NGA Early Golf Webmuseum
Anno ca. 1220-ca. 1300 - Jacob van Maerlant en het Boeck MerlijnAnno 1261 ...mit ener koluen... - oudst bekende vermelding van het colfspelTussen ca. 1180 en 1200 ...enfanz qui jouoient à la çoule...Geoffrey of Monmouth, ca. 1130-1150Nennius of Nemnivus, 2e helft achtste eeuw
Click for large image

Anno ca. 1220-ca. 1300 - Jacob van Maerlant en het Boeck Merlijn