Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

1627--21_.jpg

Liedt, 1627

Liedt, door M. Campanus.

Uit: Amsterdamsche Pegasus,
Waer in (uyt lust) by een vergadert
zijn / veel Minnelijcke Liedekens / noyt voor desen gedruckt)
gestelt op verscheyden nieuwe Stemmen: by een gebracht
voor vier Liefhebbers / Als
M.C. Veld-Deuntjens.
I.I.C. Cupidoos Dartelheydt.
I.R. Herders-Zanghen.
A.P.C. Pastorellen, ofte Bosch-Gezangen.

Verçiert met Schoone Copere Figuren, en by meest al d'on-bekende Voysen de Noten of Musycke gevoeght.

t' Amstelredam,
Gedruckt door Cornelis Willemsz. Blaeu-Laken, Boeck-verkooper / woonende
in S. Jans-Straet / in 't vergulde A.B.C. 1627

[p. 21]

Liedt,

Stemme: Io Canto, jo sonno, jo Ballo. Of, O Heer de Prince d'Orange.

1.
DE Lent' pronckt met sijn spruytjens,
De Somer met haer graen,
Pomona met haer fruytjens,
De Winter met haer baen,
Om ry'en, en gly'en
Op 't ysjen, met 't Meysjen
Of soetjens, op voetjens
Langs d'Aemsteltje te kuy'ren,
Langs d'Aemsteltje te kuy'ren.

2.
De Narren met haer bellen
Die komen voor den dagh:
Dan 't Soetertjen te quellen
Of sy niet mee en mach
In 't sleetjen, een beetjen,
Naer 't meertjen, een keertjen:
Komt beckjen, een reckjen,
Dan sullen wy ons wermen,
Dan sullen wy ons wermen.

3.
Een ander leyt een kolfjen
Op 't wit-besneeude veld,
Of waer soo menigh golfjen
Leyd onder d'ys gekneldt:
Daer roltme, daer soltme,
Daer looptme, daer hooptme,
Met paeren, en schaeren
Uyt lust en tijt verdrijven,
Uyt lust en tijt verdrijven.

4.
Het ys heeft veel vermaecken,
Het ys heeft veel genucht,
D'een sal hem warrem maecken
Met rollen inde vlucht.
Een ander, elkander,
Met kaetsen, gints schaetsen,
Die swieren, en gieren
Te langs het gladde baentjen,
Te langs het gladde baentjen.

Bibliotheek Universiteit Utrecht

Bron: Do Smit, met dank aan Martine de Bruin, projectmanager van de Liederenbank van het Meertensinstituut


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie