (Ia?) and dated 1628

Literature
• Beck No. 45, ill.

Private collection:
• Chr. Moes, Amsterdam since 1917
• Mrs. Verloop-Moes, Velp, 1969

Waterman, Amsterdam (1981)

Nederlands
Dorpskerk aan het ijs van Jan van Goyen (1596-1656).

De dorpskerk links wordt omgeven door boerenhuizen. Daarvoor een kale boom. Links op de voorgrond staat een colver voor een ingevroren boot. Verder nog verscheidene figuren op het ijs: colvers, schaatsers en een man die een slee duwt.

Olieverf op paneel. 35,5 x 61,5 cm. Gesigneerd en gedateerd 1628.

Literatuur: Beck nr. 45

Particulier bezit.

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

0000180568_.jpg

Jan van Goyen, 1630

Winterlandschap met schaatsers op een bevroren vaart bij een molen, rechts op de achtergrond een galgenveld, 1630, door Jan van Goyen

Olieverf op paneel. 49 x 64 cm. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: VGOIEN 1630

Veilingen/Auctions
• Sotheby's (London (England)) 2007-12-05, afb. kleurenreproductie, lotnr. 33, met opgave van herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation
• Beck 1972-1991 , dl. 2 (1973), nr. 47

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

0000180801_.jpg

Jan van Goyen, 1634

Winterlandschap met kasteel Montfoort, 1634, door Jan van Goyen

Winter landscape with Montfoort Castle, 1634, by Jan van Goyen

Olieverf op paneel. 55,9 x 91,5 cm. Gesigneerd en gedateerd linksonder: VGOYEN / 1634

Veilingen/Auctions
• Christie's (London (England)) 2008-07-08, afb. kleurenreproductie, lotnr. 15, met opgave van herkomst

Literatuur/Documentation
• Beck 1972-1991 , dl. 2 (1973), nr. 48

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

014.jpg

Jan van Goyen, 1637

Skaters and colf players in front of a Medieval Castle, 1637, by Jan van Goyen (1596 - 1656)

Oil on panel. 42,5 x 57,5 cm / 16.7 x 22.6 in. Signature and date: V. GOYEN 1637


Louvre Museum, Paris (RF 1961-87)

Provenance
• Victor (1878-1963) & Hélène Lyon (1883-1946) 1961: given to Louvre Museum, Paris, by Victor Lyon
• 1977: transferred to Louvre Museum, Paris

Source: Do Smit

Click for large image

Jan_van_Goyen_-_Huys_te_Merwede_.jpg

Jan van Goyen, 1638

IJsgezicht met zicht op de ruïne van Huys ter Merwede bij Dordrecht uit 1638 van Jan van Goyen (1596-1656).

Schilderij met de voorstelling van een winterlandschap. Het grijze ijsgezicht toont een fletse lichtval op het ijs en kou wordt gesuggereerd door het kale land in de verte. Onder een hoge hemel, op een weidse ijsvlakte en tegen een lage horizon, openbaart het ijsvermaak zich in al zijn facetten: schaatsen, prik- en paardenslee, colfspel en een tent met koek-en-zopie. In het verschiet is in het midden de middeleeuwse toren-ruïne van het Huis te Merwede bij Dordrecht afgebeeld. De colvers zien we naast de schuit aan de linkerzijde van het schilderij. Op de achtergrond de ruïne van Huys ter Merwede.

Olieverf op paneel, 39 x 61 cm; met lijst 58,5 x 81 x 5,5 cm. Signatuur: voorzijde, linksonder, op de boomstam: J.V.Goyen 1638. Schilderij zit in een houten lijst en zit achter glas. Op de achterkant zitten twee lakzegels en plakbriefjes met "Allegato 32" en met potlood "Ansell".

Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden (S 1054); aankoop met steun van de Vereniging Rembrandt, 1960.

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 103. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

20090603_113_web.jpg

Jan van Goyen, 1638

IJsgezicht op de Merwede bij Papendrecht uit 1638 van Jan van Goyen (1596-1656).

We zien een colver linksachter de jongen op de slee (links op het schilderij).

Olieverf op hout. 38 x 61,5 cm

Particulier bezit (Collectie J.W. van Es, Rotterdam)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

20090603_112_web.jpg

Jan van Goyen, 1640

IJsvermaak bij Dordrecht van Jan van Goyen (1596-1656) uit 1640. Op de achtergrond in het midden is de ruïne van het Huys ter Merwede zichtbaar.

Met enig zoeken zijn verscheidene colvers te zien. Verder de ruïne van Huys ter Merwede en twee koek-en-zopietenten.

Olieverf op hout. 52 x 73 cm

Louvre, Parijs

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

20090603_109_web.jpg

Jan van Goyen, 1640

IJsgezicht van Jan van Goyen (Leiden 1596 - Den Haag 1656).

Olieverf op hout. 46,5 x 70,5 cm. Gesigneerd en gedateerd 1640

Tentoonstellingen
• Leiden 1960, Stedelijk Museum De Lakenhal, 'Jan van Goyen' no 26
• Arnhem 1960, Gemeentemuseum, nr. 26

P. de Boer, Amsterdam (januari/februari 1972

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

20090603_101_web.jpg

Jan van Goyen, ws. 1640

English, Nederlands

English
Traffic on a Frozen River
A horse-drawn sledge with four passengers in the middle ground; the coachman walks alongside. To the left, before a sandbank, several skaters, one with a pole over his shoulder, another pushing his wife on a small sledge. Slightly left of the centre foreground a boy on a sledge and a dog; farther right a round fishbasket on the ice. A tent with refreshments is pitched on a sandbank in the right bakground and at hte right of the tent two men are colfing. In the extreme left of the painting a windmill marks the horizon.

Oil on panel. 35 x 54,5 cm. Signed lower right: VG 164(0)

Literature
• Beck No. 54, ill.

Sale
• Count L. Mnizech, Paris, 9-4-1902, No. 117, ill.
• Charles Sedelmeyer, Paris, cat. 1902 No. 17, ill
• Collection: Henry Heugel, Paris
• François Heugel, Paris
• Collection: Norton Simon, Los Angeles
• Waterman, Amsterdam (1981)

Exhibition
• Paris, Musée Carnavalet, 1950, No. 23, ill.

Nederlands
Vervoer op een bevroren rivier van Jan van Goyen (1596-1656).

In het midden zien we een paardenslee met vier passagiers; de voerman loopt er naast. Links zien we voor een zandbank twee schaatsers, waarvan één met een paal over zijn schouder, en een vrouw in een slee die door een man wordt voortgeduwd. Helemaal rechts op het schilderij zien we twee (klein afgebeelde) colvers.

Gesigneerd en gedateerd: VG 164(0)

Olieverf op hout, 35 x 54,5 cm

Literatuur: HdG no 1169, Beck no 54 (ill.)

Particulier bezit

Bron: Stichting Early Golf

Click for large image

jan_van_goyen_-_winter_scen.jpg

Jan van Goyen, 1641

Winter Scene on the ice by Jan van Goyen (1596 - 1656)

Oil on panel. 385 x 600 mm

Hallwylska museet (XXXII:B.92; LSH_DIG4493)

Provenance
• Auction Colnaghis London 1897, Frederik Muller & Cie.
Amsterdam,
• Bukowskis Stockholm,
• Wilhelmina von Hallwyl, Stockholm 1904

Bron: Do Smit

Click for large image

1001237220.jpg

Jan van Goyen, 1641

Hollands ijslandschap met schaatsers en colfspelers, 1641, door Jan van Goyen

Dutch winter landscape with skaters and colf players

Olieverf op eikenhout/Oil on oak. Liggend ovaal/Lying oval: 40,5 x 54,5 cm. Gesigneerd en gedateerd links: V Goyen 1641

Herkomst/Provenance
• private collection Johann Benjamin Ehrenreich, Frankfurt am Main, bought at the auctionhouse Juncker und Kaller in Frankfurt am Main, 1763-01-19. January 1763 - February 1763
• private collection Karoline Luise Markgräfin von Baden-Durlach, Karlsruhe. February 1763 -
• Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe , inv./cat.nr 325

Literatuur/Documentation
• Parthey 1863-1864 , vol. 1, p. 510, no. 79
• Koelitz/Lübke 1887 , p. 95, no. 325 , as a 'copy after Jan van Goijen'
• Kircher 1933 , p. 163, no. 161
• Lauts 1966 , vol. 1, p. 129, no. 325
• Jacob-Friesen et al. 2015 , p. 332, no. 87, ill.

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

20090603_103_web.jpg

Jan van Goyen, 1642

English, Nederlands

English
Winter Scene with Three Windmills, by Jan van Goyen (1596 - 1656)

A busy scene on frozen river: two horse-drawn sledges with passengers, two men dragging a treetrunk across the ice in the right foreground. Farther left a skater is adjusting his straps, another skater is resting on an ice-bound rowing-boat. A man and woman are conversing with a colfer on a point of land projecting from the left. A farmstead and church are to be seen in the background.

Oil on panel. Oval 34,3 x 52,7 cm. Signed on boat (left): VG 1642

Literature
• Beck No. 24, ill.

Waterman, Amsterdam (1981)

Collection Joan Dowager Lord Altrincham, Tormarton Court near Bristol

Source: Stichting NGA Early Golf

Nederlands
Wintertafereel met drie windmolens van Jan van Goyen (1596-1656).

We zien twee paardensleden met passagiers, twee mannen die een boomstronk naar rechts trekken. Links bindt een schaatser zijn schaatsen onder en een andere rust op een vastgevroren boot. Helemaal links spreken een man en een vrouw met een colver. In de verte zien we een boerderij en drie windmolens.

Signering en datering op de boot: VG 1642

Olieverf op hout, ovaal 34,3 x 52,7 cm

Literatuur: Beck no 24 (ill.)

Particulier bezit

Bron: Stichting Early Golf

Click for large image

20090603_114_web.jpg

Jan van Goyen, 1642

IJsvermaak van Jan van Goyen (1596-1656).

Er zijn verscheidene colfspelers zichtbaar.

Olieverf op doek. 117,5 x 51 cm

National Gallery, Londen (1327)

Literatuur
• Beck II, pag. 31, No. 62C

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

20090603_118_web.jpg

Jan van Goyen, 1642

IJsvermaak uit 1642 van Jan van Goyen (1596-1656)

Olieverf op hout. 20,5 x 26 cm

Particulier bezit (collectie P.J.J. de Bruijn - van Lede, Oosterbeek).

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

20090603_107_web.jpg

Jan van Goyen, 1642

English, Nederlands

English
Winter Scene with Tall Beacon

Two men are resting on the jetty, at the far end of which rises a tall beacon. In the left foreground a man is sitting on a boat frozen in the ice; a boy is sledging. Two horse-drawn passenger sledges occupy the centre; farther right a man is skating with a pole over his shoulder, another is pushing his wife over the ice on a sledge. In the right background stands a tent with refreshments for the skaters and colfers. To the left, behind the jetty a cluster of buildings dominated by a massive tower; at the foot of the tower several boats lying idle due to the ice. A windmill and a church-spire mark the horizon on the right.

Oil on panel. 34 x 45 cm. Signed om boat: VG 1642

Literature
• Beck No. 60, ill.

Douwes, Amsterdam (1929)
Waterman, Amsterdam (1981)

Gemeentemuseum, The Hague, on loan from Dienst Verspreide Rijkscollecties, The Hague

Exhibition
• Dordrecht, 1964. No. 41, ill.

Nederlands
Wintertafereel met hoge paal van Jan van Goyen (1596-1656).

Ook hier weer een paardenslee en schaatsers. Helemaal rechts op het schilderij zijn (klein afgebeeld) twee colvers te zien.

Gesigneerd en gedateerd op de boot: VG 1642

Literatuur: Beck no 60 (ill.)

Dienst Verspreide Rijkskollekties, Den Haag

Bron: Stichting Early Golf

Click for large image

Goyen_1643.jpg

Jan van Goyen, 1643

Winter on the River, 1643, by Jan van Goyen (1596 - 1656)

Oil on panel. 68 x 90 cm

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, Germany

Source: Do Smit

Click for large image

janvgoyen_.jpg

Jan van Goyen, 1643

Español, English

English
Winter Landscape with Figures on Ice, by Jan Josephsz. van Goyen (Leiden 1596 - 1656 The Hague)

Oil on canvas

Museo Thyssen-Bornemisza (167), Madrid

Español
Paisaje invernal con figuras en el hielo. Jan Josephsz. van Goyen (Leiden 1596 - 1656 La Haya)

Óleo sobre tabla

Museo Thyssen-Bornemisza (167), Madrid

Source: Do Smit

Click for large image

0001113923.jpg

Jan van Goyen, 1643

IJvermaak voor de stadswal van Dordrecht, 1643, door Jan van Goyen

Ice skaters, colf players and sleighs on the ice outside Dordrecht's city wall

Olieverf op paneel. 55,2 x 71,7 cm. Gemonogrammeerd en gedateerd linksonder: VG 1643

Veilingen/Auctions
• Christie's (London (England)) 2000-12-13, afb. kleurenreproductie, lotnr. 38, met opgave van herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation
• Beck 1972-1991 , dl. 2, nr. 68 , afb.

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Jan_van_Goyen_017_.jpg

Jan van Goyen, 1644

Winterlandscape near Dordrecht, by Jan Josefsz. van Goyen (Leiden, 1596 - 1656, Den Haag

De colfspeler zien we links boven het paard.

Oil on panel. 39 x 60,8 cm / 15.3 x 23.9". Monogram and date bottom left: VG 1644

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (inv. 1245 (OK)). Given in 1929 by Friends of the Museum

Bron: Do Smit

Click for large image

20090603_117_web.jpg

Jan van Goyen, 1645

IJsvermaak met paardenslee en koek-en-zopietent uit 1645 van Jan van Goyen (1596-1656)

Olieverf op hout. 25,2 x 34 cm

National Gallery, Londen (2579)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

33_Goyen_394_.jpg

Jan van Goyen, 1646

English, français, Nederlands

English
Skating on the Merwede near Dordrecht, by Jan van Goyen (Leiden 1596 - 1656 The Hague)

In 1638 Jan van Goyen went back to painting winter landscapes, a genre to which he made an essential contribution. The examples from the 1640s were executed almost in monochrome with a very few light touches of colour and sometimes, as in this painting, in an extremely sketchy way. The countless figures – skaters, kolf players, sleigh riders – are perfectly subordinated to the evocation of the wintry atmosphere. On the horizon is Dordrecht’s Grote Kerk, and nearer to the centre, almost at the vanishing point of the perspective, the tower of the Huys te Merwede can be distinguished, which had been standing isolated in the river since the St Elizabeth’s flood of 1421.

Oil on panel. 39.2 x 58.5 cm. Monogrammed and dated 1646

InstitutNêerlandais, Paris (collectie Frits Lugt)

Français
Patineurs sur la rivière Merwede, tableau par Jan van Goyen (1596 - 1656)

Au loin, à droite, la ville de Dordrecht.

Panneau. 39 x 58 cm. Signé des initiales VG et daté de 1646

Institut Nêerlandais, Paris (collection Frits Lugt)

Provenance
• Arthur Kay, 1907
• August Janssen, 1918

Nederlands
De Merwede bij Dordrecht, door Jan van Goyen 1646)

Olieverf op paneel. 11,4 x 19,4 cm

Institut Nêerlandais, Paris (collectie Frits Lugt)

Literatuur
Catalogus: La vie en Hollande au XVIIe siècle, Paris 1967, No. 85

Click for large image

3522030_.jpg

Jan van Goyen, 1646

Ice Scene near a Wooden Observation Tower, 1646, by Jan van Goyen

Oil on panel. Overall: 36.5 x 34.3 cm (14 3/8 x 13 1/2 in.). Inscription: lower right on the boat, VG in monogram: VG 1646

Provenance
• Jacques-Phillippe Le Bas [1707-1783], Paris; (his estate sale, at his residence, Paris, 1-6 December 1783, no. 1);[1] • Dulac. (Eugene Slatter Gallery, London), in 1949.[2] (Thomas Agnew & Sons, Ltd., London);
• [3] purchased 1976 by private collection, United States; (sale, Sotheby's, London, 30 January 2014, no. 37)
• (Richard Green [Fine Paintings], London); sold 30 May 2014 to NGA.

[1] The painting sold for 340.3 livres; its description in the sale catalogue reads: "...ce Tableau d'une bonne couleur, est un des plus beaux de ce Maitre."
[2] The painting was included in the 1949 summer exhibition at the Slatter Gallery.
[3] On the reverse of the painting is an Agnew's label with number 39446 on it.

Exhibitions
• 1949 - Exhibition of Dutch and Flemish Masters, Eugene Slatter Gallery, London, 1949, no. 4, repro., as Skating Scene.

Literature
• 1972 - Beck, Hans-Ulrich. Jan van Goyen 1596-1656, ein Oeuvreverzeichnis. 4 vols. Vol. 2: Katalog der Gemälde. Amsterdam, 1973: 16, no. 30, repro.
• 2014 - Wheelock, Arthur K., Jr. "Gifts and Acquisitons: Jan van Goyen, Ice Scene Near a Wooden Observation Tower" National Gallery of Art Bulletin 51 (Fall 2014): 21-22, repro.

National Gallery of Art, Washington, USA (2014.35.1), The Lee and Juliet Folger Fund

Source: Do Smit

Click for large image

jan-van-goyen-1650.jpg

Jan van Goyen, 1650

IJsgezicht, door Jan van Goyen (1650)

Staatliche Museen, Berlin-Dahlem, Duitsland

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

0000062619HR_.jpg

Jan van Goyen, 1650

IJsvermaak voor een herberg, 1650, door Jan van Goyen

Figures on the ice before an inn, 1650, by Jan van Goyen

Olieverf op paneel/Oil on panel. Staande rechthoek 34 x 39 cm. Gemonogrammeerd en gedateerd (niet bekend waar): VG 1650 (Volgens notitie opzetkarton op twee plaatsen gemonogrammeerd en gedateerd; niet zichtbaar op foto's)

Herkomst/Provenance
• Kaiser-Friedrich-Museum, Berlin , inv./cat.nr 65C (cat. 1935)
• Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin), Berlin, inv./cat.nr 865C

Literatuur/Documention
• Hofstede de Groot 1907-1925 , dl. 8, nr. 1154

Click for large image

JanvGoyen539_.jpg

Jan van Goyen, 1655

Distractions on the Ice, with the Tower of a Bridge

Oil on oak. 41 x 55,5 cm. Gemonogrammeerd en gedateerd rechtsmidden: VG 1655

Private property (Dep. 956, Wallraf-Richartz-Museum, Keulen. Januari 2015)

Collecties
• Private collection H.W. Lange, Berlijn
Beck 1972-1991
1941 - gesignaleerd
• Art dealer Walter Andreas Hofer, München/Berlijn
Beck 1972-1991
1961 - gesignaleerd
• Particuliere collectie / Private collection
Charlie Mills, Chantilly
• Art dealer H. Terry-Engell Gallery, Londen , inv./cat.nr 9 (cat. herfsttentoontenstelling 1961)
Beck 1972-1991
1961 - gesignaleerd
• Wallraf-Richartz-Museum, Keulen , inv./cat.nr in bruikleen van een particuliere collectie/kunsthandel
volgens cat. veiling Keulen, 14 mei 2011
1973 - 2011 gesignaleerd tussen 1973 en 2011
• Particuliere collectie / Private collection
Duitsland
- 2011 gesignaleerd vóór veiling Keulen, 14 mei 2011

Veilingen
• Lempertz (Keulen) 2011-05-14, afb. colour reproduction, lotnr. 1074, met opgave van onjuiste plaats van signatuur en onjuiste opgave van literatuur (Beck, II nr. 96 en niet abusievlijk 63), en opgave van herkomst en literatuur

Literatuur
• Beck 1972-1991 , dl. 2, p. 50-51, cat.nr. 96 , afb. en opgave van herkomst

Source: John & Ineke Ott, Do Smit

Click for large image

33P58PICtUZ.jpg

Jan Griffier I

IJsgezicht, door Jan Griffier I (Amsterdam ca. 1650 - 1718 Londen).

Tussen 1550 en 1850 waren de winters in onze contreien buitengewoon streng en de zomers relatief koel. Weerkundigen noemen deze periode terecht de ‘kleine ijstijd’. Dankzij sneeuwlandschappen en ijsgezichten van Hollandse schilders als Jan Griffier I kunnen we ons een beeld vormen van de ijskoude winters die ons vandaag bespaard blijven.
In IJsvermaak kleurt de lucht grijs en roze. Het vriest dat het kraakt. Jong, oud, arm en rijk zijn massaal vanuit de stad naar de bevroren vijver gekomen om zich op het ijs te begeven. Overal zwieren mensen heen en weer. Anderen sleeën. Een rijke familie maakt een pleziertochtje in een arrenslee. Links kan je een ijsschuit zien waarmee enkele figuren ijszeilen. Vooraan doet een man zijn schaatsen aan. Een andere heer draagt een colfstok. Het colfspel was in die tijd zo populair dat het heel het jaar door gespeeld werd, ook in de winter op het ijs. Aan de rand van de vijver staan kleine stalletjes met allerhande lekkernijen.
De vrieskou lijkt best leuk, maar heeft ook onaangename gevolgen. Rechts gaat een vrouw met een mand vol eieren hard onderuit. Enkele schaatsers helpen haar overeind. Bovendien hebben heel wat mensen lange stokken bij waarmee ze zich kunnen redden als ze door het ijs zakken. Ze bevinden zich immers op glad ijs.

Olieverf op koperplaat. 49 x 64 cm (dagmaat); 50,5 x 65 cm (volledig); 67 x 81,5 x 4 cm (inclusief lijst). Rechtsonder: GRIFFIER 171

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (867), Antwerpen. Gekocht door Oscar Nottebohm bij J.-Stanislas Hensé, Londen, 1908

Tentoonstellingsgeschiedenis
• 1998, Santiago Chile, Museo Nacional de Bellas Artes, Pintura Flamenca del Siglo XVII. Colección Museo Real de Bellas Artes de Amberes, afb. p. 75

Bron: Do Smit

Click for large image

86727.jpg

Jan Griffier I

Wintertafereel met schaatsers door Jan Griffier I (ca. 1650 - 1718).

Olieverf op doek. 43 x 55 cm

Hallwylska museet (HWY XXXII:B.71), Zweden

Bron: Do Smit

Click for large image

JanGriffier1_.jpg

Jan Griffier I

Wintervermaak (detail) door Jan Griffier I (1651/1652 - 1718)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Bron: Do Smit

Click for large image

JanGriffier2_.jpg

Jan Griffier I

Wintervermaak (detail) door Jan Griffier I (1651/1652 - 1718)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Bron: Do Smit

Click for large image

Attributed_to_Abel_Grimmer_.jpg

Abel Grimmer

A Winter Township with Figures, attributed to Abel Grimmer (Antwerp ca. 1570 - Antwerp ca. 1618/1619)

Catalogue Note
The crisply drawn architecture, stylized landscape, and elevated vantage point of this interesting Winter Townscape with Figures point to an author close to Abel Grimmer. Though a dating to the first two decades of the 17th century has been suggested, parts of the picture's composition refer to an earlier prototype developed by Herri Met de Bles. Specifically, the figures seen at far right are derived from similar groups found in his Christ on the Road to Calvary, the prime version of which is in the Galleria Doria Pamphilj, Rome. Met de Bles based his Calvary composition on that of Pieter Breugel the Elder's work of the same subject in the Kunsthistorisches Museum, Vienna. Abel Grimmer later reinterpreted Met de Bles's prototype in his own distinct manner, as evidenced by two signed and dated pictures: one sold New York, Sotheby's, 27 January 2005, lot 131 (1599); and another (1593) in the Groeningemuseum, Bruges. Though clearly indebted to these earlier examples, the stylistic traits of this picture come much closer to the hallmark qualities of Abel Grimmer. The high horizon line, with a clearly delineated foreground, middle and background, coupled with a similar treatment of winter elements, suggest an attribution closer to Grimmer than his forebears of a generation prior.

Examination of the picture under infrared reflectography tells us much about the preparation for the final painted composition. Though the aforementioned figure group appears to have been intended for the work from its original conception, a plethora of other figures were originally drawn in, and then omitted from the final design.

Attention
The Colf Player puts his ball to a hole in the ice.

Oil on panel. 10 5/8 by 13 3/4 in; 27 x 35 cm

Private property. Sotheby's London. Estimate 70,000 — 90,000 USD / LOT SOLD. 92,500 USD (67,650 EUR) (Hammer Price with Buyer's Premium) 51,194 - 65,821EUR (2013)

Source: Geert & Sara Nijs

Literature
• Geert & Sara Niijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 60. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

grimmer-winterlandscape_.jpg

Abel Grimmer

Winter landscape, by Abel Grimmer (Antwerpen ca. 1570 - 1618 of 1619 Antwerpen)
Het kind dat in de sneeuw zit heeft een colfstok vast

Oil on panel. 57 x 76 cm

Auctions
• Mutual Arts, Mar. 10, 2018

Source: Saar Nijs

Click for large image

AbelGrimmer_.jpg

Abel Grimmer

Winter: snow-covered landscape with fortified castle and games on the ice. The figure with the brown coat is waering a colf club. By Abel Grimmer (Antwerpen, 1570 - 1618, Antwerpen)

Oil on panel. 31 x 42 cm

Tefaf Maastricht, 2019 (by Galerie De Jonckheere)

Source: Robin Bargman

Click for large image

1615-grimmer_.jpg

Abel Grimmer, 1615

A winter landscape with ice skaters and a colf player before the Gate of Saint George at Antwerp, by Abel Grimmer (Antwerp, c 1570 - 1618/1619, Antwerp)

Oil on panel. 44,5 x 46 cm / 17 1/2" x 18 1/8". Signed

Auctions
• Mutual Art London, Dec. 07, 2018. Lot # 124

See also
• http://www.colf-kolf.nl/1450-1700/1/lg/RP-P-2001-720_.htm

Source: Saar Nijs - Kieboom

Click for large image

P1060491.jpg

Jacob Grimmer, ca. 1550

Frozen canals and lakes offered a rich choice of recreations in sixteenth century Flanders.

Oil on canvas by Jacob Grimmer (ca. 1526 - ca. 1590) about 1550

Private Collection, England

Literature
 Golf through the ages by Michael Flannery, page 170. January 2004

Click for large image

1985N08712_5Z3K6_.jpg

Jacob Grimmer

Townscape with Skaters on a Frozen River, painted by Jacob Grimmer (Antwerp 1525/26 - Antwerp 1590).

Catalogue Note
Jacob Grimmer broke with the landscape tradition established by Joachim Patenir in the early sixteenth century. Grimmer painted scenes of the villages and farmhouses around him, rather than the panoramic views more frequently depicted by his predecessors. He was lavishly praised by both Vasari and Van Mander, and his works have a vitality and charm that has endured through the centuries.
Although winter scenes were among Grimmer's favorite subjects, the Townscape with Skaters on a Frozen River is an unusual and particularly engaging representation of the theme. In most paintings Grimmer chooses a somewhat elevated vantage point and presents a flat, uninterrupted view from foreground to background. Here, the buildings and buttressed wall completely block our vision so that apart from glimpses of the town at the far left and right, we cannot see beyond the middle distance. In the foreground are skaters and kolfers playing on the frozen river, their bright red caps and pants contrasting with the muted tones of their surroundings. This combination of skaters set in front of a long wall may have been prompted by Pieter Brueghel's Ice Skating Before the Gate of St. George, which was engraved by Frans Huys in about 1558. However, Grimmer takes the device further, focusing our attention on the architecture. The beauty of the composition is in his depiction of snow-covered buildings, their pinkish-tan walls set off by the gray-green sky behind, and balancing this, the thin dark silhouettes of the bare trees.

Oil on panel. 32 x 45 cm; 12 5/8 x 17 3/4 in

Private property. Sotheby's New York 27 january 2011. Estimate 150,000 - 250,000 USD. Lot sold 182,500 USD (Hammer Price with Buyer's Premium

Exhibited
Venice, Mostra Nazionale Antiquaria, July-September 1947, no. 114, as Peter Brueghel.

Source: Do Smit

Click for large image

IB00103548.jpg

Nicolaes Hals

Portret van een familie in een duinlandschap, door Nicolaes Hals (Haarlem, 1628 – 1686, Haarlem)

Portrait of a family in a dune landscape

Familiegroep in landschap; v.l.n.r.: man met hoed en stok; vrouw met muts en handschoenen in linkerhand; meisje met muts. bloemen in linkerhand, tasje in rechterhand; hondje; jongen met hoed, kolfstok en bal. linksachter: bomenpartij. rechtsachter: landschap met kerktoren en duinen

Olieverf op paneel/Oil on panel. 76,3 x 111,8 cm

Herkomst/Provenance
• art dealer Dr. Karl Lilienfeld, New York City. 1935 -
• San Diego Museum of Art, San Diego (California). Schenking Anne & Amy Putnam als F. Hals en medewerker (cat. 1947) 1936 - 1987
• Galleria Caretto, Turijn. 1993 - getoond op de Biennale di Antiquariato, Turijn februari-maart 1993 (handboek)

Veilingen/Auctions
• Christie's, New York City, 1987-01-13, lotnr. 5, afb. kleurenreproductie. Als H. Doncker; met opgave van herkomst en literatuur
• Christie's, Londen (Engeland), 1987-12-11, lotnr. 32, afb. kleurenreproductie. Als J. en N. Hals; met uitgebreide opgave van herkomst en literatuur
• Phillips, Londen (Engeland), 1991-12-10, lotnr. 152, afb. kleurenreproductie. Als toegeschreven aan J. en C. (=N.) Hals

Tentoonstellingen/Exhibitions
• The young Rembrandt and his times : a loan exhibition of Dutch painting of the first four decades of the seventeenth century Herron Museum of Art , Indianapolis (Indiana) , 1958-02-14 - 1958-03-23 , nr. 50, als F. Hals en J. Vermeer van Haarlem

Literatuur/Documentation
• Slive 1970-1974 , D 81 , niet F. Hals

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

5361_.jpg

Thomas Heeremans, 1671

Holland in de winter (Голландия зимой) uit 1671, door Thomas Heeremans (1641 - 1694)

Olieverf op paneel. 13,2 x 15,4 cm

The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow. Передача НКВД Ж-3098 / Overdracht van de NKVD Zh-3098

Bron: Do Smit

Click for large image

0000077866.jpg

Thomas Heeremans, 1673

Winterlandschap, 1673, door Thomas Heermans (1641 – 1694)

Winter landscape

Olieverf op paneel. 29,2 x 37,2 cm. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: THMANS 1673 (THM aaneen)

Veilingen/Auctions
• Christie's (New York City) 1999-01-29, afb. kleurenreproductie, lotnr. 4

Bron/Source
Do Smit

Click for large image

1001089685_.jpg

Thomas Heeremans, 1673

Winterlandschap met figuren op het ijs buiten een stad, 1673, door Thomas Heermans (Haarlem, 1641 - 1694, Haarlem)

Winter landscape with figures on the ice outside a town, by Thomas Heremans

Olieverf op paneel/Oil on panel. 62,5 x 78,5 cm. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: TH Mans/1673 (mogelijk aangezet)

Herkomst/Provenance
David M. Koetser, Zurich. 1972 - gesignaleerd in Weltkunst, maart 1972

Veilingen/Auctions
• Ham Kunstauktionen, Van (Keulen) 2014-05-16, afb. kleurenreproductie, lotnr. 413 Inbrenger Nordrhein-Westfalen particuliere collectie

Correspondentie/Correspondence
• corr. 201400042 (E.Dullaart met veilinghuis Van Ham, 2014-01)

Click for large image

Heeremans.jpg

Thomas Heeremans, 1676

De Montelbaanstoren te Amsterdam in de winter gezien vanaf de Scheepjesbrug over de Oude Schans, door Thomas Heeremans (1641 - 1694) en Abraham Storck (1644 - 1708). De figuren zijn van de hand van Storck.

Olieverf op doek. 76 x 108,5 cm. Gemonogrammeerd en gedateerd linksonder: TM ans 1676

Museum Archeologico Regionale, Aosta, Italy

Veilingen
• Sotheby - Mak van Waaij, Amsterdam. 28 oktober 1975
• Sotheby's (Londen (Engeland)) 1990-04-11, afb. colour reproduction, lotnr. 36
• Sotheby's (New York City) 2011-01-26, afb. colour reproduction, lotnr. 24

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldencollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

0000149872_.jpg

Thomas Heeremans, 1677

IJsvermaak buiten de muren van een stad, 1677, door Thomas Heeremans (1641 – 1694)

Olieverf op paneel. 59,6 x 83,8 cm. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: THMANS. 16(77?). In veilingcat. 26 januari 2005 is het jaartal vermeld als 1655, als Heeremans 14 jaar oud is. Gezien de kostuums moet de datering eerder als 1677 worden gelezen (M. de Kinkelder, september 2009)

Herkomst/Provenance
private collection F.C. Cavendish Bentinck - 1924-07-04

Veilingen/Auctions
• Christie's, Londen (Engeland), 1924-07-04, lotnr. 84. Inbrenger: F.C. Cavendish Bentinck. Naam koper: MacGeorge, 31.10 als F.H. Mans
• Christie's (New York City) 2005-01-26, afb. kleurenreproductie, lotnr. 204, met opgave van herkomst, als 1655 gedateerd

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Heeremans_Thomas_.jpg

Thomas Heeremans, ca. 1685

A winter Landscape with a resting Colf Player and Other Figures Skating on a Frozen River, by Thomas Heeremans (1641 - 1694)

Oil on panel. 37,5 x 28,3 cm / 14.76 x 11.14 ins

Private collection

Source: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

IMG_1506_.jpg

Wolfgang Heimbach

Winter Landscape with Skaters and Colf Players on a river, by Wolfgang Heimbach (1613 - after 1678)

An extremely rare early German painter. Heimbach was mostly active in seventeenth Century Denmark. He was Court painter to the Count Oldenburg. During the years 1640-1651 he worked in Italy for the noble houses of Doria Pamphli and the Medici. Between 1653 and 1662/1663 he served as Court Painter to King Frederik III of Denmark-Norway.His landscapes and topographical works are very rare indeed. The most famous being the homage to Frederik III in 1660 in which the artist is in the foreground. He specialised in fine portraits and interiors.

The current work is the only Winterscene by him known to date. Two views of Venice, Carnival in a Westphalian Private Collection and another Carnival in Venice in Baron von Landsberg's collection in Drensteinfurt, show the same perspective, cloud formations and many figures leaning out of windows, the latter painting also has a large format, canvas 127 x 232,3 cm.


Oil on Canvas. 81.5 x 115 cm. Inscribed lower left: Gio... Heimbach (Pit)... fecit / Anno domini 16...
This form of signature is so rare that according to documents it only appears in a letter written to the Duc of Toscany when Heimbach was living in Italy and working for the noble homes of Doria Pamphili and the Medici (1640-1651). It is presumed that a later restorer must have followed the remains of the signature.
Conservation note: Treatment to the sky to repair abbried areas where necessary.

We are grateful to Dr. Christian Moesbach for his contribution of this entry

Provenance
• Private European Collection

Sale
• Tefaf, 2015. David Koetsier Gallery, Zürich

Bron: Chris Teulings

Click for large image

C-3_.jpg

Bartholomeus van der Helst, ca. 1658-1659

Jongensportret met colfstok uit ca. 1658 van Bartholomeus van der Helst (1613 - 1670).

Let op
Vroeger was dit schilderij langdurig bekend als een portret van stadhouder-koning Willem III als kind en daarbij toegeschreven aan Albert Cuyp.

Olieverf op doek, 112 x 84 cm

Collectie Edward James, West Dean Park, Chiscester (vanaf 1952).
Robin Bargmann: In december 2017 is dit schilderij verkocht via Christie's in London in de veiling 'A surreal Legacy (The Edward James Foundation) en was in redelijk slechte staat met een foute gouden lijst. Het originele schilderij is indertijd bij een restauratie (ik vermoed ca. 1890) verdoekt. De zijkanten zijn opgeklapt en aan de onderkant is een strook canvas toegevoegd. Ik vermoed dat dit gebeurd is om het gerestaureerde schilderij in zijn nieuwe lijst te laten passen. Dat gebeurde wel meer. Intussen is een nieuwe passende 17e eeuw lijst (zwart) aangemeten door Frans de Roo in Haarlem op basis van de oorspronkelijke afmetingen en zijn de zij- en onderkanten nu bedekt onder de lijst (http://www.colf-kolf.nl/1450-1700_hr/0169a.jpg). Het resultaat is spectaculair en het schilderij is in museale conditie.

Bron: Cees van Woerden, Robin Bargmann

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 64. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Bartholomeus_van_der_Helst
• Bartholomeus van der Helst : een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, een register en 41 afbeeldingen naar schilderijen door J.J. de Gelder
• Bartholomeus van der Helst (circa 1613-1670) : een studie naar zijn leven en zijn werk = Bartholomeus van der Helst (c. 1613-1670) : a study of his life and his work door Judith van Gent (eigen uitgave, proefschrift)

Tentoonstellingen
• Dutch pictures 1450-1750 Royal Academy of Arts , Londen (Engeland) , 1952-11-22 - 1953-03-01 , cat.nr. 643, als A. Cuyp

Veilingen
• Christie's Londen (King Street), 15 december 2016, uit de collectie van The Edward James Foundation. Geschatte opbrengst £ 100.000 - £ 150.000

Click for large image

0000281676.jpg

Pieter de Hooch, 1655 - 1656

Interieur met een vrouw en een kind met colfstok; op de binnenplaats veegt een dienstbode de stoep, 1655-1656, door Pieter de Hooch (Rotterdam, 20 november 1629 - 24 maart 1684 in het Dolhuis te Amsterdam)

Interior with a woman and a child with colf club; outside a maid is sweeping the yard

Let op
Door overschilderingen werd dit schilderij lang beschouwd als een kopie naar of een atelierwerk van Pieter de Hooch, maar na een schoonmaak kwam de signatuur van Pieter de Hooch echter tevoorschijn

Olieverf op paneel. 59,7 x 47 cm

Veilingen/Auctions
• Dorotheum (Vienna) 2010-10-13, afb. kleurenreproductie, lotnr. 617, met opgave van verdere herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation
• Hofstede de Groot 1907-1928 (German edition) , nr. 300 (waarschijnlijk)
• Sutton 1980 , nr. 18a, als een kopie met veranderingen

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

1001206783HR_.jpg

Pieter de Hooch, 1658

Vrouw met baby op schoot en een kind dat een hondje vasthoudt, 1658, door Pieter de Hooch. Op de grond liggen een colfstok en een colfbal

Woman with a baby on her lap and a child holding a small dog, 1658, by Pieter de Hooch. On de the floor a colf club and a colf ball

Olieverf op paneel/Oil on panel. 60 x 47 cm. Gesigneerd en gedateerd linksonder: P.D.H./ A 1658

Herkomst/Provenance
private collection Walter von Pannwitz, Berlin/Heemstede/Buenos Aires. 1918 - 1926

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Pieter_de_Hooch_The_Colf_Players_c1658.jpg

Pieter de Hooch, 1658-1660

Kinderen in de deuropening met colfstokken van Pieter de Hooch (Rotterdam 1629 - Dolhuis in Amsterdam 1684).

Olieverf op paneel. 63,5 x 45,7 cm

Polesden Lacey (The McEwan Collection), nabij Dorking, Surrey, Verenigd Koninkrijk, The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty (inv. nr 44).
Foto: National Trust Photographic Library/Derrick E. Witty

Literatuur
• Catalogus bij tentoonstelling Delftse Meesters, tijdgenoten van Vermeer. 1996. Uitgeverij Waanders, Zwolle
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 65. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 152. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

SK-C-1191_.jpg

Pieter de Hooch, 1663

Binnenhuis met vrouwen bij een linnenkast, in 1663 geschilderd door Pieter de Hooch (1629 - 1684).

Binnenhuis met twee vrouwen, een moeder en dochter, die gevouwen linnengoed opbergen in een linnenkast. Naast de jonge vrouw, rechts, staat een rieten wasmand en een houten blad. Bij de deur van de kamer speelt een meisje met kolfstok en bal. Rechts staat een stoel bij de trap naar boven, achter het meisje een doorkijk door het huis naar de gracht buiten. Boven de deur staat een beeldje voor een schilderij.

Olieverf op doek. 70 x 75,5 cm. Signatuur en datum op object.

Rijksmuseum (SK-C-1191), Amsterdam. Verwerving in 1928. Bruikleen van de gemeente Amsterdam.

Tentoonstellingen
• The Golden Age of Dutch Painting. Doha, 9 maart 2011 t/m 6 juni 2011

Literatuur
• De oude Meesters van de stad Amsterdam : schilderijen tot 1800, afb. 22
• Wonen in de Gouden Eeuw : 17de-eeuwse Nederlandse meubelen, p. 217
• Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1600-1700, cat.nr. 85
• Oud & Nieuw : Pieter de Hooch en Ida Lohman, Pieter Breugel en Jannie Regnerus
• Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, page 72. SPOU Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2

Bron: Do Smit

Click for large image

Orleans.jpg

Maerten Fransz van der Hulst, entre 1630 et 1645

Patineurs et joueurs de Colf sur une rivière gelée, Maerten Franz van der Hulst (1605 - 1645; actif à Leiden de 1630 à 1645)

Huile sur toile (?). 29 x 30 cm

Musée des Beaux-Arts, Orléans (inv. 1422)

Source: Do Smit

Click for large image

5353_.jpg

Maerten Fransz van der Hulst, 1640

Spelen op het ijs uit 1640, door Maerten Fransz. van der Hulst (1590/1610 dus ca. 1600 – na 1645; waarschijnlijk jong gestorven)

Olieverf op paneel. Doorsnede 31,5 cm

The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow (F-2885). Geschenk van M.B. Benedict, Moskou

Click for large image

Jeugdportret_1613.jpg

Marinus Molenaar Kanters (...?), 1613

20e eeuwse kopie van een portret van een jongeman van ongeveer 4,5 jaar oud. De naam van de schilder laat zich slecht lezen; naar beste weten luidt de ondertekening Marinus Molenaar Kanters, maar onder deze naam is geen schilder bekend.

In het album Spelmateriaal van dit tijdvak is een vergroting van de hier geschilderde bal opgenomen.

Olieverf op paneel. 80 x 110 cm. Op object: Anno 1613 Vier jaer en half

Het origineel is in particulier bezit (voorheen: Mr John Ritblad, 10 Cornwall Terrace, London NW1). Dit schilderij is voorheen toegeschreven aan Wybrand Simonsz. de Geest

Bron: Srichting NGA Early Golf

Click for large image

Johan_van_Kessel_Heilige_.jpg

Jan van Kessel, 1680

De Heiligewegspoort te Amsterdam, uit 1680 door Jan van Kessel (1641 - 1680)

Olieverf op doek. 107,5 x 76,5 cm

National Gallery, Oslo, Norwegen

Bron: Frans Klein, Do Smit

Click for large image

Jan_van_Kessel__1641-1680__.jpg

Jan van Kessel, 1660 - 1680

De Heiligewegspoort te Amsterdam in de winter uit de periode 1660 - 1680 door Jan van Kessel (Amsterdam 1641 - 1680 Amsterdam)

De Heiligewegspoort te Amsterdam in de winter met sneeuw. Op de bevroren gracht schaatsenrijders, rechts het poortgebouw en de ophaalbruggen.

Olieverf op doek. 77 x 122 cm. Signatuur op object

Rijksmuseum, Amsterdam (SK-A-2506), verworven in september 1910

Bron: Do Smit

Click for large image

kessel_.jpg

Jan van Kessel, 1655 - 1675

Het Spui en de Nieuwezijds Voorburgwal in de winter uit 1655 - 1675 door Jan van Kessel (1641 - 1680).

Donker bewolkte lucht, rossige bakstenen gevels en grijs-wit ijs.
Op de voorgrond ziet men het bevroren Spui, onder de brug door de Nieuwezijds Voorburgwal. In de tweede helft van de 19e eeuw werden deze en de aansluitende wateren gedempt. Rechts de huizen en de torenspits van het Begijnhof. De Amsterdammer Jan van Kessel schilderde meest landschappen in de trant van Jacob van Ruisdael en Meindert Hobbema. Met de laatste was hij bevriend. Zijn stadsgezichten zijn zeldzaam.
Onder de brug vinden we twee colvers.

In the foreground we see the frozen Spui and looking through under the bridge we have a view of another canal. Both these canals, and the connecting waterways, were filled up in the second half of the 19th century. On the right you see the houses and church spire of the Beguinage. Jan van Kessel was an Amsterdammer; he mainly painted landscapes in the style of Jacob van Ruisdael and Meindert Hobbema. The latter was a friend of his. There are few townscapes by him.

Amsterdam Museum (inv.nr. SB 5733), bruikleen Stichting Genootschap Amsterdam Museum, verworven met steun van het Prins Bernhardfonds

Bron: Chris Teulings, Do Smit

Click for large image

Jan-van-Kessel_.jpg

Jan van Kessel II

Winter Landscape with a wooden Bridge over a Canal, by Jan van Kessel II (Amsterdam, 1641 - 1680, Amsterdam)

Oil on canvas (relined). 63,5 x 79 cm

Provenance
• A.C.J.A. Stöcker, Amsterdam
• Auction Paul Brandt, Amsterdam, 25.-31.10.1966, lot 44
• Private collection, Rhineland

Exhibitions
• Hollandsche winterlandschappen uit de 17e eeuw, Kunsthandlung Goudstikker, Amsterdam 1932, no. 40

Literature
• Wolfgang Stechow: Dutch Landscape Painting of the Seventeenth Century, London / New York 1966, p. 204, fn 48
• Alice I. Davies: Jan van Kessel (1641-1680), Doornspijk 1992, no. 114, p. 192, illustrated

Auctions
• Auction 929, Old Masters, 22.11.2008, Cologne Lot 1299. Estimated price € 10.000 - € 12.000. Result € 10.800

Source: Do Smit

Click for large image

0000136906.jpg

Salomon Koninck, 1641

Een schrijver in een interieur met een jongen met een colfstok en een schillende vrouw uit 1641, door Salomon Koninck (1609 - 1651)

Olieverf op paneel. 85,1 x 103,5 cm. Gesigneerd en gedateerd middenonder: S.KONINCK.F.Aº.1641

Herkomst
• private collection Beriah Botfield (Esq.), Norton Hall
1846 - 1863
• private collection familie Thynne, Longleat (Warminster)
1863 -
• private collection The Marquess of Bath, Longleat (Warminster)
Fotolijst Courtauld Institute 1953, nr. 44 1952 - 2002 1952 bruikleengever aan tent. in de Royal Academy

Auctions
• Christie's (London (England)) 2002-06-14, afb. kleurenreproductie, lotnr. 583, met opgave van herkomst, tentoonstelling en literatuur; Volgens opbrengstenlijst niet verkocht

Literatuur
• Sumowski 1983-1994 , dl. 3, p. 1649 nr 1132

Let op: Watermerken van Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie (0000136906)

Bron: Do Smit

Click for large image

ca1640.jpg

Judith Leyster, ca. 1640

Meisje en Jongen samen aan het colven, door (of uit de omgeving van) Judith Leyster (Haarlem, juli 1609 - begraven 10 februari 1660, Heemstede). Hollandse school, ca. 1640. Mogelijk naar Willem van Oord

Olieverf op paneel; 29 x 20,5 cm / 11.4 x 8.1 in; het paneel is mogelijk groter geweest

Veilingen
• Ham Kunstauktionen, Van (Keulen) 2011-05-13, afb. colour reproduction, lotnr. 564
Eind december 2011 bedroeg de vraagprijs € 22.000

Bron: Dr. A. Wieg Fine Art, Robin Bargmann

Click for large image

1595.jpg

Adriaen van der Linde, 1595

Portret van de jonge Maurits de Héraugières, in 1595 op tweejarige leeftijd geschilderd door Adriaen van der Linde (geboren in 1560, overleden te Brugge in 1609).

Maurits draagt op zijn borst aan een ketting de gouden 'Turfschippenning', geslagen bij resolutie van de Staten-Generaal op 20 maart 1590. Deze penning is geslagen bij de Munt van Dordrecht. Muntsnijder: G. van Bijlaer. Doorsnede: 39 mm; gewicht: 18,23 gram. Er zijn 76 gouden exemplaren geslagen die 24 pond per stuk kostten.
De voorzijde bevat een afbeelding van het turfschip van Breda (ontploft op 4 maart 1590) met daar omheen de tekst (vertaling uit het Latijn: Invicti animi pr parati vincere avt mori 4 martII): De beloning van een onoverwinnelijk gemoed dat bereid is te overwinnen of te sterven, 4 maart; de achterzijde de Nederlandse leeuw en de tekst (vertaling uit het Latijn: Breda a servitvte Hispana vindicata DVCTV principis Mavritii a Nass Ao MDXC): Breda bevrijd van de Spaanse slavernij onderleiding van prins Maurits van Nassau in het jaar 1590. Het dragen van deze penning door de kleine Maurits zegt dus alles over de politieke achtergrond van zijn ouders, uit het geslacht Rees te Dordrecht. Het familiewapen van het geslacht Rees vertoont 'hoedjes' die overeenkomen met de helmpjes op deze penning (zie: http://nagtegaal.org/familiewapens/rees-mattheus-1576-1636/).
Kijk in de digitale catalogus van het Rijksmuseum voor meer informatie over de penning, inclusief literatuuropgave (inv.nr. NG-VG-1-482)

Door een fout in een publicatie van Steven van Hengel (Vroeg Golf en zijn Ontwikkeling, pagina 10) is eerder abusievelijk aangenomen dat dit portret 'de 2 jaar oude, jong gestorven, oudste zoon van James VI/I, prins Henry Frederick' zou verbeelden.

Olieverf op eiken paneel. 85 x 66 cm. Op object: 'Ao 1.595.' en AETATIS.2'

Holdenby House (Northamptonshire, Verenigd Koninkrijk)

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 63. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

antw008_.jpg

Adriaen van der Linde, 1596

Portret van een onbekende jongen met hond, colfstok en colfbal door Adriaen van der Linde (Leeuwarden voor 1595 - Bolsward sinds 1605 en overleden aldaar in 1609)

Olieverf op paneel. 67 x 96,5 cm. AETATIS SUAE 2 1596

Particulier bezit (Mr. John Smith, White Waltham)

Bron: NGA Early Golf

Click for large image

tefaf.jpg

t.a. Adriaen van der Linde, 1603

English | Nederlands

English
FRIESLAND SCHOOL, 1603

A young boy, aged 3, holding a colf club and ball

Oil on panel: 41½ x 31 in. (107.3 x 78.7 cm.)
Painted 1603

Inscribed upper left: ‘ANNO 1603/ AETAT. SVAE. 3’

Provenance
• Private collection, France;
• Christie's London, 8th July 2005
• with The Weiss Gallery, London, 2006
• Private collection, UK.

This charming portrait of a young boy aged three is one of the earliest examples of a portrait incorporating a colf club, used to hit a stuffed leather ball in the Dutch game of het colven. The popularity of this game is apparent from the number of paintings and drawings from the sixteenth and seventeenth centuries in which the game is depicted. The image of a child holding a kolf club and wearing formal dress became a particularly popular format in childrens’ portraiture during the seventeenth century. Whilst the game was played by adults, in child portraiture it featured as an accessory associated with masculine pursuits and therefore, primarily as an indication of the young child’s male gender. The earliest example of a boy holding a kolf club is known from a drawing after a lost original painting dated 1587, which features the four year old Hugo de Groot, followed next by a presumed portrait of Maurits de Heraugieres, aged two, painted in 1595.

Although there are no clues as to the identity of this young boy, every detail in this painting confirms his parents’ wealth and his status as a child from an aristocratic family. In particular, his costume is of the greatest luxury, inspired by the Spanish fashion of the late 16th century, and worn in Flanders from 1600 onwards. The execution of the portrait is particularly fine in its sensitive depiction of the young boy’s face. The artist’s technique displays a great love of detail, in particular in the replication of textile patterns and ornaments in the costume. The starched linen ruff cuffs are edged with a decorative lace detail, while the belt and attached purse are embroidered with a carefully conceived ornate gold design. The hilt of his sword, which can just be glimpsed, is an artistic device to emphasise the child’s masculinity, used regularly in portrait iconography. His dress consists of a black brocade coat, buttoned to the waist, with hanging sleeves and leading strings visible. The coat is worn over an embroidered yellow silk underskirt. His coral-coloured sleeves have decorative, diagonal slashes to match the coral bracelets on his wrists, as well as the coral silk lining on his black hat, which is also decorated with a sprig of laurel leaves and berries. Strings of coral were worn not only for decoration but also for their supposedly beneficial power to protect children against ‘fits and anxiety’. The inclusion of laurel berries may refer to the parents’ intention to educate their son to the highest degree; Greek scholars wore a wreath of laurel leaves to show academic achievement, hence the word ‘baccalaureate’, meaning laurel berries, and poet laureates were also crowned with bay leaves.

There are no clues as to the identity of the artist, however the costume suggests that the portrait was painted somewhere in the northern part of Holland or Friesland. Stylistically, the painting is close to the work of a Friesland artist, Adriaen van der Linde (1580 – 1630). Little is known about this artist except that he is recorded as being in Leeuwaarden as early as 1595. The painting is most likely to be by an artist working closely with and influenced by Adriaen van der Linde. One possibility is the artist Hans de Clercq, who was a pupil of Van der Linde in Leeuwaarden and married to his stepdaughter.

Nederlands
Onbekende jongeman met colfstok uit 1603.

Anoniem; Friese school, toegeschreven aan Adriaen van der Linde (misschien: Wybrand de Geest)

Olieverf op hout. 107,3 x 79 cm

Linksboven de tekst: ANNO 1603 | AETAT.SVAE. 3
Let op de bijzondere vorm van de slof.

Veilingen
• Christie's Londen, 8 juli 2005. Lot 26. £ 142.400

Particulier bezit

Bron: Do Smit, Robin Bargmann (Tefaf 2007, Tefaf 2012, Tefaf 2018)

Literatuur
• Colf Kolf Golf, Early Golf - Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 23. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016 (ws. Wybrand de Geest)

Click for large image

0000025323.jpg

Jan Looten

Winterlandschap met molen; op de achtergrond een stad (Amsterdam?), door Jan Looten (Amsterdam 1617/1618 - ca. 1681 Engeland)

A winter landscape with a windmill; Amsterdam beyond?

Olieverf op doek.104,5 x 126 cm

Veilingen/Auctions
• Waterman, Zürich, 1979-05-19, lotnr. 29, afb. kleurenreproductie, as Anthonie Beerstraten
• Christie's, Amsterdam, 1985-05-21, lotnr. 158, afb. kleurenreproductie, as Anthonie Beerstraaten
• Christie's, Amsterdam, 1990-06-12, lotnr. 212, afb. kleurenreproductie, as Jan Abrahamsz. Beerstraaten
• Christie's (Amsterdam) 1997-11-10, afb. kleurenreproductie, lotnr. 135, with provenance, as Jan Abrahamsz. Beerstraaten
• Christie's (London (England)) 2009-12-09, afb. kleurenreproductie, lotnr. 311, as Jan Abrahamsz. Beerstraaten
• Sotheby's (London (England)) 2012-12-05 - 2012-12-06, afb. kleurenreproductie, lotnr. 151, with provenance, as Jan Abrahamsz. Beerstraaten
• Christie's (New York City) 2016-04-13 - 2016-04-14, afb. kleurenreproductie, lotnr. 249, with provenance, as Jan Abrahamsz. Beerstraaten

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

0000320050.jpg

Johannes Maas II

Winterlandschap met schaatsers, sleeën en colfspeler (winter landscape with ice-skaters, sleighs and colf player) by Johannes Maas II (1655 - 1690)

Olieverf op paneel. 59 x 83 cm. Resten van signatuur linksonder: J... aas

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000320050)
Let op: watermerken RKD

Veilingen
• Lempertz (Keulen) 1927-05-03, lotnr. 79
• Ham Kunstauktionen, Van (Keulen) 2010-11-19, afb. colour reproduction, lotnr. 481. € 24.000

Bron: Do Smit

Click for large image

SK-A-1511_.jpg

Hendrick de Meijer, 1637 of later

Het vertrek van de Spaanse troepen uit Breda, 10 oktober 1637, door Hendrick de Meijer (Rotterdam 1620 - 1689/1698)

Van links naar rechts trekt een lange stoet van soldaten, ruiters en wagens. Langs de kant van de weg staan toeschouwers. Naast de vrouw in de rode cirkel een jongetje met mogelijk een colfstok (zie de verdikking onderaan de stok in de hires-versie). In de verte het profiel van de stad Breda.

Olieverf op paneel. 94,5 x 162 cm. Ondertekend en gedateerd: H. de Meyer f. 16..

Rijskmuseum, Amsterdam (SK-A-1511), aangekocht in februari 1890

Literatuur
• Mapping spaces : networks of knowledge in 17th century landscape painting, Ulrike Gehring, Peter Weibel, p. 64, afb. 2
• Prijst de lijst : de Hollandse schilderijlijst in de zeventiende eeuw, Cornelius Joannes de Bruyn Kops, Pieter J.J. van Thiel, cat.nr. 50
• Documentatiemap Schilderijen: aantekeningen R. van Luttervelt (voor 1963).

Bron: Do Smit

Click for large image

De-Meijer-bij-Koetser_.jpg

Hendrick de Meijer, 1662

Ice Skaters and decorated horse-drawn sleigh on a frozen river with windmills and a town beyond, by Hendrick de Meijer (Rotterdam c. 1620 - before 1698 Rotterdam)

Oil on Canvas. 49.3 x 65 cm. Signed and dated: 1662

Certificate Dr. Walter Bernt, 21-09-1970

For sale
• Tefaf 2017 (David Koetser Gallery, Zurich)

Source: Anna Koldeweij

Click for large image

meijer_101_.jpg

Hendrick de Meijer, 1689

English, Nederlands

English
View on Rotterdam, by Hendrick de Meijer (Rotterdam 1620 - 1689/1698)

Panel. 71 x 106 cm. Signed and dated 1689

Sale
• Kunsthandel R. Kattenburg, Bergen (1981)

Source: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Nederlands
Wintergezicht bij Rotterdam, door Hendrick de Meijer (Rotterdam 1620 - 1689/1698)

Paneel. 71 x 106 cm. Gesigneerd en gedateerd 1689

Verkoop
• Kunsthandel R. Kattenburg, Bergen (1981)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

279028_.jpg

Albert Meijeringh, Abraham Storck, 1685 (...?)

Gezicht op 's Lands Zeemagazijn aan de IJgracht in Amsterdam in de winter, op de achtergrond de Oosterkerk (View of the 's Lands Zeemagazijn in Amsterdam in winter; in the background the Oosterkerk) door Albert Meijerinch en Abraham Storck. De figuren zijn zeer waarschijnlijk van Storck.

Within Aelbert Meyeringh's thunderous icy landscape, the compactly frozen Nieuwevaart streches powerfully through this striking Amsterdam skating scene. The classical composition of the painting supports an elegant balance of linear structures aligned on the icy quays; to the right of the picture, the sailing boat moored at low tide and bound by ice, in the distance the Oostkerck, built by Daniel Stalpaërt between 1669-1671 and centrally, the famous naval arms and ammunition warehouse, the 'Admiraliteits Zeemagazijn' built in 1656 and occupied since 1973 by the Scheepvaart Museum, Amsterdam's National Maritime Museum. Further towards the left, numerous graceful masts strech upwards into the dark sky. Although undated, the View of the 's Lands Zeemagazijn in Winter alludes to a hostile chill period in history known as the Little Ice Age, which froze the European Continent between the sixteenth and nineteenth centuries.

In contrast to the motionless boats and buildings, enegetic figures socialise on the ice, conversing and playing colf, sledging, skating in groups and even colliding on occasion, as can be seen from the two figures in the lower left, one of whom has lost his hat in the tumble. Each person in the scene expresses some notion of character, activity and motivation. In the centre of the canal, four figures glide in parallel, while a little further to the left, a small figure of a man appears to stand still, as if gingerly ascertaining his next slippery and uncertain step forward, as he steadies himself with a stick. Towards the far left of the scene, three men strain to move a heavily-laden sled, as one pushes and two others pull, the ropes become taut and figures hunch forwards, dragging their cargo.

These figures, previously attributed to Jacobus Storck are in fact by the hand of his younger brother Abraham, who is considered to be the more accomplished painter and superior draughtsman. Abraham Storck's oeuvre consist in the main of architectural and maritime scenes containing figures. Winter landscapes by Aelbert Meyeringh are extremely rare although records illustrate one other, View of the Haarlemmer Poort at Amsterdam.

Olieverf op doek. 61 x 85 cm, 24 x 33.5 in. Gesigneerd en resten van datering rechtsonder: A. Meyer ... fec... An. 16...

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000279028)

Provenance
Probably William Clutterbuck, Eastlington, Gloucestershire or his son Richard Clutterbuck, circa 1700, thence by descent to the previous owner.
Private possession

Literature
• Dutch and Flemish old Master Paintings by Johnny Van Haeften, London. 2009

Bron: Do Smit

Click for large image

molanus_068_.jpg

Mattheus Molanus

Winterlandschap door Mattheus Molanus (Frankenthal tussen 1590 en 1594 - 1645 Middelburg)

Panel. 33.5 x 55.5 cm. Signed with monogram and dated 1618

Source: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

29962ad8_.jpg

Jan Miense Molenaer, c. 1610

The Peasant Festival, c. 1610, by Jan Miense Molenaer (Haarlem, c. 1610 - 1668, Haarlem)

Oil on panel. 70 x 86.5 cm. Monogrammed lower right: JM (inligature) (reapplied).

Auctions
• Lempertz 1845, Auction 1108, Alte Kunst, 16.05.2018, 11:00, Köln Veilingitem 1060. Estimated price € 4.000 - € 5.000; Result: € 3.968

Belgian private collection

Source: Do Smit

Click for large image

Jan_Miense_Molenaer_.jpg

Jan Miense Molenaer, 1629

Drie musicerende kinderen in een interieur, 1629, door Jan Miense Molenaer (Haarlem 1610 - 1668 Haarlem). Op de achtergrond staat tegen de muur een colfstok.

Three children playing music in an interior. Jan Miense Molenaer worked simultaneously in Haarlem, Heemstede and Amsterdam

Olieverf op doek. 68,7 x 84 cm. Gemonogrammeerden gedateerd linksonder: I MR / 1629

Herkomst/Provenance
● art dealer H. Philips (kunsthandel), - 1826
● private collection Charles Bredel. 1826 - 1875
● private collection Adolf Hirsch. 1908 - 1931 by descent in the family until 1931
● private collection C.F. Leach, England, - 1943
● National Gallery (London), London , inv./cat.nr 5416, bequest of C.F. Leach. 1943 -

Veilingen/Auctions
● Christie's, Londen (Engeland), 1875-05-01, lotnr. 105. Inbrenger: Miss Bredel. Naam koper : Agnew, 470, according to MacLaren/Brown 1991
● Christie's, Londen (Engeland), 1908-05-29, lotnr. 531. Inbrenger: Sir Robert Loder. Naam koper : A. Wertheimer, 1270, according to MacLaren/Brown 1991, as by Le Nain
● Christie's, Londen (Engeland), 1931-06-12, lotnr. 11, afb. zwart-witreproductie. Inbrenger: Henry Hirsch. Naam koper : Leyman, 1800, according to MacLaren/Brown 1991, as by Le Nain

Literatuur/Documentation
● Fierens 1933A , pl. III , as by Monogrammist N
● Gerson 1942/1983 , p. 79, note 2
● MacLaren/Brown 1991 , vol. 1, p. 272-273 , ill.; with provenance data and reference to exhibitions
● Weller 1992 , no. 20 , illustrated

National Gallery, London (NG5416). Bequeathed by C.F. Leach, 1943

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

281401_.jpg

Nicolaes Molenaer

Winterlandschap met schaatsers bij een dorp (Winter landscape with ice skaters near a town) by Nicolaes Molenaer (Haarlem ca. 1628 - Haarlem 1676)

Olieverf op paneel. Liggend ovaal 31 x 41 cm. Gesigneerd rechtsonder: K. Molenaer

Particuliere collectie (Rijnland), 2010

Veilingen
• Ham Kunstauktionen, Van (Keulen) 2010-11-19, afb. colour reproduction, lotnr. 485
9000 EURO

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000281401)

Bron: Do Smit

Click for large image

molenaer_100_.jpg

Nicolaes Molenaer, 1675

Gezicht op de stad Haarlem vanuit het noorde (vóór de nieuwe uitleg van 1680), door Nicolaes Molenaer (Haarlem ca. 1628 - 1676 Haarlem). Met onder meer de Janspoort, de Waalse kerk, de St. Bavo en de Kruispoort

Olieverf op doek.75 x 112 cm. Gesigneerd en gedateerd 1675

Verkoop
Gallery Rob Kattenburg, Aerdenhout. 1981

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

192099_.jpg

Nicolaes Molenaer

Winterlandschap met schaatsers en colfspelende kinderen op een bevroren rivier bij een herberg (Winter landscape with figures skating on a frozen river before a tavern, children playing colf in the foreground) door Nicolaes Molenaer (Haarlem ca. 1628 - Haarlem 1676). Datering ontbreekt.

Olieverf op doek. 77 x 110 cm. Gesigneerd linksonder: k. molenaer

Veilingen
• Sotheby's (Londen (Engeland)) 2005-07-07, afb. colour reproduction, lotnr. 139, , met vermelding van herkomst

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000192099)

Bron: Do Smit

Click for large image

molenaer_099_.jpg

Nicolaes Molenaer, 1656

De Kleine Houtweg te Haarlem, stadwaarts ter hoogte van het hofje van Heythuyzen, door Nicolaes Molenaer (Haarlem ca. 1628 - 1676 Haarlem)

Gemeentearchief Haarlem

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

MomperII_.jpg

Studio of Joos de Momper II

A winter townscape with figures on a frozen river and the Flight into Egypt, studio of Joos de Momper II (Antwerp, 1564 - 1635, Antwerp).
Biblical figures, such as Mary, Joseph and Jesus on the left of this composition

Oil on canvas. 90,7 x 167,3 cm / 35 3/4" x 65 3/4"

Auctions
• Christie's London, Old Master and British Paintings Day Sale on 8 July, lot 123. Estimate: £ 15,000 - £ 20,000; Price realised £ 31,250

Bron: Do Smit

Click for large image

1326368_.jpg

Atelier van Joos de Momper II, ca. 1610 - 1620

Painting number eighteen on the South wall of the Winter Room at Rosenborg castle according to the survey given in Ertz 1986, fig. 381 ; for an overview of the entire room see RKD images artwork number 251585

Oil on oak; one horizontal joint on the back. 50 x 65 cm. Niet gesigneerd; niet gedateerd. Vervaardigd in Antwerpen in opdracht van Christiaan IV (koning van Denemarken en Noorwegen).
c. 1617-1620 according to Wadum 1992; Rosenborg castle was rebuilt and extended from 1613 until 1615. The decoration of the Winter Room was according to J. Wadum altered during a second rebuilding (1616-1620). According to him the seventy-five panels, that decorate the walls, form part of a huge assignment which was hastely executed in Antwerp augmented by previously painted panels which were still in stock in various workshops. This would explain the dating of 1613 on one of the panels (Wadum 1988, p. 87). According to Ertz 1986 the painting is to be dated c. 1610

Collecties
• private collection Christiaan IV (koning van Denemarken en Noorwegen), Denemarken
1620 - in situ in the Winter room of castle Rosenborg, The second rebuilding of the room was completed in 1620
• De Danske Kongers Kronologiske Samling Rosenborg Slot, Kopenhagen
on the south wall, no. 18
1620 - in situ since c. 1620; commissioned for the Winter Room which was completed c. 1620 after two rebuildings which took place between 1613 and 1620

Literatuur
• Sthyr 1929 , p. 8
• Gerson 1942/1983 , p. 453
• Ertz 1986 , p. 312- 320, especially p. 317 and p. 318, fig. 391, 616 , as workshop of Josse the Momper and datable after 1610

Riijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000136368)

Bron: Do Smit

Click for large image

00086758.jpg

t.a. Monogrammist AC, 1633

Portret van Michiel en Jan te Behm, 1633, toegeschreven aan Monogrammist AC (Noordelijke Nederlanden)

Twee jongens, beiden in groen kostuum met roze linten aan het middel en roze voering, zichtbaar door de splitten in de mouwen. Grote kraag met kant en akers. Links de oudste met stok (colfstok?) in rechterhand, linkerhand in de zij, donkerblond haar tot over de oren; rechts de jongste, rechterhand aan boek op tafel met groen kleed, in linkerhand grote beige hoed, blond haar tot over de oren.

Michiel ten Behm: man, geboren te Zutphen. Aetatis: 10 (middenboven)
Jan ten Behm: man, geboren 1625. Functie: lid weeskamer (1657), provisor van het Gasthuis te Zutphen. Ondertrouw op 27 mei 1655 te Zutphen met Helena Louwerman. Kinderen: Anna Catharina ten Behm. Aetatis: 8 (middenboven)
Identificatie gebaseerd op afgebeeld wapen en het monogram in het alliantiewapen op de portretten van de ouders: R. Ekkart zag het verband tussen de kinderen en de anonieme portretten van de ouders in het Musee Massey in Tarbes, Frankrijk.

Olieverf op doek. 115,5 x 88,5 cm. Niet gesigneerd; gedateerd middenboven: 1633

Herkomst/Provenance
- Casa Ordaz, veiling Mexico, 1944
- collectie James W. Barney
- veiling Londen (Christie's) 26-7-1968, lot 186
- veiling New York (Sotheby's) 4-6-1987, lot 53. Zie catalogus met kleurafbeelding, als toegeschreven aan Dirck Santvoort. Zie ook correspondentie kunsthandel Weiss, 1986, waarbij fragmentgenealogie Ten Behm.

Literatuur/Documentation (behalve veilingcatalogi)
- Catalogus Gelderse Gezichten, 2002, p.69 met zwart/wit afbeelding en p.84, noot 39

The Weiss Gallery, London (1987 - )

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

1620-30s-Paulus-Moreelse.jpg

Paulus Moreelse, 1611

Portret met kolfstok en leren bal van een vierjarige jongen door Paulus Moreelse (ca. 1600)

Olieverf op doek. 116,8 x 83,8 cm. Gemonogrammeerd en gedateerd rechtsmidden op de muur: Æetatis suæ 4 A° 1611 / PM [PM ineen]

Iziko Museums (Michaelis Collection) of Cape Town, South Africa

Herkomst
• art dealer Thomas Agnew & Sons Ltd., London (England), vóór 1914
• private collection W.H. Iremonger, Wherwell Priory (estate, Hampshire), - 1914-05-15 geveild art dealer Agnew's, London
• 1914-05-15 - gekocht op veiling private collection Sir Max Michaelis, Tandridge Court (Surrey)/Cape Town 1914 - 1933
• Michaelis Collection, Kaapstad (South-Africa), inv./cat.nr 33/9, schenking Lady Michaelis 1933 -

Veilingen
• Christie's, Londen (Engeland), William Henry Iremonger (Wherwell Priory, Hapshire), 1914-05-15, lotnr. 10. Naam koper : Agnew, 504, als portret van een jonge prins van de Asturias

Literature
• Bax 1981 , nr. 46, met afb.
• Carman 1994 , p. 49, en afb.
• Fransen et al. 1997 , p. 125, nr. 142, met afb. en afb. 30 (kleur) op p. 68
• Domela Nieuwenhuis 2001 , vol. 2, p. 368, nr. 18 , met opgave van herkomst en literatuur
• Golf through the ages by Michael Flannery, page 195. January 2004
• Kinderen op hun mooist, het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700, onder redactie van Jan Baptist Bedaux en Rudi Ekkart. ISBN 90 76 588 11 2.
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 63. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Serendipity on Early Golf authors edition van Robin Bargmann, pagina's 63 en 191. 2010. ISBN 978-90-816364-2-1

Click for large image

1001156302_.jpg

Gilles Mostaert I en mogelijk Jacob Grimmer

Winterlandschap met de vlucht naar Egypte, door Gilles Mostaert I (27 of 28 november 1528 – 28 december 1598) en mogelijk Jacob Grimmer (1526/26 – voor mei 1590)

Olieverf op doek/Oil on canvas. 100 x 146 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa (M.Ob.1875 MNW). Geschonken in 1939 door Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (TZSP)

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

vervan_.jpg

Aert van der Neer

Wintervermaak op het ijs, door Aert van der Neer

Olieverf op doek. 55 x 69 cm

Wallace Collection, Londen

Bron: NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

lijst_.jpg

Aert van der Neer

Wintervermaak op het ijs, door Aert van der Neer

85 x 100 cm

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Bron: Do Smit

Click for large image

Aart-van-der-Neer.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap in de late namiddag van Aert van der Neer (1603/04 - 1677).

De voorstelling suggereert dat een van de paaltjes op de voorgrond wordt aangespeeld.

Datering en verblijfplaats onbekend.

Click for large image

sch_neer_1_800w.jpg

Aert van der Neer

Wintergezicht op een vaart door Aert van der Neer (1603-1677).

Olieverf op doek. 35 x 47 cm

Museum 'het Catharinagasthuis' te Gouda

Click for large image

0542.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met schaatsers en colvers op een bevoren rivier door Aert van der Neer (1603/4 - 1677).

Bron: Do Smit

Click for large image

AertvanderNeer_.jpg

Aert van der Neer

IJsvermaak van Aert van der Neer (1603-1677).
Datering en verblijfplaats onbekend.

Click for large image

Aert-van-der-Neer-pina.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met colvers van Aert van der Neer (1603 - 1677)

Olieverf op eiken paneel. 23 x 34 cm. Monogram linksonder A. v. d. N.

Alte Pinakothek, Munich

Click for large image

0001114924_RKD.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met colfspel (Winter landscape with figures playing 'kolf') door Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 50,8 x 72,9 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AV DN dooreen. Datering ontbreekt

Collecties
• Particuliere collectie / Private collection
Sao Paulo
2002 - gesignaleerd

Literatuur
• Schulz 2002 , nr. 209 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0001114924)
Let op: watermerken in afbeelding van RKD

Bron: Do Smit

Click for large image

sothebys_.jpg

Aert van der Neer

IJsvermaak van Aert van der Neer (1603 - 1677)

Olieverf op paneel. 46 x 70,2 cm

Bron: digitale catalogus Sotheby's, Chris Teulings

Click for large image

1000313475_.jpg

Aert van der Neer

Uitgestrekt winterlandschap met ijsvermaak op een bevroren rivier, door Aert van der Neer

Extensive winter landscape with people on a frozen river, by Aert van der Neer

Het schilderij verkeert in vrij slechte toestand, waardoor veel van de originele verf niet meer aanwezig is.

Olieverf op doek. 45 x 64,8 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AVDN (dooreen)

Herkomst/Provenance
• private collection kardinaal Joseph Fesch, Rome. - 1845-03-17 geveild
• private collection Schultz van Haegen, Aerdenhout (Bloemendaal) - 1968 gesignaleerd voor 1968
• Private collection , inv./cat.nr Neurenberg 1968 - gesignaleerd na 1968
• Private collection , inv./cat.nr Zuid-Duitsland 1991 - gesignaleerd na 1991
• art dealer , inv./cat.nr Duitsland; 2013-07 - gesignaleerd

Veilingen/Auctions
• Christie's, Londen (Engeland), 1968-03-29, lotnr. 84
• George (Rome) 1845-03-17 - 1845-04, lotnr. 167. Inbrenger kardinaal Fesch
• Lempertz (Keulen) 1991-05-27, lotnr. 80

Literatuur/Documentation
• Schulz 2002 , nr. 207 , met opgave van herkomst, als 'mogelijk Aert van der Neer'

Correspondentie
• corr. EDT (2013-07)

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

787jpg_.jpg

Aert van der Neer, 16?5

Winterlandschap met gezicht op Zandvliet, uit ca. 1645 - 1650 door Aert van der Neer (1604 - 1677)
Zandvliet ligt net over de grens in België, ten noorden van Antwerpen.

Dit schilderij heeft J. Chereau geïnspireerd tot een kopergravure (zie het album Prenten in het tijdvak 1700 - 1885)

Olieverf op paneel. 25 x 36,5 cm. Gesigneerd en gedateerd: AVDN / 7 fe(bruaris) 16(?)5

Mauritshuis, Den Haag (787), verworven in 1924

Herkomst
• Theodor Lang, Parijs
• Jules Porgès, Parijs
• kunsthandel F. Kleinberger, Parijs
• A. de Ridder en erven, Kronberg, 1910-1924
• verworven met steun van de Vereniging Rembrandt en particulieren, 1924

Click for large image

serendipity-57rb.jpg

Aert van der Neer, 1630 - 1660

Riviergezicht bij winter uit de periode 1630 - 1660 door Aert van der Neer (1603 - 1677).

Gezicht op een bevroren vaart met op het ijs colfspelers en schaatsers. Aan de linkeroever een kerk en huizen, aan de rechterzijde enkele boerderijen.

Olieverf op doek. 55,5 x 64 cm. Initialen in monogram op object.

Herkomst
…; ? collection P.J.F. Vrancken (1757-1833), Lokeren;{Nieuwenhuys 1834, p. 165.} ? from whom, fr. 3,000, to the dealer Christianus Johannes Nieuwenhuys (1799-1883), Amsterdam and London, 1825;{Nieuwenhuys 1834, p. 165: ‘39. Winter. Canvas; height 21¼ inches, width 24½. A frozen canal, where several persons are assembled, forms the point of view in this picture. Every season brings its peculiar amusements: thus men, women and children are seen diverting themselves on the ice, some in skating, some on sledges, and others playing at bat and ball. Some isolated trees on the border of the canal, although bereft of their foliage, embellish the scene by the elegance of their forms. In the distance is a village, its dwellings half hidden beneath the snow. The frosty atmosphere is depicted with remarkable talent. (…) It comes from the Collection of Mr Vranken in Lokeren, and I gave him 3,000 francs for it in 1825. £98. 14s. Now in the Cabinet of Henry Bevan, Esq.’} ? from whom, to Henry Bevan, Esquire;{See the previous Note.} …; sale, Sir Edward J. Dean Paul (†, Cambridge House, Twickenham), London (Christie’s), 27 June 1896, no. 93, ₤1,228.10, to the dealer M. Colnaghi;{According to the catalogue for the sale, Charles T.D. Crews, London (Christie’s), 1 June 1915, no. 49: ‘From the collection of Sir E.J. Dean Paul, Bart., 1896. Exhibited at the New Gallery winter exhibition 1907-08’. According to the Times, 29 June 1896, unpag., ‘A very good example of A. van der Neer (…) was sold for 1,170 guineas (M. Colnaghi)’.} sale, Charles T.D. Crews (1839-1915, Portman Square, London), London (Christie’s), 1 June 1915, no. 49,{The painting is illustrated in the catalogue.} $5,510, to P. and D. Colnaghi;{New York Times, 3 June 1915, unpag; GRI, acc. no. 81780591, Colnaghi records, 1894-1959, picture stock books, fiche no. 12, inv. no. A499.} from whom, £ 2,940, to the dealer F. Muller, Amsterdam, 9 Augustus 1915;{GRI, acc. no. 81780591, Colnaghi records, 1894-1959, picture stock books, fiche no. 12, inv. no. A499.}; Hofstede de Groot VII, 1918, p. 487.}…; collection Michiel Onnes (1878-1972), Kasteel Nijenrode;{Hofstede de Groot VII, 1918, p. 487; Hofstede de Groot Notes, RKD.} …; dealer Jacques Goudstikker, November 1920;{Dealer cat. Goudstikker 1920, no. 78, as Paysage d’hiver avec canal gelé (ill.). The wax seal of the Goudstikker firm is on the back of the frame.} …; collection Hendricus Egbertus ten Cate, (1868-1955), Almelo, 1930;{Hofstede de Groot Notes, RKD.} …; collection Sir Henri W.A. Deterding (1866-1939); by whom donated to the museum with XX other paintings, 1936

Rijksmuseum (SK-A-3256). Schenking van de heer H.W.A. Deterding, Londen

Literatuur
• De oude Meesters van de stad Amsterdam : schilderijen tot 1800, p. 231
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 57. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Bron: Robert Bargmann

Click for large image

Neer.jpg

Aert van der Neer, ca. 1640

Winterlandschap uit circa 1640 van Aert van der Neer (1603/04 - 1677).

Click for large image

0000149904_.jpg

Aert van der Neer, 1640 - 1645

Dorpsgezicht met ijsvermaak op een bevroren vaart, ca. 1640-1645, door Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 40,3 x 71,8 cm. Gemonogrammeerd linksmidden: AV DN

Herkomst
• private collection Étienne-Edmond Martin baron de Beurnonville, Paris - 1881-05-09
• art dealer Agnew's, London - 1908 ten laatste in 1908 verkocht aan G.J. Gould
• private collection G.J. Gould, New Jersey (state) in Lakewood (New Jersey). 1908 -
• private collection Edith Gould Martin - 2005-01-26 familiebezit sinds 1908

Veilingen
• Parijs, collectie Edmond, baron de Beurnonville, 1881-05-09, lotnr. 393 8900. veilingcat. 26 januari 2005
• Christie's (New York City) 2005-01-26, afb. kleurenreproductie, lotnr. 56 Inbrenger nalatenschap Edith Gould Martin, met opgave van herkomst

Literatuur
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. 7 (1918), nr. 501
• Schulz 2002 , nr. 105

Bron: Do Smit

Click for large image

hhmmm_.jpg

Aert van der Neer, 1640 - 1645

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op een bevroren rivier bij een dorp uit 1640 - 1645, door Aert van der Neer
Winter landscape with skater and Colf players on a frozen river close to a village

Olieverf op paneel. 40 x 55,3 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AV DN (AV ineen, DN ineen)

Herkomst
• private collection John Remmington Mills, England - - 1879
• private collection Henry Trueman Mills Mills, Hilborough (England) 1879 -
• private collection Major John Charles Trueman Mills, Hilborough (England) 1955 - 1975 fotolijst 1955, nr. 20
• art dealer Alfred Brod Gallery, London 1975 - 1979, gesignaleerd tussen 1975 en 1979
• Private collection Arlington (Virginia) 1979 - 1989 gesignaleerd in 1979 en ca. 1989-1990
• Robert Noortman Gallery, Maastricht/London 1991 - gesignaleerd na 1991
• Private collection Nederland 2002 - 2013 gesignaleerd, 2013 geveild

Auctions
• Sotheby's, London (England), 9 september 1975, lotnr. 71A. Inbrenger Mrs Charles Mills. Naam koper Alfred Brod. Opbrengst GBP 1.110.000. Catalogus vieling London, 4 december 2013
• Sotheby's, London (England), 4 december 2013, lotnr. 22 met opgave van herkomst en literatuur. Inbrenger particuliere collectie. Naam koper onbekend. Opbrengst volgens opbrengstenlijst Sotheby's GBP 2.658.500.

Literatuur
• Van Suchtelen et al. 2001 , p. 104-105, 162, nr. 16 , afb. in kleur
• Schulz 2002 , nr. 98 , afb. in kleur

Bron: Do Smit

Click for large image

aertvanderneer030.jpg

Aert van der Neer, 1642

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677), 1642

Olieverf op paneel. 51 x 93 cm

Private Collection, Hamburg

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

Aert_van_der_Neer_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1642

A winter landscape with skaters and kolf players on a frozen river, oil on panel by Aert van der Neer (1604 - 1677)

48.3 x 89.7 cm. Signed 'AV DNeer.' (centre right, 'AV' and 'DN' linked)

Christie's, LotFinder: entry 5277762. Price realized 8 December 2009: $ 791,175 (London, King Street)

Provenance
With W.E. Duits, London, from whom acquired in the 1950s by Robert Rex Edgar, and by descent to the present owner.

Literature
W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk, 2002, p. 193, no. 244, fig. 2 (whereabouts unknown).

Source: Do Smit

Click for large image

AertvdNeer-1640s.jpg

Aert van der Neer, 1640/1645 - 1650

A Village Scene in Winter with a Frozen River, by Aert van der Neer (1604 - 1677)

De (linkshandige) colfspeler vinden we deze keer niet op het ijs, maar op de beijsde grond voor zijn deur (links)

Oil on panel. 46,4 x 70,2 cm / 18 1/4" x 27 5/8"

Worcester Art Museum, Massachusetts 01609 USA (Sarah C. Garver Fund;1962.26)

Source: Do Smit

Click for large image

Aert_vd_Neer_c_1645.jpg

Aert van der Neer, ca. 1645

Colfspelers op het ijs uit ca. 1640 -1645 van Aert van der Neer (1603/04-1677).

Op de voorgrond, bij het bootje, zijn twee colvers te zien.

Olieverf op paneel, 40 x 55,3 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AVDN (AV ineen, DN ineen)

Particuliere collectie.

Collecties
• Private collection John Remmington Mills, Engeland
- 1879
• Private collection Henry Trueman Mills Mills, Hilborough (Engeland)
1879 -
• Private collection Major John Charles Trueman Mills, Hilborough (Engeland)
1955 - 1975 fotolijst 1955, nr. 20
• Art dealer Alfred Brod Gallery, Londen
1975 - 1979 gesignaleerd tussen 1975 en 1979
• Particuliere collectie / Private collection
Arlington (Virginia)
1979 - 1989 gesignaleerd in 1979 en ca. 1989-1990
• Robert Noortman Gallery, Maastricht/Londen
1991 - gesignaleerd na 1991
• Particuliere collectie / Private collection
Nederland
2002 - 2013 gesignaleerd, 2013 geveild

Veilingen
• Sotheby (Londen (Engeland)) 1975-07-09, lotnr. 71A
Inbrenger Mrs Charles Mills
Naam koper : Alfred Brod , 110000 GBP
cat. veiling Londen, 2013-12-04
• Sotheby's (Londen (Engeland)) 2013-12-04 - 2013-12-05, afb. colour reproduction, lotnr. 22
Inbrenger particuliere collectie
Naam koper : onbekend , 2658500 GBP
opbrengstenlijst Sotheby's

Literatuur
• Van Suchtelen e.a. 2001 , p. 104-105, 162, nr. 16 , afb. in kleur
• Schulz 2002 , nr. 98 , afb. in kleur

Bron: Do Smit

Click for large image

WOA_IMAGE_2_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1645

River in Winter, by Aert van der Neer

Oil on panel. 35.5 x 62 cm

The State Hermitage Museum, St. Petersbourg (923)

Source: Do Smit

Click for large image

3522035_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1645

Winter in Holland: Skating Scene, c 1645, by Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Oil on panel. Overall: 54.61 x 69.85 cm (21 1/2 x 27 1/2 in.); framed: 32.25 x 38.25 x 4 cm (12 11/16 x 15 1/16 x 1 9/16 in.). Lower left, in monogram, first and last two letters in ligature: AV DN / 1645

Provenance
• Madame de Falbe, Luton Hoo and London; (her sale, Christie, Manson & Woods, London, 19 May 1900, no. 118, as dated 1655
• (P. and D. Colnaghi, London). Sir George Donaldson, by 1902; (his sale, London, 1906). purchased 1907 by William A. Clark [1839-1925]; bequest 1926 to the Corcoran Gallery of Art, Washington
• acquired 2014 by the National Gallery of Art.

Exhibitions
• 1959 - Loan Exhibition. Masterpieces of the Corcoran Gallery of Art: A Benefit Exhibition in Honor of the Gallery's Centenary, 1959, unnumbered catalogue, repro.
• 2001 - Antiques to Impressionism: The William A. Clark Collection, Corcoran Gallery of Art, Washington, 2001-2002, unnumbered catalogue, repro.

Literature
• 1907 - Hofstede de Groot, Cornelis. A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century. 8 vols. Translated by Edward G. Hawke. London, 1907-1927: 7(1923): 455, 460, nos. 551, 567, 568.
• 1907 - Hofstede de Groot, Cornelis. Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts. 10 vols. Esslingen and Paris, 1907-1928: 7(1918): 495-496, 501, nos. 551, 567, 568.
• 1925 - Carroll, Dana H. Catalogue of Objects of Fine Art and Other Properties at the Home of William Andrews Clark, 962 Fifth Avenue. Part I. Unpublished manuscript, n.d. (1928): 130, no.65
• 1928 - Corcoran Gallery of Art. Illustrated Handbook of the W. A. Clark Collection. Washington, 1928: 49.
• 1932 - Corcoran Gallery of Art. Illustrated Handbook of the W. A. Clark Collection. Washington, 1928: 52.
• 1955 - Breckenridge, James. D. A Handbook of Dutch and Flemish Paintings in the William Andrews Clark Collection. Washington, 1955: 32, repro.
• 1959 - Corcoran Gallery of Art. Masterpieces of the Corcoran Gallery of Art. Washington, 1959: 12, repro.
• 1966 - Stechow, Wolfgang. Dutch Landscape Painting of the Seventeenth Century. Kress Foundation Studies in the History of European Art 1. London, 1966: 93, 95, 485, no. 182. repro.
• 1969 - Bachmann, Fredo. Das Leben des Aert van der Neer. Weltkunst, 1969: 1348-1349.
• 1982 - Bachmann, Fredo. Aert van der Neer. Bremen, 1982: 48-49, no. 34, repro.
• 1986 - Sutton, Peter C. A Guide to Dutch Art in America. Washington and Grand Rapids, 1986: 299-300, no. 452.
• 1987 - Sutton, Peter C., et al. Masters of Seventeenth-Century Dutch Landscape Painting. Exh. cat. Rijksmuseum, Amsterdam; Museum of Fine Arts, Boston; Philadelphia Museum of Art. Boston, 1987: 39-40, fig. 54
• 1992 - Sutton, Peter C. Dutch & Flemish Seventeenth-century Paintings: The Harold Samuel Collection. New York, 1992: 127, 129, no. 1, repro.
• 1994 - Sutton, Peter C., and John Loughman. El Siglo de Oro del Paisaje Holandés/The Golden Age of Dutch Landscape Paintings. Exh. cat. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Madrid, 1994: 152, no. 1, repro.
• 2001 - Coyle, Laura, and Dare Myers Hartwell, eds. Antiquities to Impressionism: The William A. Clark Collection, Corcoran Gallery of Art. Washington, DC, 2001: 23, 69, repro.
• 2001 - Janson, Anthony F. "Note on the Permanent Collection: An Unpublished Nocturne by Aert van der Neer." The Picker Art Gallery Journal 6, no. 1 (2001-2002): 6-12, no. 5, repro.
• 2001 - Suchtelen, Ariane van, ed. Holland frozen in Time: the Dutch Winter Landscape in the Golden Age. Exh. cat. Royal Picture Gallery Mauritshuis, The Hague. Zwolle, 2001: n.p., no. 16, fig. 1.
• 2002 - Schulz, Wolfgang. Aert van der Neer. Translated by Kristin Lohse Belkin. Doornspijk, 2002: 142, nos. 7, 59, repro.

National Gallery of Art (2014.136.37), Corcoran Collection (William A. Clark Collection)

Source: Do Smit

Click for large image

Vd-Neer---Ashmolean_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1645

Winter Landscape with Skater and Colf Players (about 1655), by Aert van der Neer (about 1603 - 1677)

Aert van der Neer specialised in painting moonlight scenes and winter landscapes. In his view he managed to capture the subtle effects of light and colour in the wintry climate. A large number of people have gathered on the frozen river for entertainment. Some are ice skating of playing a game of colf while others are enjoying a leisurely stroll with their family members and pet dogs.
Although a windmill can be seen at right, this view is probably imaginary and does nog depict a particular location.

Oil on panel. 56 x 71 cm. Signed in monogram and dated: AVDN 1645

Ashmolean Museum of Art and Archeology, Oxford (WA1998.52). Accepted by H.M. Government in lieu of Inheritance Tax from the estate of Elizabeth Alys Sandars and allocated to the Ashmolean Museum, 1998.

Literature
• White 1999, p. 96

Source: Anna Koldeweij

Click for large image

311bro_.jpg

Aert van der Neer, 1645 - 1650

A Town on a Frozen River, 1645 - 1650, by Aert van der Neer (Amsterdam, 1603/4 – 1677, Amsterdam)

Oil on canvas. 438 x 514 mm (17 1/4 x 20 1/4 in)

Polesden Lacey, Surrey, UK (NT 1246471)

Source: Do Smit

Click for large image

Aert_vd_Neer_1655_1660.jpg

Aert van der Neer, ca. 1645-1670

Riviergezicht in de winter, geschilderd tussen 1645 en 1670 door Aert van der Neer (1603/04-1677).

Riviergezicht bij winter. Op het ijs van een breed water buiten een stad vermaken mensen zich met colfspelen, schaatsen en rijden in de arrenslede. Op de voorgrond een eendenkooi, rechts in de verte een molen, links de torens van de stad

Provenance
Verzameling Edward Gray, Harringhay/Londen; van de kunsthandelaar Albertus Brondgeest, gekocht door Adriaan van der Hoop, 1839; legaat aan de Stad Amsterdam, 1854; Museum Van der Hoop, 1854-1885; bruikleen aan Rijksmuseum, 1885

Olieverf op doek, 64 x 79 cm. Opschrift linksonder op boomstam

Rijksuseum, Amsterdam (SA 7562). Legaat 15 maart 1854

Click for large image

0001114928_RKD.jpg

Aert van der Neer, 1647

Winterlandschap met colfspelers op het ijs (Winter landscape with colf-players on the ice) door Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 31 x 43,5 cm. Gemonogrammeerd linksonder op de muur van het eerste huis rechts: AVDN. Gedateerd op de achterzijde: 1647

Veilingen
• Sotheby's (Londen (Engeland)) 2001-12-13, afb. colour reproduction, lotnr. 12, met opgave van herkomst, tentoonstelling en literatuur

Literatuur
• Hofstede de Groot 1907-1928 , dl. 7 (1918), nr. 488 , met vermelding: op achterkant 1647 gedateerd
• Schulz 2002 , nr. 227 , zonder vermelding van datering; afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0001114928)
Let op: watermerken in afbeelding van RKD

Bron: Do Smit

Click for large image

fc3e22ba7ea7_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1648

A Frozen River near a Village with Colf Players and Skaters, painted about 1648 by Aert van der Neer (1604 - 1677)

With its low horizon and deeply receding space this is a characteristic composition by Aert van der Neer. Known for painting twilight and night scenes, Van der Neer also produced a number of winter scenes, featuring snowy landscapes, frozen rivers and people skating and playing 'kolf' (a type of hockey) on the ice. The sites depicted in this picture cannot be identified. Usually Van der Neer's landscapes were not intended to be topographically accurate.

39,5 x 53 cm

National Gallery, London (NG 1288)

Source: Do Smit

Click for large image

Winter_Landscape_AvdN_.jpg

Aert van der Neer, late 1640s

Winter Landscape (late 1640s), by Aert van der Neer (1604 - 1677)

Oil on canvas

Cincinnati Art Museum

Source: Do Smit

Click for large image

winter_scene.jpg

Aert van der Neer, 1650 - 1655

Ongedateerd winterlandschap met kolvende figuren, door Aert van der Neer (1604 -1677).

Olieverf op doek. 56,5 x 77,5 cm

Norton Simon Museum, Pasadena, California, USA

Bron: Do Smit

Click for large image

7NA1.jpg

Aert van der Neer, ca. 1650

Winterlandschap met colfspelers en schaatsers uit ca. 1650 van Aert van der Neer (1603/4 - 1677).

Olieverf op houten paneel. 57 x 83,5 cm.
Ondertekend met monogram linksonder: AV DN

Particulier bezit (Tefaf 2009).

Bron: Robin Bargmann

Collecties
• Private collection Comte Henri Greffulhe, Parijs
1868 - vanaf 1868, daarna familiebezit
• Klaus Edel Galerie, Keulen
1996 - 1998 gesignaleerd
• Particuliere collectie / Private collection
gekocht bij Klaus Edel, verkocht aan Noortman
• Art dealer Robert Noortman, Maastricht/Londen/Hulsberg
2000 - gesignaleerd
Particuliere collectie / Private collection
Verenigde Staten van Amerika
2011 - volgens website van kunsthandel Noortman

Veilingen
• Sotheby's (Londen (Engeland)) 1937-07-22, afb. black-and-white reproduction, lotnr. 73
• Christie, Manson & Woods (Londen (Engeland)) 1990-07-06, afb. colour reproduction, lotnr. 114
• Sotheby's (New York City) 2008-01-24, afb. colour reproduction, lotnr. 17
Inbrenger Verenigde Staten van Amerika particuliere collectie, met opgave van herkomst en literatuur

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 49. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Schulz 2002 , nr. 225 , afb. en opgave van herkomst en literatuur

Click for large image

Aert-van-der-neer_winterlan.jpg

Aert van der Neer, ca. 1650

Winterlandschap, waarschijnlijk te Amsterdam, uit ca. 1650 van Aert van der Neer (1603 - 1677)
Winterlandscape (circa 1650 AD, probably in Amsterdam) made by Aert van der Neer (1603 - 1677)

Gemäldegalerie, Berlin

Bron: http://www.sonofman.org/mammon.htm

Click for large image

5582_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1650

Schaatsers en colfspeler op het ijs uit ca. 1650, door Aert van der Neer

Olieverf op hout. 29 x 37 cm

The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow (Ж-292 / F-292)

Bron: Do Smit

Click for large image

FA000003.jpg

Aert van der Neer, ca. 1650

Skating and Colf Playing on a Frozen River, by Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

This painting shows numerous people (some fifty or sixty) skating or playing colf on a frozen river. On the banks of the river cottages, trees, windmills, and a few spectators can be seen. In the foreground is a group of boats.

Oil on canvas. 373 x 484 mm (estimate)

Brighton Museum, UK (FA000003 / 303). Given by Captain Haynes before 1900.
A related painting is recorded in Hofstede de Groot no. 483.

Exhibitions
• Brighton Loan Exhibition, 1874
• Dutch Landscape Painting, Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne, 1983, cat. no. 54

Literature
• Rogers, D., Brighton Art Gallery and Museum: Catalogue of Paintings in Oil, before 1837, Brighton, 1964, pp. 34
• Wright, C., Dutch Landscape PaintingNewcastle upon Tyne, 1983, pp. 72, ill. p. 73
• Schulz, W., Aert van der Neer, Doornspijk, 2002, pp. 129.

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

aertvanderneer023.jpg

Aert van der Neer, ca. 1650

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 38 x 57 cm

Veiling Sotheby's - Mak van Waay, Amsterdam. 9 juni 1977. Voormalige collectie Dr. H. Wetzlar

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

1001135280.jpg

Aert van der Neer, ca. 1653 - 1656

Wintergezicht met figuren op het ijs, ca. 1653-1656, door Aert van der Neer

Frozen canal with a village to the left. 'In the foreground a bank and to the left of centre a standing gentleman from behind; to the right of centre an ice-bound boat; at the very right three trees; on the left bank houses under trees, in the background two churches; on the right bank a group of houses and wind mill; snow clouds overhead'. (Schulz 2002)

Olieverf op doek. 60 x 75 cm

Herkomst/Provenance
• private collection baron Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt, Amsterdam. - 1839
• private collection baron Arnold Willem van Brienen van de Groote Lindt, Amsterdam. 1840 - 1854
• private collection Thierry baron van Brienen van de Groote Lindt, Amsterdam/The Hague. 1854 - 1865
• art dealer Edward Speelman Ltd., London
• Harold Samuel Collection, London
• The Mansion House, London (England) , inv./cat.nr 32. 1988 -
• Guildhall Art Gallery, London , inv./cat.nr 3743

Veilingen/Auctions
• Amsterdam, 1757-08-17, lotnr. 16 Naam koper : Huybert Ketelaer
• H. de Winter en J. Yver, Amsterdam, 1776-06-19, lotnr. 152. Inbrenger: Huybert Ketelaar (Ketelaer). Naam koper : Wubbels
• Exp.: Le Roy, Laneuville C. P.: Pillet (Paris) 1865-05-08 - 1865-05-09, lotnr. 20. Naam koper : Hertford

Tentoonstellingen/Exhibitions
• Grands & petits maîtres hollandais Salle du Jeu de Paume , Paris , 1911-04-28 - 1911-07-10 , nr. 101
• Panoramania! : the art and entertainment of the 'all-embracing' view Barbican Art Gallery , London (England) , 1988-11-03 - 1989-01-15 , nr. 44
• Dutch & Flemish seventeenth-century paintings : the Harold Samuel collection Barbican Art Gallery , London (England) , 1992-05-28 - 1992-07-19 , p. 127-128, nr. 42 met afb.

Literatuur/Documentation
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. 7, nr. 521
• Janssen 1988 , p. 121
• Schulz 2002 , dl. 1, p. 135 nr. 32, dl. 2, zwart-wit afb. nr. 24
• S. Avery-Quash, 'The Travel Notebooks of Sir Charles Eastlake', The Walpole Society 73 (2011) dl. 1, p. 546

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Aert-van-der-Neer-534_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1655

IJsgezicht van Aert van der Neer (1603/04-1677).

Olieverf op eiken paneel.63 x 8 c

Veiling Christie's, Londen, mei 1978. Thans in het bezit van de Heinrich und Anny Nolte-Stiftung te Essen, Dep. 963

Tentoonstellingen
• Wallraf-Richartz-Museum, Keulen. Januari 2015

Bron: John & Ineke Ott

Click for large image

neer1.jpg

Aert van der Neer, ca. 1655

IJsvermaak buiten de stadswal uit ca. 1655 van Aert van der Neer (1603-1677).

Aert van der Neer was onbekend in zijn eigen tijd, maar had grote invloed op de latere Europese landschapsschilderkunst, vooral op Jongkind. Dit stuk geldt als één van zijn beste werken. Het paaltje waar men naar speelt lijkt sterk op een kolfstuk.

Olieverf op doek. 62,5 x 75 cm.

Signatuur

Click for large image

0001114934_RKD.jpg

Aert van der Neer, 1655 - 1659

Winterlandschap met colfspelers (Winter landscape with people playing 'colf') door Aert van der Neer

Olieverf op doek. 59,5 x 79,5 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN. Datering ontbreekt

Collecties
• private collection Ivan Toergenev
• private collection Gustave Rothan, Parijs
1890-05-29
• art dealer Charles Sedelmeyer, Parijs
1894 -
• Particuliere collectie / Private collection
Engeland
1991 - ten tijde van de tentoonstelling bij kunsthandel Hoogsteder

Tentoonstellingen
• The Hoogsteder exhibition of Dutch Landscapes Hoogsteder & Hoogsteder , The Hague , 1991-03-12 - 1991-05-12 , cat. nr. 26

Literatuur
• Hofstede de Groot 1907-1928 , dl. 7 (1918), nr. 574
• Schulz 2002 , nr. 212 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthitorische Documentatie (RKD, 0001114934)
Let op: watermerken in afbeelding van RKD

Bron: Do Smit

Click for large image

0001114929_.jpg

Aert van der Neer, 1655 - 1659

Winterlandschap met schaatsers, tweede helft jaren 1650, door Aert van der Neer

Olieveerf op paneel. 20 x 24 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AV DN

Herkomst/Provenance
• Salomon Lilian Old Master Paintings, Amsterdam/Genève
2002 - gesignaleerd

Veilingen/Auctions
• Christie's (New York City) 2001-01-26, afb. kleurenreproductie, lotnr. 177, met opgave van herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. 7 (1923), nr. 487
• Schulz 2002 , nr. 240 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Aert_vd_Neer_c_1655_1660.jpg

Aert van der Neer, ca. 1655-1660

Winterlandschap in een sneeuwbui bij doorbrekend zonlicht, tussen 1655 en 1660 geschilderd door Aert van der Neer (1603/04-1677).

Een colver bevindt zich op het ijs, ongeveer in het midden van het schilderij.

Olieverf op doek, 61 x 76 cm.

Particuliere collectie, by courtesy of David Koetser Gallery te Zürich.

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina's 42 en 43. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

SK-A-290_.jpg

Aert van der Neer, 1655 - 1660

Riviergezicht bij winter, door Aert van der Neer (1603/4 - 1677)

Riviergezicht bij winter. Op het ijs buiten de wallen van een stad vermaken mensen zich met colven en schaatsen.

Olieverf op paneel. Drager 53 x 67 cm.Signatuur: initialen in monogram

Rijksmuseum, Amsterdam (SK-A-290), verworven in 1814

Tentoonstellingen
• Vermeer, Rembrandt and the golden Age of Dutch Art: Masterpieces from the Rijksmuseum, Amsterdam - 3
Paris, 27-sep-2009 t/m 7-feb-2010
• Vermeer, Rembrandt and the golden Age of Dutch Art: Masterpieces from the Rijksmuseum, Amsterdam
Vancouver (Canada), 9-mei-2009 t/m 13-sep-2009
• The Golden Age - Highlights from the Rijksmuseum - II - A Kobe, 25-okt-2005 t/m 15-jan-2006
• The Golden Age - Highlights from the Rijksmuseum - I - A
Melbourne, 24-jun-2005 t/m 2-okt-2005

Literatuur
• L'âge d'or hollandais : de Rembrandt à Vermeer avec les trésors du Rijksmuseum, p. 138-139, cat.nr. 52
• Vermeer, Rembrandt and the Golden Age of Dutch art : masterpieces from the Rijksmuseum, p. 122

Bron: Do Smit

Click for large image

0001114923_RKD.jpg

Aert van der Neer, 1655 - 1660

Winterlandschap met arreslee, schaasters en colfspel op het ijs (Winter landscape with a sleigh, ice skaters and people playing 'colf'on the ice) door Aert van der Neer.

Olieverf op paneel. 26,3 x 35,5 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN. Datering ontbreekt

Collecties
• Private collection Schmitz-Dräger, Keulen
2002 - gesignaleerd

Literatuur
• Hofstede de Groot 1907-1928 , dl. 7 (1918), nr. 560
• Schulz 2002 , nr. 69 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0001114923)
Let op: waterrmerken in afbeelding van RKD

Bron: Do Smit

Click for large image

AvdN-0337.jpg

Aert van der Neer, c 1660

Frozen River with buildings on both banks.This winter landscape is a fine example from van der Neer's maturity, datable to circa 1660.1 After 1646, none of van der Neer's winter landscapes are dated; therefore establishing a firm chronology of them within the artist's oeuvre has been based largely on stylistic elements.2 The costumes of figures, as well as the positioning of trees in the various compositions have both been used as tools to roughly date these winter scenes. Later works, such as the present example, often depict trees set to the side, mostly along the edges of the farm dwellings, thus framing the picture, whereas in earlier works trees are placed more centrally among the composition.3

By around 1660 winter landscapes dominated van der Neer's output, and the pictures from this time are both particularly strong in quality, and consistent in composition. The present work contains all of the hallmarks recognizable in the artist's best mature paintings: a receding stretch of ice flanked on both sides by homes and trees, a reduced amount of figures on the ice, all carefully placed and rendered, and perhaps most importantly, a soft light. By setting these scenes in the late afternoon, van der Neer is able to utilize a richly colored glow from the setting sun such as warm pinks and greens. Similar in handling and overall composition, this picture may be compared to Wide Frozen River Landscape in the Evening Near a Town, from around the same moment, and now in the National Gallery, London (inv. no. 969).
1. When last sold in 2000 (see provenance), Wolfgang Schulz dated the picture to circa 1660.
2. see Schulz 2002, op. cit., p. 82
3. Ibid.

Oil on panel, 34 x 40,5 cm / 13 3/8" x 15 7/8". Signed with monogram, lower right: AV...

Private property

Provenance
• Thomas Henry Allen Poynder, Hartham Park, Corsham Wiltshire;
• Thence by descent, to Sir John Poynder Dickson-Poynder (1866-1936), 6th Baronet and Baron Islington;
• Thence by descent to, Joan Alice Katherine Dickson-Poynder (1923-1987), later Lady Aldrincham, Tormarton Court, Badmington, Gloucestershire;
• With Galerie Sanct Lucas, Vienna by 1985;
• From whom purchased by a private collector, New York;
• By whom anonymously sold ("Property of a Private Collector, New York"), New York, Sotheby's, 28 January 2000, lot 46;
• There purchased by the present collector

Auctions
• Sotheby's (New York City) 2000-01-28, afb. colour reproduction, lotnr. 46, met opgave van herkomst
• Sotheby's (New York City) 2011-01-26, Collection of Jacob Elie Safra, afb. colour reproduction, lotnr. 37, met opgave van herkomst

Exhibitions
• Vienna, Galerie Sanct Lucas, Gemälde Alter Meister, Winter 1985/86, no. 6

Literature
• Gemälde Alter Meister, exhibition catalogue, Vienna 1986, cat. no. 6, reproduced p. 12
• Schulz 2002 , nr. 229 , afb. in kleur en opgave van herkomst

Source: Chris Teulings (Tefaf 2012)

Click for large image

DP146485_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1660

Aert van der Neer (Gorinchem, 1603 - 1677, Amsterdam)

Van der Neer's special interest in effects of light and atmosphere found an ideal subject in the winter landscape. Here the brilliant illumination of the sunset is diffused throughout the landscape by its reflection in the ice.

This small, delicately painted panel is a mature example of Van der Neer's ice-skating scenes, and probably dates from about 1660. In this luminous picture, the sun sets over one of Holland's inland waterways. The icy landscape is described mostly in tones of rose and gray. Houses crowd the shoreline at either side. The towers of two village churches mark the recession on the left, which terminates at an overscaled windmill. A small sailboat is moored by the simple, snow-traced crane at the left edge of the composition. A few of the scattered skaters practice colf, a game resembling golf.

The great majority of Van der Neer's wintertjes (little winter scenes), which number more than two hundred, depict figures on a frozen river or canal. These mostly panoramic compositions are structured by receding riverbanks and vertical accents, and in general recall the designs of Hendrick Avercamp (1585–1634) rather than those of the younger painters who were active in the area of Haarlem and Amsterdam. This conservatism is a legacy of Van der Neer's training in his native city of Gorinchem, which did not, however, discourage his describing optical effects such as the sun's reflection, shadows cast by boats, and the sense of light and space infusing cloudy skies. Especially impressive in this picture is the way in which the brilliance of the sunset is diffused throughout the landscape. These qualities may be considered the artist's main concern, whereas predecessors such as Avercamp usually concentrated on the figures. For Van der Neer, humanity seems to represent not so much society as another aspect of nature.

Some of the painter's winter scenes of the 1640s are dated, but very few later examples are inscribed with a year. The undated examples are difficult to place chronologically; they reveal a remarkable lack of repetition, and pentimenti suggesting much invention ad libitum. The Met’s picture, however, is consistent in style with a group of small skating scenes that date from the late 1650s and early 1660s. (Adapted from Liedtke, 2007)

Oil on wood. 23,2 x 34,9 cm / 9 1/8" x 13 3/4" Signed lower left: AVN (AV in monogram)

The Metropolitan Museum of Art, New York, USA. The Michael Friedsam Collection, 1931 (32.100.11)

Provenance
• P. Calkoen (until 1781; his sale, Amsterdam, September 10, 1781, no. 99, for 61 florins to Nijman);
• J. D. Nijman; Sir A. Robertson, Chatham, England; [Kleinberger, Paris and New York; sold to Friedsam]; Michael Friedsam, New York (by 1917–d. 1931)

Exhibitions
• New York. The Metropolitan Museum of Art. "The Michael Friedsam Collection," November 15, 1932–April 9, 1933, no catalogue.
• University of California at Los Angeles. March 15–April 30, 1954.
• Colorado Springs Fine Arts Center. June 15–July 31, 1955, no. ?
• New York. The Metropolitan Museum of Art. "The Age of Rembrandt: Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art," September 18, 2007–January 6, 2008, no catalogue.

Literature
• Guy Pène du Bois. "Famous American Collections: The Collection of Mr. Michael Friedsam." Arts and Decoration 7 (June 1917), p. 402.
• C[ornelis]. Hofstede de Groot. A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century. Ed. Edward G. Hawke. Vol. 7, London, 1923, p. 453, no. 543, as "Winter Sports on a Broad Frozen River: Sunset," a panel, 8 1/2 x 13 1/2 in., in the P. Calkoen sale, Amsterdam, September 10, 1781, no. 99, sold for 61 florins to J. D. Nijman, possibly this picture.
• Wilhelm R. Valentiner in The Michael Friedsam Collection. [completed 1928], p. 18, as "Winter Scene in Haarlem," signed AVDN, from the collection of Sir A. Robertson, Chatham, England.
• "Friedsam Bequest to be Exhibited Next November." Art News 30 (January 2, 1932), p. 13, prints Bryson Burroughs's survey of the Friedsam paintings.
• Josephine L. Allen and Elizabeth E. Gardner. A Concise Catalogue of the European Paintings in The Metropolitan Museum of Art. New York, 1954, p. 73.
• Peter C. Sutton. A Guide to Dutch Art in America. Grand Rapids, Mich., 1986, p. 191, dates it about 1660.
• Katharine Baetjer. European Paintings in The Metropolitan Museum of Art by Artists Born Before 1865: A Summary Catalogue. New York, 1995, p. 310, ill.
• Walter Liedtke. Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art. New York, 2007, vol. 1, pp. 510–11, no. 131, colorpl. 131.
• European Paintings in The Metropolitan Museum of Art by Artists Born before 1865: A Summary Catalogue
• Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art. Volume I and II

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

AvdN-1660_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1660

Winterlandschap met molen bij opkomende storm, ca. 1660, door Aert van der Neer

Winter landscape with a mill during a storm

Olieverf op doek. 61 x 76 cm. Gemonogrammeerd middenonder: AV DN (AV ineen, DN ineen)

Herkomst
• private collection Sir Frederick Lucas Cook (2nd Baronet), Doughty House (estate, Richmond, Surrey) , inv./cat.nr 294 (cat. 1914)
• private collection Sir Herbert Frederick Cook (3rd Baronet), Doughty House (estate, Richmond, Surrey), ten tijde van tentoonstelling Londen, 1929
• private collection Sidney James van den Bergh, Wassenaar. 1956 - 1973
• Private collection

Literatuur
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl 7 (1918), nr. 531
• Schulz 2002 , nr. 65 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur. De waarschijnlijke datering komst van Schulz

Private collection. Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie (RKD 0001114920)

Bron: Do Smit

Click for large image

aertvdneer_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1660

Winterlandschap met schaatsenrijders uit ca. 1660 door Aert van der Neer (1603/1604 - 1677).

Olieverf op paneel. 47,0 x 81,0 cm (doek); 67,0 x 101,0 cm (met lijst)

Museum Boymans van Beuningen (VdV 56), Rotterdam. Bruikleen Stichting Willem van der Vorm (1972)

Bron: Do Smit

Click for large image

abcde_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1660

Zicht over een bevroren rivier, ca. 1660, door Aert van der Neer

National Gallery, London

Bron: Do Smit

Click for large image

0630_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1660

Winters stadsgezicht met schaatsers en arresleden op een bevroren gracht bij maanlicht, met een brug en kerk in de achtergrond, ca. 1660, door Aert van der Neer

Winterlandscape with figures and horse-drawn sleighs on a frozen canal by moonlight, with a triple arched bridge and a church in the background, c. 1660, by Aert van der Neer

Olieverf op doek. 43,8 x 62,4 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN (AV ineen, DN ineen)

Veilingen/Auctions
• Sotheby's (Amsterdam) 2006-11-14, afb. kleurenreproductie, lotnr. 94, met vermelding van herkomst en literatuur
• Lempertz (Keulen) 2009-11-21, afb. kleurenreproductie, lotnr. 1065, met vermelding van herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation
• Schulz 2002 , nr. 122

Opmerkelijk: Dit schilderij is afgebeeld in een gesigneerd en in 1747 gedateerd (zelf)portret van Peter Snijers (in veiling Sotheby's, Londen, 7 juli 1993) en tenminste één nachtlandschap van Aert van der Neer was in zijn bezit zoals blijkt uit zijn inventaris, opgemaakt na zijn dood

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

AertvdNeer-dutch_.jpg

Aert van der Neer, 1660 - 1669

Winterlandschap met schaatsende, sleeënde en colf spelende figuren op een bevroren vaart (Winter landscape with figures ice skating, sleighing and playing colf on a frozen river) door Aert van der Neer

Olieverf op doek. 75,5 x 110 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN. Datering volgens Schulz 2002

Veilingen
• Sotheby's (Londen (Engeland)) 2012-07-04 - 2012-07-05, afb. colour reproduction, lotnr. 22. Inbrenger particuliere collectie. Naam koper : onbekend , 181250 GBP

Literatuur
• Schulz 2002 , p. 182, nr. 196 , afb. en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000279900)

Bron: Do Smit

Click for large image

0001114926_.jpg

Aert van der Neer, 1662

Winterlandschap met colfspelers (Winter landscape with colf players) door Aert van der Neer.

Olieverf op doek. 30,5 x 41,3 cm. Gemonogrammeerd en gedateerd rechtsonder: AVDN / 1662 (AV ineen, DN ineen)

Particuliere collectie / Private collection (Küsnacht)

Literatuur
• Hofstede de Groot 1907-1928 , dl. 7 (1918), nr. 575
• Schulz 2002 , nr. 76 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Bron: Do Smit

Click for large image

aertvdneer1665.jpg

Aert van der Neer, 1665

A Frozen River by a Town at Evening, about 1665 by Aert van der Neer (1604 - 1677)

Van der Neer specialised in landscapes seen by moonlight or evening light. The composition, with the waterway receding into the distance at right angles to the horizon, is characteristic of van der Neer. This example was probably painted in the mid-1660s.

Oil on wood. 10 3/8 x 15 15/16 ins., 25,5 x 39,3 cm

National Gallery, London

Source: Do Smit

Click for large image

AvdN-Sotheby_.jpg

Aert van der Neer, 1665 - 1670

A winter landscape at sunset with figures playing colf on the ice, by Aert van der Neer (Gorinchem, 1604 - 1677, Amsterdam)

Oil on canvas. 50 x 75 cm / 19 1/2" x 29 1/2". Monogrammed at lower left: AV DN (ligated). Framed

Auctions
• Sotheby’s, London, 10 April 2013, lot 44 (as ‘circle of Aert van der Neer’)
• Dorotheum, Old Master Paintings, 20.10.2015, 17:00, Palais Dorotheum Vienna. Lot No. 36. Estimate € 40,000 - € 60,000 ($ 45,500 - $ 68,500); Realized price (purchase price incl. all charges, commissions and taxes)

Literature
• C. Hofstede de Groot, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch and Flemish Painters of the Seventeenth Century, vol. 7, London, 1923, p. 449, no. 524 (as ‘Aert van der Neer’)
• W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk, 2002, p. 168, cat. no. 135 (as ‘probably authentic’)

Attention
Wolfgang Schulz has confirmed the authenticity of the present painting. A written certificate from 28 March 2014 is available. When Wolfgang Schulz included the present painting in his monograph on Aert van der Neer, it was not yet known to him in the original, and so he questioned the attribution to a certain degree. Having seen the original in 2014, he was able to endorse it as an autograph work. In his certificate he writes: “Painted in Amsterdam in the second half of the 1660s, it shows the typical features characteristic of the artist’s late work.”

Provenance
• George Sholto Gordon Douglas-Pennant, 2nd Baron Penrhyn (1836–1907), Penrhyn Castle/Wales
• Countess of Milmoren (Kilmorey?)
• sale, Sotheby’s, London, 3 December 1924, lot 72
• with J. Goudstikker, Amsterdam (1924)
• sale, London, 22 May 1925, lot 81
• sale, Amsterdam, 13 July 1926, lot 652
• sale, Sotheby’s, London, 10 April 2013, lot 44 (as ‘circle of Aert van der Neer’)

'The property of a gentleman'

Source: Do Smit

Click for large image

AvdN-1670_.jpg

Aert van der Neer, ca. 1670

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op een bevroren kanaal uit ca. 1670, van Aert van der Neer.

Winter landscape with villagers skating and pleying colf on a frozen canal

Olieverf op doek. 59,5 x 62 cm (liggende rechthoek). Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN

Auctions
• Sotheby's (London (England)) 2011-12-07 - 2011-12-08, afb. kleurenreproductie, lotnr. 231, with provenance, literature and exhibitions

Literatuur
• Schulz 2002 , p. 147, no. 81, ill. , as probably authentic

Bron: Do Smit

Click for large image

avdn___.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met schaatsers, een slee en colfspelers bij zonsondergang, door Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 23,8 x 37,7 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AV DN (AV ineen, DV ineen)

Herkomst
• private collection Nicolaas Nieuhoff, Amsterdam
• private collection William Theobald, London
• private collection George Field, London 1856
• art dealer Duits & Co., Dordrecht/Amsterdam/London
Geadverteerd in Burl. Mag. 104 (1962) nr. 717, pl. XIII 1962

Auctions
• de Winter & Yver Van der Schley, Amsterdam, Collectie Nicolaes Nieuhoff, 1777-0414 - 1777/04/17, lotnr. 147 Naam koper : Van Leyden, 71
• Christie's, Londen (Engeland), Collectie William Theobald, 1851/05/10, lotnr. 78 Naam koper : N(..)rton, 51
• Christie's (London (England)) 1992-04-15, afb. kleurenreproductie, lotnr. 25

Literatuur
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , Vii, p. 452 & 457 nr. 555
• Waagen, G.F., Galleries and cabinets in Great Britain, Londen 1857, pp. 195-196

Bron: Do Smit

Click for large image

aertvanderneer003.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 51 x 65,5 cm

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel, België

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer005.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 64 x 78 cm

Museum der bildenden Künste, Leipzig, Duitsland

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer006.jpg

Aert van der Neer

A Winter Landscape, by Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Skaters and colf players on a frozen river, to the left several houses and a church, beyond to the right a windmill

Oil on panel. 30 x 38 cm. Monogram

Provenance
• Coll. E. Baxter
• Coll. F.C.F. Parker
Sale, London, Christie's, July 1938, no. 98
Veiling: Sotheby's - Mak van Waay, Amsterdam, april 1976 (voormalige collectie B. de Geus van den Heuvel)

Exibited
• Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, Veertig winterlandschappen, 1950/51, Cat. no. 3
• Schiedam, Stedelijk Museum, 1951/52, Cat. no. 49
• Dordrecht, Dorsrechts Museum, De Tachtigjarige Oorlog, 1952
• Arnhem, Gemeente Museum, 1960/61, Cat. no. 41, ill. no. 21

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer007.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 40 x 54 cm

Kunstmuseum, Basel (Q 1958.28)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

20181209_.jpg

Aert van der Neer

De Montelbaenstoren en de Oude Schans te Amsterdam bij winter, door Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieveerf op doek. 41 x 57 cm

Veiling Frederik Muller en Cie., Amsterdam (1960), afkomstig uit de collectie W.J.R. Dreesmann

Particuliere collectie, Engeland

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

aertvanderneer010.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek 98 x 130 cm

Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweg

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer012.jpg

Aert van der Neer

Gezicht op een bevroren kanaal met links molens, door Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 24 x 37 cm. Gesigneerd met monogram

P. de Boer, Amsterdam (januari/februari 1972)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer013.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 49 x 60 cm

Kunsthistorisches Museum, Wenen

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer014.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 40,5 x 54,2 cm; 16 by 21 1/4 inches. Signed with monogram

Veiling: Sotheby's London, 10 december 1980. Sold by order of His Grace The Duke of Beaufort, K.G., P.C., G.C.V.O. for £ 180.000

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer015__.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 46,5 x 59 cm

Kunsthalle, Bremen, Duitsland (inv.nr 179)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer017.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 59 x 74 cm

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer019.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverg op doek. 37,5 x 51 cm

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Duitsland

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer020.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Tentoonstelling van 3 juli tot en met 15 september 1937 bij fa. D. Katz, Dieren, Spoorstraat No. 33-37

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer021.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 31 x 49 cm; 12 1/4 x 19 1/2 inches. Signed with monogram AVDN

Gebr. Douwes, Amsterdam (1983). Voormalige collectie Goudstikker, Amsterdam (1932)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

0428_.jpg

Aert van der Neer

IJsvermaak, door Aert van der Neer (Amsterdam 1603/1604 - 1677 Amsterdam

Olieverf/tempera op doek. 48 x 62,8 cm. Linksonder op het schip: 'AV DN' (A boven V; DN ineen)

Rijksmuseum Twenthe (0428)

Bron: Do Smit

Click for large image

aertvanderneer__.jpg

Aert van der Neer

A winter landscape with skaters and colf players by a village, by Aert van der Neer (1603/4 - 1677)

Oil on panel. 34.5 x 44.7 cm / 13 1/2 x 17 5/8 in. Signed with initials 'AV DN' ('AV' and 'DN' linked) lower left

Provenance
with Knoedler, London and New York, 1921, inv. no. 13914 (according to a file in the Witt Library, Courtauld Institute, the Knoedler stock number on the reverse).
Anonymous sale; Galerie Dr. Gottschewski & Dr. Schäffer, Berlin, 6-30 November 1927.
with Jacques Goudstikker, Amsterdam, 1932, as in 'Particulier bezit'.
Anonymous sale; Fischer, Lucerne, 14-21 November 1978, lot 1856.

Sale
Christie's, London, 8 December 2010. Sale 7888
Estimate: £ 25,000 - £ 35,000 ($ 39,425 - $ 55,195)
Price Realized: £ 49,250 ($ 77,323)
Pre-Lot Text: The property of a private European Collector

Literature
• W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk, 2002, p. 181, no. 188.
Published as 'probably autograph' by Dr. Wolfgang Schulz in his 2002 monograph on the artist, we are grateful to him for recently confirming a full attribution, on the basis of photographs.

Exhibited
• Amsterdam, Galerie Goudstikker, Hollandsche Winterlandschappen uit de XVIIe eeuw, 6-29 February 1932, no. 56, as in 'Particulier bezit'.

Source: Do Smit

Click for large image

334.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers, door Aert van der Neer (Gorinchem 1603 - 1677 Amsterdam)

Winter landscape with skaters and colf players

Olieverf op paneel. 30 x 42 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AVDN

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe (334)

Herkomst
• private collection Comte de Vence, Paris - 1761
• private collection Karoline Luise Markgräfin von Baden-Durlach, Karlsruhe 1761 -
• Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe , inv./cat.nr 334

Auctions
• Remy, P. (Paris) 1761-02-09 - 1761-02-17, lotnr. 119 Naam koper : Jean-Henri Eberts for Karoline Luise

Literatuur
• Koelitz/Lübke 1887 , p. 96, no. 334 , as 'Kopie nach A. van der Neer'

Bron: Do Smit

Click for large image

0427_.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met rietsnijders, door Aert van der Neer (Amsterdam 1603/1604 - 1677 Amsterdam)

Olieverf op paneel. 60,1 x 84,5 cm. Rechtsonder 'AVDN' (A boven V en ineen; D en N ineen)

Rijksmuseum Twenthe, Enschedé, Nederland (0427)

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

20181217_AertVanDerNeer.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers, links een dorp, van Aert van der Neer

Winterlandscape with skaters and colf players, a village to the left

Olieverf op paneel. 26 x 61 cm. Gemonogrammeerd middenonder: AVDN (strengthened)

Auctions
• Sotheby's (London (England)) 2011-07-06 - 2011-07-07, afb. kleurenreproductie, lotnr. 26, with provenance, exhibition and literature

Bron: Do Smit

Click for large image

0000272419.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op een vaart bij een dorp, door Aert van der Neer

Winterlandscape with ice-skaters and colf players on a frozen canal near a village, by Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 14 x 27 cm

Veilingen/Auctions
• Christie's (London (England)) 2010-07-09, afb. kleurenreproductie, lotnr. 23, met opgave van herkomst, tentoonstelling en literatuur; Volgens opbrengstenlijst niet verkocht

Literatuur/Documentation
• Schulz 2002 , mogelijk nr. 108

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

1001159157_.jpg

Aert van der Neer

Landschap met een bevroren rivier, door Aert van der Neer

Landscape with a frozen river, by Aert van der Neer

Olieverf op paneel/Oil on panel. 23,8 x 37,7 cm

Herkomst/Provenance
McMaster Museum of Art, Hamilton (Ontario) , inv./cat.nr 1993.013.002LB

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

0001114933.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met houten brug bij enkele huizen, door Aert van der Neer

Winter landscape with a woodend bridge near some houses, by Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 38 x 49 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AVDN (AV ineen, DN ineen)

Herkomst/Provenance
• private collection Sir Montague John Cholmondeley (2nd Bt.), Easton Hall (Grantham), - 1874
• private collection Lindlar
• art dealer David Koetser, Zurich/New York; 1974 - volgens notitie op opzetkarton RKD
• private collection Edward William and Hannah Carter, Los Angeles (California). 1981 - 2003 in de tentoonstelling A Mirror of Nature in 1981
• Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles (California) , inv./cat.nr M.2003.108.1. Schenking mr. & mrs. E. Carter 2003 -

Veilingen/Auctions
• Christie's, Londen (Engeland), 1915-12-17, lotnr. 117, afb. zonder afbeelding
• Christie's, Londen (Engeland), 1917-11-30, lotnr. 42, afb. zonder afbeelding Naam koper : Vanderkar
• Christie's, Londen (Engeland), 1974-03-29, lotnr. 67, afb. zwart-witreproductie

Tentoonstellingen/Exhibitions
• A mirror of nature : dutch paintings from the collection of Mr. and Mrs. Edward William Carter Los Angeles County Museum of Art , Los Angeles (California) , 1981-10-13 - 1982-01-03 , cat. nr. 17
• A mirror of nature : Dutch paintings from the collection of Mr. and Mrs. Edward William Carter Los Angeles County Museum of Art , Los Angeles (California) , 1992-10-22 - 1993-01-17 , cat. nr. 17

Literatuur/Documentation
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , (niet vermeld)
• Bachmann 1982 , (niet vermeld)
• Schulz 2002 , nr. 35 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

0001114932.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap met schaatsers en elegante figuren, door Aert van der Neer

Winter landscape with ice skaters and elegant figures, by Aert van der Neer

Olieverf op doek/Oil on canvas. 58 x 68,5 cm. Gemonogrammeerd middenonder: AVDN (AV ineen, DN ineen)

Herkomst/Provenance
• Robert Noortman Gallery, Maastricht/London (2002 - gesignaleerd)

Literatuur/Documentation
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. 7 (1918), nr. 482
• Schulz 2002 , nr. 228 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

1001156628_.jpg

Aert van der Neer

Dorp aan een bevroren kanaal bij een sneewbui, door Aert van der Neer

Snowfall on a village beside a frozen canal, by Aert van der Neer

Donkere wolken hangen boven het dorp. Op het ijs bevinden zich kolfspelers en schaatsers. Links in de verte een kerk.

Olieverf op paneel/Oil on panel. 41,5 x 53,5 x 1 cm. Buitenmaat: d 7,0 cm (drager incl. SK-L-2380) Gesigneerd linksonder: AV DN (initialen in monogram)

Herkomst/Provenance according to RKD
• private collection D.A.J. Kessler-Hülsmann, Kapelle-op-den-Bos. - 1940-03
• Rijksmuseum, Amsterdam (SK-A-3329). Schenking van de heer en mevrouw D.A.J. Kessler-Hülsmann, Kapelle op den Bosch. Maart 1940

Herkomst/Provenance according to Rijksmuseum
…; ? sale, Louis Miéville (Paris), London (Christie’s), 31 March 1922, no. 92 (‘A frozen river scene: Daylight. A town on a river: Winter, with numerous figures on the ice. On Panel, 16 x 21½ [40.6 x 54.6 cm]’), ₤ 1,029, to Williams;{Copy RMA.} ….; ? sale, W. Lockett Agnew, Esq. et al. [anonymous section], London (Christie’s), 15 June 1923, no. 101, £110.5, to S. J. Smith;{Copy RKD; copy RMA.} …; collection Dominicus Antonius Josephus Kessler (1855-1939) and Mrs A.C.M.H. Kessler-Hülsmann (1868-1947), Kapelle op den Bosch, near Mechelen;{Note RMA.} donated, with xx other objects, by Mrs A.C.M.H. Kessler-Hülsmann to the museum, 1940

Literatuur/Documentation
• Van Thiel et al. 1976 , p. 411 , met afb. en opgave van herkomst en literatuur
• Aanwinsten 1940-1946 : tentoonstelling van schilderijen, beeldhouwkunst, meubelen, kunstnijverheid, teekeningen en prenten, verworven in de jaren 1940-1946, p. 17-18, cat.nr. 32

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

aertvanderneer028.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 50,8 x 66 cm

Voormalige collectie Earl of Crawford

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer029.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 88 x 116 cm

Uit de voormalige collectie Ph. Saltmarshe

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

aertvanderneer033.jpg

Aert van der Neer

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 44 x 61 cm

Kaiser Friedrich Museum, Berlijn

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

AvdN.jpg

Aert van der Neer

Rivierlandschap in de winter, door Aert van der Neer (1603 - 1677)

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op een bevroren rivier, een stad in de verte bij dreigend weer, toegeschreven aan Aert van der Neer

Herkomst
• Kunsthandel J. Goudstikker, Amsterdam, inv.no. 2688 (als Aert van der Neer)
• Hermann Rasch, Stockholm en anonieme veiling bij Frederik Muller Amsterdam, 13 maart 1951, lot 53, als A. van der Neer

Tentoonstellingen
• Amsterdam, Kunsthandel Goudstikker
• Tentoonstelling van Hollandsche Winterlandschappen uit de 17e eeuw, 8-29 februari 1932, no. 50, als Aert van der Neer

Literatuur
• Catalogus Goudstikker, 1930, no. 46, met afbeelding
• W. Schulz, Aert van der Neer, 2002, p. 173, no. 153, als 'probably authentic' (Gerestitueerd aan Marei von Saher, december 2016)

Veiling
• Ven Spengen, Hilversum, dinsdag 13 december 2016. Getaxeerde waarde € 6.000 - € 8.000

Bron: Jaap Röell

Click for large image

Aert_van_der_Neer__.jpg

Aert van der Neer

Winter Landscape with skaters and a colf player on a Frozen River, by Aert van der Neer (1604 - 1677)

Oil on panel. 285 x 400 mm / 11.22" x 15.74"

Hallwyl Museum, Stockholm (HWY XXXII:B.99.)

Provenance
• Frederik Müller & Cie., Amsterdam
• C.U.Palm, Bukowskis, Stockholm
• Wilhelmina von Hallwyl, Stockholm 1904

Source: Do Smit

Click for large image

AvdN_.jpg

Aert van der Neer

Winter scene with figures skating, by Aert van der Neer

Source: Do Smit

Click for large image

14094.jpg

Aert van der Neer

Landscape in Winter, by Aert van der Neer (1603 - 1677)

Oil on canvas

Alan Jacobs Gallery, London, UK

Source: Do Smit

Click for large image

_Winter_Landscape_with_Sk_.jpg

Aert van der Neer

Winter Landscape with Skaters and Colf Players at Sunset, by Aert van der Neer (1604 - 1677)

Oil on canvas. 98 x 126,5 cm / 38.5" x 49.8"

Liechtenstein Museum. Hohenbuchau Collection, on permanent loan to Liechtenstein, The Princely Collections, Vienna

Click for large image

DE1ER1_.jpg

Aert van der Neer

Winter Landscape with Skaters and two colf players, 17th century, by Aert van der Neer (1603 - 1677)

State A. Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow

Source: Do Smit

Click for large image

Naamloos-2_.jpg

Aert van der Neer

A frozen canal with colf players and buildings on both banks, by Aert van der Neer (Amsterdam, 1603/1604 - 1677, Amsterdam)

Oil on oak panel. 25 x 35 cm / 9 7/8" x 13 3/4". Signed with monogram lower right: AVDN

Provenance
• Private collection, Holland
• With W.E. Duits, Amsterdam, March 1933
• Louis Rozelaar (1883-1943), Amsterdam
• Thence by family descent in New York and Monaco

Auctions/Sales
• Blouin Art Sales
• Sotheby's London, Old Masters Day Sale, May 24, 2018, Lot No 59

Literature
• W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk 2002, p. 148, cat. no. 84, reproduced in black and white fig. 45

Source: Do Smit

Click for large image

aertvdneer.jpg

Aert van der Neer

Winterlandschap, door Aert van der Neer

Meer details niet beschikbaar

Bron: Do Smit

Click for large image

537_.jpg

Aert van der Neer

Skating and colf playing on the Dike, by Aert van der Neer

495 x 610 mm

Source: Do Smit

Click for large image

20181224-avdn_.jpg

Aert van der Neer

A Frozen River with Skaters and Colf Players, by Aert van der Neer

Oil on panel. 34,9 x 20,9 cm

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam (2309 (OK)), loan: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1948 (former collection Koenigs)

Source: Do Smit

Click for large image

ivostade.jpg

Isaack Jansz. van Ostade

Winter Scene, by Isaack van Ostade

At the left side you see a colf player walking with his colf club in his right hand

Oil on panel. 71,5 x 113 cm

The State Hermitage Museum, St. Peterbourgh

Source: Do Smit

Click for large image

Isaack_van_Ostade.jpg

Isaack Jansz. van Ostade

Winterlandschap van Isaack Jansz. van Ostade (1621-1649)

Click for large image

4076c0da78b7f.jpg

Isaack Jansz. van Ostade

Wwinterlandschap, door Isaack Jansz. van Ostade

Bron: Do Smit

Click for large image

a-frozen-lake_.jpg

Isaack Jansz. van Ostade

Winter landscape, by Isaack Jansz. van Ostade

Oil on canvas. 59 x 81 cm

Hermitage, St. Petersburg, Russia

Source: Do Smit

Click for large image

0000174443.jpg

Isaack Jansz. van Ostade

Winterlandschap met een herberg aan een bevroren rivier, door Isaac van Ostade

Olieverf op doek/Oil on canvas. 108,6 x 160,7 cm. Gesigneerd linksonder: Isack van Ostade (op de boot)

Herkomst/Provenance
• private collection Charles Robert Wynn-Carrington, Wycombe Abbey. Charles Robert Wynn-Carrington, 3rd Baron Carrington of Upton, 1st and last Earl Carrington and Marquess of Lincolnshire, KG, PC, GCMG (1843-1928) - 1930-05-09
• art dealer Jacques Goudstikker, Amsterdam. 1930 - 1940-07 in juli 1940 in beslag genomen door de Nazi's
• Stichting Nederlands Kunstbezit, Netherlands. 1945 -
• Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen, The Hague
• Dienst Verspreide Rijkscollecties, The Hague
• Rijksdienst Beeldende Kunst, The Hague , inv./cat.nr NK 2573
• Instituut Collectie Nederland, Amsterdam , inv./cat.nr NK 2573. - 2006-02 teruggegeven aan de erfgenamen van Jacques Goudstikker
• Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden. Iin bruikleen van Instituut Collectie Nederland - 2006-02 in februari 2006 teruggeven aan de erfgenamen van Jacques Goudstikker
• private collection erven Jacques Goudstikker, Greenwich (Connecticut). 2006-02 - 2007-04-19 2007 geveild

Veilingen/Auctions
• Christie's, Londen (Engeland), 1930-05-09, lotnr. 47 Inbrenger: 3rd Baron Carrington of Upton, 1st and last Earl Carrington and Marquess of Lincolnshire, KG, PC, GCMG Charles Robert Wynn-Carrington (1843-1928)
• Christie's (New York City) 2007-04-19, afb. kleurenreproductie, lotnr. 27 Inbrenger erven Jacques Goudstikker Naam koper : onbekend , 288000 USD. Opbrengstenlijst Christie's , met opgave van herkomst, tentoonstellingen en literatuur

Literatuur/Documentation
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , vol. 3 (1910), nr. 92
• Amsterdam (Kunsthandel Goudstikker) 1932 , nr. 65
• van Straaten 1977 , nr. 17
• De Heer/Kuyvenhoven/Mijnlieff 1992 , p. 233, nr. 2013, afb.

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

anoastade_079_.jpg

Isaack Jansz. van Ostade

Winterlandschap, door Isaack Jansz. van Ostade (1621 - 1649)

Paneel. 108 x 160 cm

Dienst Verspreide Rijkscollecties (NK2573)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

864_.jpg

Isaack Jansz. van Ostade, ca. 1640 - 1642

IJsvermaak, ca. 1640 - 1642, door Isaack Jansz. van Ostade (1621 - 1649)

Verblijfplaats en datering onbekend

Bron: Winterlandschap, door Isaack Jansz. van Ostade (1621 - 1649)

Oil on panel. 34 x 49 cm. Gesigneerd: Isaak Ostade

Mauritshuis, Den Haag (864)

Herkomst/Provenance
• Marquis de Marigny, Parijs
• Marquis de Menars, veiling Parijs, 18 maart 1772, nr. 69, aan Tolozan
• Claude Tolozan, Parijs, 1772-1801; zijn veiling, Parijs, Paillet, 23 februari 1801, nr. 83
• Pieter van Winter en erven, Amsterdam, 1801-1920
• Six-veiling, Frederik Muller & Co, Amsterdam, 29 juni 1920, nr. IV, aan kunsthandel Frederik Muller
• Fritz Mannheimer, Amsterdam
• Adolf Hitler, Führermuseum, Linz
• Stichting Nederlands Kunstbezit, (inv. nr. NK 3115); in langdurig bruikleen aan het Mauritshuis, 1948-1960
• overgedragen aan Mauritshuis, 1960

Bron/Source: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Click for large image

_TKNEc7C.jpg

Isaack Jansz. van Ostade, ca. 1642-1645

Winterlandschap van Isaack Jansz. van Ostade (1621-1649)

Het kleine, rechtsonder gesigneerde schilderijtje toont een smoezelige sneeuwvlakte bij een ondergaande zon. Mensen van alle leeftijden vermaken zich op het ijs. Rechts op de voorgrond spelen een paar kinderen colf.

Isaack was een jongere broer van Adriaen van Ostade en was actief in Haarlem vanaf 1629. In 1643 werd hij toegelaten tot het Haarlemse Sint Lucasgilde. Van de jong gestorven Isaack zijn ongeveer 100 schilderijen bekend, waaronder voornamelijk genrestukken, landschappen en portretten.

Olieverf op eikenhout. 20,4 x 28,7 cm

Städel Museum, Frankfurt am Main (Germany)

Bron - Jaap Röell

Click for large image

0000353941_.jpg

Isaack Jansz. van Ostade, 1643

Winterlandschap met figuren op het ijs buiten een stad, 1643, door Isaack Jansz. van Ostade

Winter landscape with figures on the ice outside a town, 1643, by Isaack Jansz. van Ostade

Olieverf op doek. 110 x 152 cm. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: I. van Ostade 1643 (op de roeiboot; transcriptie volgens opgave cat. veiling Londen, 8 december 2010)

Veilingen/Auctions
• Bonhams (London (England)) 2010-12-08, afb. kleurenreproductie, lotnr. 46, met opgave van herkomst
• Bonhams (London (England)) 2013-07-03, afb. kleurenreproductie, lotnr. 24W 139250 GBP; opbrengstenlijst Bonhams , met opgave van herkomst

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

ffaadc90f0a80e790a685a82db177d68.jpg

Isaack Jansz. van Ostade, 1644 - 1655

IJsvermaak op een rivier, door Isaack Jansz, van Ostade (1621 - 1649)

Frans Hals Museum, Haarlem (osI-609)

Bron: Do Smit

Click for large image

28022010142300_.jpg

Isaack Jansz. van Ostade, 1645

Winterlandschap, door Isaack Jansz. van Ostade (1621 - 1649)

Oil on canvas

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (Belgium)

Source: Do Smit

Click for large image

vanostade555_.jpg

Isaack Jansz. van Ostade, ca. 1645

English, Français

English
Winter landscape, by Isaack Jansz. van Ostade (Haarlem 1621 - 1649 Haarlem)

Isaak van Ostade was born and lived all his life in Haarlem. After his apprenticeship with his brother Adriaen, he produced rustic interior scenes at first, as did his brother. From the 1640s onwards, he moved towards outdoor scenes. His winter landscapes, usually quite large in format like this one, date from this period. The painting is diagonally composed: on the right, trees, an inn and figures on the bank, and kolf players on the ice; on the left, a large expanse with skaters. The warm colours and splashes of bright colours, characteristic of the painter, make this a very cheerful winter landscape.

Panel. 40 x 48.7 cm

Frits Lugt Collection, Institut Néerlandais, Paris (5555; acquired in 1939)

Provenance
• F. Gentili di Giuseppe

Français
Paysage d'hiver, par Isaack Jansz. van Ostade (Haarlem 1621-1649 Haarlem)

Isaac van Ostade naquit et vécut toute sa vie à Haarlem. Après son apprentissage auprès de son frère Adriaen, il produit d’abord comme lui des scènes d’intérieur rustiques. À partir des années 1640, il se tourne davantage vers les scènes d’extérieur. C’est de cette époque que datent ses paysages hivernaux qui sont généralement, comme celui-ci, d’assez grand format. Une construction en diagonale définit la composition : à droite des arbres, une auberge et des personnages sur la berge et des joueurs de kolf sur la glace ; à gauche une vaste étendue avec des patineurs. Les tons chauds et les touches de couleurs vives, caractéristiques du peintre, confèrent beaucoup de gaieté à ce paysage hivernal.

Panneau. 40 x 48,7 cm

Collection Frits Lugt, Institut Néerlandais, Paris (5555; acquis en 1939)

Provenance
• F. Gentili di Giuseppe

Source: Do Smit

Click for large image

frozen-lake-vOstade_.jpg

Isaack van Ostade, 1648

Frozen Lake, 1648, by Isaack Jansz. van Ostade (1621 - 1649)

Oil on canvas. 59 x 80,5 cm

Museum Hermitage St. Petersburg (ГЭ-907)

Bron: Michiel Eijkman, Do Smit

Click for large image

273807_.jpg

Adriaen Lievensz. van der Poel

Winterlandschap met schaatsende, colvende en sleeënde figuren (Winterlandscape with figures ice-skating, playing colf and sleighing on a frozen river) door Adriaen Lievensz. van der Poel (Delft 1628 - Leiden na 1671). (Verworpen toeschrijving: Emanuel de Witte)

Olieverf op paneel. 66,5 x 91,5 cm

Collecties
• Private collection A.C.J.A. Stöcker, Amsterdam
als Emanuel de Witte
• Art dealer Goudstikker, Amsterdam
als Emanuel de Witte
1932 -
• Art dealer Dorus Hermsen, Den Haag
als Emanuel de Witte
1934 -
• Particuliere collectie / Private collection
als Emanuel de Witte
1950 - 2005-11-15 familiecollectie sinds de jaren 1950

Veilingen
• Sotheby's (Amsterdam) 2005-11-15, afb. colour reproduction, lotnr. 97. Inbrenger: a gentleman. € 84.000

Tentoonstellingen
• Tentoonstelling van Hollandsche winterlandschappen uit de 17e eeuw Kunsthandel J. Goudstikker , Amsterdam , 1932-02-06 - 1932-02-29 , cat. nr. 95
als Emanuel de Witte

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000273807)

Bron: Do Smit

Click for large image

Egbert-Lievensz_.jpg

Egbert Lievensz. van der Poel

IJsvermaak, door Egbert Lievensz. van der Poel (Delft 1621 - 1664 Delft)

Bron: Do Smit

Literatuur
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 204. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

egbertvdpoel_085_.jpg

Egbert Lievensz. van der Poel

IJsvermaak, door Egbert Lievensz. van der Poel (Delft 1621 - 1664 Delft)

Paneel. 37 x 47 cm. Gesigneerd

Verkoop
• Douwes Fine Art, Amsterdam. Oude Kunst in de Nieuwe Kerk, 1 - 11 maart 1984

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

Ravesteyn.jpg

Jan Antonisz. van Ravesteyn, 1626

Portret van een onbekende jongen. Olieverf schilderij uit 1626 van Jan Anthonisz. van Ravesteyn (Den Haag ca. 1572 - 1657 Den Haag).

De niet geïdentificeerde jongen gaat in rokken gekleed en heeft een hoed op. Hij staat naast een stoel en voor een muur, waarlangs we nog net het huis inkijken. Vele attributen zijn over het hele beeld verspreid. Er zijn attributen die door hemzelf gedragen worden (zoals de penning aan de ketting over zijn linkerschouder) en dingen die hij vasthoudt (zoals de kolfstok in zijn rechterhand). Verder zijn er zaken bij het kind geplaatst, zowel op de voor- als op de achtergrond. Aan zijn voeten zijn bij de kolfstok behorende kolfbal en een braaf opzittende, zwart-wit gevlekte hond met halsband te zien. Op de leuning van de stoel zit een parkiet of een kleine papegaai, op de zitting van de stoel liggen trommelstokken, achter de stoel staat de bijbehorende trommel en tegen de stoel aan leunt een prachtig hobbelpaard.. Deze attributen zijn gekozen uit de materiële cultuur waarmee een kind als deze jongen in het dagelijks leven ook werkelijk omringd was.

Elk jaar wordt in The Loretto School te Musselborough (Edinburgh, Schotland) een veiling gehouden die geheel gewijd is aan 'golfing memorabilia', dat wil zeggen alle mogelijke en onmogelijke zaken die met het golfspel te maken hebben. Door veilinghuis Sotheby's is in 1992 bij die gelegenheid ook dit schilderij aangeboden. De waarde van het schilderij is in dat jaar geschat op ongeveer € 300.000, maar het is ons onbekend gebleven voor welk bedrag en aan wie het schilderij uiteindelijk is geveild.

115 x 84 cm

Particulier bezit.

Bron: Robin Bargmann

Literatuur
• Kinderen op hun mooist, het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700, onder redactie van Jan Baptist Bedaux en Rudi Ekkart. ISBN 90 76 588 11 2.
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 62. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Colf Kolf Golf, Early Golf - Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 17. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016

Click for large image

imageproxyboijmans__.jpg

Jacob Isaacksz. van Ruisdael, ca. 1670

English, Neerlands

English
Winter Landscape, c. 1670, by Jacob Isaacksz. van Ruisdael (Haarlem 1628 of 1629 - 1682 Amsterdam)

The winter cloaks this view of the city in a sombre, lead-grey atmosphere. The small figures seem somewhat lost as they move through this world of snow and ice. Ruisdael practised various genres of landscape. He painted winter landscapes from 1657, after he had settled in Amsterdam, but not in any large number.

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

Source: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Nederlands
Winterlandschap (ca. 1670), door Jacob Isaacksz. van Ruisdael (Haarlem 1628 of 1629 - 1682 Amsterdam)

De winter hult het stadsgezicht in een sombere, loodgrijze atmosfeer. De kleine figuurtjes bewegen zich enigszins verloren voort in de door sneeuw en ijs bepaalde wereld. Ruisdael beoefende verschillende genres van het landschap. Winterlandschappen schilderde hij vanaf omstreeks 1657, toen hij zich in Amsterdam gevestigd had, maar niet in bijzonder grote getale. Het schilderij behoort tot de meesterwerken die Ruisdael in het genre van het winterlandschap schiep.

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Click for large image

0000037174_.jpg

Salomon van Ruysdael, 1627

Winterlandschap met arreslede op het ijs bij een boerderij uit 1627, door Salomon van Ruysdael (Naarden 1600/1603 - 1670 Haarlem) Rechts bij de oever twee colfspelers

Winter landscape with horse drawn sleighs on the ice near a cottage

Olieverf op paneel. 32 x 43,5 cm. Gesigneerd en gedateerd linksonder: S.v RUYSDAEL 1627

Herkomst
• M. Knoedler & Co., New York City (United States)/London (England)/Paris (France). 1927 - gekocht op veiling Amsterdam, 26 april 1927
• Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam, getoond op tentoonstelling zomer 1941. 1941 - gesignaleerd
• Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen, The Hague , inv./cat.nr NK 3073
• Instituut Collectie Nederland, Amsterdam , inv./cat.nr NK 3073

Veilingen
• Mensing, Ant.W.M. (Amsterdam) 1927-04-26, afb. zwart-witreproductie, lotnr. 108 Inbrenger Baron L. Janssen Naam koper : kunsthandel Knoedler

Literatuur
• Haarlem 1969 , p. 22
• Stechow 1975 , nr. 2
• van Straaten 1977 , nr. 11
• De Heer/Kuyvenhoven/Mijnlieff 1992 , p. 262, nr. 2287, met afb.

Bron: Do Smit

Click for large image

821_.jpg

Salomon van Ruysdael, 1652


Wintervermaak bij Arnhem, door Salomon van Ruysdael (Naarden ca. 1600/1603 - 1670 Haarlem)

Paneel. 49,5 x 69 cm

Veiling
• Sotheby - Mak van Waaij, Amsterdam. 9 juni 1977

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

Ruysdael.jpg

Salomon van Ruysdael, 1653

Winterlandschap bij Arnhem uit 1653 door Salomon van Ruisdael (1600/1603 - 1670)

Olieverf op paneel. 56 x 80 cm. Gesigneerd en gedateerd: S.VR. 1653

Mauritshuis, Den Haag (1128)

Herkomst
François-Joseph, Duc de Caylus; kunsthandel Eugene Slatter, Londen, 1950; verzameling Diaz Estévez, vóór 1983; veiling Londen, Sotheby’s, 6 juli 1983, nr. 78; geschenk Willem baron van Dedem aan de Stichting Vrienden van het Mauritshuis, 2002

Bron: Do Smit

Click for large image

0000170971_.jpg

Salomon van Ruysdael, na 1660

Winterlandschap met arresleden op het ijs buiten de muren van Zwolle, ná 1660, door Salomon van Ruysdael (Naarden, ca. 1600-1603 – Haarlem, 1670)

Let op: De topografie is, zoals vaker bij Salomon van Ruysdael, niet geheel accuraat

Olieverf op doek. 69,8 x 93 cm

Herkomst/Provenance
• private collection Matthieu Neven, Cologne - 1879-03-17
• private collection mevr. Breuter, Nice

Veilingen/Auctions
• de Brauwere, Keulen, 1879-03-17, lotnr. 184, afb. foto Inbrenger: Keulen Matthieu Neven Naam koper : Nice Mevr. Breuter, 620. Zie literatuur (Stechow 1975)
• Sotheby's, Londen (Engeland), 1987-04-08, lotnr. 44, afb. kleurenreproductie. Mogelijk identiek met kunstwerknummer 191655
• Sotheby's (London (England)) 1987-04-08, afb. kleurenreproductie, lotnr. 44, met vermelding van resten van signatuur
• Christie's (London (England)) 2006-07-07, afb. kleurenreproductie, lotnr. 216

Literatuur/Documentation
• Stechow 1975 , nr. 22

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

De-Saen_.jpg

Gilles de Saen, tweede helft 16e eeuw

Slot te Egmond aan den Hoef, door Gilles de Saen (1580 - 1610). De getoonde kledij is 16e-eeuws. Het schilderij lijkt geschilderd kort voor de verwoesting in 1573.

Kasteel Egmond-aan-den-Hoef, het Hof van Egmond in welstand, rondom door water omsingeld. Links in de verte het dorp Egmond aan Zee, rechts Alkmaar. Op de voorgrond voorbeelden van mensen van allerlei rangen en standen. Twee kinderen met colfstokken onder de rechter toren. In de lucht twee engelen met een wapen.

Van dit schilderij bevindt zich een 19e-eeuwse prent in het Rijksmuseum te Amsterdam (RP-P-OB-78.067), in dit webmuseum te vinden onder http://www.colf-kolf.nl/1700-1885/1/details/RP-P-OB-78.067_.htm
Op deze prent zijn de afgebeelde figuren op de voorgrond nader toegelicht.

Herkomst
• Kerk te Alkmaar.
• Tot 1968: verzameling Jhr Six van Hillegom, eerder verworven door aankoop. Jhr Jacob Six te Utrecht in december 2016: 'Ja, dit mooie en vooral ook interessante schilderij was van mijn grootvader. Hij had het hangen in de directiekamer van de Amstelbrouwerij. Na zijn dood had mijn vader het wel willen kiezen voor zijn praktijkgebouw, maar het bleek toch te groot om te plaatsen'. De betreffende grootvader was Jhr. Prof. Jan Six van Hillegom, overleden in 1961 en door de familie aangeduid als 'De bierbrouwer'. Door hem is het schilderij ook geruime tijd in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum.
Ruim na zijn overlijden is het schilderij via de handel in België terecht gekomen.
• Vanaf 1968: gemeente Zottegem, België (stadhuis). Het beeldrecht is in handen van de Stichting Historisch Egmond, www.historischegmond.nl.

Gemeente Zottegem, België (in stadhuis)

Bron: Danny Lamarcq, Koen Codron, Jaap Röell, Jhr Jacob Six, Martijn Mulder

Let op
Bij gebruik van de afbeelding in de publieke ruimte graag vermelden: Foto Martijn Mulder, Stichting Historisch Egmond

Click for large image

6878_.jpg

t.a. Gillis van Scheyndel, 1660

Winterlandschap met colf spelende schaatsers op een vaart bij een dorp, toegeschreven aan Gillis van Scheyndel II (Abcoude ca. 1635 - Amsterdam 1678/1679)

Olieverf op paneel. 25,5 x 35,3 cm. Gedateerd linksonder: 1660

Private collection Dr. Heinrich Jellissen, Duitsland
- 1995-12-06

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000006878)

Veilingen
• Sotheby's (Londen (Engeland)) 1995-12-06, afb. colour reproduction, lotnr. 251

Bron: Do Smit

Click for large image

7889af4f518110.jpg

Pauwels Jansz. van Schoten, 1619

Het raadsel van Nijmegen, door Pauwels Jansz. van Schoten (1619)

Uitlegging van het raadsel
Huibert de oude Man trouwt voor zijn eerste vrouw Anna, eene Weduwe, hebbende eenen Voorzoon genaamd Gijsbert en teelt bij haar zijne twee Zonen in het ROOD, Adam en Arend; deze vrouw gestorven zijnde, trouwt hij nu voor zijne tweede Vrouw weder eene Weduwe, genaamd Beel, die eene Voordochter had genaamd Jacomijn en krijgt bij haar de twee zonen in het GROEN, Bartel en Barend. Ondertusschen trouwt de Voorzoon van de eerste Vrouw met de Voordochter van de tweede Vrouw van welk huwelijk eene dochter de vrucht was, Charlotte genaamd, deze wordt vervolgens de derde Vrouw van den ouden Man; bij welke hij zijne twee jongste Zonen in het WIT, Casper en Coenraad genoemd, verwekt.

|Stadhuis van Nijmegen. Zie ook in het album Prenten onder de naam Mêgert.

Bron: Stichting NGA Early Golf, collectie van Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Click for large image

Stalbempt_.jpg

Adriaen van Stalbempt

Pair of seasons: Summer and (here) Winter, by Adriaen van Stalbempt (Antwerp, 1580 - 1662, Antwerp)

Oil on panel. 15 x 21,5 cm

Tefaf Maastricht 2019 (by Galerie De Jonckheere)

Source: Robin Bargman

Click for large image

skelmorlie-aisle_.jpg

James Stalker, 1638

Winter Cartouche of Skelmorlie Aisle in Largs, Scotland, painted by James Stalker (1638)

Skelmorlie Aisle, built in 1636 as a private worship place and burial vault, was an addition to Largs Parish Church. It was such a splendid creation that when the church was demolished in the early 1800s, it was saved from destruction.
Today the aisle stands on its own, and comprises two elements. The laird’s loft is at ground level and contains an elaborate stone monumental tomb and an intricate painted ceiling. Below it is the vault, which still houses lead coffins.

Winter Cartouche
A stick-and-ball game played in the Dutch manner on the frozen river at Largs on the Firth of Clyde. This ‘Winter’ cartouche is from the painted ceiling of the Skelmarlie Aisle in Largs.
By courtesy of Historic Scotland

Attention
Colf players may well be seen on the large display of this image (no hires). More information: 'The oldest picture of Scottish Golf?' by Geert and Sara Nijs, december 2015 (file:///D:/Data/Do/Websites/KNKB/webcontent/documents/2015-%20Largs.pdf)

Source: Pius Muskens, Do Smit, Geert & Sara Nijs

Click for large image

Jan_Steen_c_1650.jpg

Jan Steen, ca. 1650

Wintergezicht uit ca. 1650 van Jan Steen (1626-1679).

In de linker onderhoek zien we een paartje, waarvan de man een colfstok voor zich uitduwt. Iets rechtsboven daarvan zien we een colver op het ijs.

Olieverf op paneel, 66,7 x 97,5 cm.

Slot Skokloster, Bålsta, Zweden

Click for large image

Jan-Steen.jpg

Jan Steen, ca. 1665

Het 'St. Nicolaasfeest' uit 1665 - 1668 van Jan Havicksz. Steen (Leiden, 1626 (...?) - Leiden, 1679). Geschilderd in opdracht van een katholieke opdrachtgever (vergelijk de sobere versie voor een protestantse opdrachtgever)

Olieverf op linnen. 82 x 70 cm
Rijksmuseum in Amsterdam

De Schotse kliek die de jongen triomfantelijk in de hoogte steekt is wellicht uit Schotland ingevoerd, of misschien werd de kliek door een Hollandse kliekenmaker naar Schots model nagemaakt. Ook toont hij een leren bal.

Geen andere schilder heeft de Nederlandsche samenleving zo uitvoerig in beeld gebracht als Jan Steen. Kennelijk is niet iedereen zoet geweest, maar de jongeman die de colf kreeg lijkt zeer content. Het afgebeelde snoepgoed, bij dit eigenlijk verboden katholieke feest, is zeer herkenbaar. In Utrecht was zelfs het maken daarvan, 'eenige beeldekens in brood ofte koeck te backen', sinds 1655 verboden. Rechts in beeld staat tegen het bankje een ruitvormig zoet brood, de zogenaamde deuve- of duivekater (eig. duivelkater naar 'cater', de middelnederlandse naam voor de duivel). Op het bakje ligt een appel waar een muntstuk uitsteekt. Deze surprise verbeeldt het 'appeltje voor de dorst'.

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 65. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, page 44. SPOU Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2

Click for large image

steen-sint-2.jpg

Jan Steen

Sinterklaasfeest (ca. 1668) van Jan Havicksz. Steen (Leiden, 1626 (...?) - Leiden, 1679)
De jongen op de achtergrond toont trots zijn Sinterklaascadeautje: een Schotse kliek en een leren bal. Geschilderd in opdracht van een protestantse opdrachtgever (vergelijk met de uitbundiger versie voor een katholieke opdrachtgever)

Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam

Literatuur
• 2013, kunst van het opvoeden, Fila, Jack, p. 88, afb. 10 en p. 89-90 tekst
• 2013, Vormen van verdraagzaamheid : religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw, Eck, Xander van, p. 75-77, afb. 52
• 2009, Sint-Nicolaas en het sinterklaasfeest in de beeldende kunst en op centsprenten, Gerssen, Frits R., p. 26, afb. 47
• Golf, the true story by Michael Flannery
• Schotse kliek door Yvonne van Amerongen (http://www.colf-kolf.nl/documents/2017-%20schotse%20kliek.pdf)
• 'Schotse kliek', een bijzondere vondst in de Leidse bodem door Do Smit (http://www.colf-kolf.nl/documents/2017-%20schotse%20kliek%20ds.pdf)

Click for large image

407489_.jpg

Jan Steen, ca. 1661

Nederlands | English

Nederlands
Driekoningenavond: 'De koning drinkt' uit circa 1661 van Jan Steen (1626 - 1679).

Steen toont hier een familie die Driekoningen viert: 6 januari. Tijdens dit feest, dat het bezoek van de drie koningen aan het Christuskind herdenkt, werd een koning gekozen met behulp van loodjes. Die loodjes zitten op de hoeden van de mannen en de jongen vooraan. Deze avond is de zittende man rechts de koning. Hij neemt een slok en het gezelschap roept: 'De koning drinkt!'.

Steen besteedde uitzonderlijk veel aandacht aan dit schilderij. Het heeft een complexe ruimteconstructie en de details zijn heel zorgvuldig uitgewerkt, zoals het meisje dat haar rok ophoudt om voorzichtig over drie kaarsjes te stappen.

Olieverf op paneel. 400 x 540 mm. Aangekocht door George IV, 1814

Tentoonstelling
• Mauritshuis, Den Haag. Herfst 2016

English
A Twelfth Night feast (= 6 January): 'The King drinks' from c. 1661 by Jan Steen (1626 - 1679).

Oil on panel. 400 x 540 mm. Acquired by George IV when Prince Regent in 1814 as part of the Collection of Sir Francis Baring

Steen shows us a family celebrating Twelfth Night, 6 January. During the festivities, which commemorate the visit of the three wise men to the newborn Christ, lots were drawn to choose a king. The men and the boy in the foreground wear their lots in their hats. This evening, the man seated on the right is the king. He takes a sip and everyone shouts 'The king drinks!'.

Steen devoted extraordinary attention to this painting. The spatial construction is complex and the details are very carefully worked out, such as the little girl lifting her skirt to jump over three candles.

Exhibition
• Mauritshuis, The Hague. Automn 2016

The Royal Collection of Her Majesty Queen Elizabeth II (RCIN 407489)

Source: Saar Nijs, Michiel Eijkman

Click for large image

Jan-Steen-Kolven-Spierdijk.jpg

Jan Steen

Colvers op het ijs bij Spierdijk, van Jan Steen (1626-1679)

Olieverf op paneel. 36,2 x 33 cm. Gesigneerd linksonder: JSteen

Literatuur
• Het verhaal 'Een kolfje naar zijn hand' op pagina 72 van het boek 'Kolven en Knippen, Westfriese cultuurhistorie uit archieven en verhalen' door Ruud Spruit.

Auctions etc.
• Christie's New York City, 6 april 2006, lotnr. 43
• Art dealer David Koetser, Zürich/New York. Tefaf Maastricht, maart 2010

Bron: Ruud Spruit, Do Smit

Click for large image

20181227-Storck.jpg

Abraham Storck

Dutch Harbour in Winter, by Abraham Storck (Amsterdam, 1644 - 1708, Amsterdam)

Oil on canvas. 79,2 x 90 cm

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam (1832). Purchase: 1875

Source: Do Smit

Click for large image

344911_.jpg

t.a. Anthonie van Stralen

Winters vermaak (Winter plaesures). Toegeschreven aan Anthonie van Stralen (1594 - 1641)

Oliverf op doek. 45 x 67 cm

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000344911)

Bron: Do Smit

Click for large image

Codde_-Pieter_.jpg

Anthonie van Stralen, eerste helft 17e eeuw

Français, Nederlands

Français
Musée des Ursulines, Mâcon:
Paysage d'hiver, par Anthonie Verstraelen ou Van Stralen (Gorkum, 1594 - 1641, Amsterdam). Anciennement attribué à Pieter Codde (Amsterdam, 1599 - 1678). 1e moitié du 17e siècle

Huile sur bois

Acheté par le musée de Linz en 1944 par l'intermédiaire de M. Gurlitt dans une collection particulière. Enregistré au Central Collecting Point de Munich (no. 4259). Attribué au Louvre par l'Office des Biens et Intérêts Privés en 1850. Déposé à Mâcon en 1954.

S.b.d.: P. Kodde F.

Musées Nationaux Récupération M.N.R. 440

Nederlands
IJspret door Anthonie van Stralen (Gorkum, 1594 - 1641, Amsterdam. Vroeger toegeschreven aan Pieter Jacobsz. Codde (1599 - 1678).

Olieverf op paneel

Musée des Ursulines, Mâcon / Musées Nationaux Récupération M.N.R. 440

Literatuur/Litérature
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 47. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4 (nog toegeschreven aan Pieter Codde)

Bron: Robin Bargmann, Jean-Paul Gallée

Click for large image

Winterlandschap__Antonie_Ve.jpg

Anthonie van Stralen, 1623

Winterlandschap van Anthonie van Stralen (ook wel: Verstralen; Gorkum 1593/4 - Amsterdam 1641). Anthonie van Stralen was een neef van Barent Avercamp en net als hij bekend om zijn wintergezichten.

Olieverf op hout. 26,1 x 43 cm
Gesigneerd en gedateerd, rechts onder: AVS 16[2?]3 (AVS ineen)

Mauritshuis, Den Haag

Bron: Het Geheugen van Nederland

Click for large image

Anthonie_van_Stralen_1639.jpg

Anthonie van Stralen, 1639

Elegant geklede colfspelers en dorpelingen op een bevroren rivier voor een boerenhuis van Anthonie van Stralen (ook wel: Verstralen; Gorkum 1593/4 - Amsterdam 1641). Anthonie van Stralen was een neef van Barent Avercamp en net als hij bekend om zijn wintergezichten.

Olieverf op hout. 19 x 32,9 cm

Particulier bezit.

Veilng:
• Phillips London, 11 mei 1982 (Lot 127)
• Christie's Londen, 4 juli 1997 (Lot 47)

Click for large image

sch_stralen.3_800.jpg

Anthonie van Stralen, ca. 1639

IJsvermaak uit ca. 1639 van Anthonie van Stralen (1594 - 1641)

Olieverf op paneel. 26,9 x 40,9 cm

Bron: http://www.iceskatesmuseum.com/museum-n/index-n.htm

Click for large image

sch_stralen.1_800.jpg

Anthonie van Stralen, ca. 1639

IJsvermaak van Anthonie van Stralen (1594 - 1641).

Olieverf op paneel

Bron: http://www.iceskatesmuseum.com/museum-n/index-n.htm

Literatuur
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 127. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

Scan-110101-0009.jpg

Anthonie van Stralen

Wintergezicht van Anthonie Verstraelen (1593/4 - 1641).
Verstraelen is, evenals Hendrick en Barend Avercamp, vooral bekend van zijn wintergezichten.

In de literatuur wordt Anthonie Verstraelen ook wel aangeduid als Anthonie van Stralen.

Bron: Do Smit

Click for large image

Scan-110101-0005_.jpg

Anthonie van Stralen

Wintergezicht van Anthonie Verstraelen (1593/4 - 1641) met schaatsers en colvers opp een bevroren rivier bij een kasteel.

In de literatuur wordt Anthonie Verstraelen ook wel aangeduid als Anthonie van Stralen.

Bron: Robin Bargmann

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina's 66/67 en 82. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

281775_.jpg

Anthonie van Stralen

Winterlandschap met schaatsende figuren op een bevroren rivier (Winter landscape with figures ice-skating on a frozen river) by Anthonie van Stralen

Olieverf op paneel. 20,5 x 30,6 cm

Veilingen
• Sotheby's (Londen (Engeland)) 1994-04-20, lotnr. 63
• Dorotheum (Wenen) 1994-10-18, afb. colour reproduction, lotnr. 142
• Christie's (Amsterdam) 2010-11-09, afb. colour reproduction, lotnr. 18. € 67.000

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000281775)

Bron: Do Smit

Click for large image

Scan-110101-0006.jpg

Anthonie van Stralen, ca. 1625

Winterlandschap van Anthonie Verstraelen (1593/4 - 1641) met colvers op het ijs.

In de literatuur wordt Anthonie Verstraelen ook wel aangeduid als Anthonie van Stralen.

Bron: Robin Bargmann

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 83. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

IMG_1500_.jpg

Anthonie van Stralen

A Winter Scene with Skaters and Colf Players on the Ice before a Castle, by Anthonie van Stralen (Gofinchem c. 1593 - 1641 Amsterdam)

Oil on panel, 8 x 11 ins; 20.3 x 28 cm

Provenance
• J.W. van Es, Rotterdam/Wassenaar, acquired in the early 1930s
• Thence by descent to the present owner

Sale
• Tefaf, 2015. Johnny van Haeften. € 210.000

Bron: Chris Teulings

Click for large image

IMG_1502__.jpg

Anthonie van Stralen

A Winter Landscape with Skaters and Colf Players on a frozen Waterway, by Anthonie van Stralen (Gorinchem c. 1593 - 1641 Amsterdam)

Oil on panel. 10 x 16 ins; 26.6 x 41 cm. Signed in monogram, lower right: AVS

Sale
• Tefaf, 2015. Johnny van Haeften

Bron: Chris Teulings

Click for large image

anthonievanstralen_073_.jpg

Anthonie van Stralen

Winterlandschap, door Anthonie van Stralen (Anthonie Verstraelen)

Paneel. 32,5 x 53 cm

Veilingen
• Christie's Amsterdam. 1 oktober 1981, Lot 163

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

anthonievanstralen_074.jpg

Anthonie van Stralen

Winterlandschap, door Anthonie van Stralen

Oude Kunst- en Antiekbeurs, Delft. 1982

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

anthonievanstralen_075_.jpg

Anthonie van Stralen

Winterlandschap, door Anthonie van Stralen

Veilingen
• Frederik Muller, Amsterdam

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

anthonievanstralen_076_.jpg

Anthonie van Stralen

Winterlandschap, door Anthonie van Stralen

Oude Kunst- en Antiekbeurs, Delft. 1982

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

5405_.jpg

Anthonie van Stralen (...?), 1625

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers uit 1625, door Anthonie van Stralen (...?)

Olieverf op paneel. 20,8 x 26,6 cm

The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow (Aankoop van Petrova M.N. F-4735)

Bron: Do Smit

Click for large image

anthonievanstralen_077_.jpg

Anthonie van Stralen, 1629

English, Français, Nederlands

English
Frozen river with skaters and colf players, by Anthonie van Stralen

Panel. 39 x 71 cm. Signed with monogram and dated 1629

Anthonie van Stralen (Anthonie Verstraelen) was born in |Gorinchem about 1594 and died in Amsterdam in 1641. Little else is known about his life. Noted as a landscapist, Van Stralen specialized in winterlandscapes with skaters and colf players. There is a clearly recognizable influence of Avercamp on his work, but the paintings of Van Stralen differs from Avercamp's concept in the elegant costumes and refined poses of his figures.

Sale
• Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam. 1970

Français
Paysage d'hiver, par Anthonie van Stralen (Anthonie Verstraelen).

Il est spécialisé en paysages d'hiver. Né environ 1594 à Gorinchem, il mourut à Amsterdam en 1641. Il était fortement inspiré par Hendrick Avercamp dont il se distingue surtout par la façon dont il habille ses personages, qui le place à une époque ultérieure à Avercamp.

Sur bois. Signé avec monogramme

Nederlands
Wintergezicht, door Anthonie van Stralen (Gorinchem 1594 - na 1632 Gorinchem)

Olieverf op paneel. 39 x 71 cm

Verkoop
• P. de Boer, Amsterdam. 1970

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

anthonievanstralen_078.jpg

Anthonie van Stralen, 1632

Winter view, by Anthonie van Stralen (or his circle; Gorinchem 1594 - 1641 Amsterdam)

Many figures skating or playing colf on a frozen waterway. An old man is pushing a sledge laden with two barrels. In the centre foreground two open boats frozen in the ice. On the right a group of ladies and gentlemen in conversation. At the left on a snowy path some ladies and gentlemen walking and in the background an arched stone bridge with a church behind the trees. Far right in the background a frozen river with many skaters and some houses, a mill and a church on the bank.

Panel, 30 x 41 cm

Veiling
• Paul Brandt N.V., Amsterdam. Mei 1972

Bron: Stichting NGA Early Golf, collectie van Steven J.H. van Hengel

Click for large image

0000035552.jpg

Anthonie van Stralen, 1641

Winterlandschap met bevroren rivier tussen boerderijen, 1641, door Anthonie van Stralen (alias Anthonie Verstraelen)

Olieverf op paneel. 20,2 x 24,9 cm. Gemonogrammeerd en gedateerd (niet bekend waar): AVS 1641 (volgens Christie's, Londen)

Veilingen/Auctions
• Christie's (London (England)) 1997-12-03, afb. kleurenreproductie, lotnr. 122

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Antoni-van-Verstralen_.jpg

Anthonie van Stralen

Wintergezicht, door Anthonie van Stralen (Gorkum 1593/94 - 1641 Amsterdam), ook wel Anthonie Verstraelen genoemd.

Verdere details ontbreken.

Bron: Pius Muskens

Click for large image

Antoni-van-Verstralen__.jpg

Anthonie van Stralen

Wintergezicht, door Anthonie van Stralen (Gorkum 1593/94 - 1641 Amsterdam), ook wel Anthonie Verstraelen genoemd.

Verdere details ontbreken.

Bron: Pius Muskens

Click for large image

1001284317HR_.jpg

Anthonie van Stralen

Winterlandschap met schaatsende figuren in een dorp, door Anthonie van Stralen. Links op het ijs een groepje colfspelers

Winter landscape with figures skating beside a village, by Anthonie Verstraelen (= Anthonie van Stralen). At the left on the ice some colf players

Olieverf op paneel/Oil on panel. 35,1 x 53,6 cm. Monogram (voorgestelde) rechtsonder: AVS (in ligature)

Veilingen/Auctions
• Sotheby's (London (England)) 2011-07-06 - 2011-07-07, afb. kleurenreproductie, lotnr. 1, with provenance

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

1001250870.jpg

Anthonie van Stralen

Plezier op het ijs, door Anthonie van Stralen

Fun on the ice, by Anthonie van Stralen

Olieverf op eikenhout/Oil on oak. 22 x 27 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AV (intertwined)

Herkomst/Provenance
• private collection Barthold Suermondt, Aachen. - 1882
• Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen , inv./cat.nr GK 538. 1882 - . Bijzondere status  gestolen c. 1945
• Pushkin Museum, Moscow. c. 1945 -

Literatuur/Documentation
• Aachen 1883 , p. 3, no. 5 , as: Hendrick Avercamp
• Aachen 1932 , p. 178-179, no. 538 , as: Anthonie Verstraelen
• Koopstra et al. 2008 , p. 209-211, no. 113, fig. Kat. 113 , as: Anthonie Verstraelen

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

1000311099.jpg

naar Anthonie van Stralen

Winterlandschap met figuren op een bevroren plas, waarschijnlijk 18e eeuw, geschilderd naar Anthonie Verstraelen

Winter landscape with figures on a frozen lake

Verworpen toeschrijving
Anoniem (Zuidelijke Nederlanden (historische regio), waarschijnlijk 18e eeuw (as such in cat. sale London, 2011-10-26)

Olieverf op paneel. 23,5 x 35,5 cm. Signatuur en datum middenonder: AVS 16..3 (transcription according to cat. sale London, 2011-10-26)

Veilingen/Auctions
Bonhams (London (England)) 2011-10-26, afb. kleurenreproductie, lotnr. 230, as Anonymous, Flemish, 18th century

Bron/Source: Do Smit

Click for large image

Onbekend.jpg

David Teniers II, ca. 1650

Kinderen spelen in de avondzon colf op een boerenerf. Vermoedelijk geschiderd door David Teniers II (hoewel dit schilderij niet voorkomt onder deze naam bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie)

Bron: Robin Bargman

Click for large image

Lucas-van-Valckenborch.jpg

Lucas van Valckenborch, 1575.

Zicht op Antwerpen vanaf de linkeroever tijdens een sneeuwvlaag uit 1575 van Lucas van Valckenborch (1535 of later -1597).

Jacques Timmerman in Golf & Kolf, zeven eeuwen geschiedenis:
In de 16e en 17e eeuw waren de winters gevoelig kouder dan vandaag. Klimatologen hebben voor deze periode de naam 'kleine ijstijd' bedacht. Doelend op de voorbije winter spreekt een Brabantse kroniek van 1565 over 'de meesten en coutsten winter en vorst... dant hier te lande in 53 eare gheweest is, soo datter veel menschen van coude ghestorven sijn...'.
Stadsgrachten, plassen en zelfs grote rivieren vroren geregeld dicht, wat voor de colvers ruime en ideale gelegenheden schiep voor hun geliefkoosd spel.

Olieverf op eikenhout. 61 x 82,5 cm

Städel Museum, Frankfurt am Main

Literatuur
 Golf & Kolf, zeven eeuwen geschiedenis door Jacques Timmerman
 Golf, the true history by Michael Flannery
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 54. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

aertvanderneer018.jpg

Adriaen van de Velde

Adriaen van de Velde (1635 - 1672)

Gemäldegalerie Dresden, Duitsland

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

Velde_-Adriaen-van-der--Col.jpg

Adriaen van de Velde, 1668

Wintergezicht bij Haarlem (bij de Grote Sluis te Spaarndam) uit 1668 van Adriaen van de Velde (1636-1672).

Let op de colfspeler met de Schotse kilt! Dat is dus een Schotse koopman. Aan de horizon zien we een windmolen en een gezicht op Haarlem met de Grote Kerk, gezien vanaf Spaarndam langs de Spaarne.

Olieverf op paneel, 30,3 x 36,4 cm

The National Gallery, Londen

Bron: Do Smit, ^Robin Bargmann

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina's 57 en 108/109. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Games for Kings & Commoners, Part Two, p. 245. 2014. ISBN 978-2-9540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)
• Geert & Sara Niijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 19, p. 54 and p. 171. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015
• Colf Kolf Golf, Early Golf - Vroeg Golf door Do Smit en Michiel Eijkman, p. 41. ISBN 978-90-78920-27-4, 2016

Click for large image

Parijs.jpg

Adriaen van de Velde, ca. 1668

Français, Nederlands

Français
Canal gelé avec Patineurs et Joueurs de Colf, Adriaen van de Velde, c. 1668

Huile sur toile. 23 x 30 cm

Musée du Louvre, Paris (inv. 1920)

Source: Do Smit

Nederlands
IJsvermaak uit ca. 1668 van Adriaan van de Velde (1636 - 1672)

23 x 30 cm

Dit schilderij komt uit het bezit van Louis XVI en bevindt zich thans in het Louvre te Parijs.

Bron: Do Smit

Click for large image

Adriaen_vd_Velde_1669.jpg

Adriaen van de Velde, 1669

IJstafereel bij een stadsmuur uit 1669 van Adriaen van de Velde (1636-1672).

Op de voorgrond zien we een knielende figuur die zijn schaatsen losmaakt uit een pakketje dat hij aan zijn colfstok heeft gebonden. Daarachter een colver die (op hem?) wacht.

Doek op paneel, 33 x 45 cm

Bron: ^Robin Bargmann

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 56. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister (inv. 1659).

Click for large image

Esaias_vd_Velde_1614.jpg

Esaias van de Velde, 1614

Winterlandschap bij een dorp uit 1614 van Esaias van de Velde (1587-1630).

Olieverf op paneel, 26 x 32 cm (inclusief aangezette stroken onder en boven).

North Carolina Museum of Art, Raleigh, Verenigde Staten.

Click for large image

E_vd_Velde-Winterlandschaft.jpg

Esaias van de Velde, 1615

Winterlandschap met schaatsers en colvers, uit 1615 door Esaias van de Velde (1587 - 1630)

Olieverf op paneel. 28,5 x 46,5 cm

Museum der bildenden Künste, Leipzig, Duitsland (Inv.nr 359)

Bron: Do Smit

Click for large image

Esaias_van_de_Velde_001_.jpg

Esaias van de Velde, 1618

Wintervermaak op stadsgracht (Skating near the Town Wall), uit 1618 door Esaias van de Velde (1587 - 1630)

Olieverf op paneel. 29 x 50 cm

Alte Pinakothek, München, Germany (Bayerische Staatsgemäldesammlungen)

Bron: Do Smit

Click for large image

EvdVelde-winter-lanscape_.jpg

Esaias van de Velde, ca. 1620

Winterlandschap door Esaias van de Velde.

Paneel 44,5 x 67 cm

Gemeentemuseum Arnhem (NK 2178), te leen van Dienst Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen

Sale
• Art Trade dr. C. Benedict, Berlijn (1928)

Literatuur
• Catalogus 1965, pagina 137

Bron: Do Smit

Click for large image

evdv_.jpg

Esaias van de Velde, 1623

Winterlandschap van Esaias van de Velde (1587-1630).
A Winter Landscape, by Esaias van de Velde (1587-1630)

Olieverf op eikenhout/Oil on oak. 25,9 x 30,4 cm / 10.1" x 11.9". Signed, dated

National Gallery, London (NG6269). Bought, 1957

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

Esaias_vd_Velde_1624.jpg

Esaias van de Velde, 1624

Winterlandschap met boerderij uit 1624 van Esaias van de Velde (1587-1630)

Esaias van de Velde schilderde een eenvoudig winterlandschap: een huis aan een bevroren vaart met enkele mensen op het ijs. Een man bindt zijn schaatsen onder, een ander duwt een slee voort, terwijl twee jongens colf spelen. Van de Velde koos voor een laag standpunt en schilderde geen weids panorama. Daardoor lijkt het of we zelf aan de oever van de vaart staan.

Olieverf op paneel, 26 x 32 cm.

Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 55. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

Velde.jpg

Esaias van de Velde, ca. 1625

Winterlandschap uit circa 1625 van Esaias van de Velde (1587 - 1630).

Olieverf op paneel. 45 x 67,5 cm

Bron: Stichting Early Golf

Click for large image

sch_velde.5_800.jpg

Esaias van de Velde, 1625

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op het ijs, links een duiventil bij een boerderij (A winterlandscape with figures skating and playing colf on a frozen river, before a large dovecote and a cottage) uit 1625 van Esaias van de Velde (1587-1630)

Olieverf op paneel. Doorsnede 10,2 cm. Gesigneerd en gedateerd linksonder: E.V.VELDE. / 1625

Particuliere collectie / Private collection
1920 - 2006-07-05: in de jaren 1920 door de moeder van de eigenaar verworven

Veilingen
• Sotheby's (Londen (Engeland)) 2006-07-05, afb. colour reproduction, lotnr. 25, met vermelding van herkomst en literatuur

Literatuur
• Keyes 1984 , nr. 100

Bron: Do Smit

Click for large image

sch_velde.6_800.jpg

Esaias van de Velde, 1630

Wintervermaak uit 1630 van Esaias van de Velde (91587 - 1630)

Olieverf op paneel. 32,8 x 51,3 cm

Bron: http://www.iceskatesmuseum.com/museum-n/index-n.htm

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 55. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

s1615_20090603_063.jpg

Esaias van de Velde

Wintertafereel van Easaias van de Velde (1590-1630).

Olieverf op paneel. 28,5 x 46,5 cm

Museum der bildenden Künste, Leipzig

Bron: Stichting Early Golf

Click for large image

20090603_081_web.jpg

Esaias van de Velde

English, Nederlands

English
The East Gate at Delft in Winter

Numerous figures skating, playing colf and with sledges on a frozen canal before the Oostpoort of Delft, to the left in the distance a windmill.

Oil on panel. 40 x 60,5 cm

Provenance
• Collection Erhardt
• Kunsthandel J. Goudstikker, Amsterdam, 1932
• Kunsthandel Gebr. Douwes, Amsterdam, 1932

Exhibited
• Amsterdam, Kunsthandel J. Goudstikker, Hollandse winterlandschappen uit de XVIIde eeuw, 1932, Cat. no. 89, ill.
• Amsterdam, Internationaal Cultureel Centrum, 1950/1951
• Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1951/1952, Cat. no. 51a
• Schiedam, Stedelijk Museum, 1952/1953, Cat. no. 59
• Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1956
• Laren NH, Sinter Museum, Kunstbezit rondom Laren, 1958, Cat. no. 142
• Arnhem, Gemeente Museum, 1960/1961, Cat. no. 73, ill. no. 9

Literature
• Beeldende Kunst, 1932, vol. 12, ill. no. 92

Nederlands
De Oostpoort te Delft in de winter van Esaias van de Velde (1590-1630).

Veiling collectie B. de Geus van den Heuvel bij Sotheby's - Mak van Waay in april 1976

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

20090603_079_web.jpg

Esaias van de Velde

Wintervermaak van Esaias van de Velde (1590-1630)

Olieverf op hout. 25 x 36 cm

Particulier bezit (voorheen: mw. M. van Schaardenburg - Schoemaker, Wassenaar).

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

20090603_080_web.jpg

Esaias van de Velde

Winterlandschap van Esaias van de Velde (1590-1630).

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

s1620_20090603_064.jpg

Esaias van de Velde

Wintervermaak van Esaias van de Velde (1590-1630)

Veiling Sotheby's - Mak van Waay, Amsterdam (7 juni 1977)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Click for large image

sch_velde.7_800.jpg

Esaias van de Velde

Wintervermaak van Esaias van de Velde (1587 - 1630).

Bron: http://www.iceskatesmuseum.com/museum-n/index-n.htm

Click for large image

serendipity-55lb.jpg

Esaias van de Velde (detail)

Colfspelers op het ijs door Esaias van de Velde (1587 - 1630). Detail.

Literatuur
 Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 55. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Click for large image

30_Velde_2633_.jpg

Jan van de Velde II

Village in winter, painted by Jan van de Velde the Younger (1593 - 1641)

Frits Lugt Collection (2633), acquired in 1926

Jan II van de Velde was primarily a talented and prolific draughtsman and engraver. He spent most of his career in Haarlem and was among the artists responsible for introducing naturalism in the landscape genre. Few paintings signed by his hand are known and, contrary to his prints and drawings, his painted oeuvre is hard to define. When Lugt acquired this panel, it was attributed to Esaias van de Velde (cf. no. 29), Jan’s uncle. The influence of Esaias is indeed visible, but comparison with a landscape signed by Jan at the Rijksmuseum enables us to attribute the work to the latter. The contours of the branches, the white highlights on the trees and the houses outlined in white are characteristic of his style.

Oil on panel. 28 x 46,5 cm

Source: Do Smit

Click for large image

Vinckboons-David_.jpg

David Vinckboons

De doedelzakspeler te midden van nieuwsgierige dorpskinderen, door David Vinckboons (Mechelen, 1576 - 1632, Amsterdam)

Het rijk geklede jongetje op de voorgrond draagt een colfstok (metafoor voor een goede opvoeding) en past slecht bij de armoediger geklede dorpskinderen. Wellicht is hij later op verzoek van de opdrachtgever of koper van het werk toegevoegd. Rechtsachter zien we waarschijnlijk zijn zusje in de armen van de oppas.

Veilingen/verkopen
• Jonkheere
• Christie's London, collectie Eric Albada Jelgersma (1939 - 2018). 6 and 7 of December 2018.

Bron: Robin Bargmann

Click for large image

0000108688.jpg

Cornelis de Vos, 1620 - 1629

Portret van een onbekende jongen met colfstok en bal, door Cornelis de Vos (Hulst 1584 - 1651 Antwerpen)

Portrait of an unknown boy with colf club and ball, by Cornelis de Vos

Olieverf op paneel. 110 x 80,5 cm

Art dealer Richard Green, London. Getoond op The European Fine Arts Fair, Maastricht, maart 2001

Bron: Do Smit

Click for large image

AllegoryWinter_.jpg

Sebastiaan Vrancx, 1608

English, Nederlands

English
Allegory of Winter (1608), by Sebastiaan Vranx (Antwerp 1573 - 1647 Antwerp).

Oil on oak Panel, 52 x 66 cm
Indistinctly signed in monogram and dated lower right: SV / 1608

Provenance
• Collection Georges Talon
• Anonymous sale, Brussels, Fievez Gallery, 10 March 1927, lot 111 (IV)
• Private Collection
• Thence by inheritance until anonymously sold (“The property of a brother and a sister”), London, Sotheby’s, 30 November 1983, lot 64
• David Koetser Gallery - Talstrasse 37 - CH-8001 Zurich, Switzerland. January 2017

Source: Jos Koldeweij, Anna Koldeweij

Nederlands
Allegorie van de Winter (1608), door Sebastiaan Vranx (Antwerpen 1573 - 1647 Antwerpen).

Olie op eiken paneel, 52 x 66 cm.
Vaag ondertekend met monogram en gedateerd rechts: SV / 1608

Herkomst
• Collectie Georges Talon
• Anonieme verkoop, Brussel, Fievez Gallery, 10 maart 1927, lot 111 (IV)
• Privé collectie
• Daarna vanuit erfenis anoniem verkocht ('Het eigendom van een broer en een zus'), Londen, Sotheby's, 30 november 1983, veel 64
• David Koetser Gallery - Talstrasse 37 - CH-8001 Zürich, Zwitserland. januari 2017

Bron: Jos Koldeweij, Anna Koldeweij

Click for large image

Scan_091207_0001.jpg

Sebastiaan Vrancx, 1622

Het kranenhoofd aan de Schelde te Antwerpen uit 1622 van Sebastiaan Vrancx (1573 - 1647).

Centraal staat de indrukwekkende kraan die omstreeks 1500 is gebouwd. Op het ijs vele schaatsers en kolfspelers, aan de rand van het ijs staan enkele tenten. Over de kade lopen veel mensen.

Olieverf op paneel. Drager: 58,5 x 113 cm

Opschrift
signatuur en datum: SV A. 1622

Rijksmuseum, Amsterdam (inv.nr. SK-A-1699). Aankoop uit 1897 met steun van de Vereniging Rembrandt.

Literatuur
• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 123. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
• Hendrick Avercamp : master of the ice scene, p. 27, afb. 10
• Hendrick Avercamp : de meester van het ijsgezicht, p. 27, afb. 10
• 125 jaar openbaar kunstbezit : met steun van de Vereniging Rembrandt, p. 36
• Schilderijen uit Vlaanderen
• Geert & Sara Nijs, Games for Kings & Commoners, Part Three, p. 129. ISBN 978-2-9540069-3-2. 2015

Click for large image

10401031_.jpg

Sebastiaan Vrancx

IJsplezier bij een dorp, door Sebastiaan Vrancx

Auctions
• Lempertz 1845

Bron: Do Smit

Click for large image

Vrancx-Seb-seguidor_.jpg

Omgeving Sebastiaan Vrancx

Winterlandschap met schaatsenrijders en colfspelers, uit de omgeving van Sebastiaan Vrancx.

Datering en verblijfplaats onbekend

Bron: Do Smit

Click for large image

winterlandschaft.jpg

mogelijk Jan Wildens, 17e of 18e eeuw

Winterlandschap met schaatsende en sleeënde figuren op het ijs in een dorp, 17e of 18e eeuw, mogelijk door Jan Wildens (misschien Antwerpen 1585/6 - 1653 Antwerpen)

Verworpen toeschrijving: trant/naar Jan Abrahamsz. Beerstraaten. Bron: Ellis Dullaart (2013-01), possibly an 18th-century imitation

Olieverf op doek. 149 x 210 cm

Herkomst/Provenance
• Private collection, Piemonte - 2013

Correspondentie/Correspondence
• E. Dullaart with N. Horsch, 2013-01

Veilingen/Auctions
• Dorotheum (Vienna) 2013-04-17, afb. kleurenreproductie, lotnr. 612 Inbrenger private collection Piemonte, with provenance; as circle of Jan Abrahamsz. Beerstraaten; not sold

Click for large image

DSCF8413_.jpg

Abraham Willaerts, 1650

Français, Nederlands

Français
Un armateur et sa famille de 1650, par Abraham Willaert (Utrecht vers 1603 - 1669 Utrecht)

Abraham Willaert appartient à une famille de peintres protestants qui émigrèrent des Flandres vers les Provinces-Unies à la fin du xvie siècle. Il se forma chez Jan van Bijlert à Utrecht puis chez Simon Vouet à Paris. En 1624, il est reçu maître de la guilde d'Utrecht. De 1637 à 1644, il participe à l'expédition de Jean Maurice de Nassau au Brésil, et en 1659 on le trouve à Naples et à Rome. Mais ces voyages sont sans effet sur son style.
Le charme de ce tableau, qui représente la promenade d'une famille devant un paysage panoramique, réside dans la recherche de pittoresque et de détails anecdotiques. Ainsi chaque personnage tient à la main un accessoire en accord avec son âge ou son rang social : une paire de gants et un éventail pour les parents, un hochet et une crosse pour les jeunes enfants. L'étendue d'eau est animée de nombreuses embarcations : voiliers, barques de pêche, bac transportant des animaux... Une brise provoque une succession de vaguelettes à la surface de l'eau selon un procédé cher à l'artiste.
A la fois portrait collectif et paysage, cette peinture illustre parfaitement les deux domaines dans lesquels Abraham Willaerts s'est illustré. La restauration de l'oeuvre, en 1994, a fait apparaître une signature et la date 1650.

Patrick Ramade
2013, Valenciennes, Guide des collections
p. 97, repr.

Huile sur toile. 87,0 x 130,5 cm

Précisions sur les inscriptions
Sur le tableau, En bas, à gauche, AB. Will... / 1650

Legs Stanislas Dubois en 1871

Musée des Beaux-Arts, Valenciennes (P.46.1.173; date d'acquisition: Septembre, 1871)

Bibliographie
• 1876, Valenciennes, Catalogue du Musée.
n°261 (inconnu)
• 1882, Valenciennes, Catalogue du Musée.
n°296 (inconnu)
• 1888, Valenciennes, Catalogue du Musée.
n°296
• 1898, Valenciennes, Catalogue du Musée.
n°428
• 1909, Valenciennes, Catalogue du Musée.
n°275 (comme Théodore de Keyser)
• 1923, Valenciennes, Catalogue du Musée.
n°275 (comme Théodore de Keyser)
• 1931, Valenciennes, Catalogue du Musée.
n°145, p. 72 (Comme "Thomas de Keyser"), repr. pl. XXIII.
• 1998, Valenciennes, guide des collections
n°47, p.85

Source: Anna Koldeweij, Thomas Michgelsen


Nederlands
Een reder met zijn gezin uit 1650, door Abraham Willaerts (Utrecht na 1603 - 1669 Utrecht)

Het jongetje helemaal links toont zijn colfstok.

Uit de nalatenschap van Stanislas Dubois (1871)

Musée des Beaux-Arts, Valenciennes (P.46.1.173)

Bron: Anna Koldeweij, Thomas Michgelsen

Click for large image

KNKB005.jpg

Philips Wouwerman

Wintergezicht (colver overreden door een arreslee) van Philips Wouwerman (1619-1688).

Olieverf op paneel. 35 x 47 cm.

Veiling Sotheby's, Londen. juli 1981.

Click for large image

Schilderij-2-160701-002_.jpg

Philips Wouwerman

Winterlandschap, door Philips Wouwerman (Haarlem 1619 - 1668 Haarlem)

Olieverf of paneel. 40,5 x 50 cm. Gesigneerd.

Particuliere collectie, private collection

Foto:Jan de Groot, www.zorroproducties.nl

Bron: Michiel Eijkman

Click for large image

Naamloos-2.jpg

Philips Wouwerman

Winterlandschap, door Philips Wouwerman (1619 - 1668)

Links op de voorgrond voor de tent zien we twee colvers. De slee rechts in beeld overrijdt een colver: zijn bal en kliek liggen op het ijs.

Paneel. 48 x 64 cm

Helaas is geen betere afbeelding gevonden.

Alte Pinakothek, München

Bron: Do Smit

Click for large image

Pieter_Wouwerman_.jpg

Pieter Wouwerman, ca. 1670

De paardenmarkt te Delft uit ca. 1670, door Pieter Wouwerman (Haarlem 1623 - 1682 Amsterdam)

Olieverf op doek. 110 x 135 cm

Stedeliijk Museum 'Het Prinsenhof', Delft

Let op
Er bevindt zich een colfspeler in de rode cirkel, maar deze is op de (digitale) kopieën van het schilderij slecht zichtbaar. Ook op de grotere weergave blijft het enigszins gissen.

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie